Béke, Természet, Szeretet
1000 kérdés és válasz a fizika köréből


4. Miért nem jut be az ételszag a konyhából a szobába a csukott konyhaajtón keresztül?

A konyhaajtót alkotó részecskék között kevés az akkora méretű üres hely, amelyen az ételszagot okozó anyagok részecskéi át tudnának jutni. Ha ugyanis sok lenne az üres hely, akkor az ételszagot okozó anyagok részecskéi át tudnának jutni közöttük, mint például a lisztszemcsék egy szitán.


5. Miért ülepszik le a doboz aljára a kukoricapehely, ha összerázzuk a dobozt?

A kukoricapelyhes dobozban sok különböző méretű és formájú darabka van. Ha a doboz rezeg, miközben rázkódik, a kisebb pelyhek a gravitációnak engedelmeskednek, és a nagyobbak közti hézagokon át leesnek.

Tegyünk két nagy acélgolyót egy mosóporos dobozba, a mosóporba!  Azt várnánk, hogy a rezgetés vagy rázás hatására a nagyobb sűrűségű golyók a doboz alján maradnak. Rezgetéskor azonban addig emelkednek fölfelé, amíg a felszínre kerülnek. A jelenséget a részecskék illeszkedése és a tehetetlenség idézi elő. Amikor a doboz rezeg, és a nagyobb golyók fölfelé tartanak, a kisebb részecskék alájuk csúsznak, és nem engedik, hogy a nehezebb golyók visszatérjenek a helyükre. Ezért a golyók minden egyes rezgésnél fölemelkednek, de nem eshetnek vissza.


6. Miért porosodik be a heteken át zárva tartott szoba?

A légköri levegő általában mindig tartalmaz bizonyos mennyiségű port. Gyakorlatilag pormentes levegő csak a nagy kiterjedésű tengerek és magas hegységek felett található. Budapesten átlagosan 100-200 porszemcse van 1 cm3 levegőben. A még szennyezettebb levegőjű városokban ez a szám az ezret is elérheti. A por jelenlétéről egyszerűen meggyőződhetünk műszerek nélkül is: a leeresztett ablakredőny résein át beeső napsugárban számtalan felcsillanó porszem látható. Ha nincs jelentős légmozgás, ezek nagy része leülepedik. A nagyobb szemcsék gyorsabban, a kisebbek lassabban.  Egyetlen köbméter levegőben milliónyi porszem van, amely tárgyak felületére ülepedve láthatóvá válik.

Egy légmentesen zárt helyiségben csak annyi por ülepedhet a felületekre, amennyi a bezárt levegőben eredetileg volt. Közönséges ablakok, ajtók azonban nem biztosítanak légmentes záródást, ezt tapasztalatból is jól tudjuk. Egy lakószoba levegője a nyílászáró szerkezetek résein át egy óra alatt teljesen kicserélődik. Erre szükség is van, mert egy légmentesen zárt szobában alvó emberek például reggelre megfulladnának, így egy "heteken át zárva tartott szobába" is folyamatosan áramlik be a légköri levegő, melynek portartalma az idők során egyre növeli a leülepedett porréteg vastagságát.

Egyes anyagok elektrosztatikusán vonzzák is a port. Feltűnő ez a műanyagok esetében. A hőmérséklet-különbség is szerepet játszik: hidegebb felületekre a por lecsapódik.


7. Miért lehet egy pohárból kiöntött víz akár tányér alakú, akár váza alakú, attól függően, hogy tányérba vagy vázába öntöttük át?

A folyadék részecskéi könnyen elgördülhetnek egymáson, a részecskék egymáshoz viszonyított helyzete nincs rögzítve. Ezért a folyadékoknak nincs önálló alakjuk, mindig a tartóedény alakját veszik fel. Vagyis a pohárban pohár alakú, a vázában pedig váza alakú a víz.


8. Miért megy össze sok ruha az első mosás után?

A pamutanyagok zsugorodása bonyolult jelenség, amelynek során a szálak átmérője és hossza is módosul a környezet hőmérsékletének és nedvességtartalmának változása miatt. A farmeranyag szövéséhez használt fonalat rövid szálból fonják; eközben a szálak megcsavarodnak. Ha az anyag vizes lesz, a pamutszálak megduzzadnak. A nagyobb átmérőjű szál kevésbé lejtős csigavonal mentén csavarodik: a fonal megrövidül. Ezt a rövidülést nem tudja ellensúlyozni az sem, hogy a duzzadás a szálak hosszát is megnöveli, tehát az anyag összemegy.

Ha az anyag megszárad, a szál "lelohad", és az anyag csaknem eredeti méretére nyúlik ki. A víz, a hő, a keverés és a szappan (amely a szálak között kenőanyagként hat) megnöveli a zsugorodás sebességét és mértékét. Többszöri mosás-szárítás után az anyag megközelíti az egyensúlyi értéket, ettől kezdve nem fenyeget további zsugorodás.

A zsugorodás mértékét a fonal mérete, a fonás és a szövés módja, az anyag előélete is befolyásolja. A ruhagyárak néha beavatják az anyagot, hogy az otthoni mosás után legfeljebb 1 százaléknyit menjen csak össze.


9. Miért romlik a hal és más hideg vérű állat húsa gyorsabban, mint a meleg vérű állat húsa?

A hideg vérű állatok húsában általában kisebb a zsír- és nagyobb a víztartalom, mint a meleg vérű állatokéban, s míg a zsír konzerváló hatású, a víz inkább bomlaszt.


10. Miért mozognak a gázok részecskéi erőmentes térben két ütközés között egyenes vonalban?

A magukra hagyott testek két ütközés között egyenes vonalban egyenletesen mozognak.


11. Miért kisebb az alkohol vizes oldatának térfogata, mint az oldott alkohol és az oldószerként szereplő víz térfogatainak összege?

Oldatban a víz és az alkoholrészecskék térkitöltése jobb, mint a külön tekintett víz és alkoholrészecskék esetén. Például egy zsák dió és egy zsák bab összekeverése.


12. Miért lesz keményebb a kerékpár felfújt gumikereke, ha erős napsugárzás éri?

A gumiban levő gáz mennyisége változatlan, térfogata is gyakorlatilag változatlan, hőmérséklete viszont nő, így a gázrészecskék gyakrabban és erőteljesebben ütköznek a tömlő falába.


13. Miért nem szabad a gázpalackokat tűző napon hagyni?

Változatlan gázmennyiség és változatlan térfogat mellett nő a gáz hőmérséklete, így a gázrészecskék gyakrabban és erőteljesebben ütköznek, ez robbanást eredményezhet.


14. Miért tárolják a sűrített gázt acélpalackban?

A gáznyomásból adódó nagy nyomóerő hatását csak erős falú acélpalack részecskéi közötti összetartó erők tudják lerontani.


15. Miért oldódik fel hamarabb a cukor a forró kávéban, mint a hidegben?

A forró kávé részecskéi gyorsabban mozognak, mint a hideg kávé részecskéi, így hamarabb lökdösik szét a cukor részecskéit.


16. Miért forró vízzel öntjük le a tealeveleket, ha teát akarunk készíteni?

A meleg víznek gyorsabban mozognak a részecskéi, mint a hidegnek, ezért ugyanannyi idő alatt többször ütköznek a tealevelek részecskéivel, így a tealevelek több részecskéjét tudják magukkal ragadni, mint a hideg víz lassúbb részecskéi.

A nagyobb sebességű részecskéknek az energiájuk is nagyobb.  Emiatt több eredményes ütközés van, amelyben a vízrészecskék magukkal tudják vinni az aromaanyagokat a tealevélből.


17. Miért lehet a gázt önteni?

A levegőnél nehezebb gázt lehet önteni. Pl. a szén-dioxid (CO2) gázt, óvatosan, egyik pohárból a másikba tölthetjük. Természetesen némileg keveredik a levegővel, de csak a felső rétegekben.  (Borpincékben is alulra ülepszik a szén-dioxid-réteg.)


18. Miért beszélhetünk folyadékcseppről, viszont gázcseppről nem szoktunk?

A gázmolekulák közötti kölcsönhatás elhanyagolható, így azok nem tudnak "cseppekké" összeállni.


19. Miért egyesül két kis higanycsepp egymás közelébe érve egy nagyobb cséppé?

A higanyrészecskék közötti igen erős összetartó erő (kohéziós erő) miatt.


20. Miért nem szabályos gömb alakú az asztalon fekvő higanycsepp?

A belső (molekulák közti kölcsönhatásból fakadó) erőkön kívül a higanycsepp minden egyes molekulájára hat a gravitációs erő.  valamint egy pontban (az alátámasztási pontban) az üveglap nyomja felfelé. Az erőknek ezt a térbeli kiegyensúlyozatlanságát a csepp belapulásából fakadó erők egyensúlyozzák ki.

A jelenség energetikailag is értelmezhető, nevezetesen a gravitációs és felületi energia összege fog minimalizálódni. A gömb alakú csepp túl nagy gravitációs energiát jelentene, míg a nagyon lapult túl nagy felületi energiát. Ezen kétfajta energia egyfajta kompromisszuma szolgáltat minimális energiát.


21. Miért gömb alakúak a Föld körül keringő űrhajóban a lebegő folyadékcseppek?

A Föld körül keringő űrhajóban lebegő cseppre (annak minden egyes molekulájára) csak a gravitációs erő hat külső erőként.  (Természetesen a molekulák egymás közötti kölcsönhatása itt belső erő.) Ez a gravitációs erő minden molekulának ugyanakkora gyorsulást biztosít, így a szimmetrikus belső erők hatására kialakuló gömb alak megmarad.

Földi körülmények között eső (vagy valahová leesett, szétterült) vízcsepp-re még a levegőtől származó közegellenállási erő (vagy az alátámasztási felület által kifejtett kényszererő) is hat, s úgy belapul a gömb alak, mert a deformálódásból származó erő "egyensúlyozza ki" a fellépő egyéb erőket.


22. Miért oldódik fel gyorsabban a kockacukor, mint a megolvasztott és lehűtött cukor, a karamell?

A kockacukor csak néhány ponton érintkező cukorszemcsékből áll, így a közöttük levő erőhatás kicsi.


23. Miért illékonyabb a benzin, mint a víz?

Azért, mert a benzinrészecskék között kisebb a vonzóerő, mint a vízrészecskék közötti vonzóerő.


24. Miért nem tudunk egy széttört krétát nagy erővel úgy összenyomni, hogy egész krétát kapjunk?

Az anyag részecskéi közötti kölcsönhatás igen kis hatótávolságú ahhoz, hogy egy darab legyen a kettő. Egyidejűleg nagyon sok részecskét kellene nagyon közel hozni egymáshoz. Ezt a kréta anyagának ridegsége, morzsolékonysága miatt nem lehet megtenni, ellentétben az ólommal.


25. Miért ólommal mutatjuk be két fémdarab között fellépő tapadási erőt acél helyett?

Az ólom lágyabb fém az acélnál. Ezért a két ólomdarabka felületeit összenyomással könnyebb olyan távolságra közelíteni, amelynél már az atomok közötti kohéziós kölcsönhatás jelentőssé válik.


26. Miért tartósabbak a finomabb fonalból készült kötelek, mint a durvább szálból vertek?

Minél finomabb egy fonál, annál közelebb helyezkednek el benne a rostok, és minél jobban tapadnak egymáshoz a fonal rostjai, annál kevésbé szakad a kötél.


27. Miért kell a nejlonharisnyát gyakrabban mosni, mint a selyemharisnyát?

A műanyagok statikus elektromossága nagyobb, mint a hagyományos anyagoké, ezért jobban vonzzák a port, és gyorsabban telítődnek a testből kiválasztódó párákkal és zsírokkal.


28. Miért kell várni a sáros ruha kefélésével, míg megszárad?

A ruhaszövet szálainak keresztezésénél apró, szemmel nem látható lyukacskák vannak. Ha a sarat nedvesen keféljük, a kefe szőrével beletömködjük a sarat ezekbe a lyukakba. De bemegy a szövet fonalainak szálacskái közé is, így később már nagyon nehéz eltávolítani. A sár különben csak a felülethez tapad, szárazon majdnem egészben lejön.


29. Miért szilárdabbak a finomszemcsés fémek, mint azok, amelyek durva szemcsékből tevődnek össze?

Minél kisebbek a szemcsék, annál több van belőlük a fémben. Minél több a szemcse, annál jobban ellenáll a kristály minden alakváltozásának. Ezért a finomszemcsés szerkezetű fémek nehezebben deformálhatok.


30. Miért csak hosszában lehet a fát elhasítani?

A fa részecskéi a rostok irányában szorosabban tapadnak egymáshoz, mint a többi irányban, ezért közöttük ebben az irányban nagyobb az összetartó erő. A farészecskék nagy erővel állnak ellen minden kísérletnek, amely ebben az irányban el akarja választani őket.

Keresztben általában csak fűrészelik a fát.


31. Miért könnyebb a hosszabb papírcsíkot elszakítani (húzással, rántással), mint egy rövidebbet?

A hosszabb papírcsíkot két okból is könnyebb elszakítani:

(1) A papír anyaga a gyártási folyamat következtében inhomogén.  Lehetnek gyengébb, kisebb erővel is elszakítható részei. Nyilván minél hosszabb a papírcsík, annál nagyobb a gyengébb helyek előfordulásának valószínűsége.

(2) Homogén anyagú papírcsíkot vizsgálva kisebb erő is elegendő a szakításhoz szükséges végsebesség eléréséhez, mert hosszabb út áll rendelkezésre a gyorsításhoz.


32. Miért könnyebb a szeget úgy kihúzni, hogy közben forgatjuk?

Ha az árat, szeget forgatjuk, ezzel a belső felületi egyenetlenséget csiszoljuk, hiszen az ár, illetve a szeg felülete sem tökéletesen sima.

A csúszási súrlódási erő iránya a relatív sebességgel ellentétes, erre merőlegesen könnyedén elmozdul a test.


33. Miért úgy vágunk kenyeret vagy húst, hogy a kést előre-hátra mozgatjuk?

A kés élén levő parányi egyenetlenségekkel mintegy elfűrészeljük a kenyér héját, a húsban levő összetartó szálakat. Ha csak rányomnánk a kést, a kenyér és a hús csak összenyomódna.


34. Miért úgy vágunk sajtot, hogy a kést egyszerűen rányomjuk, s nem mozgatjuk előre-hátra?

A sajt nem rostos, nincs kemény héja, ezért csak egyszerűen rányomjuk a kést. Egyébként a sajtot nem célszerű a kés ide-oda mozgatásával vágni, mivel a kés mozgatását akadályozza a sajt tapadása.


35. Miért lehet egy üvegdarabot jóval kisebb erővel apróra törni, mint ami a részecskék közötti kötések felszakításához szükséges?

Azok az erők, amelyek önmagukban nem elegendőek az üvegdarab apróra törésére, az üveg belsejében és a felületen repedéseket hoznak létre. Ezekbe a repedésekbe idegen részecskék bejutva csökkentik, illetve megszüntetik az üveget alkotó részecskék közötti kötőerőket.


36. Miért van az, hogy egyes anyagok számára nedves a víz, mások számára pedig nem?

Az a különbség a vízzel nedvesíthető és nem nedvesíthető anyagok között, hogy a vízkedvelő anyagok molekulái - a vízmolekulákhoz hasonlóan - elektromos részecskék, vagyis ezért vonzódnak annyira hozzájuk a vízmolekulák.

A nem elektromos molekuláknál is hasonló szabály érvényes; ezek az anyagok is jól tapadnak egymáshoz, így például a hamu, amelyet nem nedvesít a víz, rendkívül jól "nedvesedik" a zsírtól.

Ha egy nem elektromos molekulákból álló anyagot kell megnedvesítenünk, elérhetjük, hogy a víz számára is nedves legyen.  A tengeri teknősbéka páncélja sikamlós a vízben, megfogni nem tudjuk, nincs mibe belekapaszkodni. A helyi lakosok egy farkánál megkötözött tapadó halat engednek a teknőchöz. E hal hátán különleges szívókák vannak, s a vándor élőlény mindig valamilyen állathoz - cápához, bálnához, teknőshöz - hozzátapadva járja a világot. A tapadónál szinte ráragad a teknősre, s a halászok így vonszolják a csónakukhoz a zsákmányt.


37. Miért és hogyan keletkezik a buborékos zivatar?

Nyáron gyakran megfigyelhetjük, hogy záporok, zivatarok idején buborékok keletkeznek a víztócsák felszínén. A buborékos eső nem tart sokáig -mondják. De vajon mit mond a fizika e népi bölcsességről? És egyáltalán, hogyan, miért alakulnak ki ezek a buborékok?

A buborékok keletkezése a tócsára zúduló esőcseppek sebességével, mozgási energiájával kapcsolatos: a nagy energiájú esőcsepp levegőt visz a tócsa vizébe. A csepp becsapódásakor a vízfelszín előbb behorpad, majd kidomborodik. Különösen felhőszakadáskor fordul elő az, hogy a csepp mély üreget alakít ki a tócsában. Ez a csatorna azután nem "simul" ki, hanem, bezáródik, így a felszín alatt buborék képződik, amely felszínre tör. A vízköpeny kialakulása a kapilláris erőkkel magyarázható.

A buborék, ha rövid ideig is, azért létezhet a víz alatt, mert benne a nyomás nem azonos a légköri nyomással: a víz alatt - a buborékbeli - többletnyomást a hidrosztatikai nyomás egyenlíti ki. A buborék tartózkodási mélységéből és a víznek a buborék körüli kapilláris emelkedéséből megbecsülhető a buborék mérete. A tócsákon 5 milliméteresnél nagyobb buborékok figyelhetők meg.

A buborékok kialakulásának folyamatát elemezve a számítások azt mutatják, hogy 3 mm-nél kisebb és 4 mm-nél nagyobb sugarú esőcseppek nem váltanak ki buborékokat.

Ha az esőzés időtartamára is kíváncsiak vagyunk, akkor csak azt kell megtudnunk a meteorológusoktól, hogy milyen típusú felhőkből hullanak az előbb megadott méretű vízcseppek. Nos, ezek főként függőlegesen hatalmas kiterjedésű, vízszintesen pedig nem túl széles zivatarfelhőkben jelennek meg. Az ilyen felhőkből hulló záporok így többnyire helyi jellegűek és, mint a népi bölcsesség is mondja, csak rövid ideig tartanak.


38. Miért van szaga az esőnek?

Az eső voltaképpen szagtalan desztillált víz; csak a levegőben lévő anyagokkal szennyeződik, mielőtt a földre hull. Ezért ellentmondásos dolog az, hogy - kiváltképpen a nagy hőséget enyhítő záporok után - kellemes eső-szagot érzünk. Az eső szaga nem egy adott helynek a sajátossága, s nem érzéki csalódás.

Évszázadok óta úgy véltük, hogy a talajban levő szerves anyagokból a csapadékvíz különféle illékony anyagokat old ki, és ezek az eső szagának anyagai. Ausztráliai kutatók megpróbálták tudományosan is igazolni ezt a feltevést. Nagyobb mennyiségű talajból különféle oldószerekkel kioldották az összes szerves anyagot, azután bepárolták, és így tisztán szerves anyagokból álló "talajt", vagyis humuszt nyertek. Az ásványi eredetű szervetlen részt magas hőfokon kiizzították, azután kimosták belőle az égési maradékokat. Mindkét elkülönített részt olyan hőfokra melegítették föl, amilyenre a nyári nap melege rendesen fölhevíti azokat. Ekkor mindkettőt meglocsolták desztillált vízzel. Nagy meglepetésükre az ásványi talajnak volt igazi esőszaga!

Mikroszkóp alatt is megvizsgálták az ásványszemcséket, és azt találták: a kvarcszemcséken anyagi minőségben is megfogható az eső szaga; ezeken a szemcséken ugyanis parányi cseppekben szénhidrogén-vegyületeket (ezek csak szénből és hidrogénből épülnek föl) találtak, amelyek az "eső" hatására keletkeztek. Ezek az illékony és bomlékony kérészéletű anyagok árasztják a kellemes esőszagot.


39. Miért lesz vizes az, amit vízbe mártunk, míg ha higanyba mártjuk nem lesz higanyos?

A víz molekulái erősebben vonzódnak a belemártott anyag molekuláihoz, mint egymáshoz, így ahol a belemártott testtel érintkeznek, rátapadnak. A higanymolekulák viszont egymáshoz vonzódnak jobban, és nem tapadnak.


40. Miért szárad ki a kevésbé megkapált föld?

Azt mondják: "száraz időjáráskor egy kapálás annyit ér, mint egy bőséges eső". Hogyan lehet ez, hiszen kapáláskor meglazítjuk a föld keményre száradt felszínét, és azt hihetnénk, még inkább elősegítjük azt, hogy a talaj elveszítse nedvességét.

Mi az igazság?

A növények gyökere elég mélyen lenyúlik a talajba. A növények táplálásában a talaj alsóbb rétegeinek nedvessége a fontos. A talaj nem tömörített, hanem szűk rések, hajszálcsövek ágazzak be. Ezeket főleg a talajba beszivárgó esővíz alakítja ki. De száraz időben ezeken a csövecskéken keresztül jut el a talaj mélyebb rétegeinek a nedvessége is a felszínre, és ott elpárolog. A kapálással elroncsoljuk a hajszálcsövecskéket, s ezzel megakadályozzuk a talaj belsejének kiszáradását.


41. Miért nem volt mindegy, hogy milyen fából készült régen a petróleumoshordó?

Petróleumoshordó készítéséhez pálma- vagy tölgyfa szükséges.  Ezeket az anyagokat a petróleum nem nedvesíti, azaz a petróleum molekuláit összetartó erő (kohézió) nagyobb, mint a petróleum és a tölgyfa, illetőleg pálmafa molekulái közti vonzóerő. A petróleum nem szívódik fel a tölgy és pálma kapillárisaiban, azaz nem itatja át a hordót.


42. Miért ragaszt az enyv?

A közismert enyvet már régóta használják főleg a fából készült tárgyak ragasztására. Hogyan is ragasztunk az enyvvel? Úgy, hogy az elkészített forró, folyékony enyvvel bekenjük a két fadarabnak azt a részét, amit össze akarunk erősíteni, majd egymáshoz szorítjuk őket. Az asztalos a nagyobb tárgyakat még présbe is teszi, mert azokat - főleg hosszabb ideig - nem tudná kézzel elég erősen összeszorítva tartani. Egy idő múlva az enyv "megköt", és a két fadarab olyan erősen egymáshoz tapad, hogy már erőszakkal is nehéz elválasztani őket egymástól. Mi történik ilyenkor? Hogyan ragasztotta össze az enyv a két fadarabot?

Amikor a meleg enyvvel a két fadarab összeragasztandó felületeit bekentük, az enyv még folyékony volt. A folyékony enyv egy része azonban nem marad a fa felületén, mert a fa tele van láthatatlan kicsi pórusokkal, ami a folyadékokat magába szívja. (Az ilyen anyagokat porózusnak nevezik.) így az enyv egy része is behatol a fa ezernyi apró pórusába. Egy idő múlva az enyv kihűl és mivel hidegen nem tud annyi vizet magában tartani, vizet veszít. Ezért megszilárdul, megkeményedik - az is, ami beszívódott a fadarabok hajszálnál vékonyabb pórusaiba és az is, ami a két fadarab felülete között, a fugában maradt, így már érthető, hogyan tudja, az enyv a két fadarabot összeerősíteni: mindkét fadarabba ezernyi hajlékony kis csáppal, gyökérrel kapaszkodik, úgy, ahogy a növények kapaszkodnak gyökereikkel a földbe.


43. Miért ragaszt a papírragasztó?

Ahogyan az enyv ragaszt, ahhoz hasonló módon megy végbe más porózus, folyadékot felszívni képes anyagok, például a papír ragasztása is. A folyékony ragasztószer behatol a papír pórusaiba, majd a ragasztószerből elpárolog az oldószer - legtöbbször víz -, a ragasztó megszilárdul és így összetartja a két papírdarabot. A párolgáshoz idő kell, ezért nem köt a ragasztószer azonnal, csak bizonyos idő múlva.


44. Miért ragaszt az aceton?

Hogyan lehet egy celluloidból készült törött szemüvegkeretet aceton segítségével megragasztani? A két törési felületet bekenjük egy-egy csepp acetonnal, vagy egy pillanatra bemártjuk őket az acetonba, majd egymáshoz szorítjuk és így tartjuk mozdulatlanul, egy-két percig. Ezalatt a két rész valósággal egybeforr. (Azért célszerű az újjászületett szemüveget néhány órára félretenni és csak ezután használni, mert közvetlenül az összeragasztás után még nem elég szilárd a ragasztás, könnyen szétválik.)

Ebben az esetben a ragasztás nem azon alapul, mint a fánál vagy a papírnál, mert a celluloid nem porózus, nedvszívó anyag.

A celluloid, akárcsak a többi műanyag, igen hosszú, úgynevezett láncmolekulákból áll. Az aceton a celluloidot oldani tudja, azaz be tud hatolni a hosszú láncmolekulák közé és körül tudja venni őket.  így ezek egymáshoz képest elmozdulnak, a szilárd anyag egészen lágy lesz. Ezt a ragasztás közben magunk is láttuk: a szemüvegkeret törési felületei, ahová az acetont kentük, néhány pillanat múlva lágyak, nyúlósak lettek. Mikor ezután a két részt összeszorítottuk, a mozgékony óriásmolekulák mindkét oldalról egymás közé hatoltak, összegabalyodtak. A molekulák "szabadsága", mozgási lehetősége azonban nem tart sokáig: az aceton gyorsan elpárolog és az óriásmolekulák újra mozdulatlanná dermednek, de már áthidalják a két darabot: a ragasztás megtörtént. Ebben az esetben tehát külön ragasztószert nem is használtunk, az aceton szerepe "csak" annyi volt, hogy néhány percre mozgékonnyá tette a hosszú láncmolekulákat.

Hasonló módon "ragasztja" a kaucsukot is a benzin, és megfelelően kiválasztott oldószerekkel még sokféle műanyagot - például a polisztirolt benzollal - lehet ragasztani. Azért mondjuk, hogy sokfélét, mert van olyan műanyag is, amelyet nem lehet így ragasztani, amelyek nem oldódnak semmiben, mint a bakelit vagy a polietilén.


45. Miért tudjuk megragasztani a törött fém- vagy üvegfelületet?

Az eddig tárgyalt esetekben aránylag könnyű volt a ragasztás okát- módját szemléletesen megmutatni. De ragasztani nemcsak fát, papírt, celluloidot vagy kaucsukot lehet, hanem az olyan anyagokat is, mint a porcelán, üveg vagy akár a fémek, amelyeknél a ragasztást nem lehet az előbbiek szerint magyarázni, hiszen az üveg vagy a fém felülete sima, a ragasztószert nem szívja magába, de oldódásról, lágyulásról sem lehet szó. Mégis, mindenki tudja, hogy mondjuk egy porcelánszobrocska letört darabját megfelelő ragasztószerrel vissza lehet erősíteni a helyére. A műszaki gyakorlatban ma már egyre jobban elterjed a fémek összeerősítése forrasztás helyett korszerű műanyag ragasztókkal, mint a poliészterek, vagy az epoxigyanták.

Maga a ragasztás itt is úgy történik, hogy az összeragasztandó felületeket bekenjük a folyékony ragasztószerrel, összeszorítjuk és egy idő múlva a ragasztószer valamilyen fizikai, vagy kémiai folyamat következtében megszilárdul s erősen összetartja, összeragasztja a két tárgyat.

De hogyan? A ragasztást itt is nyilvánvalóan az okozza, hogy a ragasztószer erősen "ragaszkodik", odatapad mind a két felülethez.  Ezt a jelenséget idegen szóval adhéziónak nevezzük. Ugyanez okozza a lakkoknak és festékeknek a fémekre tapadását is. A lakkok és festékek fontos szerepet töltenek be a fémek korrózió elleni védelmében, de nem kevésbé fontos díszítő jellegük sem: szebbé, színesebbé teszik a használati tárgyakat. E kettős szerepüket azonban csak úgy tölthetik be, ha a fémen szilárdan kötődnek, és ezt is ugyanaz az erő okozza, ami a ragasztószerek ragasztását. Mi tehát ez a rejtélyes erő? A felelet igen egyszerűen hangzik: az elektromosság.

Bizonyára ragasztottunk már le kis sérülést ragtapasszal. De vajon megfigyeltük-e azt a száraz, recsegő hangot, ami a ragtapasznak a bőrről történő lehúzásakor hallható?

A fizikusok jó megfigyelők. Ebben a sercegésben mikroszkopikus mennydörgést hallanak és parányi villámokat látnak, amelyek a meleg, élő emberi bőr és a ragasztószalag között ugrálnak.

Ezek a parányi villámok nem a képzelet szülöttei: filmszalagon is megörökíthetők. Ha közönséges fényképezőlemezre nitrocellulóz- réteget visznek fel, majd letépik, a lemezen előhívás után sokágú villám képe látható. De honnan keletkezik itt elektromosság?

Az anyag kémiailag legkisebb részei - az atomok - pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektronokból állnak. Az atomok összekapcsolását nagyobb egységekké - molekulákká - az elektronok végzik. A legtöbb molekulában azonban az elektronok nem egyenletesen oszlanak el. A legtöbb molekula, bár kívülről semlegesnek látszik, két pólussal rendelkezik, a molekulán belül e pozitív és negatív töltések "súlypontja" nem esik egybe. Egyes anyagok szívesen adnak át elektronjaikból, ha van kinek - ezeket idegen szóval donoroknak nevezzük -, mások viszont szívesen vesznek át elektronokat idegen anyagoktól, ezek az úgynevezett elektronakceptorok. Ez okozza, azt a jelenséget, hogy ha két különböző anyagot összeérintünk, közöttük rögtön megindul a parányi villamos töltések áramlása: az elektronokat leadó anyag pozitív, az elektronokat felvevő anyag pedig negatív töltésűvé lesz.

Ha a töltések átrendeződése megfelelő mértékben megvalósult, akkor a pozitív és negatív töltések természetesen vonzzák egymást.  A kicserélt töltésű felületek összetapadnak, egymáshoz ragadnak.


46. Miért nem ragaszthatunk fémet, üveget mindenféle ragasztóval?

Egy adott anyagú ragasztóval csak olyan anyagokat lehet ragasztani, amelyeknek részecskéi nagy erővel vonzzák a ragasztó anyagának a részecskéit, és így azok jól tapadnak hozzá. Mindez vonatkozik a fémre és az üvegre is.


47. Miért nem ragaszthatunk papírragasztóval gumit?

Azért, mert a papírragasztó részecskéi és a gumi részecskéi között kicsi a vonzóerő.


48. Miért repeszti szét az esővíz a fán levő cseresznyeszemeket, és a befőttben a cseresznye bőre miért zsugorodik össze, miért ráncosodik meg?

A cseresznyeszemeket féligáteresztő hártya veszi körül. Ezen a hártyán mindig csak a kisebb koncentrációjú oldat hatol át a nagyobb koncentrációjú oldathoz. Az esővíz egészen jelentéktelen koncentrációjú, ezért behatol a cseresznyeszemekbe, és szétrepeszti őket. A befőttben éppen az ellenkezője a helyzet, az erősen cukrozott befőttlé kiszívja a cseresznyeszemek belső nedvét.


49. Miért puhul meg az elöl hagyott keksz reggelre, és miért szárad meg a kenyér?

A kekszben sokkal több a cukor és a só, mint a kenyérben. A finom eloszlású cukor és só higroszkópos: nedvességet szív fel a levegőből.  A keksz sűrű tésztája a kapilláris hatás révén segíti a nedvesség megtartását.

A kenyérben kevés só és cukor van, a tésztája lyukacsos: semmi sem vonzza a vízgőzt, amely elpárolog, és a kenyér kiszárad.


50. Miért nehéz a hideg vajat a kenyérre kenni?

A vaj részecskéi nehezen nyomulnak be a kenyér hézagaiba, így kevés vajrészecske kerül közel a kenyér részecskéihez.


51. Miért rosszul törli le az asztalt a zsíros törlőrongy?

A zsíros felületet nem nedvesíti a víz és így nem tud behatolni a rongy pórusai közé. A törlőrongy nem töröl.


52. Miért nem lesz vizes a víziállatok tollazata úszáskor?

A vízi állat faggyúmirigyei váladékával bekeni tollazatát, a víz számára nem nedvesítővé teszi azt.


53. Miért zsírozzák be tollaikat a vízimadarak?

A bezsírozott tollazat eredményeképp a madarakat tulajdonképpen légréteg veszi körül, s ez segíti az úszást, csökkent vén testük átlagos sűrűségét. Ha pl. egy kacsát mosószeres vízben jól megmosnánk, s így engednénk a vízre, a szerencsétlen madár képtelen lenne úszni a felszínen, mert a mosás során leoldódott zsírréteg többé már nem gátolná meg a tollazat átázását, így a kacsa körül nem alakulhatna ki a sűrűségcsökkentő légburok, s a madár elmerülne. A kacsának újból át kellene zsíroznia tollazatát farktőmirigyének váladékával, hogy ismét úszni tudjon.


54. Miért nedvesítjük meg a postabélyeget?

Ha a bélyeg hátán nem lenne ragasztószer, hiába nyomnánk a bélyeget a levélpapírra, részecskéi nem vonzanak egymást annyira, hogy szilárdan összetapadjanak. A ragasztószer részecskéi erősen összekötik őket.

Ha a ragasztószert megnedvesítjük, részecskéi szétoszlanak a vízben vagy egyéb oldó folyadékban, és a vízzel együtt könnyen bejutnak a papírfelület lyukacsaiba. Így a ragasztószer részecskéi nagy felületen fogják a papír részecskéit és egymást, ezért szilárdan összetartják a papírdarabokat.


55. Miért törik könnyen a ceruza hegye?

A ceruzabél grafitból készül. A grafit kristályszerkezetét szabályos hatszög alapú hasábok alkotják. Ez a kristályszerkezet a hatszögű alappal párhuzamos irányban könnyen hasad.

Amikor a ceruzát erősebben nyomjuk rá a papírra, a grafitbél a hatszögű alappal párhuzamos síkban eltörhet.

Írás során, ha a ceruzát könnyedén vezetjük, akkor a ceruza hegyéről egymás után válnak le a hatszögű alappal párhuzamos vékony grafitrétegek, szürke nyomot hagyva a fehér papíron.


56. Miért marad a papíron a ceruzavonal, ha egy vonalat húzunk a ceruzával a papírra, míg ha egy papírra grafitport szórunk, az lefújható?

Amikor vonalat húzunk a ceruzává], akkor rányomjuk a ceruzát apapírra, így a grafit benyomul a papír (szabad szemmel nem látható) hézagaiba, a grafit és a papír nagy felületen érintkezik egymással.

Amikor csupán rászórjuk a grafitport a papírra, akkor csak kevés helyen érintkezik a rücskös papírlappal, nem kerülnek kellően közel egymáshoz a grafit részecskéi és a papír részecskéi, így gyakorlatilag nem is lép fel közöttük összetartó erő.


57. Miért nem lehet zsíros papírra tintával írni?

Azért, mert a zsírrészecskék már benyomultak a papír kapillárisaiba.


58. Miért lehet a ceruzával húzott vonalat kiradírozni?

A ceruzabél grafitból van. Írás közben a grafitbélből parányi kis részecskék töredeznek le, és a letördelt kis részecskék a papírhoz tapadnak. Radírozás-kor csak az odatapadt részecskéket kell lesöpörni. Ez könnyen megy, mert a grafitszemek csak a papír felületén maradnak.


59. Miért nehezebb a tintát radírozni, mint a ceruzát?

Amikor tintával írunk, az be is szivárog a papirosba. Ha a megszáradt tintát radírozni akarjuk, gyakran a papír is kilyukad. A papírban ugyanis igen vékony hajszálcsövecskék vannak, ezek felszívják a tintát, a tinta behatol a papír belsejébe, és csak a papírral együtt távolítható el.


60. Miért fut szét itatós- vagy újságpapíron a tinta?

Az itatóspapírban a hajszálcsövesség alapján a folyadék szétterjed, mert a papír- és a tintarészecskék között számottevő erőhatás van.


61. Miért esik le később a radírgumi a tükörsima szekrényajtóhoz nyomva, mint amikor érdes felülethez nyomjuk ugyanakkora erővel?

Több fa- és gumirészecske között jön létre kölcsönhatás.


62. Miért nem lehet repülőgépre higanyos hőmérőt felvinnie az utasnak?

A nemzetközi polgári repülési szervezet a higanyt a veszélyes cikkek közé sorolja. Sem a feladott poggyászban, sem a kézipoggyászban nem vihetünk fel higanyt tartalmazó tárgyat a repülőgépre. Kivételt képeznek a személyes használatra szánt, védőtokba zárt, kis lázmérők.

A repülőgépek elsősorban alumíniumból készülnek. Meglepő módon nagyon kevés higany is sok alumíniumot képes tönkretenni. Az alumíniummal amalgámot képez. Azt a repülőgépet, amelyikben higany fröccsent szét, karanténba kell vinni, amíg az amalgámképződés meg nem szűnik. Könnyen lehet, hogy a repülőgépet végül ki kell selejtezni, mert az amalgám lassan terjed, mint a rothadás a fában.


63. Miért verődik habbá a tojásfehérje, s mi az anyagok habosításának ipari jelentősége?

A vizet hiába verjük, legfeljebb a felületén habosodik meg, mert a belsejébe belevert levegőmennyiség azonnal a felszínre száll. De ha a folyadék elég nyúlós (szaknyelven: nagy a viszkozitása), akkor nem engedi, hogy a belsejébe zárt buborék a felszínre emelkedjék. A tojásfehérjéről tudjuk, hogy mennyire nyúlós. A veréssel beléje kevert levegő buborékok alakjában benne marad. Betonba, üvegbe, gumiba, műanyagba is sikerült ilyen apró gázbuborékokat vinni, sikerült ezeket az anyagokat habosítani.

A habosítás első előnye az, hogy a habosított anyagok sűrűsége az eredeti anyag sűrűségének tizedrészére is csökkenhet: a habbeton, habüveg úszik a víz felszínén. Építkezésekhez a könnyű anyag nagyon előnyös.

Ezenkívül a habosított anyag általában kitűnő hőszigetelő és hangelnyelő.


64. Miért könnyíti a borotválkozást a borotvahab?

A borotvapenge jobban vág, ha a szőr nedves. (Kaszálni is könnyebb hajnalban, amikor a harmattól még nedves a lucerna.) A borotvahab nedvesebbé teszi a szőrt, és így megkönnyíti a penge dolgát. A pengének ráadásul úgy kell siklania a bőrön, hogy ne ejtsen vágást.  A hab vagy zselé ebben is segít. A borotvakrémnek az az egyetlen feladata, hogy megtartsa a vizet. A szőr körülbelül két perc alatt telítődik vízzel. (Ha borotválkozás előtt zuhanyozunk, tusolás közben is telítődnek vízzel a szőrszálak, s ekkor nincs is szükség borotvahabra.)

A villanyborotva másképp működik. A csúszás a pengéket borító fémrácsnak köszönhető. A rács megakadályozza, hogy a mozgó alkatrészek a bőrbe kapjanak, de a szőrszálak átférnek a nyílásain, és a vágás - vagy inkább nyírás - lejátszódhat. A nyíróerőt a rács (és a bőr) ébreszti, amely egy helyben tartja a szőrszál egyik végét, miközben a vágószerkezet oldalirányban mozog úgy, hogy a szőrt a rács és a penge közé szorítja. A nyíróerő a szőrt lemetéli - hasonlóan ahhoz, ahogy az olló vágja el a papírt. A merev szőrszállal könnyebben elbánik a szerkezet, ezért a nedvesítés kedvezőtlen hatást fejt ki. Ha tehát a borotválkozáshoz pengét használunk, érdemes megnedvesíteni az arcot, míg a villanyborotva a száraz, de nem zsíros arcon vág jól. Ezért reggel mégiscsak arcmosás után érdemes borotválkozni.


65. Miért biztosít tartósabb kötést a hegesztés, mint a forrasztás?

A forrasztás adhézión (tapadáson) és diffúzión alapuló, a hegesztés pedig mindig kohézión (egyesülésen) alapuló oldhatatlan kötés.  Mindkét egyesítési eljárás során a munkadarabok kötése hőhatáson alapszik. Forrasztáskor ez kivétel nélkül így van, a hegesztés esetén azonban beszélhetünk "hideg" hegesztésről is. A forrasztás kötési szilárdsága az alapanyag szilárdságának legföljebb 10-12%-a, a hegesztésé pedig 65-80%-a, egyes esetekben még ennél is nagyobb.

Forrasztáskor az alapfémeket (amelyek egymástól eltérők is lehetnek) olvadáspontjuknál kisebb hőmérsékleten olvadó és velük nem azonos fém közbeiktatásával kötjük össze. A művelet közben az összeforrasztandó alapfémek teljes egészében szilárd állapotban maradnak.

Hegesztéskor két azonos jellegű fémet egyesítünk, velük azonos vagy hasonló hozaganyag (hegesztőpálca) felhasználásával vagy anélkül, az érintkező felületek megömlesztésével.


66. Miért nikkelezik, krómozzák a műszereket, használati tárgyakat?

Azért, hogy ne rozsdásodjanak, ne kopjanak, illetve hogy tetszetősebb külsejük legyen.


67. Miért kell galvanizálás előtt a mintát gondosan megtisztítani és zsírtalanítani?

A szennyezések csökkentik a minta és a bevonó fém közötti kölcsönhatást.


68. Miért ötvözik a színaranyat ezüsttel, hiszen ezzel a belőle készült tárgyak értéktelenebbekké válnak - lévén az ezüst lényegesen olcsóbb az aranynál?

A kémiailag tiszta, szennyeződésmentes anyagok általában nem rendelkeznek a konkrét felhasználás céljának megfelelő kedvező tulajdonságokkal. A színarany pl. nagyon puha, könnyen nyújtható fém. A belőle készült karikagyűrű már akkor is deformálódna, ha viselője felemelne gyűrűs kezével egy bőröndöt, és az állandó viselés során nagyon hamar el is kopna. Ötvözéskor az arany kristályszerkezetét a beépülő ezüstatomok úgy módosítják, hogy ezáltal keményebbé, kevésbé deformálhatóvá válik.


69. Miért nem tökéletes a kristályok rendje?

Talán nem is gondolnánk, de tökéletes, hibátlan kristály valójában nem létezik. (Hibátlan egykristály sem növeszthető.)

A fémtárgyak általában több olyan kisebb-nagyobb szemcséből állnak, amelyekben az atomok szabályos rendben, kristályszerkezetben helyezkednek el. Minden szemcsében rend van, ám mindegyikben más és más. (Olyan ez, mintha az anyag kicsiny, véletlenszerűen egymás mellé dobált kristálydarabkákból állna.) A szemcséket különböző szélességű (általában néhány rácsállandónyi) tartományok (szemcsehatárok) választják el egymástól. Jól modellezhetjük a síkbeli kristályszerkezetet egy üvegfalú edénybe öntött azonos méretű, apró acélgolyókká,]. Ha ott megfigyeljük a szemcséket, azok belsejében gyakran látunk kicsiny fehér foltokat, onnan egy-egy "atomgolyó" hiányzik. Ezt a szerkezeti hibát rácslyuknak (vakanciának) nevezzük. A szemcsék belsejében fehéres vonalak is kirajzolódnak; ezek mentén a golyók (golyósorok) nem illeszkednek pontosan egymáshoz. Ez a valóságos kristály vonalmenti hibáinak (diszlokációinak) felel meg. A valódi kristályban még sok másféle hiba is előfordulhat; például a kristály atomjai közé idegen anyagok, szennyezők épülhetnek be.

Az, hogy az atomok szabályos szerkezetbe rendeződnek, lényegében az energiaminimum elvének következménye. Tudjuk, hogy a természetben azok a képződmények maradnak fenn stabilan, amelyeknek létrejöttekor energia szabadul fel (vagy másképpen: amelyek csak energia befektetése árán bonthatók szét). A legkisebb energiájú állapotot a szabályos kristály testesítené meg, mert benne kristályhiba csak energiabefektetéssel hozható létre.

Az esztétikai tökéletesség megegyezne a fizikai törvények szabta renddel? Ez nincs egészen így. Az energiaminimum elve szigorúan csak akkor érvényesül, ha kristálydarabkánk zárt rendszert alkot, vagyis nincs semmilyen kapcsolata a környezetévé. Ez a valóságban aligha fordulhat elő.

Legtöbbször a környezet a kristályt állandó hőmérsékleten tartja.  Ebben az esetben a kristálynak nem egyszerűen az energiája, hanem az úgynevezett szabad energiája minimális. A szabad energiában - belső energia mellett -negatív előjellel megjelenik egy, a kristály rendezetlenségétől (entrópiájától) függő mennyiség, így egy rendszer számára előnyös lehet, ha energiája kissé megnő, de ezt a növekedést a rendezetlenebbé válás kiegyenlíti. De vajon a többi kristályhiba, például a szemcsehatár is természetes tartozéka a kristálynak? A nagyobb, több atomra kiterjedő hiba nem szükségszerű, ez nem növeli az anyag rendezetlenségét oly mértékben, hogy ellensúlyozhatná a hiba létrehozásához szükséges energiát.

De ez sem egészen igaz. A kristályok nem csupán a szabad energia minimumának megfelelő szerkezetben létezhetnek. A kristályokban az anyag megdermedésekor, illetőleg a mechanikai igénybevétel során könnyen keletkezhetnek különféle hibák, s a hibás kristályszerkezet könnyen konzerválódhat is. Például ha egy alumíniumdarabot lassan az olvadáspontjához közeli hőmérsékletre melegítünk, majd hirtelen lehűlünk, megmarad benne a magasabb hőmérsékletnek megfelelő számú rácslyuk. Miért? Ahhoz, hogy a kristály a legkisebb szabad energiájú állapotba kerüljön, sok atomnak kellene megváltoztatnia a helyét, a helyzetváltoztatáshoz pedig át kellene jutniuk egy energiagáton. A kristályok úgynevezett metastabil állapotban vannak, s ez hosszú ideig fennmaradhat, mert bár megszüntetése energianyereséggel járna, a folyamat beindításához először energiát kell befektetni.


70. Miért ugrik vissza a rugó megfeszített vagy összenyomott állapotból az eredeti méretére? Hogyan "emlékszik" a rugó az alakjára?

Csaknem minden fém kristályos, ami azt jelenti, hogy az atomjai rendezett halmokat alkotnak, mint a konzervdobozok a boltban vagy a gúlába rakott narancsok a piacon. Amikor egy fémet meghajlítunk, a kristályai deformálódnak: vagy az atomok közötti távolságok változnak meg, vagy az atomsorok - mint a lapok - elcsúsznak egymáson.

Amikor az atomok megtartják egymáshoz viszonyított helyzetüket, csak a közöttük levő távolság változik, a deformációt rugalmasnak nevezzük. Amikor az atomok síkjai csúsznak el egymáson, a deformációt plasztikusnak, képlékenynek nevezzük.

Azok a fémek, amelyek meghajlása maradandó, képlékeny deformációt szenvednek. Atomjaik egymáshoz viszonyított helyzete megváltozik a hajlás során, és az atomok nem "emlékeznek" rá, hol voltak korábban. A fém nem tud visszatérni eredeti állapotába.

Azok a fémek, amelyek csak egy időre hajolnak meg, és a feszültség megszűnése után felveszik eredeti alakjukat, rugalmas deformációt szenvednek. Atomsíkjaik nem csúszkálnak, és atomjaik könnyen visszatérnek eredeti helyzetükbe a feszültség elmúltával. A rugókat természetesen olyan anyagból készítik, amelyek normális körülmények között csak rugalmas deformációt szenvednek. Az edzett fémet, például rugóacélt, úgy készítik és olyan hőkezelésnek vetik alá, hogy atomsíkjaik elcsúszását megakadályozzák. A meghajlított fém, ha magára hagyjuk, visszaugrik. De ha túlságosan meghajlítjuk, képlékeny deformációt szenved vagy eltörik.


71. Miért edzik a fémeket?

Egyáltalán mire való az edzés? Miért szükséges a célnak megfelelő alakítás után a fémek hőkezelése? Azért, hogy a fémek belső, kristályos szerkezetét megváltoztassuk: fokozzuk vagy csökkentsük a keménységét, szívósságát, kopásállóságát, szilárdságát. Ezért a fémet (pl. forgácsolószerszámot) izzítjuk, több vagy kevesebb ideig az izzítás hőfokán tartjuk, azután gyorsan vagy lassan, kisebb vagy nagyobb hőmérsékleten lehűtjük, vagyis eddzük, utána újra hevítjük és lehűtjük: megeresztjük. Az edzés és megeresztés után az ötvözet tulajdonságai megváltoznak. A nagy pontossággal elkészített munkadarabok méretei idővel megváltoznak. Mélyhűtéses edzéssel (vagyis edzés után igen kis hőmérsékletre hűtéssel) ez a folyamat meggyorsítható, úgyhogy az utólagos méretváltozás veszélye már nem áll fenn.


