Fenntartható Település Modell

                        Egyházasfalu

 

 

 

                   Humánökológiai projekt

 

                          TERVEZET

 

 Környezetvédelem (minden egyéb környezeti tényező) -- Karitász (ember)

 

 

                         Bevezetés

 

 

A projekt 5 fő eleme:

 

* ökolakópark, benne

* idősek és korlátozott képességűek (látás- és mozgássérültek)otthona,

* környezetbarát közlekedési és szállítóeszközt gyártó üzem,

* faültetvény, energiaerdő,

* fenntartható települési oktatóközpont.

 

A projekt fő elemei egymásra épülnek.

Az oktatóközpontban bemutatott környezetvédő és fenntartható megoldásokat

a projekt helyszínén működésében is tanulmányozni lehet.

A közlekedés szervezésénél gondolni kell arra, hogy mind a területen belül,

mind az oktatóközpont megközelítéséhez olyan alternatív közlekedési

eszközöket használjunk, amelyek kielégítik a fenntarthatóság fogalmát,

pl. autó helyett vasúti közlekedés, belső használatra elektromos járművek,

és mindenekelőtt a kerékpározás és a gyaloglás előnyben részesítése.

 

 

                    Miért egyedi a projekt?

 

* Országosan itt áll rendelkezésre együtt a minta-szerephez

szükséges szellemi (intézményi és személyi) továbbá infrastrukturális

feltételrenszer.

* Határon átnyúló együttműködés olyan partnerekkel, akiktől hosszútávú

elméleti és gyakorlati segítséget kap a projekt. (Ausztria)

 

 

                          Miért jó?

 

Lakópark, idősek otthona, falurész számára:

 

egészséges életmód, élettér;

termálvizes fürdők a közelben;

környezetbarát, kényelmes munkalehetőség;

hatékony (egymást erősítő, segítő) közösségi élet:

- fizikailag

- szellemileg (értelmileg, érzelmileg);

minta-szerep az életmód területén;

minta-szerep az infrastruktúra területén (fűtés, víz-

és hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, háztáji kertészet

és állattartás, közlekedés)

a többféle munkalehetőség miatt rokonoknak közelben maradási lehetőség;

kulturális és kézműves foglalkozások és előadások, kiállítások idősek,

fogyatékkal élők és helyi lakosok bevonásával (művészeti programok:

énekkar, kamarazenélés, koncert, táncház, irodalmi kör, színjátszókör,

ábrázolóművészet stb.; kézműves foglalkozások: csuhéfonás, kosárfonás,

szövés, agyagozás stb.)

 

 

Település számára:

 

lakosságmegtartás;

szellemi tőke felhalmozás és arculatteremtés (tudományosság és

szerénység: Simonyi Károly szellemi öröksége);

a falu lakosságának összefogása egymás segítése és a környezet megóvása

érdekében;

munkahelyteremtés;

felvevő piac a helyben termelt alapanyagok számára (mezőgazdasági és ipari

termékek);

közlekedés fejlődése (vasút, eScart - innováció, lovaskocsi);

szolgáltatások erősödése, bővülése;

vállalkozások vonzása;

ökoturizmus erősödése (falusi vendéglátás, kerékpározás, lovaglás)

hagyományőrzés: kulturális és kézműves programok

 

 

Kistérség számára:

 

vidéki lakosság megtartása;

ökologikus infrastrukturális tényezők erősödése (hulladéklerakó, szélerőmű,

vasút, buszközlekedés);

ökologikus mezőgazdálkodás terjedése (faültetvény, energiaerdő, -fű);

ökologikus ipari, kereskedelmi és szolgáltatói vállakozások támogatása

(pellet, bioszolár berendezések, eScart, vendéglátóipar stb.)

munkahelyteremtés a környéken lakóknak;

szociális háló erősödése:

- munkahelyteremtés fogyatékkal élőknek (testi és szellemi fogyatékosok

  számára védőmunkahely),

- idősek ellátási hálózatának bővítése (idősek otthona);

ökoturizmus erősödése;

gyógyturizmus erősödése (idősek, mozgássérültek szállítása a környék

termálfürdőibe);

együttműködés kialakulása a kistérség intézményeivel (Sopron,

Szombathely, Kőszeg és környéke: egyetem, főiskola, közép- és általános

iskolák, egyesületek, intézetek, nemzeti park, tájvédelmi körzetek,

infrastrukturális intézmények);

vallási felekezetközi párbeszéd erősödése (idősotthon lakóinak ökomenikus

istentiszteletek);

figyelemfelkeltés a kistérség irányába

 

 

A projekt haszna országos és világviszonylatban:

 

fenntartható települési minta (modell): életmód és infrastruktúra;

könyvtárak elektronikus tartalmi keresőrendszerrel (szellemi innováció);

hívők és nem hívők párbeszédének beindítása az oktatóközpont

környezeterkölcsi hangsúlytevésének alapján

 

 

                  A projekt részei és résztvevői

 

Fő résztvevők:

 

Egyházasfalu Önkormányzata

Pályázatíró

Befektető

Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület ötletgazda

 

 

I. Ökolakópark:

 

   - házak és sorházak lakásokkal (kb. 25 lakóegység, távmunkában

     és helyben dolgozóknak, hagyományos falusi stílusban, passzív

     napenergiahasznosítással, esetleg fa és vályog építőanyagokból)

 

  - 3 részes közösségi ház:

     * 1. 36 fős (6x6 ágyas) közösségi szálláshely az oktatóközpont számára

     * 2. bioszolár hőközpont (amikor kiürül a biomassza - nyáron -,

       kulturális események színtere: táncház, koncert stb.)