72. Miért erős a vasbeton?

A vasbeton két anyagnak, a vasnak (ill. acélnak) és betonnak az egyesítése. A beton jól bírja a nyomást, a húzással szemben azonban csak kismértékben ellenálló. A két végén felfekvő gerenda, ha közepe táján megterheljük, lehajlik, felső éle rövidül, alsó éle megnyúlik. A gerenda keresztmetszetének felső öve nyomott, az alsó öve húzott. Ha betonból készítjük a gerendát, akkor az alsó övben keletkező húzást a beton már kis terhelés esetén sem bírja el: elreped, tönkremegy. A betongerenda alsó övébe tehát olyan, anyagot kell helyezni, amely ezt a húzást felveszi. Ilyen a nagy szilárdságú acél.

Ennek a két nagyon különböző anyagnak ezt az egymást segítő, kiegészítő együttműködését az teszi lehetővé, hogy a nagy szilárdságú beton jól tapad az acél egész felületéhez, a két anyag hőtágulása gyakorlatilag azonos, és a beton jól megvédi a vasat a rozsdásodástól. Ezeket a tulajdonságokat ismerte fel Monier francia kertész és szabadalmaztatta az általa készített vasbeton virágvályúkat és más szerkezeteket 1867-ben.


73. Miért van gazdasági jelentősége a rézsüszög ismeretének?

A tüzéptelepeken, a magtárakban, ha a szemcsés építési anyagokat (pl. homok, sóder), a tüzelőanyagokat (pl. tojásbrikett, szénpor), illetve a gabonát szabadon (pl. esővédő fólia alatt) tárolják, a tároláshoz szükséges hely kiszámításához, a tárolóhely méretének tervezéséhez elengedhetetlenül fontos a tárolandó szemcsés anyag rézsűszögének ismerete. Csak ennek alapján lehet ugyanis meghatározni, hogy adott geometriájú és alapterületű anyaghalmazoknak mekkora lehet a maximális térfogata úgy, hogy a halom statikailag stabil legyen.

Ha apró szemcsés, száraz anyagot kupacba halmozunk, megfigyelhetjük, hogy a halom oldalának egy bizonyos kritikus szögnél nem lehet meredekebb dőlése. Ha ezen kritikus dőlésszög mellett még több anyagot rakunk a kupac tetejére, az összeomlik, megcsuszamlik, dőlésszöge lecsökken ezen kritikus értékre, a többletanyag pedig legördül az oldalakon. A szemcsés anyagok ezen kritikus dőlésszögét nevezzük rézsűszögnek. A rézsüszög jellemzi az anyaghalmaz stabilitásának határát, ezért fontos statikai paraméter.

A hétköznapi életben a háziasszonyok pl. a tésztakészítési előkészületek alkalmával találkozhatnak a rézsűszög problémájával, mikor a. tésztához szükséges lisztmennyiséget kis lisztkúp formájában mérik ki. A férfiak az építkezések során, betonkészítéskor találhatják szembe magukat a rézsűszög fogalmával, mikor a betonkeverés előtt kupacba rakják a sódert, majd ráöntik a cementet. Ezekben az esetekben csak magával a jelenséggel találkozhatunk, de a rézsűszög tényleges értéke érdektelen.


74. Miért időállóak a piramisok?

Sivatagos területeken, ahol a víz eróziójával gyakorlatilag nem, vagy csak időszakosan kell számolni, a hőmérséklet-ingadozás miatti felaprózódásban és a szélhordta apró szemcsés törmelék (homok) koptató-csiszoló munkájában nyilvánul meg az erózió. Az előző eróziófajta közismert eredményei a kősivatagok, az utóbbié pedig a kövekből, sziklákból kiformálódó fantasztikus, bizarr formák, ingókövek, kőgombák. Kevésbé közismert azonban, hogy az ilyen területek hegyeiben a törmelékkúpok - amelyek a hőingadozás miatti fokozatos aprózódás, feldarabolódás és a szélerózió pusztító, koptató munkájának eredményeképpen alakultak ki nagyobb sziklákból, rögökből -nagyon hasonló dőlésszögűek, egyformák; és ami még érdekesebb, sokszor piramis alakúak, s dőlésszögük szinte megegyezik a fáraó-piramisokéval. Egyes kutatók ezt a nagyfokú hasonlóságot azzal magyarázzák, hogy elődeink tudatosan ezen törmelékkúpok alakjához hasonlóan tervezték és építették a piramisokat, ugyanis már akkor tudhatták, hogy ez az alak optimális az erózió szempontjából.

Ha a rögöt alkotó sziklák közül egy kettéreped, a törmelék legurul.  Ez a folyamat a törmelékfajtára jellemző rézsűszöghöz vezet. Ha az erózió pusztító-romboló munkája az évezredek alatt létrehoz egy törmelékkúpalakot, akkor az eredendően ilyenre formázott mesterséges építésű kőpiramisok nyilván alaktartóak, időállóak lesznek. Felaprózódásuk során kialakul a természetes törmelékkúpokra jellemző rézsűszög, de ha eleve rézsűszögben dőlnek az oldalak, ez nem. okoz lényeges változást a piramisok formájában. A természet maga alakítja ki a törmelékkúp optimális formáját, az embernek csak utánoznia kell a természetet, s építményei időállóak lesznek.


75. Miért lehet sítalppal lefelé síelni a sivatagi homokdűnéken?

A görgőkkel ellátott sítalp lehetővé teszi a gyepsít; a mesterségesen előállított hó kiküszöböli az időjárás szeszélyeit a sísportból; a kis súrlódási együtthatójú, különleges műgyep pótolja a havat. Mindez biztosítja, hogy a síelni vágyók az időjárástól, évszaktól függetlenül, speciális eszközökkel űzhessék kedvenc sportjukat.

A homokos, széleróziós területeken a rézsüszögdölésű homokbuckák meglehetősen gyakoriak. Képzeljünk el egy tetszőleges alakú homokbuckát, amit adott irányból szél ér! A bucka szél felőli oldalán a homokszemek szélirányban görögnek, sodródnak, s mikor elérik a bucka szélirányos oldalát, leperegnek, lecsúsznak, így természetes módon alakul ki a szélirányos oldalon a rézsűszög.

Bármennyire meglepően hangzik is, a sivatagokban (ahol nincs se természetes hó, se gyep) is lehet síelni, méghozzá a homokbuckákon, dűnéken. Csak megfelelően kell megválasztani a homokdűnét. Ha olyan homokbuckáról csúszunk le sítalpon, melynek dőlése rézsűszögű, akkor, ha nem is túl nagy sebességgel, de jól utánozható a hagyományos lesiklás. Ez érthető, hiszen a rézsűszög az a kritikus szög, amelynél újabb anyagmennyiség már nem maradhat meg a halom tetején. Ha a halom oldalát megterheljük, akkor megcsúszik, s a többlet legörög az oldalakon. Ha egy rézsűszögű homokbuckára sítalppal rálépünk, az többletterhelést jelent: a talp alatti homokréteg megcsúszik, legördül a dombról, s így mint ezer és ezer kis görgőn, mi is lecsúszunk a homokbuckán. A sítalp nem is szükséges igazán, csak éppen nélküle besüppedne lábunk a homokba, s ez lassítaná lefelé csúszásunkat, mert megnövelné a menetellenállást.


76. Miért alakulhatott ki élet a Földön?

A világegyetem szerkezete befolyásolja mindennapi életünket. Az éjszaka például az univerzum tágulásának következménye. Egy nem táguló világban az egész ég folyamatos csillagfényben ragyogna. A tágulás véd meg minket a folyamatos fényártól.

Ma már tudjuk: csupán a közepes méretű bolygókon képzelhető el élet. A túl nagy bolygók felszínén akkora a gravitáció, hogy nem jöhetnek létre molekulák, hiszen szerkezetük összeroppanna. A túl kicsiny bolygók tömegvonzása viszont nem elég a légkör megtartásához. De az élet kifejlődéséhez nélkülözhetetlen a Hold is.  Születése idején ugyanis a Föld egy napja mindössze hat óra. hosszat tarthatott. A Hold vonzása következtében a napok évszázadonként két ezredmásodperccel nőnek. Ha nem lenne Hold, akkor a Föld tengely körüli forgása gyorsabb lenne, s ez bolygónk felszínén rendszeresen végigsöprő, heves viharokat eredményezne.

A Föld forgástengelye nem merőleges a Föld pályasíkjára, azzal 67 fokos szöget zár be, ennek köszönhetjük a mérsékelt éghajlatot és így az élővilág meglepő változatosságát. Ha a tengelyferdeség jelentősen nagyobb lenne, az éghajlati viszonyok roppant barátságtalanná válnának. Ha viszont jóval kisebb, akkor az éghajlat állandó volna a bolygó felszínén, az élővilág pedig kevésbé változatos. A Hold léte nemcsak a Föld forgását lassítja, hanem biztosítja a tengelyferdeség állandóságát is. Hold nélkül a tengelyferdeség szöge egyfolytában és kaotikusán változna. Úgy, ahogyan például a Mars esetében, lehetetlenné téve az éghajlat kialakulásához szükséges stabil éghajlati viszonyokat.

Az élet fejlődéséhez az is elengedhetetlen, hogy a Föld éves keringési pályája a Nap körül csak enyhén tér el a kör alaktól. A Nap sugárzásából a Földre jutó hányad így csupán 7 százaléknyit ingadozik az év során. A Mars esetében a napsugárzás mennyiségének ingadozása az ottani év alatt 37 százaléknyi, a Merkúrnál viszont eléri a 90 százalékot. Ilyen erőteljes változások igencsak próbára tennék a környezethez alkalmazkodni igyekvő élő szervezetet.

A lakható bolygón mozgó élőlények mérete szintén korlátozott. A dinosaurusoknak, ha elestek, valószínűleg csontjuk tört. Ha az ember kétszer nagyobb volna, a járás veszedelmes vállalkozássá válna. A felnőtt ember hatszor nagyobb mozgási energiával huppan a földre, mint egy kisgyerek -ezért is sérül könnyebben, nemcsak mert kevésbé rugalmasak a csontjai.


77. Miért a Föld lett az élet bolygója?

Naprendszerünk egy hatalmas gáz- és porfelhőből keletkezett, mintegy 4,6 milliárd évvel ezelőtt. Az egyre inkább összehúzódó anyag kezdeti lassú forgása felgyorsult, és az eközben keletkező centrifugális erők az egész képződményt korong alakúra lapították.  A korong középső részén jobban összesűrűsödött anyagból keletkezett a Nap, a peremvidékeken pedig a bolygók és holdjaik alakultak ki. Noha a bolygóképződési folyamatok sok részletét még nem értjük, azt elmondhatjuk, hogy Földünk sok-sok törmelékanyagból és porrészecskéből keletkezett.

Kezdetben teljesen lakhatatlan volt, felszíne folyékonyán izzott, és nem volt légköre. Bolygónk ezután lassan lehűlt, felszínén szilárd kéreg keletkezett. A számtalan vulkáni kráterből és földhasadékból kiömlő gázok hozták létre a vízgőzt, metánt és ammóniákot tartalmazó ős-atmoszférát. Később, a további lehűlések nyomán özönvízszerű esőzések kezdődtek.

Kialakultak az első tengerek és óceánok. A napsugárzás végül meggátolta a további lehűlést, és a víz nem vált úgy jéggé, mint ahogyan az a Naprendszer külső vidékein gyakran előfordult. Az energiában gazdag napsugárzás és a gyakori villámlások rendre lebontották a légburok gázmolekuláit. Ezekből a részecskékből épültek fel ezután az élet alapjait képező, egyre bonyolultabb anyagok, így jöttek létre például az aminosavak, amelyek a növényi és az állati fehérjék alkotóelemeit képezik, és idővel kifejlődtek az élet egyre nagyobb építőelemei, az óriásmolekulák.

Ezek az ősóceánokban leltek menedéket a világűrből származó káros sugárzások elől. Az ősóceánok egyúttal egyenletes hőmérsékletet biztosítottak számukra, és végül itt keletkeztek az óriásmolekulákból az első, parányi élőlények, a primitív egysejtűek.

Noha még nem lehet teljes egészében megérteni ezt a folyamatot, a legtöbb kutató azt vallja, hogy az élet a mi bolygónkon keletkezett, és nem a világűrből került hozzánk valamilyen formában. Az élőlények először a tengereket népesítették be, és csak mintegy 500 millió évvel ezelőtt hódították meg a szárazföldet az első "pionírok".  Az oxigén, amit ma belélegzünk, nem volt mindig jelen a légkörben, hanem a növények termelték, amelyek tudvalevőleg oxigént szabadítanak fel. Az ózon szintén az oxigén egyik formája. Először az ózonpajzs kialakulása után vált lehetővé, hogy az élet elhagyhassa az óceánokat és benépesülhessenek a szárazföldek. Ez a réteg tartja távol tőlünk az életveszélyes ultraibolya-sugárzást, és éppen ezt a védőpajzsot veszélyeztetik manapság a különféle környezeti mérgek.

Szomszédos bolygóinknak és a Holdnak merőben más volt a sorsa.  A legbelső bolygónak, a Merkúrnak soha nem volt említésre méltó, az élet kialakulásához megfelelő atmoszférája. A légkörének üvegházhatására 480 °C-ig felhevült Vénusz felszíne túl forró az élet számára. Holdunk naprendszerbeli helyzete kedvező ugyan, de a Merkúrhoz hasonlóan kicsiny a tömege, és a gyenge gravitáció nem képes az atmoszférát megtartani. A Hold mindig is egy levegő és víz nélküli, halott kősivatag volt. Más a helyzet a Marssal. Ez a bolygó mára csaknem a teljes atmoszféráját elveszítette. Sok megfigyelés utal azonban arra, hogy valaha nagynyomású légköre és folyói lehettek. Sőt, évmilliárdokkal ezelőtt az életnek valamilyen formája is előfordulhatott rajta. Ezzel szemben a Jupiteren, a Szaturnuszon, a Neptunuszon, a Plútón és holdjaikon aligha képzelhető el az élet.  Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy a mi bolygónk lehet a Naprendszer egyetlen lakott világa.


78. Miért nincs élet a Vénuszon?

A Vénusz a Naptól számítva a második bolygó. Nagyságát és kémiai összetételét tekintve igazi testvére Földünknek. Tömege éppen a négyötöde, átmérője csak valamivel kevesebb. Légkörének kémiai összetétele még ma is olyan, mint amilyen Földünké volt 4 milliárd esztendővel ezelőtt. Akkoriban bolygónk légköre nitrogént, szén- dioxidot és vízgőzt tartalmazott. Az oxigén csak az élővilág megjelenésekor került a légkörbe. A növények a szén-dioxidot megkötötték, helyébe szabad oxigént leheltek az atmoszférába.

Mivel a Vénusz mindig közelebb volt a Naphoz, mint a Föld, ezért ott mindig melegebb volt. Ez sem kedvezett az élet kialakulásának.  A Föld nővérének elkeresztelt égitest igazi arcát azonban csak az odaküldött automatikus űrszondák mutatták meg. A Vénusz felszínén 500 °C-os pokoli hőmérséklet és 90 bar nyomás (a földi nyomás kilencvenszerese) uralkodik. Csekély vízgőzkészlete 70 km vastag légkörében található, és nem a felszínén. Légköre 96,5% szén-dioxidot, 3,4% nitrogént, valamint vízgőzt, kén-dioxidot és nemesgázokat tartalmaz. Felszínére kénsavas eső hull.

A világűrből soha nem lehet a bolygó felszínét látni, mivel állandóan zárt felhőtakaró burkolja. A felhőzet üvegházhatást hoz létre. Ezért van olyan meleg a felszínén. Légkörében hatalmas viharok dúlnak, s vulkánokkal tagolt felszínét villámok fénye világítja meg.


79. Miért nem nagyobbak az állatok?

A valaha is élt legnagyobb testű szárazföldi gerincesek az őshüllők voltak. A legnagyobb termetű dinosaurusok 50 tonnát nyomtak. Az emlősök közül egy tülök nélküli orrszarvú, a Baluchitherium a csúcstartó, 15 tonnánál is súlyosabb volt. A tengerekben és a mocsarakban éltek és ma is élnek náluk sokszorta testesebb állatok, tehát elvileg a szárazföldiek is lehetnének - lehettek volna - nagyobbak. Sok állatcsoport testméretének evolúciós tendenciái azt mutatják, hogy a testméret növekedése előnyös. Például a lovak őse alig volt nagyobb, mint egy nyúl, a majmok fejlődési sora szintén a testméret növekedésének előnyös voltát bizonyítja. Az ormányosok ősei mintegy 40 millió évvel ezelőtt akkorák voltak, mint egy disznó.  Az egymillió éves masztodon már 4m-esre nőtt, de népes és terjedelmes rokonságával együtt kipusztult. Az ormányosokat ma az ősi fejlődési vonal egyik oldalága, a kisebb termetű elefántok képviselik. A jelek szerint az ormányosok tehát elérték azt a határt, ahol már nem "kifizetődő" a testméret növekedése, fejlődési tendenciájuk ezért visszafordult.

A korlátozó tényezők sokféleségét aligha vehetjük számba.  Bizonyára szerepet játszik benne a táplálékkészlet nagysága, az élőhelyek szűkössége, a különféle életfunkciók romlása stb. - és a nehézségi erő korlátozó szerepe.

Galilei Discorsi című művében olvashatjuk a következő sorokat: " ...  lehetetlen óriási mértékben megnövelni a szerkezetek mértékét akár a művészetben, akár a természetben. Ahogyan nem lehet óriási méretű hajókat, palotákat vagy templomokat építeni úgy, hogy evezőik, udvaruk, gerendáik, kapcsaik és minden részük összetartson, ugyanúgy a természet sem. növeszthet hatalmas méretű fákat, mert az ágak saját súlyuk alatt letörnének; hasonlóképpen lehetetlen lenne felépíteni embereknek, lovaknak vagy más állatoknak a csontvázát úgy, hogy együtt maradjanak, és normális funkciókat lássanak el, ha ezek az állatok óriási méretűek lennének."

Csaknem 350 éve annak, hogy Galilei fölismerte, a test tömegét hordozó csontos vázelemek vastagsága gyorsabban növekszik, mint az általuk hordozott tömeg. Pontosan kiszámítható, hogy miközben egy állat testmérete kétszeresére nő, csontvázának teherbíró képessége négyszeresen növekszik. Eközben azonban az állat tömege a méret köbével arányosan nő.

Ha egy tárgy minden lineáris méretét Z-szeresére növeljük, akkor minden felület Z2-szeresére, és minden térfogat Z3-szörösére növekszik. Ennek azonnali következményei vannak.

A csont szilárdsága a keresztmetszetével, azaz Z2-tel arányos, míg a test súlya térfogatával, azaz Z3-nel növekszik. A csont egységnyi felületének tehát Z-szer nagyobb terhelést kell viselnie, mint a megfelelő emberi csontnak.

A test tömegéből annál nagyobb hányadot tesznek ki a csontok, minél nagyobb termetű az állat. Például az ökörszem súlyának mindössze 7 százalékát teszik ki a csontok, a Indákénak 13,4 százalékát. A cickány testének 8 százaléka csont, az elefánténak és a szarvasmarháénak ellenben már 20 százaléka az.

Mindebből következik, hogy a kis testű állatok csontjainak teherbíró képessége - testük tömegéhez képest - sokkal nagyobb. És előbb- utóbb elérünk egy olyan határhoz, amelynél a méret növekedése már a csontok (és az izmok) mennyiségének akkora növekedését vonná maga után, ami akadályozná az állatot a legelemibb mozgásban is.


80. Miért olyan nagyok a mélyvízi emlősök?

Feltűnő, hogy a mélyvízi emlősök, mint például a cápák, valóságos óriások a sekély parti vizekben élő emlősökhöz, például a tengeri vidrákhoz képest. A rablócápa hosszúsága elérheti a 18 métert, tömege pedig 40 t is lehet. Miért olyan nagyok a mélyvízi emlősök?  Miért a parti vizekben élnek a kis testű emlősök?

Először belátjuk, hogy az emlősök tartós teljesítménye Z2-tel arányos, ha lineáris méretüket Z-szeresére növeljük.

Az állat tartós teljesítménye (P) a szív által egységnyi idő alatt szállított vér mennyiségével arányos. Az emlősök vérnyomása nem függ a testméretüktől, így a vér áramlási sebessége is független nagyságuktól. Ezért a szív által egységnyi idő alatt szállított vér térfogata az aorta keresztmetszetével, így Z2-tel arányos.

Egy vízben élő emlősnek a szükséges oxigént magával kell vinnie, amikor a víz alá merül. A magával vitt oxigén térfogata Z3-nel arányos, míg a felhasználás ütemét az állat tartós teljesítménye szabja meg, ami viszont Z2-tel arányos. A víz alá merülés időtartama m/P, ahol m a felhasználható oxigén tömege. Ezért t arányos Z-vel. A kicsi emlősök tehát mély vízben éhen pusztulnának, mert táplálékuknak elegendő lenne mélyre merülni.


81. Miért van a Földnek légköre?

Egyesek előtt talán fölöslegesnek látszik ez a kérdés, hiszen természetes - gondolják -, hogy bolygónkat légkör veszi körül. Pedig ez nem is olyan természetes! Számos példát hozhatnánk fel a Naprendszerből annak bizonyítására, hogy nincs minden égitestnek légköre. Gyakorlati értelemben nincs légköre hűséges kísérőnknek, a Holdnak, a bolygók közül pedig a Merkúrnak. Hiába keressük a légkör nyomait a kisbolygókon, a meteorokon vagy az üstökösökön.  Az utóbbiak ugyan időnként hatalmas gázcsóvát fejlesztenek, de erre csak akkor kerül sor, amikor a Nap közelébe jutnak és erősen felmelegednek. A gázkiválás tehát a fokozott felmelegedés következménye.

Természetesen arra is van példa, hogy egyes bolygók felszínét a Földénél is lényegesen sűrűbb, kiterjedtebb légkör borítja. Ilyenek az úgynevezett óriásbolygók (Jupiter, Szaturnusz stb.).

Megállapíthatjuk tehát, hogy a Föld középhelyet foglal el a légkör nélküli és az igen sűrű légkörrel rendelkező égitestek között.

Most vegyük szemügyre a légkört a kinetikus gázelmélet alapján.

A gázmolekulák állandóan rendszertelen mozgást végeznek. Ezt nevezzük hőmozgásnak. Ami a kinetikus gázelméletet illeti, a fizikusoknak abból a törekvéséből alakult ki, hogy a gázok egyes mérhető jellemző adatait (például hőmérséklet, nyomás stb.) az egyes gázmolekulákra jellemző adatokkal (tömeg, sebesség stb.) fejezzék ki. Az ezen az elgondoláson alapuló elméleti számításokból az az eredmény adódott, hogy a hőmérséklet a molekulák átlagsebességének a négyzetével arányos mennyiség.

Ezek szerint minél magasabb egy gáztömeg hőmérséklete, annál nagyobb molekuláinak középsebessége.

Megfigyelhető, hogy a kisebb molekulasúlyú gázok molekulái ugyanazon a hőmérsékleten sebesebben mozognak, mint a nagyobb molekulasúlyú gázok molekulái.

Most ismerkedjünk meg az úgynevezett kritikus, vagy más néven szökési sebességgel!

Ezen azt a sebességértéket értjük, amellyel egy égitest felszínét egy test végleg elhagyhatja és kirepül a bolygóközi, illetve a csillagközi térségbe. A kritikus sebesség értéke a tömegvonzás nagyságától, vagyis végső fokon az illető égitest tömegétől függ. Minél nagyobb egy égitest tömege, annál nagyobb vonzást gyakorol a rajta levő, vagy a rajta kívül álló testekre. A nagyobb tömegű égitestek felszínén tehát nagyobb a kritikus sebesség értéke. A Földön például 11,2 km/s sebességre van szükség ahhoz, hogy egy test örökre elhagyja bolygónkat.

Milyen következtetéseket vonhatunk le az eddigiekből? A gáznemű halmazállapotban levő anyagokat a szilárd és cseppfolyós halmazállapotban levő anyagokkal szemben az jellemzi, hogy mindig a rendelkezésükre álló egész térfogatot igyekeznek kitölteni, vagyis a gáznemű anyag szétszéled a térben. A gázmolekulák szétszéledését az lassíthatja meg, ha (1) a gáz nagy nyomás alatt áll; (2) ha a gázt, erősen lehűtjük; (3) ha az a felszín, amely fölött a gáznemű anyag elhelyezkedik, olyan erős vonzást gyakorol a gázra, hogy ezzel annak szétszéledését erősen megnehezíti.

A bolygók esetében a tömegvonzás az az erő, amely igyekszik a felszín felett levő gázburok molekuláit a "szökési" szándékukban megakadályozni. Mely esetben sikerül ez a tömegvonzásnak?

A nyilvánvaló válasz az, hogy egy bolygó csak abban az esetben őrizheti meg a légkörét, ha a felszínére jellemző kritikus sebesség értéke felülmúlja a gázmolekulák hőmozgás közben elért sebességét.

A gázmolekulák sebességét átlagsebességgel jellemezzük, s a molekulák sebessége az átlagtól eltérő is lehet. Egyes molekulák sebessége lényegesen nagyobb is lehet a közepes értéknél. Ezek a molekulák tehát elhagyhatják az adott égitestet. Ilyen módon a molekulák egy része kiszabadul a bolygóközi térségbe. Ezeket a molekulákat azután egyre újabbak és újabbak követik mindaddig, amíg a bolygót teljesen elhagyja a légköre.

A bolygók állandóan veszítenek légkörükből. De hogy mennyi idő alatt veszíti el egy bolygó gyakorlatilag a légkörét, az attól függ, hogy a gázmolekulák közepes sebességének értéke miképpen viszonylik a kritikus sebesség értékéhez.


82. Miért mondhatjuk azt, hogy a Földet körülvevő légkör védőpajzsként óv minket?

Nyári estéken bizonyára valamennyien gyönyörködtünk már abban a tűzijátékban, amelyet a sötét égen felvillanó meteorok rendeznek.  Naponta körülbelül 5-6 tonna meteoranyag érkezik a bolygóközi térségből a Földre.

A meteorok java része igen parányi. De nemcsak porszemnyi nagyságú vagy néhány grammnyi tömegű meteorok érkeznek bolygónkra. Akadnak közöttük többdekás, többkilós, sőt több száz, esetleg több ezer mázsás darabok is. Ha ezek a messzi jövevények pontosan olyan állapotban érkeznének a Földre, mint amilyen állapotban a légkör határát elérik, pusztító kozmikus pergőtüz söpörné állandóan bolygónk felszínét. Életünk tehát egyáltalában nem lenne biztonságban!

A légkör azonban megvéd bennünket a meteorok pusztító hatásaival szemben. A meteorok ugyanis a légkörbe jutva a gázmolekulákkal való ütközés következtében lefékeződnek és ugyanakkor erősen felmelegszenek. Ilyenkor felvillannak és ragyogó csíkot húzva maguk után, lényegesen csökkent sebességgel közelítenek bolygónk felszíne felé. Java részük a szó szoros értelmében elhamvad a légkörben és csak a pernyéjük szitái alá a magasból. A légkör tehát ártalmatlanná teszi ezeket a kozmikus jövevényeket.

A légkör azonban nemcsak a meteorok ellen nyújt oltalmat. A rakétákkal végzett kutatások révén tudjuk, hogy a felső légkörbe igen rövid hullámhosszú és ennek megfelelően nagy áthatolóképességű és pusztító hatású, úgynevezett távoli ibolyántúli és röntgensugarak érkeznek a Napról. A légkör ezeket a sugarakat is feltartóztatja az útjukban. Nem kétséges, hogyha az említett sugarak lejuthatnának a Földre, elpusztítanák az életet, sőt mi több: ki sem fejlődhetett volna bolygónkon az élet. A légkörnek köszönhetjük azt is, hogy a hatalmas energiával rendelkező kozmikus sugarak sem juthatnak le "erejük teljében" a Földre.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a légkörnek köszönhetjük Földünk nagyjából állandónak és kiegyensúlyozottnak mondható hőmérsékletét is. A légkör ugyanis egyrészt megakadályozza bolygónk túlságos felmelegedését, másrészt viszont tárolja a Naptól nyert hőenergiát. Pontos mérések tanúskodnak arról, hogy a légkör nélküli bolygókon milyen szélsőséges a hőmérsékletjárás.


83. Miért nincs ózondús levegő?

Az ózon a levegő oxigénjéből keletkezik a napfény ibolyántúli sugarainak hatására. Az oxigénmolekulákban két oxigénatom kapcsolódik össze, az ózonmolekula ezzel szemben három oxigénatomból áll. A talaj közelében nagyon kevés ózon van a levegőben. Egy kilométer vastag légréteg ózontartalma a tengerszinten mindössze 2 századmilliméter vastag ózonréteget adna.  Légköri ózont nagyobb mennyiségben 25-40 kilométer magasságban találunk. Itt a napfény sokkal gazdagabb ibolyántúli sugarakban, mint az alsó rétegekben. Itt egy kilométer vastag légréteg ózontartalma 1 tizedmilliméteres ózonréteget adna. Elektromos kisülések, így villámlás hatására is keletkezik ózon a levegőben, de ez hamarosan visszaalakul oxigénné. Az úgynevezett ózondús erdei levegő sem tartalmaz több ózont. Jóllehet az ózontartalom a levegőben a talajtól kb. 30 kilométer magasságig növekszik, ez a növekedés olyan kisméretű, hogy még az Alpok csúcsain sem találunk jelentékenyen több ózont a levegőben, mint a tengerszinten.


84. Miért fenyegeti veszély a természetes légköri gázegyensúlyt?

Az elmúlt kétszáz évben a világ iparosodása felborította a légkör kiegyensúlyozottságához szükséges gázarányt.

Az emberi tevékenység miatt ilyen veszély az üvegházhatás, a globális felmelegedés, a légszennyezés, az ózonréteg vékonyodása és a savas eső.

A fosszilis energiahordozók: a szén, az olaj és a gáz égése óriási mennyiségű szén-dioxid és egyéb gázok kibocsátásához vezetett, különösen azután, hogy a XIX. század végén megjelent az autó. A mezőgazdasági módszerek fejlődésével pedig nőtt a légkörbe kerülő metán és nitrogén-oxidok mennyisége.


85. Miért veszélyes, ha a kelleténél több ózon van a környező levegőben?

Sajnos az utóbbi száz évben megnőtt az ózon koncentrációja, 0,005- 0,016 mg/m3-ről 0,030 mg/m3-re, amennyi a 24 órai határérték.  Ennél több pedig már az állandó belégzésre veszélyes.

Ha a kelleténél több ózon van a környező levegőben:

- a növények sejtjeit elroncsolja és ettől szórtan pöttyös lesz a levél;

- az emberek, állatok légzőszerveit károsítja;

- az ibolyántúli sugárzás szabad beáramlása a talajközelig elpusztítaná a tengerek apró növénykéit, az algákat, amelyek a légkör oxigén-utánpótlásáról a legnagyobb mennyiségben gondoskodnak.


86. Miért jelent veszélyt az üvegházhatás?

A légkörben már ott levő gázoknak kell lekötniük a földfelszínről visszaverődött napsugarak hőjét. E nélkül a Föld olyan hideg lenne, hogy befagynának az óceánok és minden élőlény elpusztulna.

Amikor azonban az úgynevezett üvegházi gázoknak a légszennyeződés miatt megnő a részarányuk, akkor túl sok hő kötődik le, és földi világunk melegebbé válik.

Emiatt az elmúlt száz évben fél °C-ot emelkedett a globális középhőmérséklet. A tudósok további hőmérséklet-emelkedést jósolnak, s várakozásuk szerint ez ötven év múlva 1,5 °C és 4,5 °C közötti érték lesz.


87. Miért vékonyodik napjainkban az ózonréteg?

Napjainkban - aeroszolos flakonokban, hűtőszekrényekben, sok tisztítószerben és a polisztirolban - az egész világon elterjedt a klórozott, fluorozott szénhidrogének (freonok) használata. Ezek a gázok nagyobb mennyiségben kerülnek bele a levegőbe, mint azt a légkör elviselhetné. Ahogy felfelé emelkednek, szétbomlanak, és kloridionok keletkeznek belőlük, azok pedig megtámadják és szétrombolják az ózonréteget.

Először 1985-ben számoltak be erről a hatásról az Antarktiszon dolgozó tudósok, amikor a déli félteke felett lyuk támadt az ózonrétegben.

A kutatók aggódtak, hogy az ózonréteg bolygónk más vidékei felett is megritkulhat, s akkor nőni fog a káros sugárzás szintje. Sajnos 10 évvel később kiderült, hogy az Arktisz és Észak-Európa egyes részei felett is ózonlyuk tátong.


88. Miért veszélyes az ózonréteg elvékonyodása?

Az ultraibolya sugarak hatására az élő szervezetek fehérje alkotórészei átalakulnak és nem képesek többé a jellemző biológiai funkciók ellátására. Leggyakoribb ártalom a "fekete daganat"-nak nevezett bőrrák. (1%-os ózonréteg-csökkenés 5 %-kal növeli a bőrrákos megbetegedést.)

MOZGÁSOK ÉS ERŐK

Tehetetlenség


89. Miért veszélyes leugrani a mozgó villamosról?

Leugrás után a test a villamos sebességével mozog tovább (tehetetlenség törvénye). A földdel érintkező láb lefékeződik, míg a test továbblendül, és ha nem elég tapasztalt az illető, akár végzetes baleset is történhet.


90. Miért eshetünk el az autóbusz hirtelen fékezésekor?

A testünk egy pillanattal előbb még a busz akkori sebességével mozgott az úttesthez képest. Magától most is így mozogna tovább.  De a busz már lassít a hirtelen fékezéstől. Nekünk nincsenek behúzott fékjeink, legfeljebb a talpunk szorul hozzá a busz padlójához. A testünk az eddigi sebességgel lendül előre. Ezért esünk orra, ha menetirányban állunk, vagy lódulunk meg, még ha kapaszkodunk is.


91. Miért eshetünk el az autóbusz hirtelen indulásakor?

Testünk egy pillanattal előbb még nyugalomban volt az úttesthez képest. Magától most is ezt tenné. Induláskor előrerántja a buszt a motor ereje. Bennünk nincs ilyen előrerántó motor. Minket a testünk tehetetlensége ott igyekszik tartam, ahol eddig álltunk. Vagyis ez is csak a testünk tehetetlensége miatt van.


92. Miért esnek el könnyebben a kövér utasok?

A kövér utasoknak erősebben kell kapaszkodniuk, hogy el ne essenek. Nagyobb a tömegük, nagyobb a tehetetlenségük, hirtelen kanyarban könnyebben elveszítik az egyensúlyukat, akárcsak hirtelen induláskor, vagy váratlan fékezéskor.


93. Miért bukik fejjel előre a kerékpáros, motoros, ha gyors haladása közben nekiütődik valaminek?

Az akadály akkora erőt gyakorol a kerékpárra, hogy a kerékpár megáll. De a rajta ülő a tehetetlensége miatt megtartja mozgását, vagyis előrerepül.


94. Miért köti kötél az űrsétát végző űrhajóst az űrhajóhoz?

Ha nem lenne az összekötő kötél, nemigen tudna visszamenni a kabinba. Magától (külső beavatkozó nélkül) nem tudná megváltoztatni a mozgásállapotát.


95. Miért rázzuk ki portörlés után a porrongyot?

Azért, hogy portalanítsuk. Rázáskor a portörlő ruhát kirántjuk a por alól. A por Newton I. törvényében megfogalmazott tehetetlensége miatt nem tudja a ruha mozgását követni, ezért leválik róla.


96. Miért hullik le az érett gyümölcs a fáról, ha megrázzuk a fát?

Az érett gyümölcs szára már nagyon gyengén kötődik a fához. A fa meg-rázásakor elhúzzuk a fát a gyümölcstől. A gyümölcs, a tehetetlensége miatt nem tudja követni az ág mozgását, leválik róla és leesik.


97. Miért a kémények, tornyok dőlnek le elsősorban földrengéskor?

Földrengéskor a magas építmények alja hirtelen elmozdul. Ez lehetséges, mert szilárdan össze vannak építve a földdel, az elmozduló föld a kellő nagyságú erővel tud hatni a kémény, a torony aljára. A csúcsnak is el kellene mozdulnia az alappal együtt. Az ehhez szükséges erőt a torony felépítménye közvetíti a csúcshoz.  Egy acéltorony ki is bírja ezt az erőt és elmozdul az egész. De a kőből épített torony esetleg előbb eltörik, mielőtt a szükséges nagy erőt ki tudná fejteni a csúcs gyors elmozdításához.


98. Miért veszélytelen az a cirkuszi mutatvány, amikor egy szőnyegen fekvő ember mellére üllőt helyeznek, és nagy kalapáccsal hatalmas ütéseket mérnek rá?

Az üllő nagy tömegű, ezért ha a kalapáccsal hirtelen ráütnek, akkor az üllő a nagy tehetetlensége miatt szinte meg sem mozdul a nagyon rövid ideig ható erő hatására, így inkább megvédi az embert az ütéstől.


99. Miért nem sérül meg a fakír a tűágyban?

Néhány néző még hosszú évek elteltével is hátborzongással gondol a cirkuszi fakírok alábbi mutatványára. A szöges ágyon fekvő fakírra deszkát fektetnek, amelyből lefelé állnak ki félelmetes szögek, majd erre a lapra egy hatalmas "kőtömböt" helyeznek. Ezután a "művész" segítőtársa egy nagy kalapáccsal teljes lendülettel a kőtömbre sújt. A csapás hatására a tömb darabjaira hullik szét, a fakír azonban sértetlenül száll ki a tűágyból.

A szögek között fekvő személy nem sérül meg. A kalapács és a nagy tehetetlenségű törékeny kőtömb ütközése rugalmatlan ütközés, melynek során a kalapács energiájának döntő részét a kőtömb széttöredezése emészti fel. A törés miatt az ütközési idő is megnő, így a felső szöges deszka lefékezéséhez már olyan kis erő is elegendő, amelyet az emberi test károsodás nélkül elvisel.


100. Miért szorul a kalapács feje a nyélre, ha a nyelet a falhoz vagy földhöz ütögetjük?

A nyél vége az ütközés pillanatában megáll. Másik végén levő nagy tömegű test viszont igyekszik megtartani eredeti mozgásállapotát, a tehetetlenség törvénye értelmében esetleg még akkor is, ha a további mozgása a nyél deformálásával jár.


101. Miért ül a fizikus az autóbuszban a kocsi elejére?

Az autóbuszban sokkal kevésbé ráznak a kocsi elején levő ülések, mint a hátulsók. Kevésbé ráz az utasokkal telt autóbusz, mint az üres.

Az autóbusz több mázsás motorja a kocsi elején van elhelyezve, az első kerékrugók fölé nagyobb tömeg esik, mint a hátsó kerekek fölé, ezért az eleje kevésbé ráz.

Miért? Amikor a kerék rámegy az akadályra, fel kell emelkednie, majd újra lezökkennie a földre. Mi történik a felépítménnyel?  Amikor a kerék az akadályon áthaladva felemelkedik, összenyomja a rugót, tehát felemelkedhet anélkül, hogy megemelné a kocsit. Ha a kerék felett nagy teher van, akkor nagyobb a tehetetlenség, így az autóbusz eleje nem fogja követni a kerék gyors ugrándozásait.


102. Miért van a mérlegsúlyokba mindig belecsöppentve egy kis darab ólom vagy réz?

Amíg a súly még véglegesen nem készül el, gyakorlatilag feltétlenül egy kevéssé különbözik attól a súlytól, amelyet ráírtak. Ennek a pontatlanságnak az elkerülése céljából a súlyokat szándékosan egy kissé nagyobbra méretezik a kelleténél. Ezután a jelentéktelen nagyságú túlsúlyt a súlyba cseppentett sárgaréz- vagy ólomdarabból való lefűrészeléssel távolítják el. Ez a lefűrészelés igen könnyen végrehajtható, mert mind a sárgaréz, mind az ólom eléggé puha fémek.

Viszonylagos mozgás


103. Miért nem érzékeljük a repülést, ha a magasban szálló repülőgép fülkeablakán át a felhőtlen eget nézzük?

Ilyenkor hiányzik a vonatkoztatási test, nem látunk semmit sem, amihez viszonyítani tudnánk a repülőgép mozgását.


104. Miért jön velünk a Hold?

Sétáltál már holdas éjszakában? Akkor téged is megejtett az a furcsa érzés, hogy az útszéli fák, házak, kertek sorra elmaradnak melletted, de a Hold veled megy. Ahogy haladsz a földön, úgy halad a Hold is az égen. Ha megállsz, a Hold is megáll, ha továbbindulsz, a Hold is megindul.

Mindez persze csak a szemed tanúsága szerint van, melyet a messzeség varázsa csal meg. A közeli környezethez képest észrevehetően változik a helyed, és ezzel a vonatkoztatási rendszer is, hogy mit honnan nézel. A Hold viszont mindig (mindegyik vonatkoztatási rendszerből) gyakorlatilag ugyanolyan irányban látszik. Ezért érzed úgy, mintha veled jönne.


105. Miért térülnek el kelet felé a függőlegesen induló szabadon eső testek az északi féltekén?

Az eltérés a mi szélességi körünkön 100 m esési magasságnál 1,5 cm.

Az állócsillagokhoz rögzített rendszerből megítélve, az eltérés oka az, hogy a felszín egy A pontja feletti B pontból való elejtés pillanatáig a Földdel együtt forgó test a kelet felé irányuló sebességét az elejtés után is megtartja, és mivel ez a sebesség nagyobb az A talppont sebességénél, ezért a test egy A-tól keletre fekvő pontban ér földet.


106. Miért esik vissza kezünkbe a vasúti kocsiban - ha az egyenletesen halad - a függőlegesen feldobott labda?

A labda is rendelkezik a vonat sebességével.


107. Miért esik a szaladó ló hátán ugyanoda vissza a felugró cirkuszi műlovagló?

A lovagló is rendelkezik a ló sebességével.

Gravitáció


108. Miért gömbölyűek az égitestek?

Vannak jelei, hogy nemcsak a Nap forog a saját tengelye körül, hanem a közeli-távoli többi csillag is. Gömbölyűségük mégsem ennek köszönhető. A tömegvonzás tehet róla. Az, hogy anyaguk minden darabkája igyekszik minél közelebb kerülni a tömegközéppontjukhoz, ahogy a földi testek is lehetőleg mind bolygónk középpontja felé törekednek. Ezért nem lehet szögletes a Föld, vagy más alakú sem. Gömbölyű felszínének csak a megszilárdult kérge válhatott egy kicsit egyenetlenné. De ezek a magasságok, mélységek nem sokat számítanak a Föld sugarához képest. A gravitáció nyomja össze a bolygókat gömbbé. Képzeletben próbáljunk meg egy hatalmas hegyet építeni a Földre. Amint elkezdjük felhalmozni a hegyet, a csúcson levő anyag súlya kezdi összemorzsolni az alul levő anyagot. Végül a súly és a nyomás akkora lesz, hogy a lent levő anyag szétnyomódik, és nem magasíthatjuk tovább a hegyet. Minden egyes alkalommal, amikor új anyagot viszünk fel, az alsó anyag lesüllyed és "szétkenődik".  Néhány kilométernél magasabb "halmokat" nem emelhetünk a Földön, mert semmilyen anyag nem visel el nagyobb nyomást.  Tulajdonképpen a Föld folyékony magja nem is támasztana meg a Himalájánál sokkal magasabb hegyet - a magasabbak besüllyednének a folyadékba.

A gravitáció minden tárgyat igyekszik gömbbé formálni, mert a gömb felületén van minden pont a lehető legközelebb a gravitációs központhoz.


109. Miért szállhat felfelé a megrúgott labda?

Erővel szembe csak erő szegülhet. A Föld vonzóerejével szemben például a lábunk ereje. Száll a labda egyenesen felfelé. De meddig?

A lábunk ereje jókora lendületet adhat neki. Ez a lendület elvinné akár a végtelenségig, ha nem húzná lefelé a Föld.

Két erő hatása vetekszik egymással. A rúgás keltette rugalmas erő csak pillanatokig hat, a nehézségi erő viszont soha nem szűnik meg hatni.

Felfelé a labda csak pillanatokig gyorsul. Csak amíg el nem pattan a lábunktól. Lefelé viszont megállás nélkül gyorsítja a gravitáció, amíg földet nem ér.


110. Miért nem gyorsul jobban a szabadon eső tárgyak közül az, amelyik nehezebb (nagyobb tömegű)?

Ha ezerszeres a tömeg, ezerszeres a vonzóerő is. Az ezerszeres tömeget az ezerszeres erő ugyanúgy felgyorsítja. Ezért a szabadon eső tárgyak mind egyformán növekvő sebességgel tartanak az őket vonzó égitest felé.


111. Miért nem végez lengéseket egy szabadon eső liftben a kitérített és elengedett inga?

Ha az inga éppen szélső helyzetben volt, amikor elengedték, akkor ott a sebessége nulla, tehát szabadesést végez. Ha a két szélső helyzet között volt az elengedés pillanatában, akkor a pillanat!  sebességével egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, és közben szabadon esik. (Természetesen az elengedés azt jelenti, hogy a fonál nincs már kölcsönhatásban a felfüggesztéssel. Ha viszont az inga egy űrhajóban lengett, és az űrhajó kezdett szabadon esni, úgy a felfüggesztés megmarad, az inga a szabadesésen kívül még körmozgást is végez.)


112. Miért emelkedne magasabbra légüres térben az azonos kezdősebességgel feldobott kő, mint levegőben?

A gravitációs erő egyformán lassítja a követ légüres térben és levegőben. Levegőben azonban a közegellenállási erő is fékezi a mozgást.

A légüres térben feldobott kőnek adott mozgási energia emelkedés közben gravitációs helyzeti energiává alakul. A levegőben feldobott kő esetén a mozgási energiának csak egy része alakul helyzeti energiává, másik része viszont szétoszlik a levegő molekulái között.  Mivel a helyzeti energia arányos a magassággal (a gravitációs mező itt homogénnek tekinthető), ezért emelkedik magasabbra a kő légüres térben.


113. Miért hosszabb a feldobott kő emelkedésének ideje a légüres térben, mint levegőben?

A gravitációs erő egyformán lassítja a követ légüres térben és levegőben. Levegőben azonban a közegellenállási erő is fékezi a mozgást, így az emelkedés során mindig a levegőben feldobott kő "lassulása" a nagyobb, s ezért ennek a kőnek a sebessége csökken előbb 0-ra. Tehát légüres térben az emelkedés ideje hosszabb, mint levegőben.


114. Miért nem folyik ki a víz egy alul lyukas, vízzel telt edényből esés közben, ha leejtjük?

A víz és a vödör együtt esnek, azonos gyorsulással, egyformán növekvő sebességgel.

Esés közben a víz és az edény a súlytalanság állapotában van, így a víz nem nyomja az edény fenekét.


115. Miért nem tudnánk gyertyafénynél újságot olvasni a Föld körül keringő űrhajón?

A súlytalanság állapotában a gyertya lángja kialudna vagy legalábbis csak gyengén pislákolna. Az égés fenntartásához szükséges friss levegő a forró égéstermékekre ható felhajtóerő következtében áramlik a lánghoz, márpedig a súlytalanság állapotában nem működik ilyen erő.


116. Miért gömb alakú a szabadon eső gyertya lángja?

A láng alakját normál körülmények között az égés miatt felmelegedő ritka gázok felemelkedése szabja meg. Ez a feláramlás esés közben megszűnik, mert a súlytalanság állapotában a folyadékokhoz hasonlóan a gázokban sem működik a felhajtóerő.


117. Miért lenne könnyebb megtanulni kerékpározni azonos útviszonyok mellett a Holdon, mint a Földön?

Az egyensúlyi helyzet megtartása a kerékpározás legfontosabb eleme. A kerékpár oldalirányú dőlése megfelelő kormánymozdulattal megállítható, visszafordítható. Ehhez azonban időre van szükség: a kerékpározó először észleli, hogy a járműve nem egészen úgy mozog, ahogyan szeretné, majd bizonyos késéssel reagál erre, helyesbíti, jó irányba tereli a mozgást. A kerékpározás tanulása során ez a helyesbítő folyamat válik egyre gyorsabbá, mialatt a tudatos mozdulatokat felváltják a rutinszerű cselekvések.

A Holdon a gravitációs gyorsulás körülbelül egyhatoda csak a Földön niért értéknek, ezért ott az esési, dőlési folyamatok lassabban mennek végbe, mint a Földön. Emiatt a kerékpározónak - feltételezve, hogy a reflexei ugyanolyan gyorsak, mint a Földön - több ideje maradna a nemkívánatos mozgás helyesbítésére, tehát biztosabban, könnyebben haladna.


118. Miért nyugat felől keleti irányban bocsátják fel általában a mesterséges holdakat?

Az űrhajókat a Föld forgásával egy irányban indítják, nyugatról keletre, így már lesz az űrhajónak induláskor is kerületi sebessége a Föld középpontjához képest.


119. Miért építik az űrhajók indítóállomásait közel az Egyenlítőhöz?

Az indítóhelyeket amennyire csak lehet, az Egyenlítőhöz közel építik, hogy a Földtől kapható "indítólökést" a lehető legnagyobb mértékben hasznosíthassák.


120. Miért leng az inga gyorsabban az Északi-sarkon, mint az Egyenlítőn?

A sarkokon a nehézségi gyorsulás nagyobb. A lengésidő pedig a nehézségi gyorsulás négyzetgyökével fordítottan arányos. Ezért kisebb a sarkokon a lengésidő.


121. Miért fog sietni a mechanikus óra, ha vele a hegyekbe megyünk kirándulni?

A fő ok az, hogy a légnyomás és a levegő sűrűsége kisebb a magasabb helyeken, ezért az órában a kiegyenlítő keréknek kevesebb levegőt kell maga körül tolnia, így egy kicsivel gyorsabban rezeg.

A relativitáselmélet alapján is megjósolhatunk egy egészen elenyésző befolyásoló tényezőt, és ez digitális óráknál ugyanúgy érvényes, mint a felhúzós órák esetében. Einstein elmélete azt állítja, hogy az idő lassabban múlik, ha a gravitáció növekszik, ül. akkor is, ha a sebesség növekszik. A hegyekben a csökkenő gravitáció az óra járását felgyorsítaná. Ezt a hatást némileg ellentételezné az, hogy a hegyekben a Föld forgástengelyétől távolodunk és így egy gondolatnyit gyorsabban utazunk az űrben, ami viszont lassítja az idő múlását.

122. Miért kisebb a gravitáció egy mély bányában, a Föld felszínétől 1 km-re, mint a bánya lejáratánál?

Az akna mélyén kisebb a gravitáció, mert a Föld tömegének egy része a fejünk felett helyezkedik el. A gravitációs erő nem a Föld középpontjából ered, ahogyan azt sokan feltételezik, hanem a földgömb minden részének összeadódó hatásából. Az egyforma sűrűségű idealizált Föld persze fikció, és a gravitáció gyakorlatilag kissé nő, ahogy közeledünk a Föld nagy sűrűségű nikkel-vas magjához. De lejjebb hatolva a magba, a gravitáció egyre kisebb és kisebb lenne, és a Föld középpontjában nullává válna.


123. Miért nő a tengerben a nyomás a mélység függvényében, miközben a gravitációs erő csökken a Föld középpontja felé haladva, és a Föld középpontjában nulla lesz?

Igaz, hogy a gravitációs erő csökken a mélység függvényében, ezért ha a Föld közepén egy üregben találnánk magunkat, teljesen súlytalanok lennénk. A nyomás azonban nemcsak az adott helyen uralkodó nehézségi erő függvénye; attól a súlytól is függ, amely fölöttünk van alátámasztva. Tehát miközben súlytalanok lennénk, hatalmas nyomás nehezedne ránk. A testünk mindent kifelé tolna, ami körülöttünk van: megpróbálná megakadályozni, hogy a "külvilág" benyomuljon és betöltse azt a teret, amelyet elfoglalunk.  A testünk nem tudna ellenállni, és a befelé irányuló nyomás összeroppantaná.

A mindennapi életben előforduló nyomásokkal sokkal jobban elboldogulunk. A testünk is részt vesz a légkör súlyának megtartásában, amikor a szárazföldön vagyunk, vagy a légkörtől és a tenger egy kis rétegétől származó súly megtartásában, amikor a tengerben úszunk. Minél mélyebbre süllyedünk a tengerben, annál nagyobb súly nehezedik ránk, és annál nehezebben lökjük fel magunkat. Tehát az a nyomás, amelyet a fölöttünk levő vízre kifejtünk, és az a nyomás, amellyel a víz visszahat ránk, nő a mélység függvényében. Annak ellenére, hogy a gravitáció lefelé haladva egyre csökken, a nyomás folyamatosan növekszik. A növekedés azonban lassul egy kicsit a gravitáció csökkenése miatt.


124. Miért ingadozik a súlyod egy érzékeny mérlegen még akkor is, ha teljesen mozdulatlanul állsz?

Az ingadozás oka az, hogy véred gravitációs középpontja föl-le mozog, ahogyan a szíved egy cikluson keresztül pumpálja. Egy 75 kg-os embernél ez az ingadozás minden szívdobbanásnál kb. fél kg- os ingadozást jelent.


125. Miért nem esnek le a Földre a mesterséges égitestek?

A Föld mindent maga felé húz: a termőtalajt, a hegyeket, az embereket és a levegőt magát is. Ezt a vonzást hívjuk nehézségi erőnek. A világűrrepülés első feladata ennek a nehézségi erőnek a leküzdése. Ennek egyetlen módja a sebesség. Az űrhajózás megvalósításához az szükséges, hogy az ember hatalmas sebességgel "megszökjön" a Föld vonzerejéből, mielőtt az visszaránthatná. Ehhez pontosan meghatározható sebesség - az un. kozmikus sebesség - kell.  Ilyen sebességet csak rakétákkal lehet elérni, hiszen a Föld nehézségi erejének leküzdésére nagy sebesség elérésére van szükség.  Ciolkovszkij, híres orosz tudós 1908-ban tett megállapításai nyomán indult meg a rakétarepülés előkészítése a bolygók közti utazás és az űrhajózás céljából. Ha a gépek "megszöknek" a Föld vonzerejéből, már nem eshetnek le.


126. Miért nem esnek a bolygók a Napra?

A bolygók tehetetlenségüknél fogva egyenes irányban mozognának, ámde a Nap és a bolygók között kölcsönös tömegvonzás hat, amely egymáshoz akarja közelíteni őket. Meggörbül a bolygók pályája, keringeni kényszerülnek a Nap körül.


127. Miért több a meteortól származó kráter a Holdon, mint a Földön?

Semmi nem indokolja ezt a látszólagos különbséget. A meteorok sem tesznek különbséget az égitestek között. A Földnek nagyobb a vonzóereje, és felülete mintegy tizenötször akkora, mint a Holdé, tehát még több meteorbecsapódás céltáblája lehetne. Hogy a Földön mégis kevesebb becsapódás nyomát ismerjük, erre a két égitest eltérő atmoszferikus viszonyai adnak magyarázatot. A Holdnak nincs légköre, hiányzik a szél, a víz, a fagy pusztító hatása. A földi kráterek nyomait eltüntették a koptató, eróziós erők. A Holdon viszont a kráterek formái évmilliárdokon át szinte változatlanul megmaradtak.

Azzal is számolnunk kell, hogy a földi légkör erősen lecsökkenti a becsapódó meteorok sebességét, a levegővel súrlódva a kisebbek teljesen elégnek, a nagyobbak is csökkent lendülettel érkeznek le. A Hold felületére viszont egy darabban, tömegveszteség nélkül csapódnak be.Mozgások


128. Miért mozognak örökké a molekulák?

Az asztalon áll egy elefántcsontgolyó. Egy másik elefántcsontgolyó 10 m/s sebességgel az álló golyónak ütközik. Az ütközés után az ütő golyó megáll, a megütött pedig ugyanakkora sebességgel repül tovább. (Feltéve, ha az ütő golyó a két golyó középpontjait összekötő egyenes mentén mozog, középpontosan ütközik.) Amekkora sebességet veszített az ütköző golyó, akkora sebességet kapott a megütött golyó.

Tökéletesen rugalmas golyók ütközésekor a mozgási energia megmarad.

A molekulákat tökéletesen rugalmas golyóknak képzeljük. Mozgási energiájuk megmarad, mozgásuk örökké tart. Ez a tény beilleszkedik tapasztalati világunkba.


129. Miért esnek a nagyobb esőcseppek gyorsabban, mint a kisebbek?

Az esőcseppeket a nehézségi erő gyorsítja, a közegellenállás fékezi.  Ha közegellenállás nem lenne, akkor a különböző méretű cseppek egyformán g gyorsulással esnének. A közegellenállási erő k.A.ró.v2 alakban írható, ebben a kifejezésben csak A, a testnek a mozgás irányára eső merőleges legnagyobb keresztmetszete függ a mérettől, gömb alakú cseppnél r2-tel arányos, tehát a közegellenállás a gyorsulást egy 1/r -rel arányos taggal csökkenti (m ~ V ~ r3; Delta g ~ Fközeg / m. Így két azonos sebességű, különböző sugarú csepp közül a nagyobbik gyorsulása nagyobb, annak nő jobban a sebessége.

A ködöt alkotó piciny cseppek alig esnek, szinte lebegnek a levegőben.


130. Miért veszélyes a jégeső?

Ha szabadon esnének a jégszemek, nem számít, hogy nagyobb a tömegük, mint a közönséges esőcseppeké, ez már nem sokkal növelné a veszélyt.

Fékeződés közben azonban nagyon is számít, ha nagyobb a tömeg, és hozzá képest kisebb az a felület, amely nekiszáguld az útjában álló levegőrészecskéknek. Egy nagyobb jégszembe ezer esőcsepp anyaga is belefér, de ez az ezer csepp így együtt már csak századakkora felületen találkozik a levegőmolekulákkal, így nem csoda, hogy nagyobb sebességet ér el.


131. Miért csökken az eső sűrűsége, miközben a cseppek közelebb kerülnek a Földhöz?

Mivel az esőcseppek nem egyidejűleg hagyják el a felhőt, ezért a korábban lehulló cseppek és az őket követő cseppek közötti távolság is nő az idővel, vagyis az eső sűrűsége csökken.


132. Miért érdemes futni az esőben, ha meg kell tennünk bizonyos távolságot?

Az esőcseppek sűrűsége mindenütt azonos, sétálás és futás közben adott úton testünk azonos térrészen halad át. Az ebben a térfogatban levő esőcseppek sebességünktől függetlenül homlokfelületünkre csapódnak. A függőleges felületeket érő eső mennyisége csak az úttól függ.

Ezenkívül még a vízszintes felületeink (pl. fejünk teteje, vállunk) áznak meg. Mivel időegység alatt minden felületegységre ugyanannyi esőcsepp esik, a vízszintes felületeket érő eső mennyisége az időtől függ. Adott úton ez annál több esővizet jelent, minél kisebb a sebességünk.

Ezért ázunk meg jobban adott úton, ha sétálunk. Ilyenkor a homlokfelületünket érő eső állandó, a vízszintes felületeinkre hulló eső a sebességgel fordítottan arányos.


133. Miért középen szökik legmagasabbra a szökőkutak vízsugara?

A vezetékben áramló víz súrlódik a cső falához, ezért a cső fala közelében kisebb az áramlási sebessége, mint a cső közepén. A csőből kisebb sebességgel kilépő víz kisebb magasságra emelkedik, mint a nagyobb kezdősebességű.


134. Miért a folyásirányba állnak be a folyóban úszó faágak, és nem arra merőlegesen?

A folyóban a súrlódás, mederalak következtében, belül gyorsabb az áramlás, mint kívül. A hosszirányú sebesség-helyfüggés elhanyagolható. Ha a vízhez képest egy faág nem hosszában áll, akkor a végeinél a víz sebessége általában nem azonos, ennek eredményeként az ág elfordul, egészen a stabil párhuzamos állásig.


135. Miért köves a folyók felső folyásán a meder?

A sebes folyású víz a hegyvidékeken nagyobb köveket is képes kimozdítani az időjárás által fellazított talajból. Ha lelassul a víz folyása, akkor ezek az aljzaton maradnak. Sokkal távolabb viszi azonban a víz a kavicsokat, a homokot és főként az iszapot. Ezek az anyagok elsősorban a folyók alsó szakaszán rakódnak le, azokon a helyeken, ahol lecsökken a víz folyási sebessége.


136. Miért befolyásolja a súly dobás távolságát a súly dobó magassága?

Azért, mert magasabbról dobva a golyó hosszabb ideig tartózkodik a levegőben. (Feltételezve, hogy az egyéb körülmények azonosak.)


137. Miért ferde hajítás szerint mozog a diszkoszvető által többszöri körülfordulás után elengedett diszkosz?

A diszkosz a diszkoszvető kezében körmozgást végez, és elengedéskor a körpálya érintőjének irányába mutató sebességgel repül el, majd közel parabolapályát leírva távolabb esik le.

Míg forog, addig mozgását a súlyerő és a diszkoszvető karja által együtt kifejtett centripetális erő határozza meg. Elengedéskor a diszkoszvető ereje megszűnik, a diszkoszt nem tartja már körpályán semmi, csak a súlyerő hatására mozog. Vagyis, ha a közegellenállást elhanyagoljuk, akkor ferde hajításról van szó.


138. Miért mozdul az utasokkal ellentétes irányba egy könnyű gázzal felfújt léggömb a busz indulásakor, megállásakor?

Ha a levegő nagyobb sűrűségű, mint a léggömbbe töltött gáz, akkor a léggömb fel akar szállni. Amikor az autóbusz gyorsítani kezd, az autóbusz belsejében levő levegő a hátsó falnál sűrűsödik, és onnantól előrehaladva csökken a nyomás. A ballon ezért előre mozdul el.  Ennek fordítottja következik be fékezéskor.


139. Miért nem függőlegesen esik a vízszintesen haladó repülőgépből leejtett test?

A repülőgépből leejtett test rendelkezik a repülőgép sebességével. A repülőgéptől való elválás pillanatában kezdősebessége egyenlő a repülőgép pillanatnyi sebességével. Ugyanakkor hat rá a nehézségi erő is. Tehát egy vízszintes hajítás történik. A test pályáját még a légellenállás is befolyásolja.


140. Miért akkor könnyű elindítani a hosszú vasúti szerelvényt, a kocsikat összekötő kapcsok lógnak (nem feszesek)?

Ha a kocsikat összekötő kapcsok feszesek lennének, akkor a mozdonynak egyszerre kellene megmozdítania az egész szerelvényt.  Ekkor az első pillanatban a szerelvény összes tengelyében fellépő tapadási súrlódást kellene leküzdenie, majd ezt követően az egész szerelvényt kellene gyorsítania, és a mozgás során fellépő súrlódásokat ellensúlyoznia.

Ha a kocsikat összekötő kapcsok lazák, a mozdonynak minden kocsit külön-külön kell elindítania. Mivel a kocsikat könnyebb mozgásban tartani, mint elindítani, ezért ekkor lesz könnyebb a szerelvény elindítása.


141. Miért használnak az autók vontatásához a régi drótkötél helyett annál lényegesen gyengébb, de nyúlékonyabb műanyag kötelet?

Vontatáskor sem a vontató, sem a vontatott autó sebessége nem egyenletes, úthibák stb. miatt, aminek az a következménye, hogy a vontatókötél hol feszes, hol laza. Abban az esetben, ha az első kocsi gyorsul és a kötél éppen feszes, a vontatott kocsi körülbelül egyszerre gyorsul az első kocsival. Ebben az esetben a drótkötél és műanyag kötél használhatósága között lényeges különbség nincs.  Abban az esetben, amikor az első kocsi gyorsításának kezdetén a kötél laza, a kötél megfeszítésének pillanatában a két kocsi sebessége különböző. A kötéltől függ, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, a sebességek kiegyenlítésére. Ha a kötél nagyon erős, akkor viszonylag rövid, ha kevésbé erős, de nyúlékony, akkor viszonylag hosszabb idő múlva kell a két autó sebességének egyenlőnek lennie. Mivel a sebességváltozás értéke mindkét esetben ugyanakkora, de a merev kötél esetében rövidebb idő alatt kell a sebességváltozásnak bekövetkeznie, ezért ekkor a gyorsulás nagyobb lesz, azaz nagyobb erők fognak hatni. Kevésbé nyúlékony kötél esetében tehát sokkal erősebben fog rángatni a vontatókocsi, ezért célszerűbb a jobban nyúló műanyag kötelet használni.


142. Miért nem találja el a fegyvergolyó azt az embert, aki hallja a repülő lövedék sivítását?

A puskagolyó nagyobb sebességgel halad, mint amekkora sebességgel a hang terjed. A golyó tehát "megelőzi" a hangját, azaz amikor a sivítás az ember füléhez "ér", akkor a golyó az embertől már messze jár.


143. Miért előnyösebb a rakéta, mint az ágyú?

Egy testet annál messzebbre tudunk hajítani, minél nagyobb sebességet adunk a testnek. Izomerővel 20-30 m/s sebességet adhatunk egy testnek lőfegyverrel, messzehordó ágyúval elérhetünk 1000-1500 m/s sebességet, rakétával pedig 10000 m/s-nál is nagyobb sebességet.

A rakéta tehát fölényesen veri a többi hajítási eljárásokat.

De miért nem lehet ágyúval is másodpercenként 1500 méternél nagyobb sebességet adni a lövedéknek?

Mert már az ilyen ágyú csövének hossza is 25-30 méter. Csak akkor lehetne a lövedéknek még nagyobb sebességet adni, ha a lövedéket még hosszabb csőben gyorsítaná a robbanóanyag gáznyomása. De még hosszabb ágyúcsövek alkalmazásáról le kell mondanunk.

A leghosszabb ágyúcsőben is csak néhány század másodpercig fut a lövedék, csak egy pillanatig gyorsítja a lövedéket a gázok nyomása.

A rakétából kilövellő gáz visszaható ereje azonban másodpercekig, percekig hat, a rakéta lényegesen nagyobb sebességre gyorsulhat, mint az ágyúgolyó. Meg kell még említeni azt is, hogy az ágyúcső méretei határt szabnak a lövedék nagyságának.

Rakétamódszerrel tehát ezerszer nagyobb tömegnek is adhatunk többszörösen nagyobb sebességet, mint ágyúval.

Egy hosszú, 23 méteres ágyúcsőben csak 0,03 másodpercig gyorsulhat a 100 kilogrammos lövedék, míg egy 30 m magas, háromfokozatú rakétával a 100 kilogrammos mesterséges holdat 412 másodpercig lehet gyorsítani.


144. Miért ott vastagabb az ágyúcső fala, ahol a lövedéket behelyezzük?

Kezdetben - a lövedék lassú mozgása következtében - az égési tér lassan növekszik, gyorsan emelkedik a csőben a gáznyomás, a nyomás eléri a maximális értékét. Ettől a pillanattól kezdve a lövedék sebessége (és vele együtt a lövedék mögött az égési tér) olyan gyorsan növekszik, hogy a lőpor égése közben már nem keletkezik elegendő gáz ahhoz, hogy az előbbi óriási nyomást fenntartsa. Ezért a lövedéket gyorsító gáznyomás csökken. A lövedék még a csőben van, amikor az összes lőpor elég, s ettől kezdve a kitáguló gázok nyomása gyorsítja a lövedéket, míg végre kirepül a csőből.

A lőporgázok nyomása a fegyvercső zárt végén a legnagyobb. Itt kell a cső falának legerősebbnek, legvastagabbnak lennie.


145. Miért előnyös a hosszú csövű puska?

Minél hosszabb a cső, annál hosszabb ideig gyorsulhat a lövedék, annál nagyobb a végsebessége.


146. Miért fontos, hogy ugyanabból a fegyverből mindig ugyanakkora végsebességgel repüljön ki a lövedék?

Ha két lövedék sebessége csak kissé is eltér egymástól, a két lövedék más pályán halad. Ilyen fegyverrel nem lehet biztonságosan célozni.


147. Miért emelkedik a hinta az egyik oldalon majdnem olyan magasra, mint a másikon?

Mert amikor indításkor a hintát bizonyos magasságra felemeltük, ebben a helyzetben volt neki helyzeténél fogva munkavégző képessége, energiája. Amikor a hinta ebből a legmagasabb helyzetéből elindul, esni kezd, egyre növekedik a sebessége, gyorsulva mozog.

Amikor a hinta a legalacsonyabb helyzetben van, helyzeti energiája nincsen, de mozgási energiája a legnagyobb.

Amikor a hinta megint emelkedni kezd, sebessége egyre csökken (mozgási energiája egyre csökken) - de egyre magasabbra emelkedik (helyzeti energiája növekszik). Végül majdnem visszanyeri eredeti helyzeti energiáját.

Most már világos: ingamozgáskor is, meg rezgőmozgáskor is a test eredeti helyzeti energiája átalakul mozgási energiává, ez megint helyzeti energiává és így tovább ... Az energia azonban a súrlódás miatt fokozatosan csökken.


148. Miért növeli a váltakozó felegyenesedés és leguggolás a hinta sebességét?

Mi történik, amikor a pálya legmélyebb pontján átlendülő hintában fel-állunk?

Felegyenesedéskor tömegközéppontunk közelebb kerül a forgástengelyhez, ezért tehetetlenségi nyomatékunk csökken.  Felállás közben testünkre a kötéllel párhuzamos irányú erők hatnak, így nem hoznak létre forgatónyomatékot. Ezért perdületünk nem változhat meg miközben felállunk. Mivel tehetetlenségi nyomatékunk a felálláskor csökken, ezért a perdületmegmaradás tétele miatt a forgás szögsebességének, így a tömegközéppontunk sebességének növekednie kell. Tehát mozgási energiánk is nagyobb lesz. A mozgási energia növekedése miatt az inga amplitúdója megnő, hiszen a gravitációs erő munkája így hosszabb ívszakaszon, azaz a tömegközéppont magasabbra emelkedése során csökkenti a test mozgási energiáját zérusra.

Természetesen leguggoláskor tömegközéppontunk valamivel alacsonyabbra kerül, így végkitérésünk magassága csökken. Ez a veszteség azonban kisebb, mint a felállás következtében bekövetkező nyereség.


149. Miért készítik rúdján eltolhatónak a metronóm és az ingaóra lencséjét?

Azért, mert ennek a tehernek a rúdon történő elmozdításával változtatható a lengésidő.


150. Miért befolyásolta kezdetben az időjárás az ingaóra pontosságát?

Az ingaóra nagy melegben megnyúlt, ami azt jelenti, hogy a hosszúság növekedése miatt az inga lengésideje megnőtt. Ezt a változást kellett a jó ingaórákban kompenzálni.


151. Miért rezeg a nyárfalevél?

Mindenki számára ismerős ez a népi mondás: "Rezeg, mint a nyárfalevél." Mint minden népi mondás, ez is hosszú évek megfigyelésein alapul.

Valóban, a nyárfa levelei még teljesen szélcsendes időben is, amikor minden más fa levele nyugalomban van, mozognak. A fa latin elnevezése is utal e tulajdonságra: Populus tremula (a tremula szó rezgőt jelent). De vajon mi különbözteti meg a nyárfa leveleit a többi fa levelétől? Megfigyelhetjük, hogy a nyárfalevél hosszú, vékony szára kissé csavarodott, s a levélhez illeszkedő rész kissé ellapul.  Emiatt a levél könnyen hajolhat, elfordulhat, a szár szinte egyáltalán nem akadályozza mozgásában.

A levél jól modellezhető egy a súlypontjában felfüggesztett kemény papírlappal. Helyezzük ventilátor levegőáramába a felfüggesztett lapot, s figyeljük meg a mozgását! Ha a lap síkja a levegőáramlás irányához képest egészen kicsi szögben hajlik, a lap felső és alsó szélénél különböző mértékben eltérülő levegő erőt gyakorol a lapra.  A lapra ható F erő összetevői: a közegellenállási erő és az aerodinamikai emelőerő. Részletesebb megfigyelés után észrevehetjük azt is, hogy a közegellenállási erő nem a lap súlypontjába esik. Az erő súlypontra vonatkozó forgatónyomatéka a lapot az áramlási sebességre merőleges irányba forgatja. A lap azonban e helyzeten túllendül, s átkerül az ellenkező oldalra, a kezdeti helyzetéhez képest szimmetrikus helyzetbe. Innen ismét túllendülve cikcakkos mozgást végez, rezgésbe jön.

A közegellenállási erő fent említett hatása annál kifejezettebb, minél nagyobb szögben hajlik a lap az áramlási sebességhez képest.  Részletes számításokból kiderül, hogy a lap állásszögével az aerodinamikai erő is változik, és 15°-os szög esetén a legnagyobb.  Ha a lap kissé hajlított, akkor e hatás még fokozódik. (Nem véletlen, hogy a repülőgépszárny is hajlított, ez az úgynevezett Zsukovszkij- profil.)

A modellben használt laphoz hasonlóan kezdődik a nyárfalevél mozgása is. A nyárfán mindig található olyan levél, amely alkalmas helyzetbe kerülve még a legkisebb levegőáram hatására is mozgásba jön. De miért marad fenn ez a mozgás? Figyeljük meg a levelek elrendezését a fiatal és az idősebb egyedeken! Észrevehetjük, hogy a természet különböző rendet hozott létre a két esetben. Az idősebb nyárfán a szinte azonos méretű levelek egy csokorban találhatók. Ha az egyik levél periodikusan mozogni kezd, szomszédja - az azonos méretű csatolt ingákhoz hasonlóan - átveszi mozgását (rezonanciajelenség). Amikor az első inga megáll egy pillanatra, a második a legnagyobb kitéréssel mozog, majd az is továbbadja energiáját a mellette levő levélnek, s a mozgás csatolódik. így mindig megfigyelhetünk mozgásban levő leveleket a fán. A fiatal egyedeken a levelek azért nem hozzák mozgásba egymást, mert elszórtan, nem egy helyen csatlakoznak az ághoz.

Vajon hogyan tesz különbséget a természet fiatal és idős egyedek között? Az idősebb nyárfa törzsében a víz cirkulációját segíti a levelek mozgásakor erőteljesebbé váló párolgás. E cirkuláció miatt az egyébként rothadásra hajlamos törzsben a víz mozgása intenzívebbé válik, s a fa védekezik a rothadással szemben. A rezgő levél ellöki a felületéről a kibocsátott gázokat, ezért a környezettel fokozottabb gázcserére képes. Emiatt a levelekben a fotoszintézis folyamata felgyorsul. Az intenzívebb fotoszintézis következtében kevesebb öreg sejt halmozódik fel a fában. A fiatal fát nem fenyegeti rothadás, rajta az idősebb fa leveleitől eltérő alakú levelek magányosan, szétszórva helyezkednek el.


152. Miért ketyeg a felhúzós óra?

Az óraszerkezetet minden gyerek ismeri, hiszen a felhúzható játékoknak is óraszerkezetük van. Ezek azonban jóval egyszerűbbek, durvábbak és gyorsan lejárnak; járásuk nem is olyan egyenletes, mint az óráké. Ennek nemcsak az az oka, hogy az órák tengelyei rubin csapágyakon futnak, ezért súrlódásuk rendkívül kicsi; még csak nem is az, hogy az óra fogaskerekei finomabban megmunkáltak, és rugójuk elsőrendű acél. Titkuk a szabályozható fékszerkezet. Ennek a lelke az anker, magyarul horgony. Az óra rugója több fogaskerék-áttétellel és az úgynevezett kilincsmű segítségével mozgásban tartja a lengőkereket, amely szabályozható hajszálrugója segítségével egyenletesen mozog. Csak az a baj, hogy ingamozgást végez, a mutatóknak pedig egyenletesen körbe kell járniuk. Éppen ezt az ide-oda billegő mozgást változtatják át a horgonyhoz hasonló, T alakú alkatrész közbejöttével egyenletes forgó mozgássá. Minden alkalommal, amikor a lengőkerék által mozgatott fogaskerék lök egyet az ankeren, ketyegést hallunk. Ez a mozgásátalakítás egyben fékez is. Ezért van az, hogy amíg a játékok óraszerkezete egykettőre lejár, az óra 24, sőt 36-48 óra hosszat is dolgozik. Mellesleg: a kilincsműnek is megvan a maga jellegzetes hangja. Akkor működik, amikor felhúzzuk az órát. A kilincsmű teszi lehetővé, hogy csak előre lehet hajtani a felhúzóval, visszafelé nem, sőt az a saját feszítésénél fogva sem szakadhat el. Ha a felhúzót visszafelé forgatjuk, a kilincsmű "üresen szalad", a megszokott és ismert percegő hangot hallatja. Hasonló hang ez ahhoz, amit a versenykerékpár ad, amikor nem előre, hanem visszafelé forgatják a pedálokat. A hang azért hasonló, mert a nem kontrafékes kerékpár is kilincsművel dolgozik.


153. Miért tér vissza a bumeráng?

Ez a kérdés sok kíváncsit és sok tudományos kutatót vonzott. A XIX.  század utolsó és a XX. század első évtizedeiben rengeteg cikkben próbálták megfejteni a bumeráng rejtélyét. Komoly tudományos magyarázat azonban csak az aerodinamika fejlődése során jöhetett létre, hiszen a jelenség a bumeráng mozgása és a levegő kölcsönhatásán alapszik. Vákuumban az elhajított bumeráng is éppolyan parabolát írna le, mint bármely más ferdén elhajított test.

Amikor a bumerángot vízszintes irányban elhajítjuk, és forgást adunk neki úgy, hogy a forgás síkja függőleges legyen, a bumeráng két ága "meglovagolja" a levegőt. Az ágak speciális alakja következtében a levegő az alsó, laposabb felétől a felső, domborúbb oldala felé irányuló erővel hat a bumeráng minden egyes pontjára éppúgy, mint egy repülőszárnyra. Ez az erő a hajítótól nézve jobbról balra irányul. De ez még nem magyarázza meg a bumeráng balra fordulását.

Ha végigmegyünk a bumeráng egyik karján, és megvizsgáljuk minden egyes pontban a levegőhöz viszonyított sebességét, azt találjuk, hogy ez minden egyes pontban más és más nagyságú.  Abban a végpontban, amely felfelé irányul, a haladó sebesség és a forgásból származó sebesség egyirányú, ezért összeadódnak. A másik szárny végén a két sebesség egymással ellenkező irányú, tehát csak a különbségük hat.

Mivel a felső végén nagyobb erő húzza a bumerángot balra, mint az alsó végen, ez csavarás formájában hat a bumerángra, és balra hajlítja.

Kerékpárosok ismerik ezt a hatást. Amikor "kéz nélkül" kerékpároznak, csak balra kell hajolniuk a testükkel, a forgó első kerék is balra fordul.

Érdekes módon azonban van még egy körülmény, amely meghatározza a bumeráng pályáját. Ha a bumeráng szárnya olyan levegőrészbe kerül, amelyet egy bumerángszárny már mozgásba hozott, egészen másként repül, mintha teljesen "ép" levegőben haladna. De ennek a hatásnak a figyelembevétele nagyon nehéz.

Próbálták meghatározni, mitől függ a bumeráng pályájának sugara.  Kiderült, hogy sem a haladó, sem a forgási sebességétől nem függ. A bumeráng pályája nem pontosan kör alakú, de az egész pálya egy gömb felületére helyezhető el. Úgy látszik, hogy ennek a gömbnek a sugarát a bumeráng alakja, méretei, tömege egyszer s mindenkorra meghatározzák, és ezen nem változtat az, ha különbözőképpen hajítják el.


154. Miért vannak évszakok?

A Föld tengelye nem merőleges a pálya síkjára, ezért vannak évszakok. Amikor nálunk nyár van, akkor az északi félgömb fordul nagyobb felülettel a Nap felé. Ekkor itt hosszúak a nappalok, sok a napfény, és magas a hőmérséklet. Nyáron a Nap magasan jár az égen, és a nappalok is hosszabbak, mint az éjszakák. Ezért sokáig süt a Nap, és elég ideje van arra, hogy meleget adjon.

Ezzel szemben télen mi vagyunk hátrányban, mert az északi félgömb elfordul a Naptól. A Nap alacsonyan jár, és a nappalok rövidebbek, mint az éjszakák. Ezért télen a Nap csak kevés ideig melegít. A hosszú éjszaka alatt nagyon lehűl minden, ezért nappal is hideg marad. Amikor északon tél van, a déli félgömbön akkor van nyár. Az ausztráliai és a dél-amerikai gyerekek karácsonykor nyugodtan fürödhetnek a strandon.

A Nap nálunk a nyári napforduló idején, június 21-én áll a legmagasabban. Mivel az óceánok vize, a légkör és a talaj csak lassan melegszenek fel, a legmelegebb időszakok a napforduló után, júliusban és augusztusban következnek.

Tehát az évszakok azért váltakoznak, mert a Föld tengelye nem merőleges a keringési síkra, és nem azért, mert a Föld napközeiben vagy naptávolban van. Az a legfurcsább ebben, hogy éppen január 3-án, vagyis a tél kellős közepén vagyunk a legközelebb a Naphoz, de ennek semmi jelentősége, mivel a Nap ilyenkor nagyon alacsonyan jár.


155. Miért van nappal és éjszaka?

Az emberek régen úgy vélték, hogy a Nap naponta egyszer megkerüli a Földet. Sokan a Napistenben hittek, aki reggelente tüzes szekerével megjelenik a keleti látóhatáron, végighajt az égbolton, és este fáradtan eltűnik nyugat felé. A valóságban a Nap nem kel fel, és nem is nyugszik le, a nappal és az éjszaka a Föld forgásának eredménye. Bolygónk egyszer körbefordul saját maga, vagyis a tengelye körül. A Föld tengelyének az Északi- és Déli-sarkot összekötő egyenest hívjuk. Tehát a Föld egy pontja egyszer a Nap felőli oldalon található, azután átkerül az éjszakai oldalra. Az ember szemével nézve: reggelente addig fordulunk a Nap felé, míg az fel nem tűnik a keleti horizonton. Ekkor mondjuk azt, hogy felkel a Nap. Esténként elfordulunk a Naptól, amely eltűnik a nyugati látóhatár mögött, tehát lenyugszik.


156. Miért helyes a világtájak meghatározására a következő módszer? Pontosan járó óránkat vízszintes helyzetben úgy forgatjuk, hogy a kismutató a Nap irányában legyen, majd felezzük azt a szöget, amelyet ez az irány a 12-es szám irányával bezár. Az így kapott szögfelező mindig délre mutat.

Déli 12 órakor ez a szögfelező egybeesik a Nap irányával, és nyilván a déli irányt adja meg, mert északi félgömbünkön a Nap délben mindig pontosan délről süt. A továbbiakban a Nap nyugat felé halad az égen, de éppen feleakkora szögsebességgel, mint amilyennel a kismutató mozog az óra számlapján; ezért kell feleznünk a kismutató szögelfordulását. (Ha a kismutató nem 12, hanem 24 óra alatt fordulna körbe, akkor nem a szögfelező, hanem a 24-es beosztás iránya adná állandóan a déli irányt.) Ez a szabály minden évszakban érvényes.


157. Miért nem pontos a fenti módszer?

Az időzónák miatt. Szegeden és Szombathelyen a déli irány nem párhuzamos egymással.


158. Miért mondják, hogy ferde a Föld tengelye?

Azért, mert tényleg ferde, csak azt kell tudni, hogy mihez képest!  Tudjuk, hogy a Föld a Nap körül kering, méghozzá mindig ugyanazon a pályán. A Föld tengelye a pálya síkjához képest ferde.  Az asztali földgömbön is láthatjuk ezt, az is ferde tengelyű. Ha az asztalra helyezzük, a tengelye egy kicsit az asztal lapja felé dől. Mint az igazi Föld tengelye a pályájához képest.

A Föld tengelyferdesége miatt a napsugarak nem egyformán világítják meg a Föld északi és déli felét.


159. Miért csökken a kelet felé mozgó testek súlya a Földön?

Hazánk nagy fia, Eötvös Loránd mutatott rá egy érdekes jelenségre, amely szintén a Föld forgásának a bizonyítéka.

Tapasztalati tény, hogy a forgó kocsikerékről, biciklikerékről az odatapadt sár lerepül. Ha a kereket nem forgatjuk, a sár jó erősen megtapad rajta.

Az egyenlítő pontjai másodpercenként 463 méteres sebességgel mozognak keleti irányban. Ez a forgási sebesség még nagyon kevés ahhoz, hogy a felszínen levő tárgyak lerepüljenek róla, de súlyuk mégis kisebb, mintha a Föld nem forogna és kisebb, mint a magasabb szélességi fokokon.

Az Eötvös-féle hatás abban nyilvánul meg, hogy ha a Föld egyenlítőjén egy vonaton mondjuk 72 km/h (20 m/s) sebességgel kelet felé száguldunk, minden test, amely a vonatban van, 463 + 20 = 483 m/s sebességgel halad kelet felé, tehát súlya még inkább csökken. Ha viszont a vonat nyugati irányban mozog 72 km/h sebességgel, azaz másodpercenként 20 méterrel, akkor a vonatban ülök csak 443 m/s sebességgel haladnak. Eredeti sebességükből tehát kevesebb vonódik le, s így a nyugat felé haladó vonatban levő tárgy súlya nagyobb lesz, mint azé, amely a kelet felé haladóban van. Ha a Föld nem forogna tengelye körül, akkor akár nyugat, akár kelet felé menne vonatunk, a testek súlyát egyformának mérnénk.

A Föld tengelyforgásának következménye tehát az is, hogy ha a szobánkban kelet felé végigsétálunk, súlyunk kiszámítható módon kisebb lesz, mint amikor megfordítva nyugat felé haladunk. Nagyon parányi ez a különbség, de nemcsak kiszámítható, hanem pontos eljárásokkal mérhető is.


160. Miért forog a Föld?

A Föld egyszerűen azért forog, mert még nem maradt abba a mozgása. A Naprendszer forgó gáztömeg kondenzációjából képződött. A gázból forgó testek képződtek. Mivel az űrben a súrlódás és a többi erő nagyon kicsi, a forgó testek - köztük a Föld - csak fokozatosan lassulnak le.


161. Miért lassul a Föld forgása? Mi ennek a következménye?

A Föld tengely körüli forgásának sebességét több tényező befolyásolja. Ezek egy részének hatása periodikus, más tényezők a forgás szögsebességének monoton csökkenését okozzák. Mik ezek a hatások?

Ha első közelítésben a tengely körüli forgás szempontjából a Földet zárt rendszernek tekintjük, akkor perdülete állandó. A tehetetlenségi nyomatékban bekövetkező minden változás a szögsebesség megváltozását eredményezi.

A Föld belsejében végbemenő geológiai változások következtében bolygónk sugara kismértékben nő, ami a forgás sebességét csökkenti.

Nem mechanikai természetű hatás lehet az, hogy feltételezés szerint a Föld belső, képlékeny magja a felszíni rétegektől eltérő szögsebességgel forog, ezért a Föld mágneses tere a belső magban olyan köráramokat indukál, amelyek Lenz törvénye értelmében az őket keltő hatás ellen dolgoznak, így a szögsebesség csökkenését eredményezik.

Vannak olyan elképzelések is, amelyek szerint a Föld mágneses tere és a Napból érkező plazmaáram (napszél) kölcsönhatása is lassíthatja bolygónk forgását.

Az eddig felsorolt hatásoknál lényegesen jelentősebb a Hold okozta árapályjelenség hatása. Az árapályjelenség a tenger vizének és a képlékeny magnak hatalmas méretű rezgőmozgásához vezet. Az itt fellépő súrlódás a Föld forgási energiájának (és szögsebességének) csökkenését eredményezi. Ugyanakkor a zártnak tekinthető Föld-Hold rendszer összes perdülete állandó, így a Hold perdületének nőnie kell. Ekkor a Hold távolodik a Földtől, és bár pályamenti sebessége nő, keringésének szögsebessége csökken. Ez az árapályjelenség egyik következményének tekinthető.

További következménye, hogy a napok hossza a szögsebesség csökkenése miatt nő, amelynek mértéke a számítások és mérések szerint kb. 4,4*10^-8 s/nap, ami 100 év alatt kb. 29 másodpercet jelent.

Az ár apályjelenség hatásaként a Föld egy adott pontján kb. 12 órás periódussal a nehézségi erő nagysága és iránya is változik.

Az árapályjelenség nyilván addig tart, amíg a Föld tengely körüli forgásának és a Hold keringésének ideje egyenlő nem lesz. Ez kb.  1,6*10^9 év múlva következik be, amikor a Föld tengely körüli forgásának ideje és a Hold keringési ideje becslések szerint 55 mai nap lesz.

Végül megjegyezzük, hogy a Hold okozta árapályjelenséghez járul még a Nap kb. 2/5 akkora, 12 órás periódust! hasonló hatása.


162. Miért van árapály?

Az árapályt, más szóval tengerjárást a Nap és a Hold tömegvonzása okozza. Ez a vonzóerő szinte semmi látható hatással sincs a Föld felszínén lévő, nehezen mozduló szilárd tárgyakra. Az óceánok folyékony vize már jóval kevésbé áll ellen a "gravitációs húzásnak".  Az erősebbik hatás a Holdé.

A Hold tömegvonzása következtében a mozgékony víztömeg a Hold felé elmozdul, a tengerben beáll a magasvíz. A víz azonban nemcsak a Föld Holdra néző felén, hanem az ellenkező oldalon is megemelkedik. Egyszerre két dagály alakul ki, a Holddal megegyező oldalon a zenit-, vele ellentétesen a nadírdagály. Ennek oka a következő. A Föld és a Hold közös tömegközéppont körül kering. Ez a közös tömegközéppont a Föld mintegy 80-szor nagyobb tömege miatt a Föld belsejében található. A közös tömegközéppont körüli keringés következtében, a Föld minden pontján azonos nagyságú és irányú centrifugális erő lép fel. Ugyanakkor a Hold tömegvonzása (mivel a távolság négyzetével fordítottan arányos) nem egyenlő a Föld minden pontján: a legnagyobb a Hold felé eső helyeken (ott, ahol a Hold a zenitben áll), legkisebb az ezzel ellentétes oldalon (a nadírban). Iránya mindenütt a Hold felé mutat. A centrifugális erő a zenitben és a nadírban pontosan ellentétes a Hold vonzásával. A két erő a Föld középpontjában egymást pontosan kiegyensúlyozza. A Hold felőli (zenit) oldalon a Hold vonzóereje nagyobb, mint a centrifugális erő, az ellentétes (nadír) oldalon pedig fordítva van. A két erő eredőjét dagálykeltő erőnek mondjuk. Ez a magyarázata annak, hogy egyidejűleg van dagály a Föld Hold felőli és azzal ellentétes oldalán.

Tehát a Hold felőli oldalon a Hold vonzása, a Holddal ellentétes oldalon a közös súlypont körüli keringés következtében fellépő centrifugális erő kelti a dagályt.


163. Miért van naponta kétszer dagály?

A Föld nyugatról kelet felé forog. Ezért a dagályhullám keletről nyugatra jár körbe a Világtengeren. Ez az oka, hogy ugyanazon a helyen naponta kétszer van dagály és apály.


164. Miért kisebb a Nap árapály keltő hatása, mint a Holdé?

A Nap árapálykeltő hatása kisebb a Holdénál. Ennek az az oka, hogy a Nap nagyjából 400-szor messzebb van. Csakhogy kb. 8800-szor nagyobb is, mint a Hold, úgyhogy vonzása még így is amannak 46%-ával egyenlő. Huszonnyolc naponként a Nap és a Hold vonzóereje összeadódik. Ekkor következik be az igazi szökőár, vagyis ekkor legnagyobb a dagálymagasság. Amikor a Nap és a Hold tömegvonzása egymásra merőleges irányban hat, lerontják egymás hatását. Ez a vakar, vagyis ilyenkor a legkisebb a különbség a magas- és az alacsony víz (apály-dagály) között.


165. Miért növekszik a nappalok hossza?

A Földön keletről nyugatra végigvonuló dagályhullámok a tengerpartokon lefékeződnek, és energiájukat átadják a szilárd felszínnek, így állandóan egy forgatónyomaték (ún. dagálysúrlódás) lép fel, s ez a Föld forgását lassítja. Ennek következtében a nappal hossza 0,0016 másodpercet növekszik 100 évenként.


166. Miért hull a legtöbb csillag augusztus 11. körül?

Naprendszerünkben a Nap körül nemcsak nagy tömegű bolygók és fényes üstökösök keringenek, hanem egész apró kő- és vasdarabkák (meteorok) laza halmazai, felhői is. Minden év augusztus 8-14.  között Földünk évi pályája során áthalad egy ilyen részecske-felhőn, ez okozza, az augusztus eleji látványos csillaghullást. Ilyenkor valamennyi hullócsillag látszólag a Perseus csillagkép irányából tűnik fel, ezért ezeket a meteorokat perseidáknak nevezik. Máskor, pl. április 19-22. közt a Lant, december 9-12. közt az Ikrek csillagkép felől érkezik Földünkre számos hullócsillag.


167. Miért van hatással az időjárásra a Hold?

A legújabb kutatások szerint a Holdnak valóban van befolyása az időjárásra. A kutatók összefüggést mutattak ki a Hold-járás, valamint a csapadék és zivatarok gyakorisága, a hőmérséklet ingadozásai között.

Hazánkban újholdtól holdtöltéig nagyobb a zivatargyakoriság, mint holdtöltétől újholdig. A csapadékhullással kapcsolatos statisztikák azt mutatják, hogy leggyakoribb holdtölte előtt 3-4 nappal, míg újhold táján kevésbé várható.


168. Miért lehet a szögletpontból gólt rúgni?

Ha a labdát úgy rúgjuk meg, hogy forgó mozgást is végezzen (megcsavarjuk), akkor az egyik oldala a levegőhöz képest nagyobb sebességgel mozog, mint a másik oldala. Emiatt nyomáskülönbség lép fel, és a labda ívelt pályán mozogva oldalirányban eltérül.  Alkalmasan választva a pörgés nagyságát, a rúgás erősségét és az elrúgás irányát, szerencsés esetben szögletből is lehet gólt rúgni.


169. Miért könnyebb beállni személygépkocsival két, egymáshoz közel parkoló autó közé az egyenes járdával párhuzamosan tolatással, mint előremenetellel?

Ha az előremenetelt választjuk, akkor az első kerekek forgatásával bekormányozzuk a kocsi orrát a járdaszegélyekig, a kocsi fele még kilóg. Ezután egy nagy sugarú körön húzzuk be a hátsó részt, ezért nagy helyre van szükség, hogy a járdával párhuzamosan tudjunk megállni.

Tolatás esetén a kocsi hátsó felét visszük el a járdáig, majd az első kerekek forgatásával kis sugarú körön behúzzuk a kocsi elejét is.  Ehhez a manőverhez kisebb hely is elegendő.


170. Miért forog a filmeken a kocsik, autók kereke néha hátrafelé?

A mozifilmeket - amint tudjuk - úgy készítik, hogy a felvenni kívánt mozgás állapotát egyenlő időközönként lefényképezik: két egymásutáni felvétel közé mindig ugyanakkora (igen rövid) szünet esik. Az így kapott fényképeket ugyanabban az egymásutánban, ugyanolyan szünetekkel vetítik. Mivel az emberi szem olyan tulajdonságú, hogy a fénybenyomások kb. 0.1 másodpercig megmaradnak benne, azért ha a vetítéskor az említett szünet 0.1 másodpercnél kisebb, akkor a néző szeme nem egymásutáni külön képeket, hanem folyamatos mozgást érzékel.

Nyilvánvaló, hogy a film nézésekor érzékelt folyamatos mozgás általában ugyanaz, mint amit filmre vettek. De nem mindig. Tegyük fel, hogy a kocsi vagy autó kereke két egymásutáni felvétel között 0.9 fordulatot tesz meg. A vetítéskor a néző szeme ezt nyilván úgy fogja érzékelni, hogy a kerék visszafelé tesz meg 0.1 fordulatot.  Végeredményben tehát azt látja, hogy a kerék visszafelé forog - lassabban, harmadakkora sebességgel.


171. Miért gurul le lassabban a lejtőn az üreges rézgolyó, mint a vele azonos méretű és tömegű üreges alumíniumgolyó?

Ha leejtenénk őket, egyszerre esnének le, de a lejtőn eltérően viselkednek. A két gömb viselkedése azért különbözik, mert más a tehetetlenségi nyomatékuk. A tömeg eloszlása nagyon lényeges a tehetetlenségi nyomatékban, és a. két gömb tömegeloszlása egészen más.