     * 3. lovarda (turista- és gyógylovaglás);

     mindhárom résznél a tetőn naphőgyűjtő és napelem;

     napenergia és biomassza felhasználása a fűtéshez, a használati

     melegvízhez és a közlekedéshez (eScart és egyéb akkumulátoros járművek

     töltése napelemmel)

   - idősek, mozgássérültek és vakok otthona (védőmunkahely a titkárnak,

     a segédtitkárnak)

   - közétkeztetés (étterem a lakópark, az idősek otthona és az oktatóközpont

     számára, ételek helyben termelt alapanyagokból)

   - háztáji természetközeli kertészkedés és állattartás (védőmunkahely a

     kertész számára)

   - esővíz felhasználás

   - hulladékcsökkentés, szelektív hulladékgyűjtés

   - komposztálás, komposzt-WC (védőmunkahely a segédgondnok számára)

   - játszótér

   - 35 fős minibusz (idősek, mozgás-, látássérültek és az oktatóközpont

     csoportjai számára; sofőr), lovaskocsi, lovasszán

   - akkumulátoros teherhordó járművek (kézikocsi, roller és

     bicikliutánfutó egyben: eScartok)

   - gondnoki szolgálat

 

 

II. Fenntartható Települési Oktatóközpont (humánökológiai oktatás-nevelés)

 

    - a helyi és környékbeli környezetbarát, fenntartható infrastrukturális

      és életviteli megoldások bemutatása az élet minden területére

      kiterjedően:

      * felnőttképzések, elsősorban önkormányzati dolgozók számára;

      * gyerekeknek témanapok, táborok

    - könyvtár (hagyományos és elektronikus; védőmunkahely

      a könyvtáros számára)

    - együttműködés a helyi általános iskolával (környezeti nevelés,

      az oktatóközpont eszközeinek használata a gyerekek és a pedagógusok

      számára, nyári táborok - nyelvi, lovas, környezeti, kézműves

      egyszerre - szervezésében való részvétel)

    - együttműködés a környék környezetbarát intézményeivel (bemutatók

      szervezése)

 

 

III. Környezetbarát teherhordó járművet (eScartot) szerelő üzem

    

 

IV. Ökológiai tájgazdálkodás

 

   - energia faültetvény és energiaerdő (a környék mezőgazdasági

     termelésének részleges átalakítása; zaj- és levegőszennyezés elleni

     védelem az építendő M9-es út és a falu között)

     a helyi vizes és erdei, mezei élőhelyek kitisztítása és megóvása (patak,

     mocsár, mezővédő erdősávok, kiserdő)

   - helyi halastó kialakítása

 

 

Csatlakozó projekt javaslat:

 

energiaerdő és faültetvény mezővédő erdősávként, hófogóként is a kerékpárút,

a vasút, a 84-es és a leendő M9-es út mentén)

 

      

V. Környezetbarát közlekedés, ökoturizmus

 

   - kerékpártároló az újkéri és egyházasfalui vasúti megállóban

   - bővülő vasúti kerékpárszállítási lehetőségek (minimálisan

     naponta kétszer oda és vissza Sopron és Szombathely között

     egy-egy kerékpáros félkocsi

   - járda, kerékpárút a faluban

   - lovaglás, lovaskocsi, lovasszán

   - minibusz

 

Csatlakozó projekt javaslat:

 

kerékpárút Sopron és Szombathely között, leágazás a Kőszegi-hg. felé

(vasút és 84-es út mellett váltva)

 

 

            A projekt kommunikációja a település felé

 

 

- fórumok bővülő körökben: Önkormányzat, tanárok, lakosság,

- rendszeres, havonta meghirdetett humánökológiai fórum: Zöld Kör

- rendszeres, negyedévenként megjelenő tájékoztató kiadvány:

  Zöld Hírlevél

- hirdetés a faliújságokon

- tanárok és iskolások bevonása az előkészítő programok szervezésébe

  (lakossági takarítási, gondozási akciók a helyi kisebb élőhelyeknél

  - mocsár, patak, mezővédő erdősávok - részvétel a Tájsebészet akcióban stb.)

- nagyobb akciók a környék illegális hulladéklerakóinak felszámolására

  (Tájsebészet) Egyházasfalu és a környék önkormányzatai, továbbá

  a közútkezelő bevonásával

 

 

 

Kattintás egy felméréshez

 

Vissza a kezdethez