A réz több mint háromszor akkora sűrűségű, mint az alumínium, ezért a rézgömbhéj sokkal vékonyabb, ha a két gömbnek ugyanakkora a tömege.


172. Miért nem billeg a puska- és az ágyúgolyó?

A puska- és az ágyúcsövek belül huzagolva vannak, vagyis csavarmenetszerű sekély barázdák futnak végig rajtuk. Ezek pörgetik meg a csövön végigfutó lövedékeket, amelyeket aztán már semmiféle bukfenc nem fenyegethet.

Azonban a tengelye körül pörgő lövedék légpárnát gyűr maga alá, és ez akkor is felfelé nyomja az orrát, amikor már leszállóban van.  Perdülete nem engedi hátrabukni, ezért oldalt tér ki. Emiatt viszont irányt változtat -célzáskor tehát ezt a várható kitérést is tekintetbe kell venni.


173. Miért lehet messzebb dobni a kavicsot nekifutással, mint nekifutás nélkül?

A dobó kar sebességéhez hozzáadódik a nekifutás sebessége, tehát nagyobb kezdősebességgel lehet a kavicsot elindítani.

A dobó a nekifutással sebességre tesz szert, majd beleáll a dobásba, egyik lábával kitámaszt. Ezzel azt éri el, hogy teste a kitámasztó lába körül forogni kezd. A kitámasztáskor erő hat rá, ami csökkenti a sebességét. A dobó karja viszont messze van a forgás középpontjától, ezért a kerületi sebessége a fékezés ellenére is nagy.  A forgásból származó kezdősebességhez hozzáadódik a kar lendítő mozgásából származó sebesség.


174. Miért gyorsul fel hirtelen a kitárt karokkal forgó műkorcsolyázó forgása, amikor karjait összezárja?

A forgó műkorcsolyázó perdülete nem változik a karok összezárása közben (a jég kicsi súrlódása miatt nem hat rá külső forgatónyomaték). Ha karjait - általában a feje fölé emelve - összezárja, azok közelebb kerülnek a forgástengelyhez, így csökken a test tehetetlenségi nyomatéka. A perdülete csak úgy maradhat állandó, ha a szögsebesség nő.

A forgásban levő testek forgása felgyorsul, ha a forgó test tömege vagy tömegének egy része közeledik a forgástengelyhez, és lelassul, ha távolodik attól.


175. Miért forog gyorsabban egy főtt tojás, mint egy nyers tojás?

A főtt tojás egésze szilárd halmazállapotú, és a megpörgetés után a héj és a tojás belseje együtt mozog. A nyers tojást megpörgetve a tojás folyékony halmazállapotú belső része csak késve indul el, előbb a héjhoz közel eső, majd az egyre beljebb lévő folyadékrészek.


176. Miért mossák a jobb partjukat és építik a bal partjukat a Föld északi féltekéjén a folyók?

A Földön, mint forgó vonatkoztatási rendszerben haladó mozgást végző testre, így a folyóra a Coriolis-erő hat. Ez az erő a Föld északi féltekéjén a sebességre merőlegesen a folyás irányába nézve jobbra irányul.

Gustave Gaspard de Coriolis (1792-1834) francia mérnök és matematikus egy olyan tehetetlenségi erőt fedezett fel, amely forgó rendszerekben mozgó testekre hat a centrifugális erő mellett. Ez az erő okozza, hogy a lövedékek oldalirányban eltérnek, valamint jelentős szerepe van a passzátszelek irányának kialakulásában is. Ez az erő jelentősen befolyásolja a folyók irányát is. Feltehetőleg komoly szerepe van a Duna irányváltoztatásában is. A Duna ugyanis az első pleisztocénben még Budapest vidékét Szeged vidékével kötötte össze. A szegedi mélyfúrások 400-600-800 m mélységben dunai hordalékot harántoltak. A Coriolis-erő téríthette mindinkább jobbra a folyót. A történelmi idők során Kalocsa város Duna menti településként alakult ki, s ma már a tőle 6 km-re jobbra levő Foktő falucska a város kikötője. Ezért mossa alá a Duna napjainkban is a jobb oldali partját, az Adonytól Paksig tartó meredek löszfalat. A folyó tehát nemcsak magasabbra alakítja a jobb partot - illetve üledékével laposítja a bal partot - hanem állandóan vándorol is jobbfelé.

Régi tapasztalat, hogy a folyók jobb partja általában magasabb, mint a bal part. Jobb parton azt az oldalt értjük, amelyik arccal a folyás irányában állva, jobb kezünk felé fekszik. Nyilvánvaló, hogy a jobb part azért magasabb, mert az áramló víz azt mossa jobban. Ha a folyó nem egyenes irányban folyik, hanem folyton kanyarog, akkor a kanyarban fellépő más erők is alakítják a partot.

Mint érdekes esetet jegyezték fel, hogy a Volga partján fekvő Csornij Járt háromszáz évvel ezelőtt nyugat felé kellett költöztetni, mert a folyó lassan elérte a várost. Azóta a Volga folyton a jobb partot mosva, egyre közeledett Csornij Jarhoz, és napjainkban már ismét utolérte.

Teljesen mindegy, hogy a folyó északi, déli, nyugati vagy keleti irányban folyik-e, a mi féltekénken mindig a jobb partot mossa alá.


177. Miért válik ki gyorsabban a tejfel egy centrifugaként forgó tejesköcsögben?

A tejfel zsírcseppecskékből áll. A zsír sűrűsége kisebb, mint a tej sűrűsége, ezért emelkedik fel magától is a tejben. De mivel a zsírszemecskék roppant kicsinyek, a sűrűségek különbsége pedig csekély, ezért ez a szétválás nagyon lassan történik, néha napokig is eltart.

Ha a tejet tartalmazó edényt gyorsan körülforgatjuk, akkor a tejben levő részecskékre ható centrifugális erő ezerszer, tízezerszer is nagyobb lehet mint a részecskék súlya. Vagyis sokkal, sokkal rövidebb idő alatt válik ki a tejfel, mintha állna az edény.


178. Miért vándorolnak a teáscsésze aljának közepére a még feloldatlan cukorszemcsék vagy apró tealevélkék?

Teájukat kavargatva bizonyára sokan megfigyelték már, hogy a még feloldatlan cukorszemcsék vagy az apró tealevélkék valamilyen erő hatására a csésze aljának közepére vándorolnak, ott gyűlnek össze.  Ez a mozgás teljesen meglepő és első ránézésre ellenkezik a fizika törvényeivel. Azt várnánk ugyanis, hogy a kavargatástól forgásba jött folyadékban a centrifugális erő kirepíti, a csésze oldalfalához nyomja a teánál nehezebb, nagyobb sűrűségű cukordarabkákat, illetve tealevélkéket. A tapasztalat azonban éppen az ellenkezőjét mutatja.

Gondoljuk végig a jelenséget egy kicsit alaposabban és próbáljuk megmagyarázni azt. A centrifugális erő valóban a forgástengelytől kifelé hat, igyekszik a forgástengelytől eltávolítani az anyagdarabkákat. Tekintsük például egy forgásba hozott vízmennyiségnek valamely kicsiny darabkáját! Minél távolabb van ez a vízdarabka a forgástengelytől, annál nagyobb centrifugális erő hat rá. Ennek eredményeképpen a folyadék nyomása a tengelytől távolodva egyre nő, éppen olyan mértékben, hogy kiegyenlítse a centrifugális erő növekedését. (Ezt a tényt használják ki a centrifugái-szivattyúk működésénél. A forgásba hozott víz nyomása a forgástengely mentén kisebb, mint a forgástengelytől távolabb, és ezzel a nyomáskülönbséggel jelentős magasságkülönbségek hidalhatok át: a vizet alacsonyabb helyről magasabbra szivattyúzhatjuk át!)

A forgó folyadékban tehát sugárirányú nyomáskülönbségek alakulnak ki, de maga az áramlás nem sugárirányú, hanem tisztán forgó, vagyis a sebesség iránya mindig érintőleges.

A kísérletünk tanúsága szerint azonban valahogyan sugárirányú áramlás is kialakul. Ez az úgynevezett másodlagos áramlás sodorja be a tealeveleket, illetve cukordarabkákat a csésze alján a forgástengelyhez. Mi hozza, létre ezt a másodlagos áramlást? Ha ezt sikerül tisztáznunk, akkor már az egész jelenséget értjük.

Eddigi megfontolásainkban még nem vettük figyelembe a folyadék belső súrlódását, viszkozitását. Ez a súrlódási erő - amely az egyes folyadékrészecskék, illetve a folyadék és az edény fala között lép fel -, csökkenteni igyekszik a folyadék mozgását, fékezi azt. A fékeződés a csésze aljánál természetesen erősebb, mint a felszín közelében, hiszen lent nemcsak az oldalfalhoz, hanem a fenéklaphoz is súrlódik az áramló folyadék. Ez csökkenti az alsóbb rétegek forgási sebességét és ezáltal a centrifugális erőből származó nyomást is. Ily módon az oldalfal mentén fölül nagyobb lesz a folyadék nyomása, mint alul. A függőleges irányú nyomáskülönbség hatására a folyadék az edény fala mentén lefelé áramlik, a csésze alján a forgástengely felé halad, majd középen fölemelkedik, és a felszín közelében ismét szétterül. Ezt az áramlást nevezik másodlagos áramlásnak, ez sodorja a víznél nehezebb cukorszemeket és tealeveleket a csésze fenekének közepére.

A forgó folyadék másodlagos áramlását egy üvegpohárban láthatóvá is tehetjük, ha a megkevert víz szélére óvatosan egy kevés színes gyümölcsszörpöt cseppentünk. Ha nem is olyan tisztán, de megfigyelhetjük, hogy a színezett víz csavarvonalban lefelé halad, majd a pohár alján a forgástengely irányába áramlik.


179. Miért kanyarognak a folyók?

A másodlagos áramlást nemcsak egy kicsiny teáscsészében figyelhetjük meg, hanem természetes körülmények között sokkal nagyobb méretekben is: ez a jelenség "felelős" ugyanis a folyók kanyargásáért! Hasonló áramlást figyeltek meg a Golf-áramnál és egyéb tengeráramlásoknál is, továbbá a gleccserek felszínén folyó víznél. Még ha látszólag egyenes is az áramlás, közelebbről megnézve kiderül, hogy a víz ide-oda mozog, szinte hullámzik az áramlás falai között.

Az egyenestől való eltérést, bármilyen kicsiny zavar megindíthatja, ezután azonban megdöbbentően szabályos mintázat alakul ki - ezt szemmel láthatóan nem a véletlenek összjátéka, hanem valamilyen alapvető természeti törvényszerűség hozza létre.

A kanyargó folyómederben áramló víznél a teáscsészében megfigyelthez hasonló másodlagos áramlás alakul ki. A víz fékeződése miatt a külső és a belső oldal közötti nyomáskülönbség nem ugyanakkora a víz felszínén, mint a meder aljánál. A külső oldalon felül nagyobb a nyomás és ez a külső part mentén lefelé nyomja a vizet. A meder alját elérve a víz a kanyar belső fele felé terelődik, a belső partszakaszon felszáll, majd a felszínen visszatér a kiindulási helyre. Eközben a víz természetesen hosszanti irányban is áramlik, az eredő mozgás tehát egy dugóhúzóra emlékeztető csavarvonal mentén történik.

A kanyar külső íve mentén a víz vízszintes irányú sebessége nagyobb, mint a belső part mentén. A gyors áramlás fokozatosan koptatja a külső partot, a másodlagos áramlás pedig a kimosott anyagokat a belső partra szállítja, ahol azok részben lerakódnak. Az eredmény: a folyó kanyargása mind nagyobb és nagyobb lesz, mivel a külső part egyre fogy, a belső pedig egyre növekszik. Egy kezdetben egyenesen haladó "fiatal" folyót bármilyen kicsiny zavar egy picit kanyargóssá tehet. A másodlagos áramlás ezután már törvényszerűen felnagyítja a kanyarokat, kacskaringóssá alakítja a folyót.

A kanyargó folyó külső íve mentén a víz vízszintes irányú sebessége nagyobb, mint a belső part mentén. Ez egyrészt annak következtében alakul ki, hogy a külső parthoz közelebb lévő meder mélysége mindig nagyobb, mint a belső part medre, így a külső part mentén a vízrészecskék sebességét kevésbé akadályozza a meder által fellépő súrlódás. Másrészt az eltérő medermélységből adódóan a külső és a belső oldal közötti nyomáskülönbség nem ugyanakkora a víz felszínén, mint a meder alján. A külső oldalon felül nagyobb a nyomás, ez a külső part mentén lefelé nyomja a vizet. A meder alját elérve a víz a kanyar belső fele felé terelődik, a belső partszakaszon felszáll, majd a felszínen visszatér a kiindulási helyre. Ez azt jelenti, hogy a hosszanti áramlás csavarvonal mentén történik. A gyors áramlás fokozatosan koptatja a külső partot, a csavarvonal mentén fellépő áramlás a kimosott hordalékot a belső partra szállítja, ahol ez döntő többségében lerakódik. A külső part egyre fogy, a belső pedig egyre növekszik, így a folyó kanyargása egyre nagyobb és nagyobb lesz.Erő


180. Miért nem fordulhatott az elő, hogy Münchhausen báró a saját hajánál fogva húzta ki magát az ingoványból?

A haj és a kéz egyaránt a báró testéhez tartozik, így az általuk kifejtett erő belső erő. A belső erő pedig nem változtathatja meg a mechanikai rendszer tömegközéppontjának mozgásállapotát, tehát nem emelhette ki a báró a testét a mocsárból.


181. Miért nem tudjuk saját hajunknál fogva felemelni magunkat a Földről, pedig felugrással eltávolodhatunk a Földtől?

A hajunk és a hajunkat húzó karunk a testünkhöz van nőve, ezért a kéznek a hajra, ezen keresztül a testre gyakorolt erőhatása belső erő.  A belső erő pedig nem változtathatja meg a rendszer tömegközéppontjának mozgásállapotát. Felugráskor a talpunk és a Föld között fellépő kölcsönhatási erő külső erő. Amekkora erővel elrúgjuk magunktól a Földet lefelé, ugyanakkora erővel rúg el minket is a Föld felfelé. Felugrani akkor tudunk, ha az így kifejtett erő nagyobb, mint a testünk súlya.


182. Miért tud repülni a rakéta?

Régebben azt gondolták, hogy a rakéta azért repül, mert a belőle kilövellő gázok ellökik magukat a levegőtől.

A rakéta azonban légüres térben is képes repülni, sőt még jobban, mint a levegőben. Mozgását az az erő okozza, amely a gázok kilövellésének ellenhatásaként lép föl. Ebben a mozgásban a levegőnek nincs szerepe.


183. Miért fekszik le induláskor az űrhajós a kabinban?

Az indítás során igen nagy túlterhelés lép fel: a nehézségi gyorsulásnak 10-12-szerese is hat az űrhajósra, elsősorban az indítás végső szakaszaiban. Az emberi test a gyorsulások hatását más-más módon viseli aszerint, hogy milyen irányban hatnak. Legnehezebben a fej-láb vagy a láb-fej irányban ható gyorsulásokat bírja ki, "legkönnyebben" pedig a mell-hát vagy hát-mell irányúakat. Ezért az űrhajós az indításkor "fekszik" az álló űrhajóra szerelt kabinban, és az indítás során mindvégig úgy helyezkedik el, hogy a gyorsulás mell-hát irányban hasson, így a szervezete a fellépő nagy gyorsító hatásnak is ellenáll.


184. Miért rúg hátra a puska elsütéskor?

A puska és a lőporgáz közötti kölcsönhatásban fellépő erők egyenlő nagyságúak, ellentétes irányúak. A lőporgáz által kifejtett erő a puskára is hat.


185. Miért könnyebb hajóról partra lépni, mint csónakból?

A lendületmegmaradás törvénye értelmében a tömegek és a kilépés időtartama alatti elmozdulások fordítottan arányosak. Csónakból való kiszállás esetén a csónak körülbelül ugyanannyival fog eltávolodni a parttól, mint amekkorát lép a part felé a kiszállni igyekvő ember, lévén a csónak és az ember tömege körülbelül egyenlő. Ekkor könnyen vízbe léphet a kiszálló- A hajó eltávolodása a parttól elhanyagolható mértékű, mivel az ember tömege is elhanyagolható a hajó tömegéhez képest.


186. Miért kell elkerülni, még akár az árokba borulást is kockáztatva a frontális összeütközést?

Mert a frontális összeütközés a legveszélyesebb balesetek egyike. A baleset résztvevői csak a legritkább esetben élik túl. Két, közel azonos tömegű gépkocsi frontális ütközésénél ugyanis mindkét gépkocsi akkora ütést szenved, mintha külön-külön kb. a két sebesség összegének megfelelő sebességgel rohannának a falnak.


187. Miért nem kell attól félni, hogy az épületek boltívei beomlanak?

Az ablak kis kőboltozatának csúcsán levő kődarab olyan, mint egy ék. Ezt nyomja a fölötte levő fal. A kő azonban - éppen ékszerű alakja miatt - nem tud elmozdulni, csupán a mellette levő köveket nyomja. A nyomóerő helyettesíthető két olyan erővel, amelyeket ellensúlyozza az egymáshoz szoruló kövek ellenállása. Ezért nem tudja a külső nyomás szétvetni az ívet.


188. Miért megy előre a szán akkor is, ha az elébe fogott kutyák hegyes szögben kétfelé húzzák?

Azért, mert az egymással szöget bezáró, síkbeli erők helyettesíthetők egyetlen erővel, az illető összetevők eredőjével, melynek irányába mutat a mozgás.


189. Miért nem lehet a vitorlás csónakot elindítani a vitorlára merőlegesen fújtatott levegőárammal, ha a fújtató a csónakban van?

Mert ekkor a vitorlára ható és a fújtatóra ható kölcsönhatási erők a csónakra is hatnak. A csónak kölcsönhatásban van a vitorlával és a fújtatóval is, emiatt mivel a kölcsönhatási erők egyenlő nagyságúak és ellentétes irányúak, tehát kiegyenlítik egymást.


190. Miért nem törik össze a tojás, ha két tenyerünk közé vesszük, és a két csúcsánál fogva próbáljuk meg összenyomni?

A tenyerünk nyomása a tojás legerősebben domborodó részét éri. A tojás akkor törik el, ha a csúcsai behorpadnak, vagyis a részecskék a tojás belseje felé elmozdulnak. Ezt az elmozdulást azonban akadályozzák a csúcsban levő részecske szomszédai. A tojás csúcsa mint egy ék szorul szomszédai közé, és ha nem elég nagy a rá ható erő, akkor nem mozdul el, csak nyomja szomszédait.


191. Miért nem tudjuk az egyik végénél kezünkbe fogott cérna-szálat elszakítani, ha a másik végét nem rögzítjük?

A szakítani akaró erővel szemben nincs ellenerő.


192. Miért szakad el könnyebben a ruhaszárító kötél, ha feszes?

Ha feszes a kötél, akkor az irányára merőleges terhelés esetén a kötélben fellépő, nagyobb tompaszöget bezáró, nagyobb feszítőerők, már kisebb húzóerő esetén is elszakíthatják a kötelet.


193. Miért nem törnek össze a tojások, ha faládában lisztbe ágyazva, vagy papírdobozban egyenként újságpapírba csomagolva, szorosan egymás mellé rakva szállítjuk azokat?

A törékeny tárgyak akkor törnek össze, ha a rázkódás során egymáshoz vagy más kemény tárgyhoz ütődnek. A lisztbe ágyazott tojások nem tudnak egymáshoz ütődni, a szorosan egymás mellé helyezett, papírral elválasztott tojások el sem tudnak mozdulni egymáshoz képest. Nagyobb baj akkor történne, ha ezeket a csomagokat szállítás közben dobálnák vagy elejtenék.


194. Miért szenved több kárt vonatösszeütközések alkalmával a vonat eleje, mint a vége vagy a közepe?

A vonat harmonikaszerű összenyomódása következtében a hátsó kocsik nem kénytelenek pillanatnyi idő alatt megállni, "kifuthatják" magukat, hosszabb ideig hathat az őket megállító erő, éppen ezért kisebb erőhatást éreznek a kocsiban ülök, mint az előbb ülő kocsik utasai, akik 10-szer, 100-szor rövidebb idő alatt kénytelenek megállni, tehát 10-szer, 100-szor akkora a rájuk gyakorolt erő.


195. Miért folyik nagyobb sebességgel a folyó vize a meder közepén, mint a part közelében?

A meder közepén a vízrészecskék egymás közötti súrlódása a mozgást akadályozó erő, a part közelében - ahol sekélyebb a víz - jobban érvényesül a víz és a talaj közötti, mozgást jobban akadályozó erő hatása.


196. Miért van a harapófogónak, csípőfogónak, fémvágó ollónak aránylag hosszú nyele?

Mert egy, a hosszú nyélen kifejtett erőnél sokkal nagyobb erővel tudjuk összenyomni a rövid kar végén lévő metszőéleket.


197. Miért könnyebb egy ötkilós vashengert táskában cipelni, mint a hónaljunk alá fogva?

Amikor a hónaljunk alá fogva cipeljük a vashengert, a leeséstől a súrlódás tartja, vagyis hogy kezünk súrlódjon a henger oldalához. Az ilyen módon fellépő súrlódási erő ellensúlyozza azt a kb. 50 N nehézségi erőt, amellyel a Föld a vashengert vonzza. Vagyis akkora erővel kell kétoldalt a vashengert nyomni, hogy a fellépő súrlódási erő legalább 50 N legyen. A súrlódási erő azonban csak törtrésze a kezünk által kifejtett nyomóerőnek. Ez azt jelenti, hogy a nyomóerő sokszorosával kell kétoldalt nyomni a hengert, ha azt akarjuk, hogy az ennek következtében fellépő súrlódási erő elérje az 50 N-t. Ezért nehéz így vinni a vashengert: "nincs fogása" - ahogy mondani szokták.

Amikor a kezünkben egy táskába téve cipeljük, a táska súlyától eltekintve, a kezünket csak az 50 N nehézségi erő húzza lefelé.Egyensúly


198. Miért nem dől el az emelődaru?

Azért, mert a talapzatát annyira terhelik, és olyan magasra készítik, hogy a teher emelése esetében is stabilis egyensúlyi helyzetben maradjon. A talapzat terhelésével elérik, hogy a stabilizáló nyomaték sokkal nagyobb legyen, mint a billentő nyomaték.


199. Miért nem dőlnek el a felhőkarcolók?

Eldőlnének, ha nem volnának mélyen és megbízhatóan a talajba alapozva. Úgy hozzágyökereznek a földhöz, hogy a legvadabb orkán se bírja felborítani őket. De biztos, erős acélvázuk is kell hogy legyen, amely kibírja akár a méteres kilengéseket is.


200. Miért ferdült el a pisai torony?

Nem volt elég jól alapozva annak idején. A talaj sem volt elég szilárd, elég kemény. Ezért kellett sok-sok tonna cementet injekciózni a torony alá az utóbbi évtizedekben: a lassú dőlés így sem állt meg, de legalább csökkent.


201. Miért dőlünk előre, ha hegyre megyünk, és miért hátra, ha hegyről jövünk le?

Azért, hogy lehetőleg függőleges maradjon a testünk.


202. Miért hajolunk előre, ha széllel szembe megyünk?

A szél ereje is, a gravitációs erő is a testünk tömegközéppontjában hat. E két erő eredője ferde irányú, átmegy a test tömegközéppontján. A két erő testünket ellenkező irányba eldönteni igyekvő hatása csak akkor egyensúlyozza ki egymást, ha az eredő erő (mely ferde irányú) átmegy a tömegközépponton és a talpunkon.  Ekkor testünknek előrehajolt helyzetben kell lennie.


203. Miért nem sikerül felállni a székről anélkül, hogy testünket előre hajlítanánk?

Mert a tömegközéppontunkat az alátámasztási felületünk (talpunk) fölé kell helyeznünk, különben elveszítenénk az egyensúlyunkat.  (Ezzel az ülő-helyzetbe visszakényszerítő nyomaték karját szüntetjük meg.)


204. Miért borul a támlás szék hátrafelé könnyebben, mint előre?

A szék súlypontja és ezért a nehézségi erő hatásvonala közelebb van a hátsó forgástengelyhez, mint az első forgástengelyhez. A szék egyensúlyi helyzetéből való kibillentésekor a nehézségi erő által előidézett forgatónyomaték ("visszatérítő nyomaték") az elülső tengelyre vonatkozóan nagyobb, mint a hátsó tengelyre. Ezért a széket az elülső tengely körüli forgást előidézve "nehezebb" felborítani, mint a hátsó tengely körül elfordítva: így a szék hátrafelé könnyebben felborul, mint előre.


205. Miért kel fel a keljfeljancsi?

Talpában ólomnehezék van, ezért súlypontja közel van az alátámasztási felülethez. Megdöntéskor a súlypont magasabbra kerül, s mivel a súlypont a lehető legmélyebb helyzetet igyekszik elfoglalni, ezért a bábu fel fog egyenesedni.


206. Miért fárad el kevésbé a hosszútávfutó, ha vigyáz arra, hogy simán fusson, és ne ugráljon?

Ha simán fut a futó, súlypontja nagyjából egy vízszintes egyenes mentén mozog. Ha ugrál, a súlypont minden egyes lépésnél való megemelése összességében nagy munkavégzést követel a sportolótól.


207. Miért fáraszt el sík területen jobban a gyaloglás, mint a kerékpározás ?

Járás közben testünk súlypontja kissé emelkedik, és így nemcsak a súrlódás és a közegellenállás, hanem a nehézségi erő ellenében is munkát kell végeznünk. Járás közben állandóan egyik lábunkról a másikra kell helyezni a test súlyát, ami szintén munkavégzést jelent.  Kerékpározásnál testünk súlypontja gyakorlatilag változatlan magasságban marad.


208. Miért biztonságosabb ha "terpeszállásban" áll az utas a mozgó villamoson, buszon?

A terpesztett láb az alátámasztási felületet növeli meg, ezért azonos mérvű megingás esetén a terpeszállásban utazó utas állva maradhat, amikor a zárt lábbal utazó társa elesik.


209. Miért sokkal könnyebb egyensúlyozni a mozgó biciklin, mint az egy helyben állón?

Ha a bicikli kereke nem forog, nincs szögsebessége, és így perdülete sincs. A mozgó bicikli kereke a perdületmegmaradás törvénye miatt nem dőlhet el.


210. Miért csak rúddal szabad vontatni a fék nélküli vagy a hibás fékrendszerű kocsit?

Megálláskor a kötéllel vontatott, fék nélküli kocsi beleszaladna a vontatóba. A rúddal viszont nemcsak húzni, hanem nyomni is lehet a fék nélküli kocsit vontatás közben.


211. Miért könnyebb elvágni a keménypapírt, ha az közelebb van az olló tengelyéhez?

Mert ekkor nagyobb erőt tudunk kifejteni a papírra.


212. Miért könnyebb eltörni a hosszabb pálcát, mint a rövidebbet?

A hosszabb pálca eltörése alkalmával ugyanazon erő forgatóhatása nagyobb erőkaron működtethető, így nagyobb lesz a forgatónyomaték.


213. Miért könnyebb egy hosszú rudat vízszintes helyzetben a közepén alátámasztva megtartani, mint a végénél megtartani?

Ha a rudat a közepén alátámasztva tartjuk, az alátámasztási erő a rúd súlyával egyenlő. Ha a rudat a végénél fogva tartjuk meg, a nehézségi erő részéről forgatónyomaték is fellép, amelyet ki kell egyenlíteni.


214. Miért lehet a piaci gyorsmérlegen egyetlen súllyal a legkülönbözőbb mennyiségű árut megmérni?

A piaci gyorsmérlegen levő mérősúly a rúdján ide-oda csúsztatható.  Annál nagyobb terhet egyensúlyoz, minél távolabb van a mérlegrúd a forgási tengelyétől.


215. Miért építik a versenyautókat szélesebbre és alacsonyabbra?

Nagyobb a stabilitás, ha nagyobb a felfekvési terület, és ehhez közelebb van a súlypont.


216. Miért van a csészealj alsó részén gyűrű alakú perem?

A csészealjat, a tányért, csészét közvetlenül kell a vízszintes asztalra állítani. Ezért az aljukat szegéllyel látják el. Ez a szegélyezés az egész talpon drága lenne és a munka is sokáig tartana. Sokkal könnyebb gyűrű alakú fenékszegély készítése.


217. Miért nem érdemes nagy magasságból a vízbe talpast ugranunk?

Az ember testének súlypontja közelebb van a feje tetejéhez, mint a talpához. Ha testünk az elrugaszkodás pillanatában nem pontosan függőleges

helyzetű, akkor esés közben "lehúzhat" a fejünk. Ennek következtében testünk, a víz közelébe érve vízszintes helyzetbe fordulhat. Ezáltal "hasassal" érkezünk a vízbe, ami életveszélyes.


218. Miért könnyebb megemelni a talicskában levő terhet a talicskával, ha az a kerékhez közelebb van?

Az emelőerőt tekintve a forgatónyomaték ekkor kisebb, tehát ugyanakkora erőkar esetén az erő kisebb lesz. (Munka szempontjából mindegy, hogy a teher hol van.)


219. Miért könnyebb húzni a nagy kerekű kocsit?

Ha talicskát tolunk, kocsit húzunk, azt tapasztaljuk, hogy amikor akadály kerül a kerék útjába, a nagy kerekű jármű mozgatására kisebb erőt kell kifejteni, mint a kis kerekűére.

A függőleges akadályokra a kerekeket csak akkor tudjuk könnyen felgördíteni, ha sugara sokkal nagyobb, mint az akadály magassága.


220. Miért ráz kevésbé göröngyös úton a gumikerekeken gördülő, illetve az alárugózott kocsi?

A talaj kiálló egyenetlenségeire ráfutó kocsi gumija behorpad, illetve rugói összenyomódnak. Ezúttal a kocsi súlypontja menet közben gyakorlatilag vízszintes pályán mozog, a kocsi nem ugrál, tehát nem ráz. Mivel a megfelelően alárugózott gépjármű súlypontja alig emelkedik, alig süllyed, a kocsi emelgetéséhez szükséges mechanikai munka megtakarítható, ezért kevesebb üzemanyag fogy.


221. Miért rázhat az autó sima úton?

Ha a kerék forgásközéppontja és tömegközéppontja nem esik egy pontba, akkor ráz az autó. Ilyenkor ki kell egyensúlyozni a kereket (centírozás).


222. Miért mozog járás közben nemcsak a lábunk, hanem a karunk is?

A járás nem más, mint aprócska, sorozatos és folyamatos esés az éppen előrelépő lábra, így testünk súlypontja váltakozva hol jobbra, hol balra kerül. Ezt ellensúlyozzuk a lépő lábbal ellentétes kar egyidejű lóbálásával, hogy egyensúlyunkat megtartsuk. (Karlóbálás nélküli járásnál testünk ingadozóvá válik és hamarabb elfáradunk.)


223. Miért lendíti előre a karját a technikás távolugró elrugaszkodáskor?

A távolugró annál jobb eredményt ér el, minél nagyobb kezdősebességgel indítja ugrását. Tömege állandó, ezért lendületének kell nagyobbnak lennie. Lendületét az elugrásnál a Földdel való kölcsönhatásban szerzi meg. Ha karját előrelendíti, akkor nagyobb erővel tudja "hátrarúgni" a Földet, s így nagyobb lendületre tud szert tenni. (Ha mérlegen állva karunkat felfelé lendítjük, a mérleg többet mutat.)

Az ugrónak az elrugaszkodás pillanatában előrébb van a keze, mint testének többi része, így súlypontja is előrébb van, mint akkor volna, ha a kezét nem lendítené előre. A homokba érkezéskor viszont a kezét hátra lendíti, így a súlypontja is hátrébb kerül ahhoz képest, mintha a keze mozdulatlan lett volna. Tehát azáltal, hogy a kezét mozgatta, ugyanakkora ugráshoz kisebb távolságot kellett megtennie a sportoló súlypontjának.

A távolugrónak úgy célszerű a homokba érkeznie, hogy lábai elöl legyenek. Mivel az elrugaszkodásnál ez nincs így, repülés közben kell a lábait előre vinnie. A perdületmegmaradás törvénye miatt ehhez a karját hátra kell lendítenie. A sportolónak tehát emiatt is előre kell lendítenie a karját elrugaszkodáskor.

A kar lendítésének az egyensúly megtartásában is fontos szerepe van, lendítés nélkül igencsak nehézkes lenne ugrani.SÚRLÓDÁS, KÖZEGELLENÁLLÁS


224. Miért lép fel a súrlódás két szilárd test között?

Tudjuk, hogy általában az egymáshoz simuló felületek sem teljesen simák. A felületi egyenetlenségek kis fogakként egymásba akadnak.

Ezért gondolják sokan, hogy a súrlódás csökkentésére a lehető legsimábbra kell csiszolni az érintkező felületeket.

A súrlódásnak azonban más oka is van. Az érintkező felületek molekulái között százezred centiméternyi távolságban igen nagy kötőerő lép fel. Nos, ha az érintkező felületeket ilyen simára csiszoljuk, jelentős tartományokban biztosítjuk a molekulák szoros érintkezését. Ennek eredménye, hogy a két test összeheged. Ezt mutatja a következő érdekes kísérlet.

Két ólomlemez mindegyikének egyik végét lehető legjobban simára csiszoljuk. Ezután a "smirglizett" felületeket egymásra illesztjük és egy satuban erősen összeszorítjuk. Kivéve a satuból láthatjuk, hogy a két lemez eggyé vált, mintegy összehegedt. Gyakorta az erős összepréselés eredményezi a tabletták szilárdságát is: a Kalmopyrin például nem tartalmaz ragasztóanyagot.

Mindez a molekulák közötti kölcsönhatás eredménye. Ez a következő ellenőrző kísérlettel bizonyítható. Újra simára csiszoljuk két ólomlemez egyik végét, de az egymásra helyezés előtt az egyik felületet ujjunkkal megdörzsöljük. Ismét satuval szorítjuk össze a lemezeket. Ám a satu nyitásakor a két lemez saját súlya hatására szétesik. Ugyanis a tiszta kézről is kerül egy kis zsírréteg a megdörzsölt felületre és egy molekulányi vastagságú szennyező anyag már megakadályozza az ólommolekulák egymáshoz kapcsolódását.


225. Miért fontos a súrlódás a mindennapi életünkben?

Képzeljünk el egy súrlódás nélküli világot! Newton első törvénye szerint minden test megtartja nyugalmi helyzetét, vagy egyenes vonalú, egyenletes mozgását, míg külső erő nem hat rá. Ezt nevezik a tehetetlenség törvényének, ami nagyon jó elnevezés. Ugyanis azt fejezi ki, hogy minden test (élő és élettelen) önmagával tehetetlen, mozgásállapotát megváltoztam nem tudja

külső segítség nélkül. A külső segítség pedig mindig egy másik test vagy fizikai objektum.

El akarunk például indulni, de nincs súrlódás. Lábunk akadálytalanul siklik hátra, és mi helyben maradunk. Beülünk az autóba, de súrlódás hiányában a meghajtott kerekek helyben forognak. Ez utóbbi jelenséggel már sokan találkoztak jeges úton vagy sáros talajon.  Helyváltoztatásunk esetében ugyanis a másik test a talaj. Ezzel a súrlódás kapcsol össze minket. Súrlódás hiányában minden lábakon járó élőlény, minden csúszó-mászó és az összes önerőből kerekeken gördülő jármű képtelen lenne helyváltoztatásra.

Ezért az emberek sokszor a súrlódás növelésére törekednek, például homokkal, hamuval szórják fel az utat, hogy a járókelők ne csússzanak el és a járművek haladni tudjanak. Másrészt viszont olajozzuk a csapágyakat, zsírozzuk a szerszámokat, ajtósarkokat, hogy a súrlódást csökkentsük.

Mi lenne, ha nem volna súrlódás? A gépek hatásfoka javulna, viszont a súrlódáson alapuló szerkezetek nem működnének. Hiába indítanánk be az autó motorját, az autót be is kellene tolni, csak motorfékkel lassíthatnánk ... Mindez sok bajt okozna. Ha a tapadási súrlódás nem létezne, az tömegkatasztrófához vezetne. A szegek, a csavarok kilazulnának: a faliszekrények, a polcok leszakadnának, a gépek alkatrészeikre esnének szét, a vízcsapok kinyílnának. Az utcán nem tudnánk járni, arra csúsznánk, amerre lejt. A járművek képtelenek volnának elindulni vagy megállni.

Megállapíthatjuk: a súrlódás az egyik legfontosabb dolog a világon.


226. Miért csökken vízszintes pályán a tolatáskor ellökött vasúti kocsi sebessége?

A kerekeket az úgynevezett gördülési ellenállás fékezi a sínen, a tengely és a csapágyak között súrlódás van. Azonkívül a levegő ellenállása is fékezi a kocsit. Nagyobb sebességnél ez a legjelentősebb.


227. Miért nehezebb elfordítani az álló autó kormányát, mint a haladóét?

Amikor a gépkocsi kormányát egy kicsit elfordítjuk, a kormányzott kerekek picit deformálódnak, a kerekeknek a talajjal érintkező részei a nagy tapadási súrlódás miatt nem fordulnak el, a kerekek felső részei pedig elfordulnak.

Álló gépkocsinál a kormányt forgatva egyre nagyobb erőt kell kifejtenünk, és a kerekek csak akkor fordulhatnak el, ha a gumi a talajon megcsúszik.

Mozgó gépkocsinál a keréknek mindig más és más része ér a talajhoz, és a gumiköpenyben levő deformációk lassan kiegyenlítődnek anélkül, hogy a gumi a talajon megcsúszna. Ehhez tehát a kormánynál sokkal kisebb erő is elegendő.


228. Miért csökken jelentősen a fékhatás, ha egy gépkocsi kerekei fékezés közben blokkolnak?

Amíg a fékezés nem túl erős, a gépkocsi kerekei forognak, a kerék és az útburkolat között tapadási súrlódási erő hat. Ha a fékezés túlságosan erős, a kerekek már nem forognak, hanem csúsznak az úton. Ekkor a kerekek és az útburkolat között csúszási súrlódási erő hat. A csúszási súrlódási együttható értéke kisebb, mint a tapadási súrlódási együttható értéke, így csúszás esetén a gépkocsira kisebb erőt gyakorol az útburkolat, ezért ekkor kisebb a fékhatás.  Természetesen a kerekek forgásának megszüntetésével többé nincs az autó tengelyiránya kitüntetve, így a kerekek forgásának iránystabilizáló hatása is megszűnik. Az autó az úton keresztbe is fordulhat, illetve kormányozhatatlanná válik.


229. Miért veszélyes kanyarokban az aszfalttal burkolt úttest?

Azért, mert a jármű könnyen megcsúszhat. A kanyarban igen nagy súrlódású, érdes felületű burkolatot kell készíteni, hogy a jármű ne csúszhasson. Olyannak kell lennie az út felületének, mint a reszelő.  Az aszfalt a legrosszabb megoldás, mert az sima és csúszós.


230. Miért nem tanácsos kanyarban fékezni?

Addig, amíg egy autó úgy nem gyorsít, hogy a kerekek kipörögnek, vagy "blokkolva" nem fékez, a kerekek és az út között tapadási súrlódás közvetíti a kölcsönhatást. Azonban a tapadási súrlódási erőnek van egy maximális értéke, s ezt az értéket túllépve a kerekek megcsúsznak. Ekkor a tapadási súrlódás helyett csúszási súrlódási erő lép fel, ennek iránya a felületek relatív elmozdulásával ellentétes lesz, nagysága pedig kisebb, mint a tapadási súrlódás legnagyobb értéke.

Vizsgáljuk meg, mi történik, ha egy gépkocsi egyenletes sebességgel kanyarodik. Ekkor a kocsi sebességére merőleges tapadási súrlódási erő - amely így a kör középpontja felé mutat - fedezi a körpályán tartáshoz szükséges m * v^2 / r centripetális erőt. Ha ekkor akár fékezünk, akár gyorsítunk, az autó sebességének (a sebesség nagyságának) megváltoztatásához érintő irányú erőre is szükség van.

A tapadási súrlódási erő nagyságának növekedtével és irányának megváltozásával megpróbálja fedezni ezt az erőt is. Ilyenkor azonban fennáll annak a veszélye, hogy a két erő (a centripetális és az érintő irányú) vektori eredőjének hossza túllépi a tapadási súrlódás legnagyobb értékét és a kerekek megcsúsznak. A sebességgel ellentétes irányú csúszási súrlódási erő hatására az autó - lassulva ugyan - az érintő mentén kivágódik a kanyarból. Ezért nem tanácsos a kanyarban erőteljesen fékezni vagy gyorsítani.

A veszély ellenszere a kanyar lassabb bevétele (v csökkentése), illetve a kanyar "legömbölyítése" (a görbületi sugár növelése).  Mindkét módszer a centripetális erő szükséges értékét csökkenti, azaz több tartalék marad a tapadási súrlódásból.

A kisodródás irányába hat az is, hogy fékezéskor a kocsik "előredülnek", így a hátsó kerekek kevésbé nyomódnak a talajhoz, ez még tovább növeli a "kifarolás" veszélyét.


231. Miért életveszélyes lekopott gumiabroncsokat használni kerékpáron, gépkocsin?

A lekopott gumiabroncs, mivel sima felületű, a kanyarban nagyon könnyen megcsúszik.


232. Miért kell több erőt kifejteni a kerékpározónak induláskor, mint menet közben, lassú haladáskor?

Induláskor a tehetetlenséget és a súrlódási erőt kell legyőznie, menet közben pedig csak a súrlódási erőt, ami lassú haladáskor lehet, hogy kisebb, mint az induláshoz szükséges gyorsító erő.


233. Miért kell zsírozni, olajozni a kerékpár csapágyait?

A felületek egyenetlenségeit csökkentjük, ezért csökken a súrlódási erő.


234. Miért hasznos a golyóscsapágyak alkalmazása?

Azért, hogy a tengely ne is érje a kerékagyat, ne legyenek egymáson csúszó felületek. A tengely és a kerékagy között golyók, esetleg görgők forognak, gördülnek, és alig-alig csúsznak.


235. Miért nem készítenek vasúti mozdonyt könnyűfémből?

A könnyűfémből készült mozdony súlya kicsi lenne, ennek következtében a súrlódási erő nem érné el azt az értéket, amire szükség lenne a teher felgyorsításához, valamint a légellenállás legyőzéséhez.


236. Miért szórnak a jeges járdára homokot?

Ezáltal a járda felülete érdesebb lesz, így nő a súrlódási erő.


237. Miért készítik érdes felületűre a rajzpapírt?

Nagyobb lesz a súrlódás a papír és a ceruza között.


238. Miért játszanak a futballisták stoplis cipőben?

A stoplis cipő talpán levő kiemelkedések futás közben belefúródnak a füves talajba, így nem a gyenge súrlódás gátolja meg a futballista csúszását, hanem a stoplik is.


239. Miért helyeznek szállításkor hengeres vasrudakat a páncélszekrény alá?

A páncélszekrény mozgatásakor a súrlódási erőt kell legyőzni. Ez csúszó súrlódásnál sokkal nagyobb, mint gördülő súrlódás esetében.


240. Miért nehezebb a vizes bőrkesztyűt lehúzni?

A nedvesség miatt megnövekedett súrlódási erő miatt.


241. Miért pörög tovább a főtt tojás, mint a nyers tojás?

Az asztalon megpörgeti híg tojás belső anyagának legnagyobb része a tehetetlensége miatt nem veszi fel a héj mozgási sebességét, és belső súrlódás miatt lefékezi a forgó héjat.


242. Miért tartják az emberiség egyik legnagyobb találmányának a kereket?

A szánnak nincs kereke, mégis milyen jól halad a havas-jeges utakon. Amikor elolvad a hó, a jég, akkor elakad a szán. Talpa annyira súrlódik az úthoz, hogy legfeljebb rángatni tudják már a lovak, húzni nem.

A kocsit nem kell végigcsúsztatni az úton, mert kerekeken gördül. A kerekek is súrlódnak ugyan, az úthoz is, a saját tengelyükhöz is. De ez a szántalpak súrlódásához képest elhanyagolható.

A kocsikerék legfőbb haszna az, hogy csökken a súrlódási erő, és ezzel az az energia is csökken, amelyet a legyőzésére kell fordítanunk.


243. Miért tud testekbe kapaszkodni a levegő?

A levegőt legtöbbször észre sem vesszük. Ha belemarkolunk, mintha a semmibe markolnánk. A levegőrészecskék állandóan mozognak, összevissza cikáznak, állandó ütközések közepette. Ezt a mozgást nem érezzük a bőrünkön. Annál inkább az egyirányú légáramlást, a szelet. Viharos időben egy-egy erős szélroham fel is dönthet. A levegőrészecskéknek együttes erejük van, nyomásuk van, és ha seregesen áramlanak, neki tudnak feszülni minden olyan felületnek, amely szembefordul velük.

Illetve nem is kell, hogy ők száguldjanak, elég ha mi száguldunk kerékpáron, vonaton vagy akármin. A légellenállással mindenképpen meg kell küzdenünk. Ezért fontos, hogy minél simábban hagyjuk elsuhanni magunk mellett a levegőt, vagyis a lehető legkevesebb kapaszkodót nyújtsuk neki.


244. Miért más a fáról lehulló levél mozgása, mint a lehulló almáé?

Az alma közelítőleg szabadon esik. A levélre ható nehézségi erő és közegellenállási erő azonban már kis sebesség esetén is egyenlő lehet. A hulló falevél jellegzetes ide-oda mozgással, vagy akár pörögve esik lefelé, mintegy keresi a levegő ellenállásának leküzdéséhez a legkönnyebb utat.


245. Miért nehéz vízben gyalogolni?

A közegellenállás annak a közegnek a sűrűségétől is függ, amelyben mozgunk. A víz mintegy 800-szor sűrűbb, mint a levegő, ezért a vízben mozgó járművek 800-szor nagyobb ellenállással találkoznak, mint ugyanakkora sebesség esetén a levegőben. Ez az oka annak, hogy még lépésben is csak nagyon nehezen tudunk haladni, ha mellig vízbe merülünk.


246. Miért nehéz széllel szemben kerékpározni?

Ha egy test 2-szer sebesebben halad, akkor 4-szer nagyobb közegellenállás akadályozza mozgását.

Jó úton, szélcsendes időben szinte magától megy a kerékpár, és órákig tartó kerékpározás után is alig érzünk fáradtságot. De ha csak gyenge szél fúj is szembe, máris sokkal nehezebb hajtani a kerékpárt. Tegyük fel, hogy csak olyan sebességű ellenszél fúj, mint amilyen sebesen haladunk, ekkor sebességünk a levegőhöz képest kétszer akkora lesz, mint előbb volt, de a mozgásunkat akadályozó közegellenállás 4-szeresére nő meg.


247. Miért hajol a kerékpáros a kormány fölé erős ellenszélben?

így csökkenti a mozgásirányára merőleges keresztmetszetet, ezáltal a közegellenállási erőt.


248. Miért haladnak az úszók vízszintes helyzetben?

Gyaloglásnál a függőlegeshez szoktunk hozzá, és a levegővétel is egyszerűbb volna, ha a fej állandóan a víz felett maradna.  Gondolhatnánk, hogy a vízben is egyszerűbb volna függőleges helyzetben közlekedni. Csakhogy ebben az esetben nagyobb volna a testnek a haladás irányára merőleges legnagyobb keresztmetszete, mint vízszintes helyzetben, és ennek megfelelően a haladást fékező erő, a közegellenállás is nagyobb volna. Ugyanezért tartják a fejüket még a mellúszók is egy-egy levegővétel között a vízben: ezzel is csökken az úszás során a fékező felület.


249. Miért repül messzebbre az ugyanakkora méretű és egyenlő sebességgel eldobott pingponglabda és tömör fagolyó közül a fagolyó?

A levegő fékező hatása mindkét golyóra nézve ugyanakkora.  Ugyanakkora fékező erő a kisebb tömegű testnél okoz nagyobb lassulást, így a fagolyó messzebbre repül.


250. Miért kell az ejtőernyősnek jóval a kijelölt hely előtt kiugrani a repülőgépből?

Az ejtőernyős a repülőgéppel együtt vízszintes irányban mozgott, ugyanolyan sebességgel, mint a gép. Amikor elhagyja a gépet, és még nem nyitja ki az ernyőt, lefelé esik, de tehetetlensége miatt az előző, vízszintes irányú mozgását is megtartja. A függőleges és vízszintes irányú mozgás összetevődik, és az ugró olyan ívben esik lefelé, mint a vízszintes irányban elhajított test.

A valóságban persze már az ernyő nyitása előtt is figyelembe kell venni az ejtőernyős mindkét irányú elmozdulását akadályozó levegő ellenállását.


251. Miért látjuk a távoli esősávokat ferde irányúnak?

Azért, mert a szél eltéríti útjából az esősávokat. Minél ferdébbeknek látszanak, annál hevesebb szélre következtethetünk.


252. Miért lesz egyre egyenletesebb az esőcseppek mozgása esés során?

A levegő akadályozza őket mozgásuk közben. Minél gyorsabban esnek, annál nagyobb a levegő ellenállása. Amikor a levegő akadályozó ereje éppen akkora lesz, mint az esőcseppre ható nehézségi erő, a csepp nem gyorsul tovább, hanem egyenletesen esik.


253. Miért esik le egyszerre a Holdon a tollpehely és a vele azonos nagyságú ólomgolyó?

A Földnek van levegőburka, a Holdnak nincs. A Holdon a levegő ellenállásával nem kell megküzdenie a pehelynek, ezért ugyanúgy esik, mint az ólomgolyó.


254. Miért készítik az ingaórák elcsúsztatható nehezékét lapos, korong alakúra?

Azért, mert ekkor a nehezék kisebb levegőellenállással találkozik.


255. Miért repülnek az utasszállító repülőgépek általában 10 km magasságban?

A légkör sűrűsége a magassággal csökken, így minél magasabban repül a gép, annál kisebb légellenállást kell leküzdenie, vagyis annál nagyobb sebességet érhet el.


256. Miért nem mennek a repülőgépek 100 km magasra?

Ott már olyan ritka a levegő, hogy még többszörös hangsebességű repülés esetén sem lenne elég a dinamikai emelőerő a gép "súlyának megtartásához" - a gép leesne.


257. Miért kis szárnyfelületűek a nagy sebességű repülőgépek?

Nagyobb sebesség esetén már kisebb szárnyfelületen is elég nagy emelőerő jön létre, ugyanakkor kisebb a közegellenállás is.


258. Miért rövidebb a lövedék pályájának leszálló ága, mint a felszálló ág?

A lövedék sebességét a közegellenállás csökkenti, ezért a leszálló ágon már kisebb a sebesség, így az esés során kevesebb a vízszintes irányban megtett út.


259. Miért tompa és miért nem hegyes a lövedékek, repülőgépek és a legjobb gerelyek homlokfelülete?

Mert a tompa homlokfelületre kisebb a levegőellenállás.


260. Miért befolyásolja a repülés sebességét vagy a lövedék pályáját a légnyomás, ha a hőmérséklet állandó?

Nagyobb légnyomás és állandó hőmérséklet esetén sűrűbb a levegő, a közeg sűrűségének növekedése pedig a közegellenállás növekedését eredményezi.


261. Miért rakétákat alkalmaznak az űrkutatásban?

Gondolhatnánk azt, hogy a rakéta csak azért tud repülni, mert a belőle gyorsan kiáramló gázrészecskék a levegőbe ütköznek. Ez azonban nem igaz. Hermann Oberth és Róbert Goddard, az űrkutatás neves úttörői a XX. század elején elsőként bizonyították kísérleti úton, hogy a visszalökési elv a légüres térben, tehát például a világűrben is érvényesül. Ezért alkalmazhatók a rakéták ott is, ahol a légcsavaros gépek már nem repülhetnek, ezért lehet ezeket az űrutazásnál bárhol az univerzumban felhasználni. Hátrafelé kilövellik az égéstermékként keletkező forró gázokat, és ezáltal a rakéta előre gyorsul. Minél nagyobb a kiáramló gáz tömege és sebessége, annál nagyobb tolóerő fogja a rakétát felemelni a Földről, vagy annál nagyobb gyorsulásra tesz szert az űrhajó, valahol a Naprendszerben.NYOMÁS


262. Miért van a traktoroknak széles kerekük?

Azért, hogy ne nagyon süllyedjenek a talajba. A mezőgazdasági gépek többnyire súlyosak, és puha talajon közlekednek. A széles kerék nagy felületen érintkezik a talajjal. A viszonylag nagy súly nagy felületen oszlik el, ezért a gépnek a talajra gyakorolt nyomása nem lesz túl nagy, a gép csak kevéssé süllyed el.


263. Miért széles a szíja a hátizsáknak?

Azért, hogy ne vágja a vállunkat. A széles szíj viszonylag nagy felületen simul a vállunkra. így a jól megtömött hátizsák súlya nagy felületen oszlik el, vagyis kisebb lesz a vállunkra gyakorolt nyomás.


264. Miért tesznek a vasúti sínek alá talpfákat?

Egyrészt azért, hogy a vonat ne préselje a talajba a síneket. A vonat nagy súlya a talpfák nagy felületén oszlik el, így a talajra viszonylag kis nyomást gyakorol.

Másrészt a talpfák összefogják a szemközti sínszálakat, így biztosítják, hogy mindenütt azonos távolságban maradjanak egymástól.


265. Miért nem süllyedünk el sítalpakkal a hóban?

A nyomott felület növelésével változatlan nyomóerő esetén a nyomást csökkenthetjük.


266. Miért tesznek az épületek állványozásakor az állványok alá vaslapot vagy deszkalapot?

A teherelosztás érdekében. Ha az állvány függőleges tartórúdja csak a saját keresztmetszetén fekszik fel a talajon, kicsi a felület, és nagy a felületre merőlegesen ható nyomóerő. Ha viszont deszkát tesznek alá, ugyanazon

felületre merőleges nyomóerő nagyobb felületen oszlik meg, és kisebb lesz a nyomás, tehát nem fúródik a talajba.


267. Miért élesítjük meg az eltompult élű kést?

Azért, hogy vékonyabb, vagyis kisebb felületű legyen az éle, mert akkor könnyebben, kisebb erő kifejtésével tudunk vele szeletelni.


268. Miért könnyebb varrni hegyes tűvel, mint tompával?

Kis erővel is létrehozhatunk nagy nyomást, ha az erő kis felületre hat. Vagyis növeljük a nyomást, ha változatlan nyomóerő esetén csökkentjük a nyomott felületet.


269. Miért lehet a friss szappandarabot könnyen átvágni cérnával?

A vékony cérna felfekvési felülete kicsi, és viszonylag kis nyomóerővel is nagy nyomást lehet létrehozni.


270. Miért folyik ki hamarabb a fürdőkád vize, ha benne ülünk?

Nagyobb a fürdőkád alján a hidrosztatikai nyomás, mert ha benne ülünk, magasabban áll a víz. Nagyobb nyomás hatására pedig nagyobb sebességgel fog kiáramlani.


271. Miért tárolják a higanyt erős falú edényben?

A higany sűrűsége és hidrosztatikai nyomása viszonylag nagy. Az erős falú edény bírja csak ki ezt a nyomást.


272. Miért kell a gátakat alul szélesebbre építeni?

A víz hidrosztatikai nyomása a mélységgel együtt nő, így nő az oldalirányú nyomás is.


273. Miért nem mindegy, hogy az alkaron vagy a felkaron mérjük meg a vérnyomást?

A folyadékban a hidrosztatikai nyomás a mélységgel arányosan" nő.  így az alkaron nagyobb vérnyomást tudunk mérni, feltéve, hogy a karunkat lefelé lógatjuk.


274. Miért törik darabokra a nyers tojás, ha légpuskával keresztüllövünk rajta, és miért marad egyben, ha ugyanezt egy főtt tojással végezzük el?

A jelenség oka a folyadékokban minden irányban terjedő nyomás. A nyers tojásban levő folyadék minden irányban egyenletesen továbbítja a golyóval előidézett lökést (pontosabban a nyomáshullámot). A főtt tojáson áthaladó lövedék keskeny csatornát vág magának, miközben a deformáció oldalirányban nem terjed (a nyomáshullám hamar elnyelődik) benne.


275. Miért lövell ki a vízibuzogányból a víz minden irányba, ha a dugattyút befelé toljuk?

Ilyenkor a folyadék felületére kifejtett nyomóerő hatása az edény falán mindenütt egyenlő mértékben jelentkezik. Ezt a hatást a dugattyúval érintkező folyadékrészecskék továbbítják a távolabbi részecskékhez. Ennek következtében a folyadék belsejében is mindenütt ugyanakkora a nyomás (elhanyagolva a víz súlyából adódó nyomáskülönbségeket).


276. Miért folyik a töltőtoll, ha kevés tinta van benne?

A töltőtoll tolla alatt hajszálcső fut, és benne egy kis tintapatak, mely csak akkor csörgedezik, ha a töltőtollal fogó személy a tollat a papírhoz érinti és megnyomja. Ilyenkor a toll vágott vége kissé megnyílik, a tinta befut a két ág közé, és a papír felületére tapad.

Amikor a tollat kézbe vesszük és elkezdünk vele írni, akkor az a kezünk melegétől felmelegszik. A toll tartályában levő anyag a hőmérsékletemelkedés hatására kitágul, és így tinta folyik ki a tollból.

A tinta térfogati hőtágulási együtthatója körülbelül akkora, mint a vízé. A szobahőmérsékletű levegőé pedig 20-szor nagyobb. Ezért a jelenség csak akkor észlelhető, ha a toll tartályában sok a levegő.

A jobb minőségű töltőtollak tartálya kisebb átmérőjű, mint a toll háza (a belső cső, amelyet fogni kell), így a két cső közötti üreg, melyet jó hőszigetelő levegő tölt ki, megakadályozza a tinta gyors felmelegedését, így általában a folyást is.


277. Miért nem folyik a töltőtoll, ha tele van, vagyis sok tinta van benne?

Azért nem, mert a külső légnyomás nem engedi ki a tintát.


278. Miért kellemetlen, ha a repülőgépen a zsebünkben hordjuk a megtöltött töltőtollat?

A töltőtoll tankjában a tinta fölött 10^5 Pa nyomású levegő van. A repülőgép utasterében ennél kisebb nyomást állítanak be, és a belső nagyobb nyomás kinyomja a tintát a tollból.


279. Miért ír a golyóstoll?

A golyóstoll azért ír, mert a nehezen folyó festékanyagok vékony hártya formájában tapadnak a tárgyak felületére. Az apró acélgolyót úgy helyezik a sűrű festékanyagot tartalmazó cső, a betét orrába, hogy akadály nélkül forogjon. Az acélgömb minden újabb fordulattal újabb adag festéket hoz magával a felületén, majd rágurul a papírra, és ott nyomot hagy, a tollat fogó kéz mozgásának megfelelő nyomot.

Hátrafelé nem folyhat a betét, mert a levegő nyomása előrehajtja a nem túl folyékony, ezért nehezen mozgó tintát. Csak akkor folyik visszafelé a festékanyag, ha elöl levegőt kap, vagyis a golyó meglazul vagy kiesik.


280. Miért fájdulhat meg a fejünk néhány másodpercre, ha gyorsan eszünk valami hideget, például fagylaltot?

Amikor hideget eszünk, a szánkban és az orrunkban összehúzódnak az erek, hogy a vér miatt ne veszítsen sok hőt a szervezet. Az orrban és a homlok közelében levő erek azért okozhatnak fejfájást, mert lokálisan megnő a vérnyomás. A meleg étel hatására az erek kitágulnak, ezért nem érzünk fájdalmat.


281. Miért nem tudunk a harmadik emeleti lakás erkélyére egy lenti tartályból felvezető csövön át vizet felszívni?

Noha úgy tűnik, hogy szíváskor valahogy a szánkba "vonzzuk" a vizet, valójában azt segítjük elő, hogy a légnyomás tolja föl. Amikor a levegő jó részét eltávolítjuk a csőből, csökkentjük a csőben uralkodó légnyomást. A cső alsó végénél nyomáskülönbség keletkezik: a csövön kívül a nyomás nagyobb, mint belül. Ez a nyomáskülönbség hajtja föl a vizet a csőben a szánk felé.

A légnyomás azonban nem tolhatja föl akármeddig a vizet. Ahogy a csőben emelkedik a vízoszlop, nő a súlya. A légnyomás csak addig emelheti a vízoszlopot, ameddig a vízre ható, fölfelé irányuló erőt ki nem egyenlíti a víz lefelé irányuló súlya. Ha az összes levegőt eltávolítjuk is a csőből, a légnyomás csak kb. 10 méter magas vízoszlopot tarthat meg. Ha az erkély ennél magasabban áll, akármilyen erősen próbálkozunk, a víz nem ér el hozzánk. Csak úgy emelkedhet a víz magasabbra, ha a cső alsó végére pumpát (búvárszivattyút) szerelünk. Ez erősebben nyomja fel a vizet, mint a légnyomás, és magasabb vízoszlopot is megtart. Ezért van a mély, házi kutak alján szivattyú - föl kell pumpálniuk a vizet, egyébként a víz nem emelkedne 10 méter fölé.


282. Miért bugyog fel a források vize?

Mert mindig valami magasabb helyről szivárog oda a föld alatt, ahol felfakad, így jut a szükséges nyomáshoz.


283. Miért nem jön fel magától a víz az ásott kútból?

Azért, mert nincs, ami felnyomja. Az artézi kutak vize, az olajkutak kőolaja is csak azért szökik fel a mélyből, mert úgynevezett zárórétegek közé szorult odalent, és azoknak a prése hajtja fel.  (Ebben egyébként a zárórétegek közé szorult gázok is segítenek.) A talpunk alatti felső talajrétegekben szivárgó vizet viszont semmi sem préseli a felszínre. Vagy felhúzzuk, vagy lent marad, de magától nem bugyog fel.


284. Miért lövell a szökőkút olyan magasra?

A nyomáskülönbség miatt. A nyomás kívül kisebb, belül nagyobb.  Minél szorongatóbb, minél feszítőbb a belső nyomás, annál nagyobb erővel lökődik ki a víz a cső száján a szabadba, és lövell fel a magasba.


285. Miért szökell magasabbra a szűk nyílású csövön a víz, mint a szélesen?

Ahol szűk a cső, ott gyorsabban kell áramlania, hogy ugyanaz a vízmennyiség haladjon át ott is, mint a szélesebb csőnyíláson.

A víz a szűk keresztmetszeten nagyobb sebességre, tehát nagyobb mozgási energiára tesz szert. Ezért lövell magasabbra.


286. Miért jön fel az ivóié, ha megszívjuk a szívószálat?

A szívószál levegővel van tele. Amikor szívjuk a csőből a levegőt, annak helyére tódul be az ivóié, onnan pedig a szánkba.

Miért folyik az ivólé fölfelé a csövön, mi készteti arra, hogy elfoglalja a levegő helyét? A Földet levegő veszi körül, hatalmas légóceán, mely a Föld felszínén minden egyes négyzetcentiméternyi területre olyan súllyal nehezedik, mint egy tízméteres vízoszlop vagy egy 76 cm magas higanyoszlop. Az pedig nem csekélység, hiszen a higany igen súlyos. A levegő nemcsak a földfelszín, hanem minden rajta levő élő és élettelen dolog minden egyes négyzetcentiméterét ilyen erővel nyomja. Az ivóié felületét is. Míg egyenlő a nyomás az ivóié felszínén és a szívószálban, semmi sem történik. Amint azonban a szívással csökkentjük a csövecskében a levegőt, ott kisebb lesz a nyomás, ezért a külső nagyobb nyomás behajtja az ivólevet a csőbe.


287. Miért "szökik" fel a folyadék a lopó megszívásakor a lopóba?

Mert a külső légnyomás feltolja.


288. Miért nem ömlik vissza a folyadék a lopóból a hordóba, ha a lopó felső nyílását befogjuk?

Mert a külső légnyomás bent tartja. (A szíváskor a bor feletti légnyomás a külső légnyomásnál kisebb lesz, és ezt a kisebb nyomást tartjuk fenn a lopó felső végének befogásával.)


289. Miért lövell ki szökökútszerűen a víz egy olyan vízzel nem egészen teli palackból, melyet furatos dugóval lezártunk (benne vízbe merülő vékony üvegcsövei), és az üvegcső vön levegőt fújunk a palackba?

Amikor levegőt füvünk a vízbe, a légbuborékok a felhajtóerő hatására felemelkednek a vízben, és bekerülnek a víz színe feletti légtérbe.

A vízfelszín feletti légtérben ugyanazon a térfogaton most több levegő lesz. Olyan a helyzet, mintha a levegőt kisebb térfogatra szorítottuk volna össze. Ekkor pedig a nyomása megnő. Nagyobb lesz a nyomása, mint a külső levegőé.

Ha szánkat elvesszük a csőtől, a belső nagyobb nyomás a vizet kiszorítja a csövön keresztül. A víz addig áramlik kifelé, amíg a külső és belső nyomás egyenlővé nem válik.


290. Miért nem tud inni némelyik ember folyamatosan egy üvegből?

Azért nem tud folyamatosan üvegből inni, mert szájával teljesen befogja az üveg nyílását. Az üvegben levő levegő hőmérséklete állandó, tömege is változatlan, így teljesül rá a Boyle-Mariotte törvény, azaz nyomása a térfogatnövekedés arányában lecsökken. A külső nyomás (légnyomás) és az üveg belsejében levő nyomás között ezért kialakul egy bizonyos különbség, amit tüdőnk szívóereje csak egy bizonyos határig tud ellensúlyozni. Az ügyes ember ezért - miközben az üvegből iszik - egy kis rést hagy felül az üveg száján, ahol a külső és a belső nyomás kiegyenlítődhet.


291. Miért van a söröshordón két töltőnyílás?

Mikor az egyik nyílásba illesztett tölcséren betöltik a sört, a növekvő folyadék összenyomná a bent lévő levegőt, ami akadályozná a további töltés lehetőségét. Ha viszont van egy szabad nyílás is, azon a beáramló sör kinyomja a levegőt.


292. Miért nem lehet pisztollyal lövöldözni az óceán fenekén?

Számítások szerint körülbelül 2,943.10^7 Pa az a gáznyomás, amely a pisztoly elsütése után kirepíti a golyót a csőből. Háromezer méteres mélységben körülbelül ugyanekkora az óceánban a víz nyomása, ami teljesen meggátolhatja ilyen mélységben a pisztoly használatát. A robbanóanyag meggyullad ugyan, de legfeljebb kismértékben képes meglökni a golyót. Ezenkívül a robbanás még a csőbe bejutott vízmennyiséget is fel kell gyorsítsa. Azaz nemigen érdemes lövöldözni az óceán fenekén.


293. Miért készül rézből a töltényhüvely?

A fegyvercsőbe behelyezett tölténynek jól kell zárnia a cső hátsó nyílását, különben a nagynyomású égési gáz egy része hátrafelé áramlik ki. A rézhüvely, amikor a begyújtáskor a gáznyomás növekedni kezd benne, könnyen tágul. A táguló rézhüvely a fegyvercső belső felületéhez szorul és hátrafelé elzárja az utat a gázok előtt.


294. Miért visznek magukkal homokzsákot a léghajón?

(1) A megterhelt léggömb kezdetben lassabban emelkedik, nem olyan gyors a légnyomásváltozás.

(2) A homokzsákok kiürítésével magasabbra emelkedhetnek.


295. Miért van a léghajókon a gáz kibocsátására szolgáló szelep?

Ha túlságosan nagy lesz a nyomás a léghajó tartályában, a szelepen át gázt lehet kibocsátani. Gázt bocsátanak ki akkor is, ha le akarnak szállni.


296. Miért kell nagy magasságban a repülőgépeket légmentesen zárni?

Magasan kisebb a légnyomás, mint a Föld felszínén, így az utastérből kiszökne a levegő egy része, légzési problémák állnának elő az utazóknál. A légnyomás alacsony volta miatt a vérzékeny embereknél fennáll a vérzés veszélye.


297. Miért kínálják a légikisasszonyok cukorkákkal az utasokat a repülőgép elindulása után?

A modern utasszállító gépek 10000 méter körüli magasságban repülnek. Ebben a magasságban a légnyomás jóval kisebb értékű a Föld felszínén mért értéknél. Ezeken a gépeken korszerű légkondicionáló berendezés működik, amely a kintinél sokkal nagyobb, de a lenti, normál 10^5 Pa-nál valamivel kisebb nyomást állít be.

Ezért pattogni kezd a fülünk, megfeszülnek a nyálkahártyák az orrunkban. A cukorka szopogatásával többet nyelünk, így gyorsítjuk légcserénket. Ezáltal rövidebb idő alatt tudunk alkalmazkodni a lecsökkent légnyomásértékhez, és megszűnnek az előbb említett tünetek.


298. Miért pukkannak szét rendszerint a magasban az elszabadult léggömbök?

A magasban kisebb nyomású levegőbe kerülnek. A bennük lévő gáz kitágul, szétrepeszti a burkot.


299. Miért nem lehet léggömbbel igen nagy magasságba felemelkedni?

A levegő sűrűsége felfelé haladva csökken. Itt már igen nagy térfogatú gömbre lenne szükség ahhoz, hogy a felhajtóerőt biztosítsuk.


300. Miért van a gázoknak nyomásuk?

A szabadon mozgó gázrészecskék ütköznek az edény falával, s a sorozatos ütközések révén erőt fejtenek ki a falra. Ez az az erő, amelyből a gáz nyomása származik. (A gáz nyomását a nagyszámú, edény falával ütköző részecske együttes hatása adja.)


301. Miért nem lehet a súlytalanság állapotában levő űrhajóban higanyos barométerrel nyomást mérni?

A higanyos barométerben egy megfelelő magasságú higanyoszlop súlyából származó nyomás tart egyensúlyt a mért gáz nyomásával. A súlytalanság állapotában pedig ez a bizonyos magasságú higanyoszlop nem nyomja az alatta lévő higanyréteget.


302. Miért van az, hogy fokozottabb gázfogyasztás esetén egy lakóházban amikor a földszinten már nincs gáz, az emeleten még van?

Ez akkor fordul elő, ha a gáz sűrűsége kisebb, mint a levegőé ugyanakkora nyomáson és hőmérsékleten.

Ennek következtében felfelé haladva mindkét gáz nyomása csökken, de a levegőé erősebben, mint a hálózati gázé, és így egy emelettel feljebb már lesz köztük nyomáskülönbség a világítógáz javára. A magasabban levő emeletek felé haladva, bár abszolút értékben egyre csökken a gáz nyomása, mind nagyobb lesz a túlnyomása a levegőéhez viszonyítva.


303. Miért fáj a reumás testrész, ha a napsütéses, enyhe idő nedvesre és hűvösre változik?

A fájdalom egyik okozója lehet a gyors légnyomásváltozás. Az ember szervezetében - a lélegzés következtében - megközelítőleg ugyanakkora a nyomás, mint a külső levegő nyomása. Ha a napsütéses, száraz idő hirtelen nedvesre, hűvösre változik, a külső légnyomás értéke gyorsan esik. A szervezetben a nagyobb nyomás csak lassabban csökken le a megváltozott külső légnyomásnak megfelelő értékre, így az belülről kifelé feszítő hatást gyakorol az ember sejtjeire. Az egészséges sejtek ezt általában könnyen elviselik, de a beteg, érzékeny sejtek fájdalmassá válnak.


304. Miért cikáznak alacsonyan a fecskék zivatar előtt?

Levegő nemcsak a talaj fölött van, hanem a talaj hézagaiban is, többé vagy kevésbé aszerint, hogy a talaj fölött mekkora a légnyomás. Ha a légnyomás csökken, például vihar előtt, akkor a talajból páradús és a talaj anyagaitól illatos levegő áramlik ki. Ezt kedvelik a rovarok, elsősorban a szúnyogok. Őket viszont a fecskék kedvelik. Ezért cikáznak alacsonyan a fecskék vihar előtt.

A nedvesedő levegőben a táplálékul szolgáló rovarok szárnya a beszívódó nedvesség hatására elnehezül és emiatt a rovarok nem tudnak magasabb rétegekben röpködni.


305. Miért van gumitömlő az autók kerekén?

Azért, hogy ne rázkódjanak menet közben. A tömlőbe annyi levegőt kell fújnunk, hogy megbírja a kocsi súlyát. A felfújt tömlőben ugyanis jóval sűrűbben nyüzsögnek a levegőmolekulák, mint kint.  Együttesen olyan erővel lökdösik a tömlő belső falát, hogy a tömlőt érő külső nyomást könnyen kiegyenlítsék.

De még ezek között a sűrűbb molekulák között is elég sok szabad hely marad. Ezért rugalmas a levegővel felfújt autó- és biciklikerék, illetve a levegőtől feszülő futball-labda.


306. Miért nem szabad erősen felpumpált kerekű gépkocsival a tűző napon huzamosabb ideig parkolni?

A forró napon a kerékben levő levegő felmelegszik. A melegedő levegő nyomása nő, így még jobban feszíti az egyébként is nagy nyomás alatt levő kerekeket. A túlnyomásos levegőt tartalmazó kerék menet közben könnyen durrdefektet szenvedhet, amely rendkívül balesetveszélyes.


307. Miért emelgeti a poharakat az alóla eltávozó levegő, ha forró vízben elmosott, még vizes, ép szélű poharat szájával lefelé sima felületre tesszük?

Miközben a poharat kivesszük a forró vízből, tele lesz a pohárnál kisebb hőmérsékletű levegővel. Ha most gyorsan leborítjuk, az eredetileg hidegebb levegőt a pohár felmelegíti, ezáltal a pohárba zárt levegő nyomása megnő, és ez a túlnyomás emeli meg a poharat.

(A pohár és a levegő hőmérsékletének kiegyenlítődése után már a pohár nem emelkedik meg többé. A hőmérséklet-kiegyenlítődés a környezetnél magasabb közös hőmérsékletet eredményez, tehát a pohár és a levegő tovább hűl. Mivel az üveg hőtágulási együtthatója kisebb, mint a levegőé, ezért a továbbiakban a bezárt levegő nyomása a külső nyomás alá csökken. Ezt akkor tapasztalhatjuk, mikor a teljes száradás után fel akarjuk emelni a poharat, mert ekkor a levegő befelé áramlik a pohárba. Ha a poharat műanyag abroszra tesszük száradni, akkor a teljes száradás után kerek, kissé kifelé domborodó nyomot hagy az abroszon, a bezárt levegő nyomáscsökkenése miatt.)


308. Miért nehéz felemelni mosogatáskor egy szájával lefelé helyezett meleg poharat a sima asztalról?

Amikor a meleg poharat az asztalra helyezzük, az alatta levő levegő hőmérséklete még a külső levegőével egyenlő. Rövid idő alatt azonban felmelegszik, így nyomása megnő. A levegő egy része kiáramlik a lecsurgott vizén keresztül, a bent maradt levegő pedig telítődik vízgőzzel, hiszen a pohár falán még maradt egy vékony vízréteg, ami párolog.

A pohár fokozatosan lehűl a környező levegő hőmérsékletére, így lehűl a bezárt levegő, és lecsapódik a vízgőz egy része, így csökken a pohárban a nyomás. Ha a pohár rosszul illeszkedik az asztalra, a levegő most visszaáramlik a belsejébe. Ha jól illeszkedik, nehezebb lesz felemelni a poharat az asztalról.


309. Miért tapad a szappantartó a csempére, avagy miért tud mászkálni a légy az üvegen?

A szappantartó gumikoronggal, a légy pedig lábai végén levő tapadókoronggal tartja meg a saját súlyát.

A szappantartó gumikorongja lapított harang alakú, de mire odanyomjuk, már nem az. Amikor rátesszük a csempére a gumikorongot, még nem tapad. Belül is levegő van, kívül is, és belül ugyanakkora a nyomás, mint kívül. Amikor fokozatosan hozzányomjuk a csempéhez, akkor kipréseljük alóla a levegőt. A belső nyomás végül is jóval kisebb lesz, mint a külső nyomás, és ez szorítja oda a csempéhez. (Szoktak ragasztóanyagot is kenni előzőleg a gumira, de ez csak arra való, hogy a levegő beszivárgását a széleken megakadályozza.)


310. Miért készül el gyorsabban az étel kuktafazékban?

A kukta tulajdonképpen Papin-fazék. Papin francia fizikus és feltaláló készített először olyan, biztonsági szeleppel ellátott, zárt edényt, amilyen a mi kuktánk. Működésének alapja az a felismerés, hogy minél nagyobb a nyomás, annál magasabb hőmérsékleten forr, és válik gőzzé a víz. Ha légmentesen lezárjuk az edényt, és úgy hevítjük a vizet, a fejlődő gőzök nem tudnak eltávozni (vagy csak kis hányaduk, mint a kukta szelepén), a fazékban nő a nyomás, egyben a hőmérséklet is. Ezért puhul meg benne gyorsabban a nyers élelmiszer is.


311. Miért nem főzhetünk nyitott edényben kemény tojást a Marson?

A Mars körül olyan ritka légkör van, hogy a víz nem érheti el a tojásfehérje megkeményedéséhez szükséges hőmérsékletet, ugyanis a kis nyomás folytán már jóval e hőmérséklet alatt kezd forrni, hacsak nem túlnyomásos kuktafazekat használunk.


312. Miért nem könnyű bablevest készíteni fenn a hegyekben?

Sokan tapasztalhatták, hogy magas hegyekben nem lehet megfőzni bizonyos ételeket. Általában nehézségekbe ütközik a különböző hüvelyesek megfőzése, és azt is hiába várják, hogy az öreg marhahús megpuhuljon. Ennek az az oka, hogy a víz forráspontja kapcsolatban van a nyomással.

A folyadékok belsejében és az edény falához tapadva mindig vannak légbuborékok. Ezekbe a folyadék gőze párolog és hamarosan telítettségi állapot alakul ki. A telített gőz nyomása csak a hőmérséklettől függ. Amikor a buborékban levő gőz nyomása eléri a külső légnyomást, illetve a még ehhez adódó csekély hidrosztatikai nyomást, gyorsan növekedve a felszínre tör és kibuggyan. Forrás közben a folyadék teljes térfogatában forr, miközben turbulensen ide-oda áramlik. A hangja is más, puhább, mint a buborékok sistergése. Ha a külső nyomás alacsonyabb, akkor alacsonyabb hőmérsékleten indul meg a forrás. A folyadék hőmérséklete mindaddig nem emelkedik tovább, amíg teljes egészében gőzzé nem alakult. Ha tehát egy magas hegyen 80 °C-on forr a víz, azt kellene megvárnunk, amíg 80 °C-os vízben fő puhára az étel. Erre rendszerint hiába várunk.


313. Miért feszül behorpadva a befőtt és üvegre a celofán?

A hártyapapírt (a celofánt) a háziasszony igyekszik zsineggel vagy gumikarikával szorosan rászorítani az üvegre úgy, hogy az a befőtt felbontásáig lehetőleg légmentesen zárjon. Az elkészített befőtt lassan hűlni kezd. A lekötött üvegben maradt levegő telítve van vízpárával, lehűléskor a pára lecsapódik és az üvegben a légnyomás kisebb lesz, mint kívül, így a külső légnyomás is rászorítja a hártyapapírt, ami elősegíti a légmentes zárást.

Ha ez valóban bekövetkezett, akkor tapasztalhatjuk, hogy a celofán szép szabályos homorú felületet alkot. Az üvegben levő kisebb nyomású levegőt ugyanis a külső nagyobb nyomás igyekszik minél kisebbre összeszorítani, s ez a hártyapapírt arra készteti, hogy olyan alakot öltsön, amelynél az üveg belső térfogata a lehető legkisebb lesz. Ez az alak pedig (amint a matematika tanítja) a gömbfelület.


314. Miért pattog a pattogatott kukorica?

Az erős hevítés hatására elpárolog a víz a kukoricaszem belsejében, és a gőz nagy nyomást hoz létre. A külső réteg egy bizonyos nyomásig nem reped szét. Ha a belső nyomás meghaladja ezt az értéket, a mag pattogó hangot hallatva szétrobban. Ekkor a keményítőtartalmú belső rész kiterjed (a keményítőszemcsék megduzzadnak) - és készen áll az ehető, puhán dudorodó pattogatott kukorica.

Olyasmi történik vele, mint a léggömbbel, melybe túl sok levegőt fújunk. A léggömböt is a túl erős belső nyomás veti szét, a kukoricaszemeket is. Míg azonban a léggömböt a levegő feszíti szét, addig a kukoricaszemeket a vízgőz.

A kukorica igen kemény mag. Ha vízdús belseje hirtelen felmelegszik, és benne gőz keletkezik, felrobban, és a belseje kifordul. A bél azért olyan száraz, mert éppen a sütés, a pattogás fosztotta meg víztartalmának túlnyomó részétől.

Nem minden kukoricafajtából lesz "popcorn". Csak akkor pattog jól a kukorica, ha a szem héja erős és a belseje jól vezeti a hőt.  Szükséges, hogy a kukorica nedvességtartalma 11 és 14 százalék között legyen.

Ha a mag száraz, nem nő a belsejében akkorára a nyomás, hogy szétpattantsa a héjat. Ha túl nedves, a nyomás azelőtt repeszti szét, hogy a keményítő megfőne: a héj megpuhul és idő előtt felhasad.

Akkor sem járunk sikerrel, ha a kukoricát lassan, kis tűzön pattogtatjuk a gyors, erős hevítés helyett. A kukorica a gyors nyomásnövekedés hatására "pattan ki", mert a szemnek nincs ideje az alkalmazkodásra. Lassú melegítéskor a szem megpuhul, ezért kisebb nyomás hatására is szétreped, és a maradék víz túl korán szabadul ki.

A búzát például azért nem lehet pattogtatni, mert külső burka viszonylag puha, a belső nedvesség fokozatosan elhagyja pörköléskor.

Érdemes megjegyezni, hogy a legrégebbi amerikai sírokban, sőt Mexikóban és Argentínában is találtak pattogatott kukoricát. Mintha "pattogatott kukorica korszak" uralkodott volna valamikor ezer évvel ezelőtt.


315. Miért nehezebb felfújni a hosszúkás léggömböt, mint a gömbölyűt?

A hosszú lufit azért nehezebb felfújni, mert kicsi az átmérője. A léggömb gumijának megnyújtásához feszültséget kell létrehozni.

Ha mindkét lufinknak ugyanolyan vastag a gumija, a kisebb lufiban nagyobb nyomást kell létrehoznunk, hogy ugyanakkora feszültség ébredjen a gumijában, mint a nagyobbikéban. A hosszú léggömböket tehát nehezebb felfújni, mint a gömbölyű lufikat, mert sokkal kisebb az átmérőjük. Ugyanezt tapasztaljuk, ha különböző átmérőjű gömbölyű lufikat fújunk fel.

Egyben arra is magyarázatot kapunk, hogy miért könnyebb a lufit fújni, ha a gumi már megnyúlt egy kicsit és vékonyabb lett. A fújás folytatásához most már kisebb nyomást kell kifejteni. A léggömb átmérőjének növekedése szintén csökkenti a fújáshoz szükséges nyomást.

A fújás folytatásához tehát egyre kisebb nyomás szükséges, de nem sokkal a lufi szétpukkadása előtt megint nagyobb nyomást kell kifejtenünk, mert szakadás előtt a guminak nagyobb feszültségre van szüksége a további táguláshoz.


316. Miért figyelmeztet a vasútállomáson a hangosbemondó, hogy álljunk távolabb a sínektől?

Vasútállomások hangszórójából gyakran elhangzó figyelmeztetés: "a valahányadik vágányon gyorsvonat halad át, a vágány mellett kérjük vigyázni". Bizony tényleg vigyázni kell, mert a túl közel állót valósággal beránthatja, beszívhatja maga alá az átrobogó vonat.

E jelenségek magyarázatát Bernoulli törvénye adja meg. Dániel Bernoulli (1700-1782) egy bázeli matematikusdinasztia sarja. Az általa felismert törvény áramló közegekre vonatkozik. Áramló közegek például a szél, a folyó, a csöveken áramló víz vagy olaj stb.

A megállapítás lényege, hogy összefüggés van az áramló közeg nyomása és sebessége között. Amennyiben nő az áramlás sebessége, csökken a nyomás, és fordítva, a sebesség csökkenése esetén nyomásnövekedés lép fel. Mindez a mechanikai energiamegmaradás törvényéből következik.


317. Miért balesetveszélyes az, amikor két hajó egymással párhuzamosan, és nagy sebességgel halad el egymás mellett?

Amikor két hajó egymással párhuzamosan halad el egymás mellett, közöttük vízcsatorna képződik. Míg a csatornákban a falak szilárdak, és a víz mozog, itt a falak mozognak, és a víz áll. Az erőhatások azonban ugyanazok. A mozgó csatorna szűkületeiben a víz gyengébb nyomást fejt ki, mint a hajók körüli térségben, vagyis a hajóknak egymás felé fordított oldalaira kisebb nyomás nehezedik, mint a külső részre. Ez a nyomáskülönbség egymáshoz sodorja a hajókat, és persze a kisebb hajó nagyobb mértékben változtatja helyét, míg a nagy tömegű csaknem változatlan marad. A vonzóerő nagymértékben függ a hajók sebességétől is.


318. Miért kell a csónaknak messziről elkerülni a vízen haladó hajót?

Ha a csónak közel van a mellette elhaladó hajóhoz, akkor a hajó könnyen magához ránthatja azt. Jobban mondva nem is a hajó rántja oda a csónakot, hanem az áramlás okozta nyomáskülönbségről van szó. A csónak és a hajó közti "folyosóban" felgyorsul a folyóvíz áramlása, csökken a nyomása. Külső oldala felől nagyobb nyomás éri tehát a csónakot, s ez elég is lehet ahhoz, hogy a hajó oldalához csapódjék.


319. Miért kell kerülni a hajóknak a híd pillérét?

A híd pillérének és a hajónak az alakja kb. azonos. Ha egymás mellett vannak, a hajó és pillér közötti keresztmetszet nem állandó.  Ahol a keresztmetszet kicsi, ott a víz sebessége nagyobb, viszont a nyomás kisebb, ezért a túlsó oldalon lévő nagyobb nyomás a pillérhez sodorja, ill. dobhatja a hajót, ami így megrongálódhat.


320. Miért az áramló levegő irányába mozdul el a pingponglabda, s nem távolodik tőle?

Tegyük le a pingponglabdát az asztallapra! Papírcsövei fújjunk el a labda oldala mellett! Azt várnánk, hogy az odafújt levegő ellöki a labdát. Ellenkezőleg, a labda a sebesen áramló levegő, a fúvás felé mozdul el, azért, mert itt kisebb a nyomás. Hiszen itt megnőtt az áramló levegő sebessége, így csökkent a nyomása.


321. Miért táncol a labda a lég- és a vízsugáron?

Meglepően szép látvány a szökőkút vízsugarának tetején táncoló könnyű labda. Mintha "hozzáragadna" a vízsugárhoz. Még ha oldalt billen is, szinte visszaszívja valami erő. Miért marad a labda lebegve a vízsugáron? Miért nem esik le róla?

Talán még ennél is meglepőbb a levegősugáron lebegő labda. Ez azért feltűnőbb, mert ilyenkor a levegőnél súlyosabb testet látunk lebegve ide-oda mozogni, de nem látjuk a légáramot, mely tartja a labdát.

A labda egyik oldalán sebesen áramlik a levegő. A másik oldalán pedig nyugalomban van. De tudjuk, hogy az áramló levegőben nyomáscsökkenés keletkezik. Ezért a labdának a légáramban maradó felületére kisebb nyomás hat, a légáramból kiálló felületén pedig nagyobb a nyomás. Ezért a nyugvó levegő nagyobb nyomása visszatolja a labdát a légáramba.

A felfelé törő vízsugár közvetlen környezetében kialakul a vízsugárral együtt felfelé mozgó levegőréteg, amelyben a sebesség kifelé haladva csökken. Mivel az áramló levegő nyomása a nagyobb sebességű helyeken kisebb (Bernoulli törvény), ezért a vízsugár közelében a labda belső felére kisebb nyomás hat, mint a külső felére, és az eredő erő a vízsugárhoz nyomja a labdát, így a könnyű pingponglabdát a vele érintkező vízsugár és az áramló levegőréteg magával sodorja a vízsugár mentén felfelé.


322. Miért lobognak a zászlók a szélben?

A zászló szövete mellett a jobbról-balról eláramló levegőben örvények képződnek. Az örvényekben a levegő nagy sebességgel kavarog, ezért lecsökken bennük a levegő nyomása. A kisnyomású örvény maga felé szívja a zászló szövetét. Mivel az örvények felváltva szakadnak le a zászlónak hol az egyik, hol a másik oldala mellől, ezért a zászló szövete hol az egyik, hol a másik irányba térül el, azaz lobog a szélben.


323. Miért repül a repülő?

Mert hajtóműve és megfelelő alakú szárnya van. A hajtómű lehet motor, légcsavar vagy sugárhajtómű. Ezeknek köszönhető, hogy a repülőgép előrehalad, legtöbbször igen nagy sebességgel.

A szárnyak alakja, keresztmetszete a gyors előrehaladás közben felhajtóerőt "termel". Mindenki megfigyelheti, hogy a kissé ferdén tartott papírlap felemelkedik, ha a szél fújja, vagy ha mi mozgatjuk a levegőben. Ezért emelkedik magasba a papírsárkány is. A repülőgépek szerkesztői olyan szárnyfelületet alakítottak ki, amelyeknél a felhajtóerő - kellő gyors előrehaladás mellett - igen nagy, akkora, hogy a nehéz gépet minden utasával és rakományával együtt a magasba emeli, és a repülés egész ideje alatt ott is tartja.

Bernoulli törvényével lépten-nyomon találkozhatunk mindennapi életünkben, és nagyon széles körű gyakorlati felhasználása is.  Legjelentősebb felhasználása talán a motoros repülőgép megalkotása volt. A gép szárnyának keresztmetszete hajlított csepp alak, úgynevezett Zsukovszkij-profil. Amikor a gép szalad a repülőtéren, a szárny alatt és felett a légáramlás úgy alakul, hogy alul nyomásnövekedés, míg felül nyomáscsökkenés jön létre, így a nyomásból származó erők különbsége felfelé mutat, és ez emeli - mintegy a szárnyainál fogva - fel a repülőgépet.


324. Miért látható a hajók fedélzetén két fölfele mutató cső?

Sok hajó fedélzetén a parancsnoki híd tájékán látható egy vagy két furcsa alakú cső. Olyan, mintha két szembefordított tölcsérből nyúlna le egy cső a hajótest belsejébe. Ez egy nagyon szellemes megoldás a gépház és a hajótest belső terének szellőztetésére. E céllal a hajó mozgását hasznosítják. A haladás során átáramlik a levegő ezen a kettős "tölcséren", mivel pedig ez középen a legszűkebb, így ott erősen felgyorsul az áramlás, ezért nagyon lecsökken a nyomás, és így mint egy szivattyú távolítja el a szennyezett levegőt a hajó belsejéből.


325. Miért lehet szétválasztani két egymáshoz simuló papírlapot úgy, hogy a szélén a lappal párhuzamosan rájuk fújunk?

Fújjunk felülről a lapok közé. Azt várnánk, hogy a lapok szétnyílnak.  Az ellenkezője következik be: a lapok összecsapódnak. Annál nagyobb erővel záródnak össze, minél sebesebb a közéjük fújt légáram.

A jelenségnek a következő a magyarázata. A lapok között sebesen áramlik a levegő, a lapok oldalán pedig nyugszik a levegő. Azonban az áramló levegőben kisebb a légnyomás, mint a nyugvó levegőben.  Ezért a lapokra oldalról nagyobb erő hat, tehát összezáródnak.


326. Miért nem tudjuk egy tölcsérből kifújni a pingponglabdát, hiába fújjuk is azt erősen?

Sima falú üveg- vagy műanyagtölcsérbe tegyünk egy pinponglabdát.  Ezután próbáljuk felfelé kifújni. A kísérlet eredménytelen lesz, a labda nem repül ki. A labda ugyanis annál inkább benn marad a tölcsérben, minél erősebben fújjuk. Sőt megmutatható, hogy ha a tölcsért széles nyílásával lefelé tartjuk, ugyanakkor a labdát kezünkkel enyhén a tölcsérbe nyomjuk, akkor erősen fújva a labdát elengedhetjük, mert az berregve a tölcsérben marad, amíg fújunk.

Az előbbiek magyarázata a következő. A tölcsér csövében a fúvás hatására sebesen áramlott a levegő. A gömb alakú labda jól illeszkedik a kör keresztmetszetű tölcsérbe, így a légáram, meglökve a labdát, szűk résen át távozott. Megnőtt a sebessége és így jelentősen csökkent a nyomása. Közben persze a külső levegő nyomása változatlan maradt és beszorította a labdát a tölcsérbe.FOLYADÉKOK


327. Miért jön fel rázogatás közben a parafa dugó, miután egy lábas rizsbe mélyen belenyomtuk?

A rázogatott rizs a folyadékok egyfajta modelljének tekinthető. A kicsi kemény rizsszemek elgördülnek, elcsúsznak egymáson, akárcsak egy folyadék golyóknak képzelt molekulái. Természetesen a két esetben más-más erők hatnak: a külső gravitációs erőn kívül valódi folyadékoknál a molekulák közötti erők, míg a rizsszemeknél támasztó- és súrlódási erők. További lényeges eltérés, hogy a folyadékmolekulák mozgása az anyag tulajdonságából eredő megszüntethetetlen mozgás, míg a rizsnél, hiszen makroszkopikus szemekből áll, ilyen állandó belső mozgás nincs, ezt rázogatással kell pótolni, legyőzve a rizsszemek közötti tapadási súrlódási erőt.

Mivel a parafa sűrűsége jóval kisebb, mint a "rizsfolyadék" átlagsűrűsége, a dugó a rázogatott rizsben ébredő felhajtóerő hatására emelkedik fel. A rizs rázása során keltett belső mozgás sokkal rendezettebb, mint a folyadékmolekulák mozgása, a dugó szakaszosan, imbolyogva emelkedik, nem olyan simán, mint pl.  vízben.

Ha a dugót az edény aljára tesszük, és ráöntjük a rizst, a dugó a rázogatás során sem emelkedik fel mindaddig, míg pl. erős rázás hatására alá nem kerül néhány rizsszem. Ebben az esetben, amikor a dugó az edény alján van, és nincs alatta rizs, nem hat rá felhajtóerő.


328. Miért keletkeznek az állott vízben az edény falánál buborékok?

A pohárba engedett csapvíz tartalmaz oldott gázokat (levegőt, szén- dioxidot, klórt stb.). Ezeknek a gázoknak a vízben való telítettségi koncentrációja - oldhatósága - a nyomás csökkenésével és a hőmérséklet növekedésével csökken. A hideg csap víz lassan felmelegszik a környezet hőmérsékletére, így kisebb lesz a gázok oldhatósága. Mivel a melegedés az edény falánál a legnagyobb, így itt jelennek meg a már nem oldható gázok buborékok formájában.  (Az edény belsejében is keletkeznek - természetesen kisebb számban - buborékok, de ezek rögtön felszállnak, míg az edény falánál levők megtapadnak a falon.)


329. Miért emelkednek fel reggelre az este kitöltött hideg csapvízben a pohár falánál levő buborékok?

A buborékok akkor emelkednek fel, amikor a felületi tapadóerő már nem tudja ellensúlyozni a felhajtóerőt.

Ezt például melegítéssel is elérhetjük, mert ekkor nő a buborékok térfogata, így a felhajtóerő is, de ha elég ideig várunk az apróbb buborékok összeállnak nagyobbakká, és ekkor már melegítés nélkül is elszakadnak a pohár falától.


330. Miért nem emelkedik fel egy edényben víz alá nyomott pingponglabda, ha az edényt elejtjük?

Ha a pingponglabdát a víz alá nyomjuk és elengedjük, a labda felemelkedik. A labdára felhajtóerő hat. Mindig ezt tapasztaljuk.

A vizes edényt elengedve a labda lent marad, amikor az edény megáll az asztalon, akkor a labda is felbukkan. Tehát esés közben, nem működik felhajtóerő. Az eső testnek nincs súlya, ezért nem volt a leeső vízben nyomáskülönbség és nem volt felhajtóerő sem.


331. Miért nehéz a vízbe fúltak holttestét megtalálni?

A vízbe fúltak először a víz alá merülnek, és csak napok, hetek múlva bukkannak fel a víz tetején.

Vízbefúláskor víz hatol a test belső üregeibe, a test átlagos sűrűsége még nagyobb lesz, a víz alá merül. Ezért nehéz megtalálni. Amikor a test oszlása megkezdődik, a keletkező gázok felpuffasztják a testet, mely így nagyobb térfogatú és kisebb sűrűségű lesz, vagyis a víz tetejére emelkedik.


332. Miért könnyebb egy víz alatti követ felemelni, mint egy parton levőt?

Vízben levő testekre felfelé irányuló felhajtóerő hat. Vagyis emelés során besegít a felhajtóerő.


333. Miért könnyebb megtartani valakit a vízben, ha az nem emeli ki a karját a vízből?

Ha a vízben levő ember karja is vízben van, akkor nagyobb térfogatú, így nagyobb súlyú vizet szorít ki. Vagyis nagyobb a testre ható felhajtóerő, így a vízbentartásához szükséges erő (amely a test súlya és a felhajtóerő különbsége) kisebb.


334. Miért merül el az ember a vízben, ha nem úszik, és miért tudja magát a víz felszínén tartani, ha úszó mozdulatokat végez?

Az ember átlagos sűrűsége alig valamivel nagyobb, mint a vízé. Ezt a kis sűrűségkülönbséget ellensúlyozzuk azáltal, hogy úszunk. Ekkor ugyanis karunk és lábunk mozdulataival ferde irányba toljuk el magunktól a vizet. Az ilyenkor kifejtett erőnek van függőlegesen felfelé irányuló összetevője is, ez győzi le a kis sűrűségkülönbséget.


335. Miért tud a tengeralattjáró a víz alatt közlekedni?

A tengeralattjáró víz alatti közlekedésének elve az, hogy mindig saját súlyával egyenlő súlyú vizet szorít ki, és így minden mélységben egyensúlyi állapotban van.

A tengeralattjáró teste egy külső, áramvonalas héjból áll, ezen belül nagyon erős, rendkívül szilárd, hatalmas nyomást elbíró fal rejti magába a gépeket és a munka- és lakóhelyiségeket. A két fal közötti térnek fontos szerepe van, mert itt vannak a belső ballaszttartályok, amelyeket lemerüléskor vízzel töltenek meg. Ha ezeket teljesen megtölti a víz, akkor a tengeralattjáróra ható felhajtóerő megközelítőleg egyenlő a hajó súlyával, tehát a hajó a víz alatt lebeghet.


336. Miért süllyed el a vasból készült hajó, ha léket kap?

A léken keresztül víz áramlik be a hajótestbe, így a hajótest átlagos sűrűsége nagyobb lesz, mint a víz sűrűsége.


337. Miért nem süllyed el a vasból készült hajó a vízen?

A vasból készült hajó azért úszhat a vízen, mert üreges, és így képes elegendő vizet kiszorítani. ''


338. Miért merül mélyebbre egy folyam-tengerjáró hajó, ha a tengerből a folyóba jut?

A sós víz sűrűsége ugyanis nagyobb, mint az édesvízé, a kisebb sűrűségű vízben nagyobb lesz a merülési mélység.


339. Miért úszik a nagy tömegű gerenda a vízen, és miért merül el a kis tömegű kavics?

A víz nem a kis súlyú testeket tartja fenn, hanem a víznél kisebb sűrűségűeket.

A gerenda sűrűsége kisebb a víz sűrűségénél, rá nagyobb felhajtóerő hat, mint a nehézségi erő, ezért úszik a vízen.

A kavicsnál fordított a helyzet, a kő sűrűsége nagyobb, mint a víz sűrűsége, ebben az esetben a nehézségi erő nagyobb a felhajtóerőnél, a kavics elsüllyed.


340. Miért fordulhat elő, hogy akkor szakad el a horgászzsinór, amikor már látjuk a halat?

Míg a hal a vízben van, hat rá a felhajtóerő. Ha víz fölött van, a zsinórnak a hal teljes súlyát kell tartania, amit esetleg nem bír el.


341. Miért vékony, hajlékony a legtöbb vízinövény szára? Miért nincs szükségük szilárd, merev szárra?

A viszonylag nagy felhajtóerő miatt a szárak nem nagy súlyt tartanak.


342. Miért marad a víz felszínén a nagyon régi tojás, miközben a friss tojások elsüllyednek?

A tojás tompa végén, a héj alatt, egy levegővel telt üreg van. Ez az üreg annál nagyobb, minél régebbi a tojás, minél jobban kiszáradt.  De minél nagyobb a levegőtér, annál könnyebb a tojás. Ha bele tudnánk látni a tojás belsejébe, akkor már a levegőüreg nagyságából következtetni tudnánk arra, hogy milyen öreg a tojás. De ha nem láthatunk bele, a víz elárulja. A nagyon régi, a könnyű tojás úszik a víz felszínén, mert átlagos sűrűsége kisebb, mint a víz sűrűsége.


343. Miért nem változik a vízszint, ha a jég elolvad?

Az úszó jég ugyanannyi vízből áll, mint amennyi vizet kiszorít.  Ugyanis mivel úszás közben egyensúlyban van, így a rá ható felhajtóerő megegyezik a jég súlyával, de megegyezik a kiszorított víz súlyával is Arkhimédész törvénye szerint. Tehát az úszó jég súlya, így a benne levő víz térfogata megegyezik a kiszorított vízével.


344. Miért csöpög a víz?

Épp, hogy nyitva a csap, és nem csurog a víz, hanem csak csöpög. A kitoluló víz cseppeket hizlal, egyiket a másik után.

Mintha kis zacskók telnének meg vízzel egyre-másra, és szakadnának le. De ezek a zacskók maguk is vízmolekulákból állnak, egymáshoz hártyaként tapadó felületi molekulák alkotják őket. Akár időt is mérhetünk velük, oly állandó egymásutánban koppannak odalent. Nem is csoda, hiszen hajszálra ugyanakkorák.  Nincs olyan, amelyik jobban meghízna, nincs amelyik soványabb maradna.

A leszakadó cseppek meglehetősen hosszúkásak, sőt felül hegyesek.  Esés közben azonban - a felületi feszültség kiegyenlítődése közben - némileg kigömbölyödnek.


345. Miért vékonyodik el a vízcsapból kifolyó folytonos vízsugár?

Vizsgáljuk meg a vízsugarat két különböző magasságban: messük el ebben a két magasságban két vízszintes síkkal, és itt is, ott is mérjük meg a keresztmetszetét. Egységnyi idő alatt mindkét síkon ugyanakkora mennyiségű víznek kell átfolynia. Ha nem így lenne, akkor a két sík között nőne vagy csökkenne a víz mennyisége. A víz sebességének a nehézségi gyorsulás hatására persze változnia kell, ahogyan lejjebb kerül. Hogy az egységnyi idő alatt átfolyó víz mennyisége mindenütt ugyan akkora legyen, azért a vízsugár keresztmetszetének csökkennie kell.


346. Miért szakad előbb-utóbb cseppekre a csapból kifolyó vízsugár?

A csapból kifolyó vízmennyiség a nehézségi erő hatására gyorsul, sebessége a csaptól mélyebben nagyobb lesz, mint a kifolyási helyen. Az áramlási sebesség növekedésével arányosan csökken a vízsugár keresztmetszete (a sebesség és a keresztmetszet egymással fordítottan arányosak), de csak addig, amíg nem keletkeznek különálló vízcseppek. Amikor ugyanis megszűnik a vízsugár folytonossága, az elszakadó felületi hártya kissé szétszórja a vízcseppeket. A keletkező vízcseppek átmérője nagyobb lehet, mint az elvékonyodott vízsugár átmérője.

A lefelé eső folyadék áramlási sebessége nő, és így Bernoulli törvény miatt nyomása csökken. A külső légnyomás pedig állandó, ez a csökkenő nyomású vízsugarat összenyomni nem tudja (a víz gyakorlatilag összenyomhatatlan), hanem hatására a sugár elvékonyodik. Ha már elegendően vékony, akkor a fellépő felületi erők cseppekké formálják. Az olaj határfelületi feszültsége a vízénél kisebb, ezért ha olaj folyik a csapból, akkor a cseppekre szakadás később következik be. (Az olaj hosszú, vékony "szálat húz".)

Az elvékonyodást a kontinuitási egyenlettel is indokolhatjuk, tehát ha esés közben nő a sebesség, akkor a keresztmetszetnek csökkennie kell.


347. Miért növekszik a vízsugár keresztmetszete felfelé haladtában, miközben egy függőlegesen álló vékony csőből nagy sebességgel vízsugár lövell fölfelé?

A felfelé áramló egybefüggő vízsugár csökkenő sebessége növeli (a kontinuitási egyenletnek megfelelően) a vízsugár keresztmetszetét.


348. Miért folyik le a tej a felbontott tejesdoboz oldalán, ha túl lassan billentjük meg a dobozt?

Amikor a folyadék dobozát megdöntjük kitöltés közben, a folyadék felülete megemelkedik a nyíláshoz képest. Ezért a felszín és a nyílás között nyomáskülönbség jön létre, a folyadék emiatt ömlik ki. A nyomás mellett felületi feszültség is hat a folyadékra: ez a folyadékot a doboz felületéhez húzza. Ha a folyadékot gyorsan öntjük ki, a nyomás sokkal nagyobb hatást fejt ki, mint a felületi feszültség, és a folyadék úgy távozik a dobozból, ahogy elvárjuk: megjósolható parabola-görbe mentén kerül a pohárba.

Ha azonban lassan töltjük ki a folyadékot, elérhetünk egy ponthoz, ahol a felületi feszültség már elég ahhoz, hogy eltérítse a folyadéksugár útját, és a folyadék a doboz felső lapjához tapadjon (ha a doboz fedele lapos).


349. Miért nem spriccel szét a szénsavas üdítő a doboz felbontásakor, ha előzőleg a doboz tetejét többször megkocogtatjuk egy fémtárggyal, például kanállal vagy kulccsal?

Ha a dobozt megkocogtatjuk, a rezgés hatására a buborékok kiszabadulnak, és a doboz tetejére szállnak fel, ahol nagyobb buborékokká állnak össze vagy elkeverednek a doboz tetején levő gázzal. Ha ezután nyitjuk ki a dobozt, a gáz anélkül távozik, hogy a folyadékot magával rántaná és azokra zúdítaná, akik balszerencséjükre mellettünk állnak. Ha a dobozt nem kocogtatjuk meg, a buborékok csak akkor tudnak tágulni, amikor a nyomás csökken, és ilyenkor maguk előtt tolják a folyadékot.

Ugyanez a jelenség játszódik le, amikor a kisbabákat böfiztetjük (bár ezt rendszerint nem fémtárggyal idézzük elő): addig ütögetjük a babák hátát, amíg a buborékok föl nem jönnek.


350. Miért olvadnak egybe az ablaküvegen lefolyó esőcseppek, ha érintkeznek egymással?

A legkisebb felületre törekvés miatt. Ugyanis két vízcseppnek nagyobb a felülete, mint ha a bennük lévő vízmennyiség egyetlen cséppé olvad össze.


351. Miért nem párásodik be belülről a szélvédő a zárt gépkocsiban esős időben, ha a szélvédőt előzőleg mosószeres ruhával letöröljük?

Az üveget az apró vízcseppek homályosítják el a fényszórás miatt.  Ha a szélvédőt mosószeres ruhával töröljük le, az üvegre kerülő mosószer annyira lecsökkenti a vízcseppek felületi feszültségét, hogy a cseppek vékony filmként terülnek szét, amely ugyanolyan átlátszó, mint az üveg.

A jelenség akkor is jól megfigyelhető, amikor egy darab szappannal írunk a tükörre. Ha a szöveg elkészült, szárazra törölhetjük, hogy a fölösleges szappant leszedjük. Az írás ekkor eltűnik. Ha azonban fürdéskor a meleg gőz lecsapódik a tükörre, az írás helye nem párásodik be, csak a háttér, és a szöveg újra olvasható.


352. Miért nem porzik az út eső után?

Mert a nedves útfelületen megtapadnak a porszemek. Az útfelület nedvessége - a felületi feszültség miatt - igyekszik összehúzódni, ezért összetapasztja a nedves porszemeket is. Mivel a vízmolekulák és a porszemek között viszonylag nagy a vonzó kölcsönhatási erő, ezért a porszemek beleragadnak a vízbe.


353. Miért tapadnak össze előbb-utóbb a víz felületén szabadon úszkáló szalmaszálak?

A felületi feszültség miatt. Amikor közvetlenül egymás mellé sodródik két szalmaszál, kisebb lesz a felületi hártya területe. A továbbiakban már csak külső munka árán lehet szétválasztani a szalmaszálakat.


354. Miért szaladgálhatnak a molnárkák a víz tetején?

A felületi feszültség miatt. A folyadékok szabad felszíne rugalmas hártyaként viselkedik. Ennek a hártyának a folyadék anyagi minőségétől függő teherbírása van. Amíg ez a hártya be nem szakad, megtart a felületén olyan tárgyakat is, amelyek különben elsüllyednének.


355. Miért képződik a szappanos mosó- vagy mosogatószeres vízből olyan tartós hártya, amely a tiszta vízből nem készíthető?

A szappanhártya stabilitása (tartóssága) a szappanoldat kisebb viszkozitásának a következménye.


356. Miért gömb alakú a szappanbuborék?

Amikor buborékot fújunk, akkor a szappanoldatból rugalmas hártyát készítünk. A rugalmas hártya mindig az adott feltételeknek megfelelő legkisebb felületűre igyekszik összehúzódni. A folyadékhártyáknak ezt a törekvését a felületi feszültségnek nevezett jelenség okozza. Mivel a szappanbuborékba adott mennyiségű levegőt fújunk, a szappanhártya olyan alakot ölt, ami az adott térfogatot a legkisebb felülettel zárja körül. A szappanbuborék azért gömb alakú, mert az azonos térfogatú testek közül a gömb felszíne a legkisebb.


357. Miért készíthetjük a teflonnal bevont edényben zsír nélkül, vagy csak nagyon kevés zsírral ételeinket?

A közönséges főzőedény anyaga nedvesedő. Ez azt jelenti, ha az edényből kiöntjük a benne lévő vizet, az edény fala nedves marad, egy kevés víz megtapad rajta. Ezért kell pl. mosogatás után törölgetni.

Hússütésnél a húsból víz távozik el, a hús levet ereszt. A nedvessé vált húst ez a nedvesség odatapasztja a zsírozatlan edényhez, ezért hamarosan odasül, odaég.

A zsír, az olaj, a teflonbevonat viszont nem nedvesedéi, hanem víztaszító. Ezért a kizsírozott, illetve a teflonos edényben nem ragad le az étel, tehát bennük az odaégés veszélye nélkül süthetünk, főzhetünk.


358. Miért párásítják erősen a textilgyárak szövő- és fonóműhelyeinek levegőjét?

A nedves levegő nedvesíti a fonalakat. A nedves fonál elemi szálai összetapadnak, mivel a rajta levő víz a legkisebb felületűre igyekszik összehúzódni. Az összetapadt elemi szálakból álló fonál a fonás, ill.  a szövés során kevésbé bolyhosodik, ezáltal kevésbé szakad.


359. Miért kellemesebb és egészségesebb viselet a pamutból készült ruhanemű, mint a műanyagból való?

Sok anyagban vannak keskeny, szemmel nem is látható hajszálcsövek. A pamutból készült ruhában sok hajszálcső van, ezért jól szívja a nedvességet.


360. Miért szívódik tele kávéval a feketekávéba mártott kockacukor akkor is, ha a cukrot nem lepi el teljesen a kávé?

A hajszálcsövesség jelensége miatt. A közlekedőedények igen vékony, un. hajszálcsöveiben a nedvesítő folyadékok szintje magasabban helyezkedik el, mint a nagyobb keresztmetszetű ágakban. A kockacukor szivacsos szerkezete hajszálcsövek hálózatának tekinthető, ezért benne a kávé oldószerét képező víz amely nedvesítő folyadék, a csészében levő kávé szintjénél magasabbra húzódik.


361. Miért nem szabad a nedves, párás helyiségben sót tárolni?

Azért, mert vizessé válik. A só erősen nedvszívó, a párás levegőből is képes kivonni a vizet.


362. Miért jelennek meg vízcseppek a napon száradó farönknek azon a végén, amely árnyékos helyen van a farakásban?

A farakás árnyékban lévő része alacsonyabb hőmérsékletű. Ezért a kapilláris erők a vizet ebbe az irányba mozdítják el.


363. Miért nedvesednek alulról felfelé a rosszul szigetelt családi ház falai?

A hajszálcsövesség miatt. A porózus téglák likacsain, mint hajszálcsöveken, a talaj nedvessége felszívódik.


364. Miért fektetnek kátránypapír réteget a házak alapozásába?

A betonalapban a hajszálcsövesség alapján a talajvíz felemelkedik. A víz útját elzárja a szigetelőréteg. A kátrány- és vízrészecskék között nincs számottevő összetartó erő.


365. Miért ég rosszul a petróleumfőző és -lámpa, ha a petróleumba egy kis víz jut?

A petróleumlámpánál a lámpabél vékony, úgynevezett hajszálcsövek hálózata. A petróleum a lámpabelet nedvesíti, ezért felemelkedik benne, a víz azonban jobban nedvesíti a lámpabelet, mint a petróleum. Öntsünk a petróleumba vizet akár egész kis mennyiségben, a víz gyorsan átitatja az egész lámpabelet, kiszorítja a petróleumot. A lámpabél nedves lesz, a petróleum nem tud benne felemelkedni: a petróleumlámpa kialszik.


366. Miért marad azonos a vízszint a közlekedőedény két széles szárában, ha az egyik ágban a víz felszínén egy fadarab úszik?

Az úszó fadarab a súlyával egyenlő súlyú vizet szorít ki, amely pontosan annyi helyet foglal el, mint a fahasáb vízbe merülő része. A fahasábot tehát helyettesíteni lehet egy vele megegyező súlyú vízhasábbal, ami ugyanannyi helyet foglal el, mint a hasáb vízbe merülő része.


367. Miért hajladozik ide-oda a folyóvízbe mártott faágacska?

Az ágacska mögött a víz apró örvényeit látjuk. Bizonyos sebességű áramlásban ezek az apró vízörvények felváltva szakadnak le a pálca két oldaláról. De az örvénylő vízben mások a nyomásviszonyok, mint a csendesen folyó vízben, tehát, ha egy-egy örvény leszakad, megváltozik a leszakadás helyén az ágacskára ható erő, az ágacska ide-oda, jobbra-balra elmozdul.


368. Miért építenek az uszodákban feszített víztükrű medencéket?

A hagyományos medencében legalább 10-20 cm-rel alacsonyabban van a vízszint, mint a partmagasság, hogy az úszók által keltett hullámok lehetőleg ne csapjanak ki a partra.

A feszített víztükrű medence teljesen tele van vízzel a part magasságáig. A hullámok mégsem csapnak ki a partra, mert ezt egy túlfolyó árok megakadályozza, amely ráccsal van lefedve az oldalfalon.

A hagyományos medencében a partról állandóan visszaverődnek a hullámok, és ezek zavarják az úszókat.

A feszített víztükörnél a partról nem, vagy csak alig verődnek vissza a hullámok, mivel a partra kikerülő vizet elnyeli a ráccsal fedett túlfolyó, így a medencében lényegesen kisebb a hullámzás, zavartalanabbul lehet benne úszni.MUNKA, ENERGIA, TELJESÍTMÉNY


369. Miért kell a lázmérőt körülbelül 10 percig a hónunk alatt tartani?

Testünk és a hőmérő hőmérsékletének kiegyenlítődése hosszabb idő alatt következik be.


370. Miért jobb a hosszúkás higanyedényes hőmérő, mint a gömb alakú?

Egy hőmérőnél az a fontos, hogy minél hamarabb átvegye környezetének hőmérsékletét! A hosszúkás hőmérő azért jobb, mert aránylag nagyobb a felülete, mint az ugyanakkora térfogatú gömbé, így gyorsabban átveszi a környezet hőmérsékletét.


371. Miért nem célszerű egy kémcső alján levő meleg víz hőmérsékletét nagy, a kémcsőbe éppen csak beleférő hőmérővel mérni?

Mérés közben a hőmérő és a mérendő test közös hőmérsékletet vesz fel, tehát energiát cserél. Ha a mérendő víz térfogatához képest túl nagy méretű hőmérőt tennénk a vízbe, akkor az energiacsere észrevehetően csökkentené a víz eredeti hőmérsékletét. Tehát nem tudnánk meg, mennyi is volt a víz eredeti hőmérséklete a mérés előtt, csak azt, hogy mennyi lett a közös hőmérséklet.


372. Miért magasabb hőmérsékletű a kávé darálásakor az őrlemény, mint a beöntött szemes kávé?

A kávé darálásakor a kávészemeket ütjük, törjük, hasítjuk, rajtuk súrlódási (disszipatív) munkát végzünk, így az őrlemény belső energiája nagyobb lesz, mint a szemes kávéé, és ezt a magasabb hőmérséklet jelzi.


373. Miért hűl ki gyorsabban a leves, ha benne hagyjuk a kanalat?

A kanál megnöveli a felületet, gyorsabb lesz a hőcsere.


374. Miért melegít a súrlódás?

Súrlódás közben a felületek egyenetlenségei közötti rugalmatlan ütközések növelik a testek belső energiáját.


375. Miért emelkedik a levegő hőmérséklete, ha a működő hűtőszekrény ajtaját nyitva hagyjuk?

Az energiamegmaradás törvénye miatt a hűtőszekrény által leadott hőmennyiség egyenlő a felvett hő és a motor munkavégzésének az összegével, így a leadott hőmennyiség nagyobb, mint a felvett hőmennyiség. Mivel a nyitott ajtójú hűtőszekrény a szoba levegőjéből vonja el a hőt és annak hőt ad le, ezért összességében több hőt ad le, mint amennyit elvon, tehát a szoba hőmérséklete lassan emelkedik. Lehet vizsgálni átmeneti jelenségeket, nevezetesen ha a hűtőszekrény az ajtajának a kinyitása előtt már be volt kapcsolva, akkor a kinyitás után átmenetileg kicsit hűl a levegő, de ezután emelkedik a hőmérséklet.


376. Miért nem szabad a hűtőszekrényt szorosan a fal mellé állítani?

A hűtőszekrény - elektromos energia felvétele árán - a hűtőtérből hőt von el, és ezt a hőt a magasabb hőmérsékletű környezetének adja át, tehát a környezetét fűti. A fűtőhatás miatt nem ajánlatos éléskamrában tartani, mert az élelmiszerek magasabb hőmérsékleten gyorsabban romlanak. A falhoz nagyon közel állítani azért nem szabad, mert a hőleadó bordák a hűtőszekrény hátoldalán vannak. Ha nincs kellő távolság a hűtőszekrény és a fal között, a hőleadó bordák által felmelegített levegő nem tud elég gyorsan eltávozni, és ez "lefullasztja" a hűtőgépet.


377. Miért melegszik fel a kerékpár vagy futball-labda pumpálása során a pumpa és a pumpa alja?

Pumpáláskor a pumpában levő levegőn munkát végzünk, ezért annak belső energiája és így hőmérséklete nő. Az összenyomott levegő a pumpa aljában és a gumi csövében helyezkedik el, ezért ezek a részek melegszenek fel.


378. Miért nem melegszik fel a biciklibelső, ha a benzinkút kompresszorát használjuk?

A kézzel történő pumpálás során a levegőt összenyomjuk és ezáltal nő a belső energiája. Ugyanis a folyamat elég gyors ahhoz, hogy közelítőleg adiabatikusnak legyen tekinthető, azaz nincs hőcsere a környezettel, így a kompresszió során befektetett munka a belső energia növekedéséhez vezet. Molekuláris szempontból a gázmolekulák gyorsabban mozognak (a kinetikus energiájuk nő), ennek megfelelően a hőmérséklet nő és a szelep felmelegszik.  Amikor a benzinkút levegőtartályát megtöltik kompresszorból, a levegő a tartályban hasonló okokból meleg lesz, de utána lehűl a környezet hőmérsékletére, és így a gumibelső felfújása során nem melegszik fel a szelep, mivel nincs újabb kompressziós munka.


379. Miért lehet kerékpáron sokkal kevesebb fáradsággal megtenni egy hosszabb utat, mint gyalog?

Gyaloglás közben minden lépéskor süllyed és emelkedik a testünk.  Testünknek ez az emelgetése munkát kíván, ezenkívül lábunkat is minden lépés alkalmával újra mozgásba kell hozni előre. Végül testünk egész súlya a lábunkon nyugszik.

Lássuk ezzel szemben a kerékpározást. Testünk legnagyobb részét, a felsőtestet nem kell emelgetnünk, az szinte változatlanul azonos magasságban siklik tovább. Lábunk emelgetése is sokkal kevesebb munkát kíván, sőt tulajdonképpen semmit, hiszen a pedálon nyugvó egyik láb súlya emeli a másikat. Végül a test súlya nem a lábakon nyugszik, a nyereg hordja a súly fő részét.


380. Miért nem szeretik a közlekedési vállalatok a sok megállót?

A sűrűn elhelyezett megállók sokba kerülnek a vállalatoknak, hiszen a megállás után újra fel kell gyorsítani a járművet, ami energiába, pénzbe kerül.


381. Miért toporog vagy a karját csapkodja az, aki fázik, és miért teszi meg futva az utat az, aki egy szál ruhában merészkedik át hóban-fagyban a szomszédba?

Minél gyorsabban mozgunk, annál jobban fokozódik testünk hőtermelése, és minél nagyobb hőt termel testünk, annál kevésbé fázunk.


382. Miért hűl le jobban az autoszifon-patron abban az esetben, ha az összesűrített CO2 pillanatszerűen hagyja el a patront, és nem lassan?

Ha a patront kiszúrjuk, gáz áramlik ki belőle a levegőbe, azaz a gáz munkát végez. A gáz munkavégzését részben a gázzal közölt hő, részben a gáz belső energiája fedezheti. Ha a gázzal munkát végeztetünk és hőt nem közlünk vele, akkor a belső energiájának csökkenéséből fedezi a munkavégzést. A gáz hőt csak a patrontól vehet fel, a patron pedig csak a külső környezettel van hőkontaktusban. Ha igen hirtelen engedjük ki a patronból a gázt, akkor hőközlésre nincs idő, és így a gáz lehűl (csökken a belső energiája) és lehűl a vele hőkontaktusban levő patron is. Ha a patronból a gázt lassan engedjük ki, akkor jóval hosszabb idő alatt végzi el a gáz ugyanazt a munkát, mint előbb, tehát jóval több hőközlésre van lehetőség. Tehát a gáz a belső energia rovására kevesebb munkát végez, kevésbé hűl le.


383. Miért van az, hogy a mozgó közlekedési eszközöket a légáramlat hűti, viszont a légkörbe visszatérő űrhajó felizzik a közegellenállástól?

Az űrhajó igen nagy, néhány km/s sebességgel érkezik a Föld légkörébe, a levegő molekulái az űrhajónak ütköznek, az űrhajó mozgási energiája súrlódási munka révén hővé alakul, ennek az energiának egy része izzítja fel az űrhajót. Ezzel szemben a szokásos földi közlekedési eszközök sebessége nagyságrendekkel kisebb, ennek folytán a közegellenállásból eredő hő sokkal kisebb, gyakorlatilag elhanyagolható. Ugyanakkor a levegő átveszi a közlekedési eszközök motorja által termelt hő egy részét, mivel a levegő hőmérséklete alacsonyabb a motor hőmérsékleténél. Mozgás közben a friss levegő folyamatosan áramlik a motorhoz (illetve annak hűtővizéhez), ez fokozza a hűtőhatást.

Összefoglalva: a földi közlekedési eszközök esetében a légellenállásból eredő hő elhanyagolható ahhoz a hőhöz viszonyítva, amelyet a motorhoz áramló levegő a meleg motortól fölvesz; ellenben az űrhajó esetében a közegellenállásból eredő hő igen jelentős, ennek csak egy részét tudja felvenni a levegő.


384. Miért emelkedik gyorsabban a láng fölé tett víz hőmérséklete 20-ról 40°C-ra, mint 80-ról 100°C-ra?

Mert az átlagosan 30 °C-os vizet kevésbé hűti a 20 °C-os levegő, mint a 90°C-osat.


385. Miért kell túlhevíteni a mozdonyok kazánjában a vízgőzt?

A gőz túlhevítése megakadályozza a lecsapódást a gőzgép csővezetékeiben és hengerében. Ezenkívül a magasabb gőzhőmérséklet javítja a termikus hatásfokot.


386. Miért nagy kalapáccsal érdemes a szeget beverni a falba?

Mindnyájan vertünk be már szeget falba vagy gerendába és sok bosszúságot okozott, ha a szeg minduntalan elgörbült. Még kellemetlenebb, ha tanúk is vannak és megmosolyogják az ügyetlenkedőt. A fizika törvényei azonban azt mutatják, hogy az ügyetlenkedésnek gyakran objektív okai vannak.

A szeg beverésekor a kalapács és a szög "találkozása" tökéletesen rugalmatlan ütközésnek tekinthető. Ha a kalapács és a szög tömege összemérhető, a kalapács kezdeti energiájának majdnem fele disszipálódik (hővé alakul).

A szögbeverés sikeressége szempontjából ez azt jelenti, hogy ha nagy kalapáccsal ütünk, akkor a kalapács és a szög viszonylag nagy közös sebességgel behatol a falba. Ha az elvesző energia nagy, akkor a szög kis sebességgel indul és inkább elgörbül.


387. Miért lehet könnyebben aprítani a fát a nagyobb tömegű baltával, mint a kisebb tömegűvel?

Tegyük fel, hogy mind a két baltát ugyanakkora magasságra emeljük fel és szabadon ejtve ütődnek a farönkhöz. Igaz, hogy abban a pillanatban, amikor a farönkhöz érnek, mindkettő sebessége ugyanakkora, de a kétszer nehezebb balta mozgási energiája kétszer akkora, mint a kisebbé, tehát a fa szétaprításakor kétszer akkora munkát tud végezni, mint a kicsi. Biztosan hasít szét olyan farönköket, amilyeneket a kicsi félig sem repeszt meg.


388. Miért a fejsze fokával lefelé érdemes a farönköt a tuskóhoz csapni, ha szét akarjuk hasítani?

Az ütközésnél az legyen felül, amelyiknek nagyobb a tömege.  Ugyanis a szilárd talapzattal való ütközéskor az alul levő test megáll, és a felül levő test mozgási energiája fordítódik a hasításra. Ez az energia pedig akkor nagyobb, ha a nagyobb tömegű test van felül; ezért nagyobb rönkök esetén a fejsze fokával lefelé érdemes a tuskóhoz csapni a rönköt.

A fenti egyszerű magyarázat mellett más folyamatok is szerepet játszhatnak. Favágásnál megfigyelhető, hogy a rönk néha nem ott hasad el, ahol a fejszét belevágtuk. Ha tehát egy pontosan meghatározott helyen akarjuk elhasítani a farönköt, célszerű a fejsze fokával lefelé odacsapni a rönköt a tuskóhoz.


389. Miért pattog az egyik labda jobban, mint a másik?

Amikor a labda merev felületen pattan, behorpad. A horpasztás energiát igényel, és a labda mozgási energiája szinte teljesen erre fordítódik. A labda a felületen egy pillanatra megáll, majd visszapattan. A horpadás megszűnése közben energia szabadul fel, és ez lesz a labda új mozgási energiája.

A pattogás szempontjából az a fontos, hogy a labda felületi rétegei hogyan tárolják és bocsátják ki az energiát. Az ideális labda csak rugalmas deformációt szenved - a labda molekulái egyáltalán nem rendeződnek át, csak egymáshoz viszonyított távolságuk változik meg. Ha a molekulák átrendeződnek - például elcsúsznak egymás fölött -, a horpadási energia egy része elvész a belső súrlódásszerű jelenségek miatt. Ha a molekulák visszacsúsznak is eredeti helyzetükbe, nem nyerik vissza az összes energiát, és a labda nem pattan vissza az eredeti magasságba.


390. Miért emelkedne magasabbra légüres térben a feldobott kő, mint levegőben?

Mert nem fékezné a levegő ellenállása, csak a nehézségi erő.


391. Miért melegebb a levegő a föld felszínéhez közel?

A Nap sugárzó energiáját a talaj elnyeli, míg a légrétegeken kis hőveszteséggel hatol át. A talajjal érintkező levegőt a föld melegíti fel.


392. Miért van hideg a hegyekben, pedig ott közelebb vagyunk a Naphoz?

Tudjuk, hogy a meleg levegő felfelé száll, a hideg levegő pedig lefelé törekszik, emiatt is arra gondolhatnánk, hogy a magas hegyeken melegebb van, mint az alföldeken.

Az a közkeletű megállapítás, hogy "a meleg levegő könnyebb a hidegnél", nem pontos. Ez csak akkor igaz, ha mindkét légtömeg ugyanakkora, nyomáson van; ilyenkor a meleg levegő ritkább és ezért könnyebb. Tudjuk azonban, hogy minél magasabbra megyünk, a légnyomás annál kisebb lesz (mivel felettünk kevesebb levegő van); ezért a felső légrétegek hidegebben is ritkábbak és így könnyebbek, tehát nem törekszenek lefelé.

A felső légrétegek egyébként azért hidegebbek az alsóknál, mert a levegőt a napsugarak közvetlenül nem melegítik; a napsugárzás csak a földfelszínt melegíti, s ez adja át a meleget a levegőnek, így az alsó légrétegek nyilván több meleget kapnak, mint a felsők.

Tudjuk, hogy a több ezer méter magas hegyek tetejét nyáron is hó borítja. Azt is fontos tudni, hogy felfelé haladva a levegő egyre ritkább. A legmagasabb hegyekben már oly kevés a levegő, hogy sem állatok, sem növények nem élnek ott. Pedig ahhoz, hogy meleg legyen, nagyon fontos a levegő is. A nappali meleget éjszaka nagyrészt a levegőpárna tartja itt a Földön. A hegyekben tehát azért van hidegebb, mert a kevesebb levegő csak kevesebb meleget tud ott tartani.


393. Miért hűsít a strand vize - holott éppen olyan meleg, mint a levegő?

Testhőmérsékletünk 36 és 37 °C között van. Szervezetünk állandóan hőt termel, és ezt leadja a környezetnek. Ha bőrünk felületén gyorsabb a hőleadás a szokottnál, hideget, ha pedig lassabb, akkor meleget érzünk.

Mivel a 28 °C-os anyag (víz, levegő) hőmérséklete kisebb, mint testünké, ezért ha testünk ilyen hőmérsékletű anyaggal érintkezik, hő távozik el belőle. De mikor gyorsabb a hőleadás: akkor, ha vízzel vagy akkor, ha levegővel érintkezik testünk?

A vizet is, a levegőt is felmelegíti testünk. A levegő állandó nyomáshoz tartozó fajhője 1, a vízé pedig 4,2 (kJ/kgK). Tehát a víz felmelegítéséhez több hőt kell adni, a bőrünkkel érintkező víz lassabban melegszik.

A víz vagy a levegő vezeti-e el gyorsabban a hőt? Köztudomású, hogy a levegő jó hőszigetelő. A víz 30-szor jobban vezeti a hőt, mint a levegő és ráadásul 4-szer több hő szükséges a levegővel azonos mennyiségű víz fölmelegedéséhez.


394. Miért éget a homok, és miért "hűvös" a füves talaj a nyári kánikulában?

A homoknak kicsi a fajhője, és rossz hővezető, ezért a tűző napon gyorsan és magas hőmérsékletre melegszik fel. A füves talajnak nagyobb a fajhője, és jobb a hővezetése, tehát lassabban és kevésbé melegszik fel. Alkonyat után a helyzet megfordul. A homok gyorsan lehűl, míg a füves talaj hőmérséklete alig változik. Naplemente után a homokot kifejezetten hidegnek érezzük.


395. Miért fagy meg a víz a dobsinai jégbarlangban, holott minél mélyebbre hatolunk a Föld belsejében, annál magasabb a hőmérséklet?

Az úgynevezett jégbarlang - pontosabb kifejezéssel: jeges barlang - zsákszerű üreg, amelynek bejárata mindig magasabb szinten helyezkedik el, mint a nemegyszer igen mélyen levő feneke. Jeges barlang keletkezésére csak akkor van lehetőség, ha az üreg észak felé néző lejtőbe mélyed, és a külső hőmérséklet a tél folyamán huzamosan a fagypont alatt marad. Ilyenkor a hideg, súlyos légtömegek mintegy felgyülemlenek a barlang alján, s nyáron sem képesek a "zsák" száján, azaz a bejáraton át kijutni a szabadba. A télen képződő jég maga is hűtő hatást gyakorol a környezetére. Ezt a jelenséget "önhűtés"-nek nevezzük.

A Föld hőmérséklete valóban növekedik, amint egyre mélyebbre és mélyebbre hatolunk a belsejébe; a jeges barlangok azonban nem elég mélyek ahhoz, hogy ez a hőmérséklet-emelkedés a jégképződést megakadályozhatná vagy a már meglevő jégtömegeket elolvaszthatná.


396. Miért lapos a melegítőspirál a vasalóban, miközben az izzólámpában levő izzószál spirálja henger alakú?

A villanyvasalóban levő huzal célja az, hogy melegítse a vasalót, minél gyorsabban, minél több hőt adjon át a környezetének. Ezért a drótot nagy felületűre, laposra készítik.

Az izzólámpában ellenkező a helyzet. Azt akarjuk, hogy az izzószál minél kevesebb hőt adjon át a környezetének. Azt akarjuk, hogy az elektromos energia árán fejlődött hő magát az izzószálat melegítse minél nagyobb hőfokra, mert így rohamosan nő a kisugárzott fény mennyisége. Ahhoz, hogy a szál minél kevesebb hőt adjon át környezetének, felületének minél kisebbnek kell lennie. Ezért készítik hengeresre, kör keresztmetszetűre.


397. Miért gazdaságosabb merülőforralót használni, mint főzőlapot?

A merülőforraló teljesen belemerül a melegített folyadékba, így jobb a hőátadás.


398. Miért terül szét az asztalra öntött víz, s miért nem terül szét teljesen?

Azért terül szét, hogy a lehetséges legalacsonyabb helyzeti energiájú állapotot foglalja el.

Azért nem terül szét teljesen, mert akkor nagyon megnőne a felületi feszültségből adódó felületi energiája.


399. Miért és hogyan lehet megállapítani két egyenlő átmérőjű és súlyú azonos színű fémgömbről, hogy melyik az arany, melyik a réz?

Az ember ilyenkor így gondolkozik: egyenlő térfogat mellett csak úgy lehet egyenlő súlyuk, ha a sokkal nagyobb sűrűségű aranygömb belül üres. így viszont az aranygolyónak nagyobb a tehetetlenségi nyomatéka a közepén átmenő tengelyre vonatkozólag. Keressünk tehát egy olyan folyamatot, melyben a tehetetlenségi nyomatéknak van szerepe. Lejtősre állítunk például egy deszkát, egymás mellé tesszük a két golyót és egyszerre elengedjük mindkettőt. A lejtő tetején azonos volt a helyzeti energiájuk. A gördülés során ez alakult át mozgási és forgási energiává. Amelyiknek nagyobb a tehetetlenségi nyomatéka, annak azonos sebesség esetén nagyobb a forgási energiája. A mechanikai energiamegmaradás törvényéből következik, hogy az aranygömb kisebb sebességgel érkezik le, mint a rézgömb, így csak azt kell megfigyelnünk, hogy melyik ér le később, az az arany.


400. Miért megy az autó?

Attól megy az autó, hogy a benzin sorozatos, apró robbanásokkal elég benne. Azért is nevezik a benzinmotorokat még robbanómotoroknak is. A berregő hang, amit az autó hallat, tulajdonképpen a robbanások sorozatának hangja. Az autót a benzinből felszabaduló energia mozgatja.

A benzin, ha meggyújtják - elég. Csak akkor robban, ha zárt edényben levegővel keveredve meggyullad; de akkor a leghevesebben, ha ebben a keverékben nagy a nyomás. Az autóban porlasztva érkezik a benzin a hengerbe, oda a dugattyú szívja be, amikor hátrál, és nyomja össze, amikor előreszalad. Amikor pedig a henger végében, a dugattyú fejénél jól össze van nyomva a benzin- levegő keverék, az Ottó-motorokban felvillan az autógyertya villamos szikrája. Dízelmotorokban addig nyomják össze, amíg úgy felmelegszik, hogy magától is felrobban. Robbanás. Ennek ereje visszataszítja a dugattyút a henger másik végébe, miközben a kipufogócsőbe nyomja az elégett levegő-benzin keverék gázmaradékát, és beszívja az új adagot. Aztán kezdődik az egész elölről. A dugattyú ide-oda mozgását a hajtókar és a főtengely alakítja át forgó mozgássá. A benzin robbanásaitól ezért forognak a kerekek.


401. Miért olyan vékony az órakerék tengelye?

Az órákban főleg a billenőkerék tengelye vékony. Könnyen görbül, törik. Miért nem készítik vastagabb tengellyel?

Ennek oka egyszerű: minél vékonyabb a kerék tengelye, annál kevesebb munka szükséges a kerék forgatásához, mozgatásához.

Képzeljünk el két ugyanolyan súlyú kereket, csak az egyiknek legyen sokkal vastagabb a tengelye, mint a másiknak. Mindkét kerék tengelye ugyanakkora erővel nyomja a csapágyat (a tengelyek súlykülönbségét - ami tovább bonyolítja a kérdést - elhanyagoljuk).  Ráadásul a kísérletek szerint a súrlódás (súrlódóerő) nagysága mindkét esetben ugyanakkora. Vagyis: ha a kerék elfordul, mindkét esetben ugyanakkora súrlódást kell legyőzni.

Miért kell hát mégis több munka a vastag tengely elfordításához, mint a vékonyéhoz?

A felelet egyszerű: nemcsak a súrlódóerő nagyságát kell figyelembe venni, hanem a súrlódási felület méreteit is. A vastagabb tengelyű kerék esetében hosszabb úton kell legyőzni a súrlódást, mint a vékonyabb tengelyű kerék esetében. Tehát a vastagabb tengelyű kerék billenése nagyobb munkavégzést kíván, mint a vékonyabb tengelyű keréké.


402. Miért használjuk előszeretettel a vizet fűtő- és hűtőfolyadékként egyaránt?

Az összes folyadék közül ennek a legnagyobb a fajhője, továbbá viszonylag olcsó (sok van belőle a természetben).


403. Miért mondjuk, hogy a víz a természet hőszabályozója?

A víz fajhője aránylag nagy (4,2 kJ/kgK). Ezért hőközléskor a víz hőmérséklete csak lassan emelkedik, és sok hőt vesz fel, hőleadáskor pedig csak lassan hűl le, és sok hőt ad át a környezetének.


404. Miért hatékonyabb eljárás a kapcsolószekrények portalanításához az, amikor a hagyományos porszívót fordítva használják, vagyis levegőt fújnak be a szekrénybe?

A kapcsolószekrények portalanításánál nem a por, a piszok összegyűjtése az elsődleges cél, hanem a szennyeződés eltávolítása azokról a felületekről, ahol az kárt, vagy veszélyt okozhat. Az áramló levegő az apró áramköri elemek kis részei közé is behatol, így a legfontosabb helyekről távolítja el a szennyeződést. A módszer annál hatékonyabb, minél nagyobb sebességű levegőáramot tudunk biztosítani. A tapasztalat azt mutatja, hogy a fújásra állított porszívó jobban használható, mint a szívó üzemmódban működő.

Amikor a porszívóval fújunk, annak csövén a levegő egy határozott irányban áramlik ki, megtartva a csőbeli lendületét, amikor viszont szívja a gép a levegőt, akkor a nyomáskülönbség hatására beáramló levegő a cső végénél minden irányból - nagyjából gömbszimmetrikusán - érkezik. Ha a motor teljesítményét a két esetben egyenlőnek tekintjük, akkor a csőben haladó levegőnek mindkét esetben ugyanakkora lesz az áramlási sebessége, a csövön kívül azonban a szívott levegő a fújtnál lassabb lesz.


405. Miért fűt a vaskályha gyorsabban, mint a cserépkályha? Mi a vaskályha hátránya?

A vas fajhője kisebb, mint a cserépé, ezért a vas hamar felmelegszik, azonban hamar le is hűl. A cserépkályha tömege nagyobb is.


406. Miért a cserépkályhát használjuk szoba fűtésére, hiszen felülete 60°C-os, míg az égő gyertyaláng hőmérséklete 700°C-os?

A cserépkályhának nagyobb a teljesítménye, vagyis ugyanannyi idő alatt nagyobb mennyiségű levegőt képes azonos hőfokkal felmelegíteni.


407. Miért vesz fel nagyobb teljesítményt a hálózatból a porszívó, ha csak a levegőt szívja, nem pedig a port a szőnyegből?

A porszívók motorjai rendszerint soros gerjesztésű (azaz a gerjesztő elektromágnes és a forgórész sorba vannak kapcsolva) kommutátoros motorok. Ezek egyaránt működnek váltó- és egyenáramú meghajtással. Jellemzőjük, hogy forgatónyomatékuk és felvett teljesítményük a fordulatszám növekedésével csökken.

Közismert, hogy a porszívó hangja magasabb, vagyis fordulatszáma nagyobb, ha akadályozzuk a levegő szabad áramlását. Ha csak a levegőt szívjuk, a motor alacsonyabb fordulatszámmal működik, tehát ekkor nagyobb a felvett teljesítmény.

A porszívómotor közepén nyílással rendelkező lemezzel szemben tárcsát forgat, amelyen rá merőleges, sugárirányú keskeny lapátok vannak. A tárcsához rögzített koordináta-rendszerből szemlélve a megforgatott levegő a centrifugális erő hatására sugárirányban kifelé áramlik, ez eredményezi a szívó hatást (centrifugálszivattyú). Ha akadályozzuk a levegő áramlását, akkor a tárcsa kisebb sebességgel áramló levegőben forog, így a motornak a Coriolis-erővel szemben végzett munkája lecsökken.HŐTERJEDÉS

Hővezetés


408. Miért nem fázik irha- vagy más szőrmebundában télen az aki viseli, pedig tapintásra inkább hűvösnek tűnik?

A szőrme egyike a legrosszabb hővezetőknek, így hiába melegszik fel belül testhőmérsékletre, kívül hideg marad. Vagyis a bunda azért melegít, mert megakadályozza saját testünk hőleadását.


409. Miért melegít a bunda jobban, ha szőrös felével befelé fordítva hordják?

A ruházatban elsősorban az álló levegő szigetel, és a bunda bolyhai befelé fordítva vastag levegőréteget biztosítanak a test felülete és a bundabőr között, míg ha a bundát kifelé fordítjuk, a boly hók közti levegő a légkör felé áramlás útján elszállítja a hőt.


410. Miért meleg a kötött holmi?

Azért, mert sok benne a levegő, márpedig az igen jó hőszigetelő. A fonalak lágy szerkezete, laza kapcsolódása okozza, hogy a kötött holmi puha, és ez teszi lehetővé, hogy a fonalak között sok levegő legyen.


411. Miért célszerű rétegesen öltözködni?

A ruharétegek közötti levegő hőszigetelő. Szervezetünket védi a lehűléstől, és így a megfázástól.


412. Miért takaróznak rosszul fűthető lakásokban télen éjszaka pehely tollal tömött dunyhával?

Hűvös szobában - a testhőmérsékletnél jóval hidegebb környezetben - a nem megfelelően betakart, alvó ember teste sok hőt veszít. A pehelytoll szálai közötti levegőréteg viszont nagyon jó hőszigetelő.


413. Miért fagyhat el a kezünk, a lábunk nagy hidegben, ha szűk kesztyűt, illetve szűk cipőt viselünk?

A kézre feszülő kesztyű és a kezünk között, illetve a szoros cipő és a lábfejünk között nincs levegőréteg, míg a bővebb kesztyűben, cipőben van. A levegő jó hőszigetelő, ezért a kényelmes öltözék fokozottabban védi tagjainkat az erős lehűléstől, mint a szűk.

A szoros kesztyű, cipő elszorítja bőrünkben a hajszálereket, ezáltal rontja a vérkeringést. A rossz vérellátottságú végtagok hajlamosabbak az elfagyásra.


414. Miért a legrosszabb hővezetők a lyukacsos, levegőközös anyagok?

Mert a lyukacsaiban levő levegő rossz hővezető.


415. Miért kettősek a szobaablakok?

A levegő jó hőszigetelő. A kettős ablakok közötti levegő védi a szobát a gyors hőmérséklet-változástól, a lehűléstől.


416. Miért jobb egy kettős falú ház hőszigetelése, ha a két fal közötti rést száraz homokkal, hamuval töltik ki, és ott nem csak levegő marad?

Meg kell akadályozni a rossz hővezető levegő áramlását, amely elő tudná segíteni a hőcserét a két fal között. Ezért kell a homok, illetve a hamu.


417. Miért tesznek üveggyapotot a vasúti személykocsik és az autóbuszok kettős fala közé?

Az üveggyapot hőszigetelő, nehezíti a levegő áramlását.  Használatával félen a kocsi belseje nem hűl le, nyáron nem melegszik fel, illetve mérséklődik hőmérséklet-ingadozás.


418. Miért alkalmazzák kenyérgyárakban azt, hogy a kazán tűzterét és a kemencét (ahol a kenyér sül) vízzel félig töltött mindkét régén zárt acélcsövek kötik össze?

A sütéshez egyenletes hőmérséklet szükséges, valamint az, hogy a meleg minden oldalról egyenletesen érje a kenyeret. Ennek érdekében nagy (mennyiségű hőt kell a kemence különböző részeihez szállítani. A csövek a hő bevezetésére szolgálnak. A víz nagy forráshője folytán kiválóan alkalmas az energiaszállítás megoldására. A zárt csőben nagy nyomáson kb. 250-300 °C körül forr a víz. A felszálló gőz által leadott hő fűti a kemencét, és a lecsapódó víz visszacsurog a cső tűztér felőli végébe. Ez az un.  gőzfűtés.


419. Miért jobb hővezető a jég, mint a frissen hullott hó?

A jég kristályai között sokkal kevesebb levegő van, mint a hó kristályai között.


420. Miért kíván a gazda hótakarót a vetésre?

A hó jó hőszigetelő, ezért megvédi az alatta levő talajt az erős lehűléstől.


421. Miért olvad meg a hó enyhüléskor hamarabb a csatornafedeleken, mint a járda egyéb helyein?

A csatornafedeleket fémből készítik. A fém jó hővezető és kicsi a fajhője. Ezért az enyhe levegő hatására a fémcsatorna jobban felmelegszik, mint a járda burkolata, így megolvaszthatja a rajta lévő hóréteget.


422. Miért a havon fázik legkevésbé a vadliba lába télen (és nem a jégen vagy a földön)?

A hó legkevésbé vezeti el testének melegét. A hó sokkal rosszabb hővezető, mint a jég vagy a föld.


423. Miért nem fázik a pézsmatulok az Északi-sarkon?

Alvin Pederson, az arktikus világ neves kutatója szerint a pézsmatulok még az Északi-sarkon sem fázik.

A kutató alaposan meggondolta ezt az állítását. Megállapította például, hogy amikor a hőmérséklet - 27 °C volt, egy frissen elejtett és lenyúzott pézsmatulok bundájában a hőmérő +10 °C-ra emelkedett. Ez a bunda ugyanis kitűnő hőszigetelő. Az állati test által felmelegített levegőt megőrzi, akár egy termosz a tea forróságát.  Természetesen sok függ a szőrzet minőségétől, hosszúságától, sűrűségétől, pelyhességétől, de különösen attól, hogy vannak-e pehelyszőrök, hiszen közöttük alakul ki az állat bőre feletti védő levegőréteg.


424. Miért nem fagy meg a pingvinek lába a Déli-sarkon télen, pedig állandóan hóval meg jéggel érintkezik?

A pingvin szervezete vigyáz arra, hogy ne veszítsen túl sok hőt, és 40 °C körüli testhőmérséklet alakuljon ki. A láb persze gondot okoz, mert nem borítja hőszigetelő toll vagy zsírréteg, és nagy a felülete (ugyanez a helyzet például a jegesmedvével is).

Az állatot két védelmi rendszer is óvja. A vért szállító ütőerek átmérőjének változtatásával a pingvin is szabályozhatja a lábába tartó véráramot. Hidegben kisebb a véráram, melegben nagyobb. Az ember is képes erre a mutatványra: ezért fehéredik el a kezünk és a lábunk, ha fázunk, és ezért színesedik meg újra melegben. A szabályozás igen bonyolult hormon- és idegrendszeri feladat.

A pingvinek a lábszáruk tetején "ellenáramú hőcserélőket" is működtetnek. A meleg vért szállító ütőerek sok kis érré ágaznak szét. Ezek az erek nagyon közel futnak ahhoz a sok apró gyűjtőérhez, amely a hideg vért szállítja vissza a lábból. A meleg vérből a hő átáramlik a hideg vérbe, tehát csak kevés jut a lábba.

Télen a pingvin lába egy-két fokkal van a fagyáspont fölött, hogy kicsi legyen a hőveszteség, de a láb ne fagyjon meg. A kacsa és a liba is hasonlóan védekezik a hideg ellen, de ha az állatok hetekig zárt helyen laknak, és ezután mennek ki a hóra és a jégre, odafagyhat a lábuk a földhöz, mert a szervezetük a meleghez alkalmazkodott, így szinte alig áramlik vér a lábukba, és a lábuk hőmérséklete a fagyáspont alá csökkenhet.


425. Miért nem fáznak az eszkimók a jégkunyhóban?

A jég jó hőszigetelő, ezért megvédi lakóit a kinti erős hidegtől. A kunyhó falait belülről prémes állatbőrökkel borítják, amelyek elszigetelik a belső teret a jégfal közvetlen hűtő hatásától. A jégkunyhóban tüzelni is lehet, levegője kellemesre felfűthető. A levegő felmelegítéséhez kevés hő szükséges, mert kicsi a fajhője, és mert a felmelegítendő levegőnek viszonylag nem nagy a hőkapacitása, és a kunyhó építésére felhasznált jégmennyiségnek nagy a tömege. Ekkora jégmennyiség megolvasztásához tehát sokszorosan több hőre volna szükség, mint amennyit a levegő fűtésére felhasználnak. Hasonló okok miatt vészelhetik át az éjszakát a hó fogságában rekedt hegymászók is, ha hóba ássák magukat.

426. Miért fölül fagynak be télen a folyók, és nem alul?

A hideg levegő közvetlenül a víz felszínével érintkezik. A jég sűrűsége kisebb, mint a víz sűrűsége, ezért a felszínen keletkezett jégréteg a felszínen is marad. A jég is hőszigetelő, ezért védi az alatta lévő vízréteget a megfagyástól.


427. Miért találunk a legforróbb nyári napsütötte földfelszín, homokfelszín alatt egyarasznyira már hűvös réteget?

Mind a föld, mind a homok rossz hővezető.


428. Miért van még a nyári forróság idején is kellemes hűvös a vastag falú várakban, régi templomokban?

A kő, a tégla - különösen vastag rétegekben - jó hőszigetelő. Ezért még nyáron sem melegszik fel lényegesen a levegő a régi templomokban, a várak belsejében.


429. Miért érezzük télen kellemesen enyhének, nyáron nagyon hidegnek a barlangok, szőlőspincék 8-10°C-os hőmérsékletét?

A barlangok, szőlőspincék többé-kevésbé mélyen a föld felszíne alatt vannak. Mivel a vastag földkéreg, a szikla is jó hőszigetelő, ezért a föld alatti üregek hőmérséklete télen-nyáron nagyjából állandó.


430. Miért káros, ha a főzőedény alja nagyon kormos?

Mert a korom nagyon rossz hővezető.


431. Miért készítik műanyagból vagy fából az edények nyelét és a fülét?

A műanyag és a fa hőszigetelő, s így nem melegszik át, nem égeti meg kezünket.


432. Miért hűl ki előbb a tea zárt fémkannában, mint porcelán kannában?

Például az alumínium 590-szer jobban vezeti a hőt, mint a porcelán.


433. Miért forróbb a forró vízzel töltött alumíniumlábas, mint a zománcozott?

Mivel az alumínium jó hővezető, a külső felülete is majdnem ugyanolyan hőmérsékletű, mint a belső.


434. Miért érezzük a szobában levő fémtárgyakat érintéskor hidegebbnek, mint a fát?

A szobában levő összes tárgy azonos hőmérsékletű - így a fa és a vas is. De a fém sokkal jobb hővezető, mint a fa. Ezért, ha a fémhez érünk, az gyorsan elvezeti kezünk melegét, így hidegebbnek érezzük, mint a többi rossz hővezetésű anyagot.


435. Miért nem repeszti meg az üvegpoharat a forrón beöntött tea, ha abba kanalat teszel?

A hőmérséklet-emelkedés hatására térfogat-növekedés áll be. A forró teával érintkező rész térfogata hirtelen nő meg, emiatt a pohárban fellépő erők (feszültségek) repedést okozhatnak. A vékony pohár anyaga - rossz hővezető képessége ellenére is - csaknem egyszerre melegszik és tágul, kisebb feszültségek lépnek fel.

Ha jó hővezető kanál van a pohárban - különösen az öntés kezdetekor -a tea hőmérsékletét csökkenti (átveszi a belső energia egy részét, és részben ki is sugározza). A kanál csökkenti ilyen módon a tea hőmérsékletét, s így a pohár felmelegedését is.


436. Miért ragad a kezünk a fémből készült tárgyhoz, ha nedves kézzel fogjuk meg egy hideg téli napon?

Amikor nedves kézzel megfogjuk a hideg (fagypont alatti) fémet, az hőt von el kezünktől. A hőelvonás következtében a börfelület nedvessége hozzáfagy a fémtesthez, amit úgy érzünk, mintha odaragadt volna a kezünk.


437. Miért veszélyes a kicsiny hőtágulású és rossz hővezető kazánkő?

A külső fémburok felmelegedése közben előállt tágulást nem tudja követni a kazánkő, megreped és amint a repedésbe beáramlott aránylag hideg víz eléri a fémburkot, az megrepedhet.


438. Miért építik az űrhajók kabinját jó hőszigetelő anyagból?

Egyrészt azért, mert a világűrben több száz °C-ra forrósodik fel az űrhajónak az az oldala, amelyet süt a Nap, és kb. -270 °C-ra hűl le az az oldala, amelyet nem süt. Az űrhajóban pedig folyamatosan fenn kell tartani az űrhajósok számára szükséges kb. 20 °C-ot.

Másrészt azért kell különlegesen jó hőszigetelő anyagból készíteni az űrhajó kabinjának a falát, mely jól elviseli a külső és a belső felülete közötti nagy hőmérséklet-különbséget, mert leszálláskor, amikor az űrhajó visszatér a légkörbe, a levegővel való súrlódás miatt sok száz °C-ra forrósodik fel kívül a fala, és a kabin belsejében lévő levegő ilyenkor sem melegedhet fel lényegesen.Hősugárzás


439. Miért áramlik át a hő a melegebb testből a mellette levő hidegebb testbe?

Néhány évszázada úgy gondolták, hogy a hő légnemű anyag, caloricum. Ma már tudjuk, hogy energia, amely a testek között áramlik. Hőátadás például hővezetés, áramlás, sugárzás révén jöhet létre. A vezetés szemléltethető a legkönnyebben - a melegebb tárgy gyorsabban "rángatózó" atomjai és molekulái energiájuk egy részét átadják a hidegebb tárgy lassúbb atomjainak, ha a két tárgyat összeérintjük. Az atomok vagy a molekulák nem cserélődnek ki, az energiájuk igen. Áramláskor egyszerre történik hőcsere és anyagcsere: az anyag (folyadék, gáz) áramlásával együtt történik a hő-áramlás. Sugárzáskor az atomok és molekulák úgy cserélnek energiát, hogy ide-oda küldik a hősugárzást. A hősugárzás elektromágneses hullám, ilyen például az infravörös fény is. A meleg tárgy több infravörös fényt küld a hidegebb felé, mint fordítva, és így a melegebb tárgy hőenergiát ad át a hidegebbnek.


440. Miért fényesre ezüstözött a termoszpalack kettős burkolatának belső oldala?

Az ezüstözött burkolat nemcsak a fényt, hanem a hősugárzást is visszaveri.


441. Miért vonják be néha vékony fémfóliával az öntőmunkások védőöltözetét?

A fólia fokozza a hősugárzás elleni védelmet, mert visszaveri az infravörös sugarakat.


442. Miért készítik tükörfényes alumínium lemezből az elektromos hősugárzók hővisszaverő tükrét?

A fényes felületű alumíniumlemez igen nagy mértékben veri vissza a hősugarakat.


443. Miért forr fel a víz új lábasban gyorsabban, mint a régiben?

Minél újabb egy lábas, annál simább és fényesebb a felülete, emiatt nagyobb a hővisszaverő képessége.

(Másrészt még egyenes az alja, jól felfekszik a villanytűzhely aljára.)


444. Miért forrósodnak fel jobban a napsütötte fémtárgyak, mint a fa, illetve a folyadékok?

A fémek fajhőjénél a fáé háromszor nagyobb, a folyadékoké 8-10- szer nagyobb. Napsütéskor ugyanannyi hőmennyiség jut a különböző tárgyak felületegységére. Ahányszor kisebb a fajhő, annyiszor nagyobb a hőmérséklet-emelkedés. Persze számít a hővezető képesség is. A fának csak a külső rétege melegszik fel, ha megfogom, hamar hozzáhűl a kezemhez.


445. Miért nyelnek el több hőt a sötét anyagok, mint a világosak?

A hősugárzás elektromágneses hullámokból áll. Ezeket a hullámokat mozgó, elektromos töltésű részecskék, rendszerint elektronok bocsátják ki és nyelik el. Mivel minden mozgó anyag tartalmaz elektromosan töltött részecskéket, bármelyikük kölcsönhatásba léphet a hősugárzással. Ezek a kölcsönhatások azonban minden anyag esetében mások. Vannak olyan anyagok, amelyekben az elektronok sok hősugárzást nyelnek el, ezeket az anyagokat feketének látjuk. Ha a Nap hőenergiája fekete anyagra kerül, az anyag elnyeli a napfényt és nem veri vissza. Ezért tűnik feketének.  Ugyanakkor a felhevített fekete anyag nagyon sok hőenergiát bocsát ki - például a felforrósított fekete széndarab a saját hősugárzásától ragyog fényesen.

Azok az anyagok, amelyek alig nyelnek el vagy bocsátanak ki hősugárzást, a következő, jól ismert tulajdonságok valamelyikével rendelkeznek. Néhányuk átlátszó, vagyis a hősugárzás áthatol rajtuk.  Mások fehérek, ami azt jelenti, hogy a rájuk eső hősugárzás egyenletesen szóródik szét minden irányban. A tükörszerű tárgyakról a hősugárzás adott irányokba verődik vissza.

Mivel a fekete tárgyak sugározzák ki és nyelik el a legjobban a hősugárzást, ők adják át a legjobban a hőt sugárzás útján. A fekete tárgyak több hőt vesznek fel a Napból, mint az azonos méretű és hőmérsékletű fehér tárgyak. A fekete tárgyak több hőt sugároznak ki a hidegebb környezetnek, mint az azonos hőmérsékletű fehér tárgyak.


446. Miért melegszik fel hamarabb a napon a hideg feketekávé, mint az ugyanilyen hideg tej?

A feketekávé sötét színű anyaga nagyobb mértékben nyeli el a hősugarakat, így gyorsabban felmelegszik.


447. Miért fehér a sarkvidéki állatok bundája?

Köztudott, hogy a fehér szín visszaveri a hősugarakat, ezért viselnek a trópusokon fehér ruhát.

Farkas Henrik zoológus szerint a sarkvidéki állatok fehér bundája vagy tollruhája azért előnyös, mert jobban akadályozza az állat testének lehűlését, mint a sötétebb színű. Ez különösnek tűnhet, hiszen köztudott, hogy a trópusokon éppen a hőség elleni védelmet szolgálja a fehér ruha. Az ellentmondás azonban látszólagos. A fehér szín sajátsága ugyanis, hogy visszaveri a hősugarakat. Előnyös tehát a trópusokon, ahol a kívülről érkező, tűző napsugarakat veri vissza.  Ugyanakkor azonban előnyös a sarkvidéken is, ahol a test felől áramló hőt veri vissza, s így gátolja a test hőleadását.

A másik ok a mimikri: a fehér bunda egybeolvad a hóval. Nem sarkvidéki állat a hermelin - de télen fehér bundában jár ő is.


448. Miért mondhatjuk azt, hogy a szobánk napsugárcsapda?

Az ablaküveg a Nap látható sugárzására nézve átlátszó, mert a látható fény 95%-át keresztülengedi, de a hősugarakra nézve szinte átlátszatlan, mert a hősugaraknak csak a 12%-át engedi át magán.

Az ablaküvegen át bejut a szobánkba a napsugár látható fényének 95%-a. A szobába jutott napsugár felmelegíti a szobában levő tárgyakat. Ezek a felmelegedett tárgyak is sugározzák a hőt. Hőt sugároznak az ablak felé is, de az ablak ezekre a sugarakra nézve átlátszatlan, nem ereszti ki a sugarakat a szobából. Bennmarad a meleg a szobában.


449. Miért érezzük a nedves levegőt hidegebbnek, mint a száraz levegőt?

A levegőnek kisebb a fajhője, mint a víznek. Testünk melege a nedves, nagyobb fajhőjű levegőt lassabban melegíti fel, mint a szárazát.


450. Miért hűl le jobban a levegő éjszaka a szárazföldön, mint a tengerek felett?

A napközben felmelegedett homok éjszaka egyrészt kisugározza a meleget (hőt), másrészt a környező levegő is jól hűti (hiszen kicsi a fajhője).

A melegebb égövi sivatagokban nappal elviselhetetlenül száraz forróság uralkodik, éjszaka pedig fagypont alatti a hőmérséklet.


451. Miért forrósodik fel a levegő a homokos, köves területek felett nyáron, és miért nem forrósodik fel annyira a rétek, vizek felett?

(1) A homokos, köves talaj hamar kiszárad, így fajhője lényegesen kisebb, mint a vizes földé. Emiatt a napsugárzás gyorsabban felmelegíti.

(2) A vizes talaj melegedés során párolog, a párolgáshoz szükséges energia egy részét a talajból nyeri, úgymond a talajtól hőt von el.


452. Miért következtetnek télen a csillagok feltűnően fényes ragyogásából hideg éjszakára?

A jelenség oka a hőmérsékleti sugárzás. Ha nincsenek felhők, a Föld hősugárzása teljesen kisugárzódik, ugyanis a felhők hiányában nem történik hővisszaverődés és nagy lesz a talaj hővesztesége, amely általában fagyáshoz vezet.


453. Miért marad el rendszerint a harmatképződés a felhős éjszakákon?

A felhőknek az a hatásuk, mint a füsttakarónak. Visszaveri a földfelszín hősugárzását, csökkenti az éjjeli lehűlést.


454. Miért nincs néha harmat és dér a kerti padok, asztalok alatt, amikor pedig a környezet deres, harmatos?

Ahhoz, hogy dér vagy harmat keletkezzen, bizonyos fokig le kell hűlnie a földfelszínnek és a vele érintkező levegőnek. A földfelszín kisugározza a meleget a hideg világűr felé. De ha a sugarak visszaverő felületre, például széklapra, asztallapra találnak, onnan visszaverődnek a földfelszínre, nem engedik annyira kihűlni. Ezért előfordulhat, hogy a környezetben minden deres, csak az ilyen visszaverő felületek alatt nincs dér vagy harmat.


455. Miért terítenek éjjelre gyékény szőnyeget, vagy szórnak szalmát a fiatal vetemények fölé?

Akadályozzák a talaj kihűlését azáltal, hogy visszaverik a talajból kisugárzott hőt.


456. Miért raknak füstöt okozó tüzet a gyümölcsösökben a májusi fagyok ellen?

A füsttakaró visszaveri a talajból, növényekből kisugárzó meleget.


457. Miért védekeznek a fagykár ellen nedves szalma tüzelésével?

A keletkező füst és ködréteg jó hőszigetelő, és meggátolja a talaj erős lehűlését.


458. Miért olvad meg a kiszórt szemét és hamu alatt a hó?

A sötét, érdes felületű testek sokkal jobb hőelnyelők, mint a fehér, sima felületűek.


459. Miért hűl le gyorsabban a levegő téli éjszakákon, ha a talajt hó borítja?

Ha a földet nem fedi hó, akkor a talaj a nappal felvett hőt éjszaka részben a levegőnek adja át, ez lassítja a levegő lehűlését. Ha a földet hó borítja, ez a hőátadás csak kismértékben történhet meg. A hó ugyanis jó hőszigetelő, mivel sok levegőt tartalmaz.

Míg a hó a látható fénysugarakat nagyrészt visszaveri, addig a hősugarakkal szemben sötét testként viselkedik. Ennek következtében éjszaka nagy a hófelszín hőkisugárzása. A kisugárzott hőt a hó jó hőszigetelőképessége miatt csak a levegőből tudja pótolni.

A hó tehát egyrészt csökkenti a föld hőátadását, másrészt hőkisugárzásával gyorsítja a levegő lehűlését. Azonkívül fehér, így visszaver.


460. Miért olvad el a hó hamarabb a járdákon, mint a kertekben vagy a háztetőkön?

(1) A járdán a hó a közlekedés miatt gyorsan beszennyeződik, míg a kertekben és a háztetőkön hosszabb ideig tiszta marad. A tiszta, fehér felületek visszaverik, a sötét, szennyes felületek elnyelik a rájuk eső hősugarak nagy részét, ezért a szennyes hó hamarabb elolvad, mint a tiszta.

(2) A járdán a havat sózzák. A sós hó olvadáspontja alacsonyabb, mint a sótlané, ezért a sózott hó hamarabb megolvad.

(3) A járdán a havat állandóan tapossák a gyalogosok. A cipőtalp melegebb is és súrlódik is a havon.


461. Miért olvad el hamarabb a szennyes hó, mint a tiszta?

A tiszta fehér hó felülete visszaveri a rá eső napsugárzás nagy részét.  A sötét felületek - a szennyes hó is ilyen - viszont nagymértékben elnyelik a rájuk eső sugárzást, ezért a szennyezett hó hamarabb elolvad.


462. Miért olvad a városban hamarabb a hó?

Mert összejárják, mert eltakarítják - válaszolja e kérdésre minden ember. Ezért is, de nem csak ezért. A városok levegőjében több a korom, a leülepedő por, hamu, ami rárakódik a fehér hóra. A sötét színű testek pedig a napon gyorsabban és jobban felmelegszenek, mint a fehér színűek. A fehér felület ugyanis a ráeső napsugarak legnagyobb részét visszaveri. A kormos városi hó felülete kevesebb napsugarat ver vissza, többet nyel el - tehát hamarabb megolvad.


463. Miért "keményebb" a szabadban álló autó első és hátsó szélvédőjén a télen képződő jég, mint az ajtók ablakain képződő jég?

A jég ugyanaz, csak hidegebb, esetleg vastagabb, ezért mondják keményebbnek. "Jobban oda van fagyva": több hő kell az eltávolításához, több munka.

A szélvédőkön azért "keményebb" a jég, mert ezek hidegebbek a többi ablaknál. Téli éjszakákon azért hűlnek le jobban az ablakok, mert több hőt sugároznak ki, mint amennyit a környezetükből kapnak. Az ajtók függőleges ablakai elsősorban a környező fáktól, házaktól és a földtől kapják a hőt. Ezek viszonylag melegek. A ferde szélvédőkre főként az égből érkezik a -sokkal hidegebb - hősugárzás.  Ezért a szélvédők gyorsabban lehűlnek, mint az oldalsó ablakok, és gyorsabban hízik meg rajtuk a levegőből kicsapódó jég-

Ha spórolni akarunk a jégoldóval, akkor úgy parkoljunk, hogy az autó ablakai minél kevesebbet "lássanak" az égből. Ha erre nincs mód, használjunk árnyékolást: a kis hősugárzású alumíniumfólia például csodákat művelhet.Hőáramlás


464. Miért lehet napközben illatos a falusi levegő a friss szénaszagtól?

Nyáron nyugodtan járkálhatunk mezítláb a fűben, hűvösnek érezzük, nem perzseli talpunkat. A homokos talaj, a csupasz földfelület forróra felmelegszik.

A falu belsejében, az udvarokon a csupasz földfelület jobban felmelegszik, mint a falut környező rétek. Ezért a falu felett a levegő is forróbbra melegszik, mint a rétek felett. A falu felett tehát nappal felfelé száll a meleg levegő, felfelé viszi a trágyadombok, ólak szagát, így nem terjed szét, helyébe a közeli rétek felől áramlik hűvös, illatos levegő.


465. Miért emelkedik felfelé szárnycsapás nélkül a gólya?

A föld felületét felmelegíti a napsugárzás. A Föld pedig a vele érintkező levegőréteget melegíti fel. A felmelegedett levegő felemelkedik. Ez a felemelkedés nem nagy területen megy végbe, leginkább falvak, városok utcái, háztetők homokos területek, szántóföldek fölött. Az erdők, rétek, vizenyős területek kisebb mértékben melegednek fel. Az előbbi fölött könnyebben emelkedik a levegő. A felszálló levegő ott töri át a felette levő hidegebb rétegeket, ahol a legmelegebb levegő száll fel. így, mintegy kémény keletkezik a légkörben. Ezekben a levegőkéményekben nem ritkán viharos erősséggel áramlik felfelé a levegő. Ez viszi szárnycsapás nélkül az egyre magasabbra emelkedő gólyákat, és a vitorlázó repülőgépeket.


466. Miért köröznek a gólyák?

A napsugárzás a felszínt felmelegítve vezetés útján alulról fűti a fénysugárzást csaknem átengedő alsó légrétegeket. Mivel a felszín nem homogén, a különböző sugárzáselnyelő képességű területek eltérő mértékben melegszenek fel. így tehát napos időben egyrészt függőlegesen csökkenő, vízszintesen pedig a felszíntől függően változó hőmérséklet jellemző a légrétegekre. Olyan területen, ahol a talaj, s így a levegő is a környezethez képest 4 - 5 °C-kal jobban felmelegedett, feláramlás indul meg láthatatlan "légdudor" formájában. A feláramló meleg levegő hamarosan hatalmas buborékot alkot, melynek alulról meleglevegő-utánpótlása van. A feláramlási turbulencia és a fokozatos lehűlés miatt a meleg levegő becsavarodik, s az utánpótlás is lassan megszűnik. A becsavarodáskor hidegebb levegő kerül a buborékba, ami körüláramolja a meleg magot, végül a buborék a felszíntől teljesen elszakadva toroid alakot ölt. Létrejön egy örvénygyűrű, melynek meleg magja körül hidegebb levegő áramlik.

Ezt nevezzük termiknek. A centrumbeli feláramlást aknázhatják ki a gólyák, illetve a sárkány- és vitorlásrepülők. Tartós napos időben többnyire azonos helyen sűrűn egymás után keletkeznek és emelkednek fel a termikek. Utolérik egymást, felhalmozódnak, és kialakul az oszloptermik, azaz termik-kémény. Ahhoz, hogy valaki a termikben maradhasson, nyilván állandóan köröznie kell, ezért csavarvonalban emelkedik. Berepüléskor vagy a termik elhagyásakor a perifériás leáramlás (merülőzóna) lecsapja kissé az illetőt. A termik fizikailag lényegében egy nagy örvénygyűrű.


467. Miért vannak szabálytalan "termikek"?

Ha a folyadék- vagy gázsugár kevésbé szabályos, örvénygyűrű nem képződik, de annak jellegzetes kavargó örvénylése így is kialakul.  Ekkor tulajdonképpen szabálytalan, deformált örvény gyűrűről van szó.

A legnagyobb ilyen mesterséges "termik"-et a nukleáris robbantásoknál keletkező atomfelhőben fedezhetjük fel. Itt a nagy erővel felfelé nyomuló felforrósodott gáz képez sugarat, a kialakuló "termik"-et pedig az "égéstermék" teszi láthatóvá. Néha többszörös gomba alakú felhő keletkezik. Az ágyúk torkolattüze, a gőzhajók, gőzmozdonyok füstje (most nem a füstkarikáról van szó), a kifújt cigarettafüst is ilyen jellegzetes termikalakzatot vesz fel, először sugárban törve előre, majd gomolyogva szétterjedve. Gondoljunk arra, hogyan szokták ábrázolni a dühös, fújtató bikát vagy sárkányt, amint az orrán gőzsugarat, tüzet fúj. Megint csak az említett termikalakkal találkozhatunk.

Végül megemlítjük, hogy a polipok gyakran éppen ennek a termikalaknak köszönhetik életüket. A polipok által kibocsátott festékanyag (tinta) ugyanis nem hat károsan az élőlények bőrére, és álcázó "füstfüggönyt" sem alkot. Nem arra való tehát, hogy elrejtse az állatot üldözői elől. A festékanyag nem hígul, nagyon lassan terjed szét, eléggé sűrű, s farokban végződő golyóként lebeg a vízben. Ez a leírás a termikalakra emlékeztet, ami érthető, hiszen a tinta a polip kilövőnyílásának sugarában távozott meglehetősen gyorsan. Egyes kutatók szerint a tintafelhő nagyjából a polipra hasonlít, s arra való, hogy az üldöző figyelmét elterelje a polipról. A zsákmányt így az üldöző összetéveszti a polipot üldöző "tintafelhővel".

A bálnák "vízsugarához" számos tévhit kapcsolódik. Sokan azt hiszik, hogy táplálékszerzéskor az állat szájába kerülő víz kilövelléséről van szó. Ez tévedés. A bálnák "vízsugara" nem más, mint a tüdejükből nagy erővel kitóduló, vízgőzzel telített használt levegő. A "vízsugár" alul vékony, feljebb pálmaszerűen kiszélesedő fehér ködnek látszik, ami 15 m-es magasságba is felhatolhat. A bálna ilyenkor 6 - 8 s alatt több m3 levegőt fúj ki, melynek hőmérséklete 36 - 37 °C. A külső hidegebb levegőben aztán a vízgőz egy része kondenzálódik, s az apró vízcseppek diffúzán törve, szórva a fényt, fehér színben látszanak. A "vízsugár" leírásából a jellegzetes termikalakzatra ismerhetünk. Itt is nagy sebességű sugárról van szó.  A régi térképeken a tengeri szörnyek által kifújt "vízsugarat" a térképkészítők is termikalakúnak ábrázolták.


468. Miért forog a fűtött kályha tetejére állított papírkígyó?

A kályha felmelegíti a felette levő levegőt. A meleg levegő felszáll, helyébe hideg levegő tódul, amit a kályha ismét felmelegít, mely ismét felszáll, stb. Ez a folyamatosan felfelé áramló meleg levegő tartja forgásban a papírkígyót.


469. Miért és hogyan keletkezik a portölcsér?

A portölcsérek függőleges tengely körül forgó légmozgásból kialakuló, érdekes meteorológiai jelenségek. Megfigyelésük a meteorológiai állomásoknak fontos feladata. Keletkezésükhöz három feltétel szükséges: száraz, homokos vagy más laza takaróval borított talajfelszín; e talajfelszín olyannyira legyen meleg, hogy a fölötte levő meleg levegőréteg már enyhe széllökésre is fölemelkedhessen; a szél ne fújjon erősen, mert az egy bizonyos fokozaton túl már gátolja a portölcsér létrejöttét.

A portölcsérek rendszerint fordított kúp alakúak, tehát a csúcsuk van a földön, s fenn a magasban szélesednek ki. Egy-egy tölcsér átmérője negyede-harmada a magasságának. Élettartamuk szintén szorosan összefügg a magasságukkal: olykor csak néhány percig, néha azonban több óra hosszat is "élnek".

Forgásuk iránya változó: lehet az óramutató járásával ellentétes vagy megegyező. Ez a tulajdonságuk a helyi körülményektől függően fele-fele arányban érvényesül. A portölcsérek csavarodásának iránya nem követi a nagyobb átmérőjű forgóviharok (trópusi ciklonok stb.) szélforgására vonatkozó szabályt, mert az eltérítő erőnek nincs elég ideje hatnia rájuk.

A portölcsérek belsejében kicsiny a légnyomás, s a levegő nagyon nagy sebességgel (másodpercenként 10-15 méterrel) áramlik fölfelé.  Az uralkodó szívó hatás apróbb földi tárgyakat - növényeket, állatokat - magával sodor a magasba. Felkapja őket, odébb nyargal velük, majd távolabb, ha ereje már lankad, leejti "zsákmányait".

A portölcsér haladásának útvonala mindig azonos az uralkodó szél irányával, de legtöbbször ide-oda kanyarog.

Betonutakon, nedves vagy megművelt területek fölött nem alakulhat ki portölcsér, hiszen ott a légmozgásnak nincs mit felkavarnia és a magasba emelnie. Ám láthatatlan kis forgószél ilyen helyeken is támadhat, ha az időjárás egyébként kedvező ehhez. De láthatóan - portölcsér formájában -csak olyankor tűnik elő a forgószél, ha útja számára kedvező terep fölött vezet át.

Manapság egyre kevesebb alkalmunk van portölcsért megfigyelni, mert csökken a növénytakaróval nem védett laza talajú, száraz, sík homokvidék.


470. Miért romolhat el egy jó kémény "huzata"?

Egy fatüzelésű kályha begyújtása sokszor azzal a kellemetlenséggel járhat, hogy meleg helyett füst áramlik a lakásba a kályha nyílásain át. Nem a megszokott módon, a kéményen távoznak a gáznemű égéstermékek, hanem a nyaralót töltik meg.

A jól működő kéménytől azt várjuk, hogy a kellemetlen, sokszor mérgező égéstermékeket a szabadba vezesse. Ezt elérhetnénk úgy is, hogy egy légszivattyúval távolítjuk el a kályhából a füstöt. Ez azonban pénzbe kerülne. A kémény külön energia befektetése nélkül is ellátja ezt a feladatot. A kémény és a környezete egy mindkét végén nyitott, levegővel telt közlekedőedény. A normálisan működő kémény belső terét a meleg füstgázokkal kevert levegő tölti ki.  Ennek a gázkeveréknek a hőmérséklete magasabb, mint a kéményt körülvevő levegőé. Ezért a kéményben levő gázok sűrűsége kisebb, mint a kinti levegőé. A kémény felső nyílásával egy magasságban a légnyomás ugyanakkora a kémény felett, mint máshol, hiszen a kiáramló füstgázok gyorsan összekeverednek a kinti levegővel, lehűlnek, vagy a légáramlat sodorja őket másfelé. A kémény magasságában érvényes nyomásból kiindulva lefelé haladva a ritkább gázok nyomása lassabban nő, mint a kéményen kívül a hűvös levegőé. Ebben a közlekedőedényben tehát üzemelés közben nem lesz egyensúly, mert a füstgázok nyomása nem tart egyensúlyt a külső légnyomással. A kéményben levő levegőoszlop emelkedni fog, hogy beálljon az egyensúly. Ez azonban soha nem fog bekövetkezni, mert a kémény tetején - mint az előbb már említettük - a füstgázok keverednek a külső levegővel. A kisebb sűrűségű légoszlop soha nem érheti el az egyensúlyi magasságot. A közlekedőedényben tartósan megmarad az egyensúlytalanság. A gázok folyamatosan áramlanak fölfelé a kéményen, kintről pedig friss levegő jut alulról a kályhába, ami az égés fennmaradásához elengedhetetlenül szükséges. Az ilyen kéményre mondják, hogy jó a huzata.

Ha rossz a kémény huzata, nyilván megfordul a légáramlás. Az éjszakai hűvös időjárás hatására a kéményben is lehűl a levegő. A kéményen kívül viszont már felmelegedett néhány fokkal, így a kéményen belül nagyobb lesz a levegő sűrűsége a külső levegő sűrűségéhez képest. Begyújtáskor megfigyelhető, hogy a kályha ajtajánál az égő gyufa lángja nem befelé, hanem kifelé hajlik el. A levegő a kéményben lefelé áramlik, mert ott nagyobb a nyomás, mint a helyiségben. A különböző hőmérsékletű, így különböző sűrűségű levegővel töltött, a kémény és a külvilág alkotta közlekedőedény szárainak tetején most is ugyanakkora a légnyomás, de most a kéményben levő sűrűbb levegő miatt a külső, melegebb levegő nyomása fog lefelé lassabban nőni, mint a kéményben. Ezért a kályha nyílásánál belül nagyobb a légnyomás.


471. Miért száll fölfelé a füst?

Mert melegebb a környező levegőnél, tehát könnyebb. A füst általában sötét színű égési termékkel (például szénrészecskékkel) erősen szennyezett levegő, s ezért meg lehet különböztetni a környező levegőtől.

A szennyezett légoszlop, amit felszállni látunk, a következőképpen keletkezik: a kályhából, a kazánból, a konyhai tűzhelyből cső vezet a kéményaknába; az téglából épített függőleges cső, amely természetesen levegővel van teli. Ez a levegő télen általában valamivel melegebb, mint a környező levegő, hiszen lakószobákon keresztül fut ki a tetőre, és ott a meghosszabbításba, a kéménybe.  Akkor melegszik azonban igazán fel, amikor megindul a fűtés. A kályhában levő levegő hirtelen felmelegszik, és mivel útja csak a kivezetőcső felé van, arra indul, ott keveredik az akna levegőjével, annak alsó részét gyorsan felmelegíti, és az emelkedni kezd, részben továbbadva melegét, részben magával ragadva annak hidegebb levegőjét. Mivel a kályhában egyre emelkedik a hőmérséklet, a légoszlop is mind gyorsabban emelkedik. Ez létesíti a kémény, a kályha huzatját. A kéménynek így szívó hatása van, kiviszi a kályhából az égéstermékként keletkező gázokat és parányi szénrészecskéket, kormot. Ezért látjuk, hogy füstöl a kémény.

Előfordul azonban, hogy nehezen indul meg ez a folyamat. "A nap leszorítja a füstöt" - mondogatják. Pedig ez tévedés. Annyi igaz az egészből, hogy ha tiszta az idő, még télen is eléggé felmelegíti a levegőt a kémény körül, mert a tetők jobban felmelegednek körülötte, mint a fagyott föld. Most tehát fordított a helyzet, mint általában. A kéményaknában hidegebb, nehezebb a levegő, mint a kémény körül. Ennek az a következménye, hogy benne ül, és meg se moccan. A kályha füstöl, mert ahelyett, hogy a rostélyon keresztül szívná a szoba levegőjét, most a meleg levegő az égéstermékkel együtt arra távozik, amerre tud: a kályhaajtó résein, sőt még a rostélyon át is. Ez a tortúra addig tart, amíg - elég lassan fel nem melegszik az akna levegője, és emelkedni nem kezd.

Aki már látott közös kéményt, tudja, hogy a tetején több nyílás sorakozik. A kéményakna ugyanis nem egyetlen cső, hanem annyi, ahány kályha csatlakozik hozzá. Más szóval: minden kályhának külön kéménye van. Minél nagyobb egy ház, annál több benne a lakás, annál több a szoba, annál több a kályha. A nagy házak tetején ezért látni kéményerdőt. Nem lehet ez másként, mert ha ugyanabba a kéménycsatornába csak két kályhát is csatlakoztatnak, az egyikben nem fog tisztességesen égni a tűz, és a keletkezett gázok (például a szén-monoxid) megmérgezhetik a szobában tartózkodókat. Persze ott, ahol központi fűtés van, elég egyetlen kémény, a kazáné.


472. Miért barnul meg a mennyezet egy része a lakótelepi lakásokban?

A téli fűtés idején sok helyen sötét sávok és foltok keletkeznek a lakószobák falain. Ez főként azokon a helyeken következik be, ahol a rosszul vagy egyáltalán nem burkolt (szigetelt) vasbeton szerkezetek: a födém és koszorúgerendák helyezkednek el. Ezek a szerkezetek akkor is hidegek maradnak, ha a szobákat jól fűtik, mindenesetre hidegebbek, mint a falak vagy a födémnek téglából meg hőtartó anyagokból készült részei; ily módon a helyiségekben keletkezett pára elsősorban ezeken a szerkezeteken rakódik le. Ha a szobában por van - márpedig hol nincs -, az rendszerint a nedves részekre tapad, s így a mennyezeten kirajzolódnak ezek körvonalai.

Érdemes kitérni arra is, hogy mit lehet tenni a csúnya szennyeződések elkerülésére, illetve csökkentésére. Nyilvánvaló, hogy a legszükségesebb teendő a lakószobák lehető legnagyobb mérvű portalanítása. Központi fűtés esetében elsősorban a fűtőtestek (radiátorok, csövek) portalanítása fontos. Hetenként legalább kétszer kell a fűtőtestek bordáit nedves ruhával letörölgetni, különösen a felső részeiken. Azért kell elsősorban ezeken a helyeken portalanítani, mert a fölfelé szálló meleg magával ragadja a porszemeket és fölszállítja őket a mennyezetre, ahol a hideg pontokra kicsapódnak. Természetesen a szoba többi részének állandó portalanításáról is gondoskodnunk kell, ha azt akarjuk, hogy a mennyezet sokáig szép maradjon.


473. Miért az ablak alá helyezik általában a fűtőtesteket?

A meleg levegő sűrűsége kisebb, mint a hideg levegőé, ezért a fűtőtest fölött mindig felfelé szálló légáramlás alakul ki. Ez alapvetően meghatározza az egész szoba levegőjének áramlási viszonyait.

Egy lakás hőszigetelése az ablakoknál a leggyengébb. Az üvegek elvezetik a hőt, és a réseken bejöhet a hideg levegő. Abban az esetben, ha a fűtőtest az ablakkal szemközti falon van, az ablaknál lehűlt levegő végigmegy a szoba alján, míg ha a fűtőtest az ablak alatt van, a fűtőtestről felszálló meleg levegő rögtön elkeveredik vele. Ha a két esetben azonos hőt ad le a fűtőtest, akkor az az eset a kedvezőbb, amikor a fűtőtest az ablak alatt van, mert egyenletesebb a hőmérséklet a szobában.


474. Miért kering a víz a "gravitációs" központi fűtésű rendszerben, keringető szivattyú nélkül is?

A kazánházban a vizet felmelegítik, a forró víz a lakásokba folyik, és ott a fűtőtestek segítségével átadja melegét a szobák levegőjének, majd visszafolyik a kazánházba. A keringést a víz felmelegítése tartja fenn. A felmelegített, és ezért könnyebb víz felfelé, a lehűlt víz pedig lefelé törekszik. Az egész fűtési rendszert egy többemeletes körnek kell elképzelni, amelybe bele vannak ágyazva a fűtőtestek. A kazán felmelegített vize felszáll a kör egyik felén, és lehűlve visszacsurog a másik felén, aztán felemelkedve újra felemelkedik, és így jár körbe-körbe a zárt rendszerben.


475. Miért áll bordákból a fűtőtest?

A fűtőtestnek az a feladata, hogy melegét átadja a szoba levegőjének. Minél nagyobb felületen érintkezik tehát vele, annál gyorsabb és tökéletesebb ez a hőátadás. Tulajdonképpen sokkal több és sokkal laposabb borda lenne megfelelő. Gondolni kell azonban a vízkőlerakódásra is. Ha a vízkő elzárná a víz útját a fűtőtestben, rosszabb lenne a helyzet, mint így, amikor nem az elérhető legnagyobb felületű az általában használt fűtőtest. Gondolni kell természetesen arra is, hogy nem lehet akármilyen csúnya a fűtőtest, és nem foglalhat el nagy helyet.


476. Miért nem gazdaságosak fűtés szempontjából a magas szobák?

Magas szobákban igen nagy mennyiségű levegőt kell melegen tartani. Továbbá nagyobb a felmelegítendő fal mennyisége is.


477. Miért van huzat?

Amikor az ajtót és az ablakot egyszerre kinyitják, huzat keletkezik; a huzat a levegő mozgása, áramlása. A levegő áramlása a légnyomáskülönbség kiegyenlítődésének módja. A külső és a belső levegő között hőmérsékletkülönbség van, ez okozza a légnyomáskülönbséget.


478. Miért érzünk huzatot télen a tökéletesen bezárt ablak mellett?

A levegő helyi felmelegedése és lehűlése folytán mindig vannak légáramlások a szobában. Felmelegedéskor a levegő kitágul és könnyebbé válik, lehűléskor viszont összehúzódik, tehát nagyobb lesz a sűrűsége.

Az ablak mentén lehűl a levegő, lefele áramlik, a radiátor vagy a kályha mellett újból felmelegszik, tehát állandó mozgásban van a szobán keresztül. Emiatt észleljük a levegőáramlást a bezárt szobában.


479. Miért száraz télen a szoba levegője még akkor is, ha gyakran szellőztetünk?

Mert a külső hideg levegőnek legfeljebb csak a viszonylagos nedvességtartalma nagy, abszolút nedvességtartalma mindig kicsi. A szobában ez a friss levegő felmelegszik, és a magasabb hőmérsékleten már sokkal több nedvességet volna képes magába fogadni, tehát csökken a viszonylagos nedvességtartalma.


480. Miért lehet télen gyorsabban szellőztetni?

Nagyobb a hőmérsékletkülönbség a szobában lévő és a kint lévő levegő hőmérséklete között, ezért gyorsabb a levegőmennyiségek helycseréje.


481. Miért először az orrunk kezd fázni a hidegben?

Az orrunk hegye nyúlik ki leginkább a testünket körülvevő "hőköpeny-ből", ezt éri legkevésbé a test felületéről felszálló meleg levegő.


482. Miért lobog a láng?

A lángban a magas hőmérsékletű (és ezért a levegőnél kisebb sűrűségű) gázok függőlegesen felfelé áramlanak. A környező levegő oldalirányú áramlása megzavarja a kisebb lángok esetében sokszor csak réteges áramlást és örvénylő mozgást, "lobogást" idéz elő. (Ha a környező levegő oldalirányú áramlását megakadályozzuk, a lobogás megszüntethető. Lámpaüveg alkalmazásával pl. a petróleumlámpa lángja lobogás nélkül, "egyenletesen" ég.)


483. Miért csapdosnak a lángnyelvek felfelé?

A lángot alkotó forró gázok sűrűsége kisebb, mint a környező levegő sűrűsége, így felfelé áramlik. A nem egyenletesen, hanem örvénylő módon felfelé áramló gáz okozza a lángnyelvek csapkodását.


484. Miért gömbölyű a gyertya lángja alul, és felfelé egyre keskenyebb, végül szinte kicsúcsosodik?

A gyertya egy viaszhenger, a közepén hosszában egy fonál van.  Amikor a gyertya ég, fölül a viasz a meleg hatására megolvad. Ha eléggé felmelegedett ez a viasztócsa, akkor annyira kiszélesedik, hogy eléri a gyertya oldalát és lecsöpög a meleg olvadék; így a viasz nem forrósodhat föl annyira, hogy meggyulladjon. A kanóc viszont - szemmel láthatóan - fölszívja a folyékony viaszt hajszálcsövesség útján a magasabb hőmérsékletű helyre, ahol meleg van.

A kanóc önmagában fél perc alatt elégne és alig melegítene, vagyis a viasz az, ami - a kanóc közvetítésével - ég. A láng belül nem világít erősen, mert az egész felületén párolgó kanóc hőt von el, ezért belül a láng hidegebb, mint a külső részénél. A láng ott ég, ahol elég meleg van, van elég oxigén és viaszgőz.

A földön a láng mindig felfelé mutat, akárhogy fordítjuk is a gyertyát. Ez azért van, mert az égéstermékek hőmérséklete nagyobb, mint a környező levegőé, sűrűségük kisebb, tehát fölfelé szállnak.  Huzatmentes helyen állandó fölfelé szálló légáramlat keletkezik, s ez viszi föl a gázokat, vagyis a lángot. Ahol elfogy a viaszgőz, ott elkezd hűlni a levegő és a fény is kihuny, ezért csúcsos a láng.


485. Miért tették az őseink a jégszekrényben a jeget a hűtendő anyag fölé?

Az a célunk, hogy a szekrényben levő meleg levegőt lehűtsük. De a meleg levegő felszáll, a szekrény felső részén helyezkedik el, így oda kell tenni a jeget.


486. Miért kell a hűtőszekrényt időnként leolvasztani?

A hűtőszekrény mélyhűtő részén a jégréteg a hűtőszekrényben levő levegő páratartalmának lecsapódása révén jön létre. A levegő páratartalma részben a hűtőszekrény nyitogatásával beáramló külső levegőből, részben a hűtőszekrénybe tett ételek (folyadékok) párolgásából származik. A páratartalom azért csapódik le, mert a levegő lehűlése révén a benne levő vízgőz túltelítetté válik. (Minél hidegebb a levegő, annál kisebb páratartalom mellett válik túltelítetté.)

A hűtőszekrényben jelentős hőmérséklet különbségek vannak. A mélyhűtő rész -10 °C-os lehet vagy még hidegebb, a legalsó (gyümölcstároló) rész pedig akár 0 - 5 °C-os is. A leghidegebb helyeken a levegő páratartalma igen kicsi, alul jóval nagyobb. Ilyen esetben anélkül, hogy a levegő áramlana, létrejön a vízgőz ún.  diffúziós áramlása, amely olyan irányú, hogy az aránylag magas vízgőz tartalmú gázból (alulról) vízgőzt szállít a leghidegebb helyre, ahol természetesen azonnal lecsapódik a jég. így amíg a nagy hőmérsékletkülönbség fennáll, a vízgőz áramlása és a jégképződés folyamatos. Ezt a folyamatot lassítja a gyümölcsrekeszekre helyezett üveglap. (Jól megfigyelhető, hogy a hűtőszekrényben hamar kiszáradnak az anyagok. Különösen feltűnő ez a sajt esetében.  Légmentesen [alumíniumfóliába] csomagolt sajt viszont hosszabb idő alatt sem szárad ki.)

A hűtőszekrényt elsősorban azért kell leolvasztani, mert a mélyhűtőn lerakódó jégréteg hőszigetelő, jelentősen rontja a hűtőhatást.


487. Miért teszi az ügyes vendéglős a jeget a söröshordó tetejére, nem pedig a hordó alá?

Talán láttál már olyan kísérletet, hogy egy kémcsövet majdnem tele töltenek vízzel, és kissé ferdén tartva, a nyílásához közeli végét melegítik gázlánggal. El lehet érni, hogy a víz forrjon a kémcső tetején. Ha ezután hőmérőt helyezünk a csőbe, amely leér az aljára, akkor láthatjuk, hogy ott 20 - 30 °C között van a hőmérséklet.

A jelenség oka, hogy a hőterjedés három módja közül - vezetés, áramlás, sugárzás - itt az áramlás valósul meg. Ha alul melegítjük az edényt, ahogy ez általában szokásos, akkor a felmelegedett víz sűrűsége csökken, a felszínre emelkedik és helyére sűrűbb hideg víz kerül, így az is átmelegszik, ez a folyamat zajlik mindaddig, míg a víz egésze azonos hőmérsékletű nem lesz. Ezek után könnyű kitalálni a söröshordó esetét.

Ha a hordó tetejére tesszük a jeget, a sör felső rétege lehűl és lesüllyed helyére a ritkább, langyosabb sör kerül és így tovább. Míg, ha a jég alul van akkor nagyon sokat kell várnunk az egész folyadék lehűlésére, hasonlóan ahogy a kémcsőben is csak lassan melegedett az alul levő víz, amikor a melegítést a felső szélén eszközöltük.


488. Miért nem fázik az újszülött jegesmedve az Északi-sarkon?

Az újszülött jegesmedve sajátos mikroklímában él. Ezt anyja teremti meg ötletesen kialakított odújában. Az odút a jegesmedvemama saját testével és lélegzetével melegíti fel. S hogy az odú belsejében a levegő nem hűl ki, és főleg, hogy nem szökik ki azonnal az üregből a külvilágba, az ötletes "építő-művészetének" köszönhető. Ez abból áll, hogy az egyébként szűk kamrához vezető folyosó belülről nézve nem fölfelé irányul, hanem lefelé lejt. Ennek következtében a kamra nyílása jelentősen magasabban van, mint a kívülről bevezető folyosó nyílása. Mivel a meleg levegő könnyebb és ritkább, így a helyiség felső részében helyezkedik el, kitölti a kamra belsejét, és nem ömlik ki az odú kivezető folyosóján. Az odú alsóbb részében a sajátos gázdugót alkotó hidegebb és nehezebb levegő megakadályozza a meleg eltávozását, annak ellenére, hogy az odúnak semmiféle ajtaja sincs.


489. Miért lesz az edényben megfagyott zsír felszíne kráterszerű?

Ismeretes, hogy ha egy edényben folyadékot melegítünk, akkor abban áramlások lépnek fel: a hideg folyadék ugyanis (általában) sűrűbb, a meleg pedig ritkább, a hideg tehát lefelé, a meleg pedig felfelé áramlik. Ez az áramlás hőkiegyenlítő hatást is gyakorol, mert a meleg és hideg folyadéktömegek keverednek egymással, így a fagyáspontra való lehűlés (vagy a forráspontra való felmelegedés) is az egész folyadéktömegben nagyjából mindenütt egyszerre következik be.

A zsír azonban hűlés közben egyre "sűrűbb" (azaz, helyesebben: egyre nehezebben folyó, egyre viszkózusabb) lesz, s az áramlás mind nehezebbe válik benne, így a lehűlés a felszín szélein lesz a legerősebb, mert itt felülről is, oldalról is érvényesül a környezet hűtő hatása. Tehát a zsír itt fagy meg a leghamarabb, s ráfagy az edény oldalára. A zsír egész tömege csak ezután

fagy meg. Fagyáskor a zsír összehúzódik, tehát felszíne lejjebb száll.  A perem mentén képződő karima vastagsága azt mutatja, hogy a felszínen az edény falától számítva milyen vastag rétegben fagy meg a zsír előbb, mint az egész belső tömeg, magassága pedig minden pontban azt, hogy milyen magasan állt a zsír felszíne akkor, amikor a fagyás az edény falától éppen odáig ért.


490. Miért nem hűl le a víz zuhanyozás közben, ha a villanybojlerbe azonnal hideg víz áramlik a meleg víz helyére?

A villanybojlerből fönt távozik a meleg víz és alul folyik be a hideg.  Mivel a meleg víz kisebb sűrűségű a hideg víznél, a hideg víz tetején úszik, és alig keveredik vele. Amikor zuhanyozni kezdünk, lassan fogyasztjuk a meleg vizet a tartály tetejéről, és a hideg víz szintje emelkedni kezd. De a magunkra folyatott víz csak akkor lesz hideg, ha már majdnem minden meleg vizet kiengedtünk, és a hideg víz szintje elérte a tartály tetejét.


491. Miért fordulhat elő, hogy egyes sóstavak belsejében magasabb a hőmérséklet, mint a felszínén vagy a fenekén?

A Magyar Tudományos Akadémián 1901. október 21-én Kalecsinszky Sándor előadást tartott - Magyar meleg vizű tavak mint hőtárolók címmel - és ebben egy érdekes természeti jelenségről számolt be.

Van Maros-Torda vármegyében, Szovátától északkeletre egy kicsi, de patakokban gazdag terület, Sóhát. Ott több sós vizű tó is található.  A legnagyobbak a Medve-tó, a Magyaros-tó és a Fekete-tó.  Mindhárom tó vize tömény sóoldat. E tavaknak közös érdekességük, hogy a vízhőmérséklet - a vízmélység függvényében - rendkívüli eltéréseket mutat. A felszíni hőmérséklet a napszaknak megfelelően 20 - 30 °C között ingadozik. Mindazonáltal ha lejjebb megyünk a vízfelszín alá, a vízhőmérséklet rohamosan emelkedik, és például a Medve-tó esetében 1,32 méter mélyen eléri a maximumát; ez 55 - 70 °C között lévő - meglepően magas - érték. Ettől lefelé haladva a hőmérséklet ismét csökken, és a tófenéken, 14 méter mélyen ismét az ilyen mélységekben szokványos értéket éri el; ez a felszíni hőmérséklettől egy kissé alacsonyabb: 19 °C.

Kezdetben e jelenséget hőforrásokkal próbálták magyarázni, de a részletes vizsgálatok során ilyet senki sem talált a tavakban. Később vegyi folyamatok, bitumen jellegű anyagok vagy piritek oxidációs folyamataira gyanakodtak. De ezt a gondolatot is el kellett vetni, mégpedig a szélsőséges értékek miatt. Képtelenség ugyanis, hogy egy ilyen mennyiségű hőt termelő folyamat (vegyi reakció) a vízben végbemehet.

A jelenség magyarázatát Kalecsinszky Sándornak sikerült megadnia.  De mielőtt erről szólnánk, nézzük meg, hogy hogyan és miként melegszik fel a tavak vize!

A víznek a felszín alatti felmelegedését a napsugárzás okozza, és a hőmérséklet-különbség kialakulását az teszi lehetővé, hogy a víznek rossz a hővezető képessége. A tófelszínt a Nap sugárzása éri. Ez behatol a mélyebb rétegekbe, s ott fokozatosan elnyelődik. Minden kicsiny térrészben mint helyi hőforrás jelenik meg az éppen ott elnyelt sugárzás. Ha semmilyen formában nem volna hőleadás, a víz végtelenül fölmelegedne. A hő azonban a tó belsejéből vezetés és áramlás formájában távozhat. A hőáramlásnak az a lényege, hogy a hőleadást, illetőleg a hőfelvételt a tömegnek (pontosabban a mozgásmennyiségnek) a transzportja kíséri. Ellenben hővezetéskor semmilyen más extenzív állapotjelző nem változik. Az édesvizű tavakban az időben állandó állapot kialakulását - mivel a víznek rossz a hővezető képessége - a hőáramlás valósítja meg. Az elnyelt hősugarak melegedést, ezáltal hőtágulást és sűrűségcsökkenést idéznek elő a folyadékban. Ennek hatására a melegebb rétegek felúsznak a felszínre, s ott hőleadással, párolgással szabadulnak meg a bennük felhalmozódott hőtől. A hőmérséklet e folyamat hatására a tavakban lefelé haladva általában egyenletesen csökken.

De mi történik az említett sóstavakban? Nos, ezekben a hőáramlás akadályokba ütközik. A tavakba több édesvizű patak folyik bele, édesvizet rétegezve a tavak felszínére. Ugyanekkor a tavakból sós víz folyik le. Az édesvíz és a sós víz keveredése lassú, állandósuló diffúzió, aminek eredménye a lefelé növekedő sókoncentrálódás.  Ennek következménye, hogy a sűrűség lefelé is növekszik, hiszen a sósabb víz sűrűbb. Vegyünk szemügyre két egymás alatt lévő, gondolatban kijelölt réteget. Az alsó réteg sűrűsége nagyobb, mert ott a víz sósabb. Ha most e réteg fölmelegszik, a sűrűsége - a hőtágulás következtében - csökken. De nem biztos, hogy elegendő mértékben ahhoz, hogy a felső rétegnél könnyebb legyen és föléje ússzon, tekintettel a koncentráció különbségéből eredő nagyfokú sűrűségváltozásra. Azt mondhatjuk tehát, hogy a fölfelé irányuló áramlást az édesvíz megakasztja, így helyenként beáll a mechanikai egyensúly. Ebben a helyzetben azonban a stacionárius állapotot az abszorbeált sugárzás és a gyenge hővezetés egyensúlya szabja meg.  Ez vezet arra, hogy a tó belsejében felhalmozódik a hő, és ott magasabb lesz a hőmérséklet, mint a felszínen vagy a tó fenekén.

E jelenség nyilván hasznosítható. A sóstavakban a hőenergia összegyűjthető, illetőleg tárolható. Példaként megemlítjük azt az izraeli tervet amely szerint a tenger szintje alatt lévő Holt-tengerre - ennek vize tömény sóoldat - a nem messze levő Földközi-tengerből vizet rétegeznének rá. Minthogy a Földközi-tenger vize nem annyira sós, megvalósítható lenne egy hőtároló tó.


492. Miért változik az időjárás?

Az időjárás kormányzója, irányítója a Nap. A Nap minden földi élet forrása. A Nap játszik döntő szerepet az időjárás kialakításában és annak kormányzásában is. A Nap bőségesen ontja sugárzó energiáját a világűrbe. Bár ennek az energiának csupán 500 milliomod része jut a Földre, a sugárzás a tiszta levegőn aránylag kevés veszteséggel keresztülhatol, lejut a talajra és azt felmelegíti, átalakul hővé, meleggé. A földfelszín az az óriási motor, amely az időjárás gépezetét folyton-folyvást mozgásban tartja a Naptól kapott energiával.

Persze a Föld nem minden része részesül mindig egyformán ebből az energiából. Ahol merőlegesen érik a napsugarak, pl. az Egyenlítőn, ott többet kap. A különböző talajféleségek sem melegszenek fel egyformán. Másképpen melegszenek fel a vízfelületek, a hótakarók, ill. másképpen verik vissza a hősugarakat.

Mindennek messzeható körülményei vannak. Ahol erősebben melegszik a talaj, erősebben melegszik a felette levő levegő is. A melegebb levegő könnyebb lesz és a magasba emelkedik. Légüres tér nem keletkezhet, tehát a magasba emelkedő levegő helyére hidegebb levegő áramlik, így hatalmas áramlások indulnak meg a Földön a hidegebbről a melegebb helyre, a sarkvidékről az Egyenlítő felé. Az óceánok fölött kevésbé felmelegedő levegő és a szárazföldi között is hasonló áramlás indul.

Amikor valamely terület fölött tartósan nyugalomba jut a levegő, felveszi az ott uralkodó viszonyokat. A sarkvidék hó- és jégbirodalma fölött igen erősen lehűl a levegő, de rendkívül tiszta marad. Az Egyenlítő fölött, a sivatagok vidékén igen erősen fölmelegszik, de a sok por erősen szennyezi. Az óceánok fölött rendkívül páradús lesz stb. Azonban a levegő nem marad egy helyben. Eredeti helyéről elindulva magával hurcolja szerzett tulajdonságait, hőmérsékletét, nedvességét stb. és bizony igen sokáig meg is őrzi azokat. Egy-egy ilyen hatalmas levegőmennyiséget légtömegnek nevezünk. Úgy kell ezt elképzelnünk, mintha egy óriási hegytömeg, az Alpok, a Kárpátok vagy a Kaukázus kelne vándorútra. Olykor ezek a légtömegek akkora kiterjedésűek lehetnek, mini; egész Európa, súlyuk több billió tonna. Magasságuk néhány kilométer. Egyszer igen lassan, máskor viszont gyorsvonat!  sebességgel száguldanak egyik vidékről a másikra.

Az időjárás változása a légtömegek mozgásával van kapcsolatban.  Minthogy pedig a különféle légtömegek a földkerekség rendkívül távoli vidékéről jönnek különböző sebességgel hozzánk, az időjárás kialakulása nem egyedül nálunk dől el, hanem beleszólnak ebbe a legtávolabbi vidékek bizonyos tényezői is. Az időjárás jelenségei nem elszigeteltek, hanem szoros összefüggésben, kapcsolatban állanak egymással az egész Földön. Az időjárás "szeszélyei" pedig nem mások, mint a légtömegek vándorlásának rendellenességei.


493. Miért van napkeltekor a leghidegebb?

A levegőt a Nap sugárzása melegíti, mégpedig nem közvetlenül, hanem közvetve. Először a talaj melegszik fel, és az adja át melegét a felette levő levegőrétegnek. Este, ha a Nap sugárzása megszűnik, megkezdődik a lehűlés. A Föld fokozatosan elveszti a nappal kapott meleget és lehűl. Közben lehűl a vele érintkező levegőréteg is.  Borult, párás időben a lehűlés lassan történik, derült, tiszta időben viszont gyorsabban.

Reggel, amikor a Nap felkel, kezdődik csak újra a melegítés. A lehűlés tehát a legerősebb napfelkeltekor lesz. Sőt egy kissé belenyúlik a napfelkelte utáni időbe is. Amikor megkezdődik a besugárzás, vége a lehűlésnek.


494. Miért csökken a légnyomás, ha esős idő várható?

Az eső felszálló, sokszor pedig örvénylő légáramlásokban keletkezik, ami alacsony légnyomással jár; főleg ez és másodsorban az esőt megelőző, aránylag magas hőmérséklet az oka a nagymértékű légnyomáscsökkenésnek. A meleg levegő sűrűsége és így nyomása is kisebb, mint a hideg levegőé. A vízgőzzel telített levegőnek kisebb ugyan a nyomása, mint a száraz levegőé, de ez a fent említettekhez viszonyítva jelentéktelen légnyomáscsökkenést okoz.


495. Miért ritka a reggeli zivatar?

Zivatar a levegő gyors lehűlésekor keletkezik. A levegő lehűlése például felfelé áramláskor következik be. Nyáron az erősen felmelegedett levegő felfelé áramlása okozhat zivatart. Mivel a felszínhez közeli levegő általában csak a kora délutáni órákra melegszik fel olyan erősen, hogy meginduljon a légtömegek felfelé áramlása, ezért ritka a reggeli zivatar.


496. Miért ritka a villámlás télen?

A villám a zivatar kísérőjelensége. A zivatar előfeltétele, hogy nagyon heves felszálló légáramlás gyors csapadékképződést okozzon. Ez akkor következik be, ha a levegő alsó rétegei erősen átmelegszenek, a magasban pedig

hideg van. Ez a feltétel természetesen nyáron, sokkal gyakrabban teljesül, mint télen. Ezért nyáron gyakoriak, télen ritkák a zivatarok.  Budapesten negyven év alatt hétszer fordult elő télen zivatar. Más vidéken, például Izland szigetén gyakoribb a téli zivatar és így nem ritka a téli villámlás sem.


497. Miért van még nyáron is hó a magas hegycsúcsokon?

Mert több ezer méter magasságban hideg van. Olyannyira, hogy ott csak moha, zuzmó vagy még annál is egyszerűbb növényzet él meg.  A nap sugarai a levegőt közvetlenül nem melegítik fel, keresztülmennek rajta, mint szitán a víz. A földfelszínre érkező napsugarak kisebb része elnyelődik - talajt melegít, jeget olvaszt vagy vizet párologtat -, nagyobb része azonban visszaverődik, de nem jut ki a világűrbe, mert a légkörben lévő vízpára és szén-dioxid gáz mint valami nagy fedő ezt jórészt meggátolja. Ha nem lennének, akkor nappal a földfelszín ugyan meleg volna, de sötétedés után egyre hidegebb lenne. Ez történik például a sivatagokban, ahol nagyon száraz a levegő, és növényzet sincs, amely éjjel szén- dioxidot lehelne ki. Sőt gyárak sincsenek, ahonnan a szén elégetésekor szintén szén-dioxid kerülne a levegőbe.

A levegőburok így a talaj közelében melegszik fel legerősebben, főként ott, ahol a sugarak csaknem merőlegesen érkeznek a felületre, tehát például az Egyenlítő környékén. A felmelegedett levegő felszáll a magasba, és kitágul, mert ott kisebb a légnyomás, mint a talaj közelében. A gázok kitágulását mindig hőmérséklet-csökkenés kíséri. Ezért nagyobb magasságban a légkör hidegebb.

A levegő hőmérséklete a magassággal csökken, mégpedig 100 méterenként átlagosan 0, 5 -0,6 °C-kal. Amint tehát a térszín magassága növekszik, mint a hegységekben, a csökkenő hőmérséklet miatt a csapadéknak egyre nagyobb része hull le hó alakjában. Mivel alacsony hőmérsékleten a hó párolgása csekély, az év közben lehullott hó fölhalmozódik, és bizonyos magasságtól fölfelé összefüggő takarót alkot. A hótakaró alsó széle az úgynevezett hóhatár. A hóhatár természetesen évszakonként változik, télen alacsonyabban, nyáron magasabban húzódik. A nyári hóhatár azt a magasságot jelzi, amely fölött az év közben lehullott hó nyáron sem olvad meg, tehát, ott kezdődik a "tartós hó" területe (az "örök hó" kifejezés költői túlzás).


498. Miért eshet több hó a hegy egyik oldalán?

Ha megjön a tél, hideg szél kezd fújni, és jégszemcsékből álló felhőket és vízpárát hoz. Amint a felhők elérik a hegyeket, felemelkedni kényszerülnek, s közben lehűlnek, mire az óceáni nedvesség jó része hó formájában hull alá. A hegyek túloldalán lebukó széllel a nedvesség csökken, a havazás eláll, a felhők feloszlanak, és kitisztul az idő.


499. Miért van az, hogy hideg téli időben egyszer hópelyhek esnek, máskor ellenben ónos eső esik?

A hópelyhek apró jégkristályokból állnak. Ilyen apró jégkristályok csak felhőkben, rendszerint több ezer méteres magasságban keletkeznek. Onnan csak akkor juthatnak le hozzánk, ha a közbeeső rétegben mindenütt nulla fokos vagy alacsonyabb hőmérséklet van, ellenkező esetben a jégkristályok esés közben vízcseppekké olvadnak el, és így jutnak a Föld felszínére.

Télen elég gyakran előfordul az is, hogy a felső és alsó hideg levegőréteg közé nulla foknál magasabb hőmérsékletű levegőréteg kerül. Ekkor a felső hideg rétegben keletkezett hó középső melegebb rétegben esőcseppekké olvad, amelyek az alsó fagyos réteget elérve jéggömböcskékké fagynak. Ez az az eset, amikor nem havazás, hanem ónos eső érkezik le a Földre. A leggyakrabban olyankor szokott előfordulni, amikor egy nagyobb hideghullám a végéhez közeledik. Ilyenkor gyakran megtörténik, hogy néhány száz méter magasságban már enyhe levegő nyomul elő (nyugat vagy dél felől), alatta azonban még ott van a régebbi hideg légtömeg maradványa, az úgynevezett hideg levegőpárna. Ezért az ónos eső többnyire a hideg közeli megenyhülésének az előjele.


500. Miért hidegebb a levegő a magas hegyeken, mint az alföldeken, pedig tudjuk, hogy a meleg levegő felfelé száll, a hideg levegő pedig lefelé törekszik?

Az a közkeletű megállapítás, hogy "a meleg levegő könnyebb a hidegnél", nem pontos. Ez csak akkor igaz, ha mindkét légtömeg ugyanakkora nyomáson van; ilyenkor a meleg levegő ritkább és ezért könnyebb. Tudjuk azonban, hogy minél magasabbra megyünk, a légnyomás annál kisebb lesz (mivel felettünk kevesebb levegő van); ezért a felső légrétegek hidegebben is ritkábbak és így könnyebbek, tehát nem törekszenek lefelé.

A felső légrétegek egyébként azért hidegebbek az alsóknál, mert a levegőt a napsugarak közvetlenül nem melegítik; a napsugárzás csak a földfelszínt melegíti, s ez adja át a meleget a levegőnek, így az alsó légrétegek nyilván több meleget kapnak, mint a felsők.


501. Miért nem keletkezik mindenütt felhő?

Nyári napon a földfelszín közelében mindenütt felfelé száll a levegő, de a felsőbb, hűvösebb légrétegeket csak egyes helyeken töri át a felszálló meleg levegő, csak néhány helyen keletkezik levegőkémény, és ezek fölött alakulnak ki a felhők.


502. Miért van összefüggés a városok füstje és a felhőképződés között?

A felhő rendkívül finom, parányi cseppecskék halmaza. A cseppek vízből vagy nagy magasságban jégkristályokból állanak. A füst részecskéi nem cseppek, hanem szilárd részecskék, néha még finomabbak, mint a felhőcseppek, egyenként még mikroszkóppal sem láthatók. A füstben levő szilárd részecskék csak a levegő szennyeződését okozzák, igen sokáig lebeghetnek, mert súlyukhoz képest felületük igen nagy. Lassan azonban a légáramlástól függően lehullanak. Felhő tehát nem lesz belőlük. Mégis egy részük szerepet játszik a felhőképződésnél. A légmozgás nagy magasságokba emelheti a rendkívül apró, mikroszkóppal is alig látható szennyeződéseket és ezeken kezdődik meg azután a párakicsapódás.  A tudomány éppen ezért kondenzációs magoknak nevezi ezeket.  Egy-egy kis esőcseppecskében mintegy bebörtönözve találjuk meg a szilárd részecskét.

Tehát a füst szerepet játszhat a felhőképződésben, de felhő nem lesz belőle.


503. Miért rendelnek el néha szmogriadót?

A nagyvárosok életét néha hosszú napokra megnehezíti, kellemetlenné, sőt egészségkárosítóvá teszi egy különös légköri jelenség, az inverzió. A szó megfordítottat jelent, és itt arra utal, hogy néha a hideg és a meleg légtömegek nem a szokásos módon, hanem megfordítva helyezkednek el, vagyis alulra kerül a hideg és felülre a meleg légréteg. (Normális esetben a levegő hőmérséklete néhány kilométeres magasságig fokozatosan csökken. Amikor azt mondjuk, hogy a meleg levegő felszáll, akkor mozgása közben kitágul, hőmérséklete is, sűrűsége is lecsökken, illetve a leszálló hideg levegő a nagyobb légnyomás miatt összenyomódik, hőmérséklete, sűrűsége megnő. Inverzió esetén néhány kilométeres magasságban viszont melegebb a levegő, mint talajközeiben.) A nagyvárosok felett a felülre került meleg légréteg általában eléggé szennyezett is, ezért elég sokat elnyel a napsugárzásból, vagyis tovább melegszik, miközben az alsó hideg réteg nem tud felmelegedni, sokáig nagyobb sűrűségű marad a felső rétegnél, nem alakul ki hőáramlás. Ezért a kémények füstje, az autók kipufogógáza és minden egyéb légszennyezés a felszín közelében marad, ott feldúsul, ami a légúti betegségben szenvedőknek akár végzetes is lehet. A hatóságok ilyen esetben szmogriadót rendelhetnek el, ami olyan intézkedéseket is magában foglal, hogy kényszerrel leállítja a szennyeződések fő kibocsátóit, tehát egyes gyárakat leállítanak, korlátozzák a gépkocsik használatát stb.


504. Miért terül szét az alul karcsú toronyfelhő a magasban? (A zivatarfelhőnek seprűszerűen szétágazó felépítménye van.)

Ahol megszűnik a levegő felemelkedése, ott a levegőnek szét kell áramlania, majd újra leszállnia, hogy a felemelkedett levegőt pótolja.


505. Miért nem esnek le a felhők?

Ott keletkezik felhő, ahol a levegő felfelé száll. Igaz, hogy a felhőt alkotó vízszemecske esik másodpercenként néhány millimétert, sőt centimétert is, de a felfelé szálló levegő sebessége ennél sokkal nagyobb, másodpercenként több méter is lehet, ezért emelkednek a felhőcseppek, ezért maradnak a magasban a felhők.


506. Miért nem egyenlő a felhőtornyok magassága?

A levegőkéményben felszálló levegő nem azonos hőmérsékletű felsőbb légrétegekbe kerül. Ahol gyorsabban csökken a magassággal a hőmérséklet, előbb csapódik ki a telítettséghez szükségesnél több vízgőz.


507. Miért fúj éjszaka a tengerparton a szél a szárazföld felől?

Éjszaka a szárazföld gyorsabban hűl le, hidegebb lesz, mint a tenger vize. Ez áll a felette levő levegőre nézve is. így a szárazföld feletti hidegebb, sűrűbb levegő áramlik a tenger felé.


508. Miért jobbak eső előtt a látási viszonyok?

A szokásosnál jobb látási lehetőségek csak bizonyos fajta eső előjelei. Főleg nyáron lép fel ez a jelenség, amikor már előzetesen hűvösebb óceáni eredetű légtömeg árasztott el bennünket, amelyben az erős napsütés hatására megvan a lehetőség délutáni felhőképződés és záporeső keletkezésére. Magasabb hegyvidékeken a hegygerincen átbukó és leszálló légtömegekben is jó látás alakulhat ki, ami szintén jelezheti a széllel érkező esőt.


509. Miért száll felfelé a nedves levegő?

Először azt kell tisztázni, hogy mit értünk nedves levegőn. Ha levegő és vízgőz keveredik, akkor erre közelítőleg érvényes az ideális gázok állapotegyenlete.

Vizsgáljunk száraz, izoterm, egyensúlyi légkört és ebben szemeljünk ki egy vékony, vízszintes réteget, amelyben a nyomás már közelítőleg állandó. Mivel ez a réteg egyensúlyban van, az alatta és felette levő gázrétegek nyomáskülönbségéből származó Arkhimédész-féle felhajtóerő megegyezik a gáz súlyával.

Ha ezt a száraz levegőréteget nedvesre cseréljük, a hőmérsékletnek és nyomásnak ki kell egyenlítődnie, így azt, hogy a nedves réteg fel- és leszáll, csak az dönti el, hogy az előző réteg súlyánál könnyebb vagy nehezebb.

Mivel érvényes az ideális gázok állapotegyenlete, pV = NkT, és a száraz és nedves levegő nyomása, térfogata, hőmérséklete megegyezik, meg kell egyeznie a molekulák számának is.

A száraz levegőt jórészt 28 relatív molekulatömegű N2, ill. 32 relatív molekulatömegű O2 molekulák alkotják. A nedves levegőben ezek egy része helyett 18 relatív molekulatömegű H2O molekulákat találhatunk. Ezért az adott térfogatú nedves levegő tömege és sűrűsége is kisebb, mint a szárazé, tehát a nedves levegő fölfelé száll.

A nedves levegő fogalmát másképpen is definiálhatjuk. Nedvesnek tekinthetjük pl. az apró szennyezésekre kondenzálódott vízcseppeket tartalmazó levegőt. (Ez a köd.) Az ilyen levegő sűrűsége nagyobb a szárazénál, a benne levő vízcseppek lassan süllyednek.


510. Miért fúj a szél?

A szelet a napsütés idézi elő. Ahol sokáig süt a Nap, ott melegebb lesz a föld, ettől felmelegszik a levegő. A meleg levegő könnyebb, mint a hidegebb. Ezért egy része felemelkedik a magasba. A helyére hidegebb levegő tódul onnan, ahol nem volt sok napsütés, tehát hűvösebb van. Ez a levegőáramlás a szél.


511. Miért szórja le a viharos szél a tetőcserepeket?

A tető felett fújó szélben igen erős a légáramlás. A padlástérben áll a levegő. A cserépre kívül kisebb nyomás hat, mint belül, és ez a nyomáskülönbség akkora lehet, hogy felemeli a cserepet.


512. Miért nem helyes az a népi mondás, hogy "a szél kergette el az esőt"?

Az eső keletkezéséhez óriási energiamennyiségek szükségesek és ehhez semmi köze a szélnek. Hatalmas tömegű levegőnek kell a magasba emelkednie ahhoz, hogy az esőképződés meginduljon. Ezt csak erős front képes biztosítani, vagy nagyon erős felmelegedés, esetleg az áramlással keresztben álló nagyobb hegyrendszer. A felmelegedő levegő helyére vízszintes irányból levegő nyomul, s ez okoz szelet, így a szél nem elűzője az esőnek, hanem előfeltétele.


513. Miért fúj szélcsendes időben is enyhe szellő a nagyobb tavak partján az alkony közeledtekor?

A víz és a szárazföld eltérő felmelegedése, ill. lehűlése miatt beálló nyomáskülönbség okozza a légmozgást.


514. Miért fúj délben a tengerparton rendszerint a tenger felől a szél?

Délben a szárazföld jobban felmelegszik, mint a tenger vize. A szárazföld feletti levegő melegebb lesz, mint a víz feletti. Ezért a szárazföld felett nagyobb mértékű a levegő felfelé áramlása, mint a víz felett. A szárazföld felett felszálló levegőt a tenger felől áramló levegőnek kell pótolni, vagyis a szél a tenger felől fúj.


515. Miért fázunk jobban, ha fúj a szél?

Az emberi testet a belső lassú égés 36 és 37 Celsius-fok közötti állandó hőmérsékleten tartja. Azért nem érezzük kellemetlenül hidegnek a 8-10 fokkal alacsonyabb hőmérsékletet, mert állandóan gomolyog testünk körül az általa felmelegített levegő. Testünket valóságos hőköpeny veszi körül.

A szél megbontja ezt a hőköpenyt, és a testünkhöz képest néhány fokkal hűvösebb levegőt is szinte hidegnek érezzük.


516. Miért ver a szél hullámokat a vízen?

A sima víztükör felett nyugodtan elfújhatna a szél. Jó, hogy felborzolja. De miért ver hullámokat rajta?

Ennek köze van az áramlás okozta nyomáscsökkenéshez. A szél sohasem fúj egész egyenletesen, ezért is beszélünk széllökésről, szélrohamról. Sebességének csekélyebb változásait mi többnyire észre sem vesszük. A víz megérzi.

Ahol nagyobb sebességet s ennek folytán nyomáscsökkenést érez maga felett, ott egy kicsit feldomborodik. De ezzel mindjárt szűkíti is a közvetlenül felette száguldó levegőmolekulák mozgásterét, s még gyorsabb áramlásra készteti őket. A még gyorsabb áramlás még nagyobb domborodást okoz. És így tovább, míg ki nem alakulnak az egymást többé-kevésbé szabályos rendben követő hullámok.


517. Miért nem hűt a szél a sivatagban?

Szélmentes időben kevésbé érezzük meg a hideget, mint erős szélben. A szél elősegíti bőrünk felületén a párolgást, és ezért erősebben hűt. Azt hinnénk, hogy a forró sivatagban is enyhülést várhatunk a széltől, hiszen lehűti testünket. A tapasztalat azonban az, hogy a szélben sokkal jobban szenvednek a sivatagiak a melegtől.  Vajon miért?

Nappal a forró sivatagok levegője melegebb, mint a testünk. Ebben az esetben tehát a levegő ad át hőt testünknek. Minél nagyobb ennélfogva a testünk mentén percenként végigáramló levegő tömege, annál erősebben érezzük a meleget.HŐTÁGULÁS

Szilárd testek hőtágulása


518. Miért lesznek nagyobbak melegítés során a szilárd testek?

A hőmérséklet emelkedésekor a szilárd test részecskéi élénkebben mozognak, nő a rezgések tágassága. A tágabban rezgő részecskék nagyobb helyet foglalnak el.


519. Miért lengenek jobban nyáron az elektromos légvezetékek, mint télen?

Nyáron a magasabb hőmérsékleten a légvezeték tágul, az oszlopok közötti vezetékszakaszok hosszabbak lesznek. Nő a behajlásuk, könnyebben jönnek lengésbe, ha egy kis szél fúj.


520. Miért hagynak hézagot a betonjárdák között?

Hő hatására általában nő a szilárd testek térfogata, A vajatokkal előzhető meg a beton repedése. A hőmérséklet növekedésekor a betonlapok a hézagokba tágulhatnak, így nem domborodik fel az úttest.


521. Miért nem a sínekkel párhuzamosan, hanem cikcakkban feszítik ki a villamosított vasúti pályák fölött húzódó felső vezetéket?

Ha a vezeték a sínekkel párhuzamosan volna kifeszítve, akkor a mozdony áramszedője (az egyenes pályaszakaszokon) mindig ugyanazon a helyen érintkezne a felső vezetékkel és a súrlódás következtében erősen felmelegedne, illetve ott gyorsan elkopna. A cikcakkos kifeszítés révén az áramszedő a mozgás során mindig máshol érintkezik, ezért teljes szélességében egyenletesen kopik, és a felmelegedés is kisebb mértékű.

Másrészt nehézséget okozna a vezeték hőtágulása, hiszen itt nem lehet hézagokat hagyni, mint a sínek esetében. A cikcakkos kifeszítés esetében a rögzítési pontok egy része nincs állandó helyen, hanem egy súly csigán átvetett drótkötéllel állandó erővel húzza a vezetéket, így a töréspontok kicsiny, oldalirányú elmozdulásával lehet igazodni a vezeték hőmérséklet-változás következtében fellépő hossz változásához. A felső vezeték ezért télen sem szakad el, és nyáron sem lazul meg.


522. Miért építenek a szabadban vezetett csővezetékekbe megfelelő szakaszonként meghajlított csodarabokat, un. lírákat?

A hőmérséklet emelkedésekor a csővezeték tágul, a hőmérséklet csökkenésekor összehúzódik. Ilyenkor ezek a lírák hajlanak meg, így a csövet nem éri károsodás.


523. Miért egymásba csúszó fésűkkel illeszkedik egymásba a hídon átvezető úttest két része?

A táguló hídszerelvények között szűkül, az összehúzódó hídszerelvények között tágul a nyílás. A fésűk lehetővé teszik az elmozdulást, egyidejűleg pedig biztosítják a hézagon a járművek áthaladásához szükséges sima felületet.


524. Miért helyezik a hidak egyik végét görgőkre?

A hőmérséklet-változással járó méretváltozásnál az összehúzódó, illetve kitáguló hídszerelvény elmozdulását a görgők elősegítik.  Hőmérséklet-csökkenésnél a hídszerelvények közötti hézagok növekedését, hőmérséklet-emelkedésnél a hídszerelvények közötti hézagok csökkenését segíti a görgőkön való elmozdulás.


525. Miért húzható ki a beragadt üvegdugó az üveg nyakának melegítésekor?

A lehetőleg gyors melegítéskor az üvegnyak előbb átmelegszik, mint a dugó, ezért kitágul és elválik a dugótól.


526. Miért lehet a beszorult csavart úgy meglazítani, hogy a csavaranyát hirtelen megmelegítjük?

Azért lehet a beszorult csavart meglazítani a csavaranya hirtelen melegítésével, mert a hirtelen melegítés hatására a csavaranya jobban kitágul, mint a benne lévő csavar. (Lassú melegítéssel a csavaranyával együtt melegszik fel és tágul a csavar is.)


527. Miért húzzák forró állapotban a kerékre a vasalást?

Ha a forró vasalás éppen illik a kerékre, a lehűlés közben összehúzódó abroncs hatalmas erővel szorul rá és összetartja a fakerék részeit.


528. Miért jár lassabban az ócska óra nagy melegben?

Melegben a hajszálrugó meghosszabbodik, merevsége kisebb fokú lesz ezért az óra lassabban jár, késik. A billegőkerék is kitágul, nagyobb lesz a tehetetlensége, ez még jobban növeli az óra késését.

Hidegben az ellenkezője történik: a hajszálrugó megrövidül, merevebb lesz, a billegőkerék összehúzódik - ezért az óra siet.


529. Miért repedezik meg a zománc az olcsó fazekakon?

Az egyik ok az, hogy az olcsóbb fazekaknak a zománca is gyengébb minőségű, így eleve kevésbé tartós a belőle készült bevonat. A másik ok, hogy az olcsó edények gyártásánál nem ügyelnek olyan gondosan arra, hogy az edények alapanyagának és a zománcbevonatnak azonos legyen a hőtágulási együtthatója, így melegítéskor különböző mértékben tágul egyik is, másik is. A vékony zománcréteg tartósabb használat után nem tudja elviselni ezt a feszültséget, ezért megrepedezik.


530. Miért reped meg könnyebben a vastagabb vizespohár, mint a vékonyabb?

A forró folyadék az üveg belső oldalát melegíti. Ez pillanatok alatt átforrósodik, a belső üvegoldal kitágulna, de a külső üvegoldal még nem forrósodott át, nem tágul, az üveg elpattan. Ha az üveg fala vékony, akkor a belső oldal átmelegedése hamar átterjed a külső oldalra, nem keletkezik akkora hőmérséklet-különbség a két oldal között, kisebb a repedés veszélye.


531. Miért nem reped meg megfelelő óvatos kezelés mellett a jénai üvegből készült főzőedény?

A közönséges üveg hő hatására nagyobb mértékben tágul, mint amennyit a rugalmassága elbír. Ezért melegítéskor, bizonyos hőmérsékleti érték felett elreped. A jénai főzőedény olyan üvegfajtából készül, amely melegítés hatására kisebb mértékben tágul, mint a közönséges üveg. A jénai üvegedényt gyártásakor lassan és egyenletesen hűtik, ami az üveget feszültségmentessé, vagyis hőállóvá teszi.


532. Miért nem repednek meg a fémedények?

(1) A vas, réz, alumínium, amikből edényeink készülnek, nem merev anyagok. Jól bírják a hajlítást, nyújtást, alakítást. Ha egyik oldaluk a 200 °C-os tűzhelylapon van, a másik oldaluk a benne levő 100 °C-os víz hőfokán, az edény feneke a hőmérséklet-különbség miatt legfeljebb kis alakváltozást szenved, nem reped.

(2) A fémek igen jó hővezetők. Tehát a fémlap két fala közötti hőmérséklet-különbség hamar kiegyenlítődik, ha például a lángba tartjuk.


533. Miért olyan vékony az izzólámpa burája, illetve a termosz palackja?

Minél vékonyabb az üveg, annál kisebb a hőmérséklet-különbségek miatt előálló repedés veszélye. Például az izzólámpa belsejében 2400 °C hőmérsékletű izzószál izzik, míg burájuk külső felén szobahőmérséklet van.


534. Miért repedhet meg az öntöttvas tűzhelylap, ha hideg víz ömlik rá?

Ahol a víz kiömlött, ott hirtelen összehúzódás következett be.


535. Miért károsítja a fogzománcot a forró étel vagy a jeges ital?

A forró étel és a jeges ital azért károsítja, a fogzománcot, mert a fog zománc alatti rétegei nem azonos mértékben tágulnak a forró étellel, illetve a jeges itallal érintkező fogzománccal, így a fogzománcon repedések keletkezhetnek.


536. Miért egészségtelen meleg étel fogyasztása után jeges italt inni?

A fogzománc gyors hőmérséklet-változásai gyors térfogatváltozásokat okoznak. Ez könnyen a zománc sérüléséhez vezethet.


537. Miért ropog jobban éjjel a parketta?

A száradó fa összehúzódik, görbül, vetemedik, alakja változik. A szorosan illesztett parkettalécek ezért elmozdulnak, ez gyenge hanggal jár, pattogást, ropogást okoz. Nappal a környezet zaja miatt ezt nem halljuk. Éjjel azonban, amikor nyugalom, csend van, a gyengébb hangokat is észleljük.


538. Miért kell a vízvezetékcsöveket óvni a befagyástól?

A víz fagyáskor kiterjed, ezért szétfeszíti, meg is repeszti a csöveket.  Tavasszal a jég megolvad, a repedéseken folyni kezd a víz.


539. Miért fektetik a vízvezeték csöveit legalább 80 cm-re a föld felszíne alá?

A tapasztalatok szerint hazánkban 80 cm alatti mélységben a talajban lévő víz már nem fagy meg, így a vízvezetékcsöveket nem repesztheti szét.


540. Miért pusztulnak el néha a fák fagy hatására?

A növényi nedvek fagyáskor kitágulnak, és szétroncsolják a növények rostjait.


541. Miért veszélyesebb a téli erős fagy, mint a nyári forróság a villany póznákat összekötő vezetékszakaszokra nézve?

Télen az anyagok - a hőtágulás törvényének megfelelően - a hőmérséklet-csökkenés hatására összehúzódnak. A villanyvezetékek hossza is csökken, azaz a felfüggesztésnél kisebb szöget zárnak be a vízszintessel. A változatlan nagyságú nehézségi erőt a felfüggesztésnél ébredő erők ellensúlyozzák. A kisebb szög miatt ezek igen nagyra növekedhetnek, s ez a vezetékek elszakadásához vezethet. Tovább növeli ennek esélyét a rárakódó hó, zúzmara, illetve az, hogy alacsonyabb hőmérsékleten az anyagok ridegebbek.

Nyáron a belógás fokozódásával csak az egyes tárgyakkal való közvetlen érintkezésből származó veszély növekszik, ám ez megfelelő oszlopmagassággal és a fák nyírásával megelőzhető.


542. Miért nem használhatunk vasbeton helyett alumíniumbetont?

Az alumínium és a beton nem egyenlő mértékben tágul azonos hőmérséklet-emelkedés hatására. A beton megrepedezne, az alumínium pálcák elválnának a betontól.


543. Miért keletkeznek télen a Balatonon jégrianások?

Hirtelen lehűléskor a tavi jég összehúzódik, húzófeszültségek lépnek fel benne, mivel a jég a széleken többnyire a partokhoz tapad, így nem tud összehúzódni. A jég vastagsága is változó, így egyes helyeken más-más az összehúzódás mértéke, s a lehűlés sem egyenletes. A nem minden irányban azonos mértékű (anizotrop) összehúzódás, valamint a széleken ébredő ellenállás miatti húzó- és nyírófeszültségek hatására a jég elreped. Ekkor keletkeznek a jégrianások. Különösen nagy kiterjedésű jégpáncélnál tapasztalható ez; nem véletlenül a Balaton egyik híressége a mennydörgésszerű robajjal kísért, nagy, hosszú rianások kialakulása.

Finomabb változása a jégnek, amikor vastagabb jégtakarón a felszín és az alsó, vízzel érintkező felület közti hőmérséklet-különbség (a jég rossz hővezető) okozta feszültségek hoznak létre repedéseket.  Ezek jóval kisebbek a nagy rianásos repedéseknél. Az ilyenkor fellépő hangeffektusokra, amelyek zizegésben, csattogásokban, durranásokban nyilvánulnak meg, mondják, hogy "zenél a jég". Ez már kisebb tavaknál is megfigyelhető.

A fordított folyamat akkor következik be, amikor a hőmérséklet emelkedik. Ekkor a jég tágul, a repedések bezáródnak. További táguláskor a jég ismét a part ellenállásába ütközik, nyomófeszültségek ébrednek benne. A nyomóterhelés nem repeszti a jeget, így a jégkéreg minden nagyobb repedés nélkül a partra tolódik.  Ezt tavaszodván megfigyelhetjük a folyópartokon is. Ilyenkor a nyomó igénybevétel miatt repedésmentes a felület (a repedések bezáródnak). Csak később esik darabokra az olvadás miatt elvékonyodó jég.


544. Miért "énekelnek" a sivatagi szobrok éjszaka?

A sivatagokban időnként meglepő hanghatások történnek a hőtágulás következtében. A nappali nagy melegben a felszínen lévő kőzetek, sőt helyenként az ősi kőszobrok is annyira felmelegszenek, illetve éjszaka annyira lehűlnek, hogy anyaguk és az alattuk lévő, közelítőleg állandó hőmérsékletű rétegek között elmozdulások jönnek létre. Az elmozdulások, elcsúszások éles, csikorgó hanghatásokkal járnak együtt, a sivatagi szobrok "énekelnek".Folyadékok hőtágulása


545. Miért nem töltik színültig az üvegeket folyadékkal?

Azonos hőmérséklet-emelkedés hatására a folyadékok nagyobb mértékben tágulnak, mint a szilárd testek, így az üvegek szétrepedhetnek.


546. Miért nagyobb a 0°C-os jég térfogata, mint a 0°C-os vízé?

Mivel a vízmolekulák kristályrácsba rendeződve egymástól távolabb kerültek. Most már nemcsak az oxigén- és hidrogénatomok, hanem - a hidrogénkötések miatt - a molekulák sem lehetnek egymáshoz a kötéstávolságnál közelebb.


547. Miért nem célszerű a fűtőolajos kannát színültig tölteni?

Mert ha melegebb helyre visszük, a folyadék nagyobb mértékben tágul, mint a szilárd halmazállapotú kanna. Az olaj egy része kicsordul.


548. Miért engedik le a téli hidegben a szabadban maradó autók hűtővizét?

A hűtővíz fagyáskor tágul, szétrepesztheti a hűtőrendszert.

Napjainkban a gépkocsikban olyan hűtőfolyadékot használnak, melyek fagyáspontja jóval 0 °C alatt van, így a nálunk szokásos téli hidegben még nem fagy meg.


549. Miért lesz tavaszra porhanyós az őszi szántás?

A talajrögök repedéseibe behatoló víz télen megfagy, kitágul, szétrepeszti, felaprózza a rögöket.


550. Miért használunk általában higanyos hőmérőt?

(1) A hőmérő folyadékát úgy kell megválasztani, hogy lehetőleg éppen olyan egyenletesen táguljon, mint a gáz. Ennek a feltételnek legjobban a higany felel meg.

(2) A hőmérő kevés hőt vonjon el attól az anyagtól, amelynek a hőmérsékletét mérni akarjuk. Ebből a szempontból is a higany a legjobb.

(3) Jól vezesse a hőt a hőmérő folyadéka, hogy gyorsan kialakulhasson a termikus egyensúlyi állapot.


551. Miért lehet higany helyett más folyadékot is, pl. alkoholt alkalmazni a hőmérőben?

Azért, mert az alkohol hőtágulási együtthatója elég nagy ahhoz, hogy a kis hőmérsékletváltozást is érzékelhető térfogatváltozás kísérje.


552. Miért kell lerázni a lázmérőt?

A lázmérők az úgynevezett maximum-hőmérők közé tartoznak, ami azt jelenti, hogy a mérési idő alatt mért legmagasabb hőmérsékleten megállnak; erről az értékről a higanyszál nem húzódik vissza. Ezt azzal érik el, hogy a higanycsőben a skála alatt, a higanytartály torkolata felett egy szűkület van. Ez nem akadályozza meg, hogy felmelegedésnél - a higany kiterjedésekor - a szál átjusson rajta, de lehűlés alatt - amikor a higany összehúzódik - a szál itt elszakad, és a csőben maradó kiálló vége jelzi a mérés alatti legmagasabb hőmérsékletet.

Újabb mérés előtt a higanyszálat "lerázással" kell a tartályban levő többi higannyal egyesíteni.


553. Miért alkalmasabb a pontos mérésre a kisebb keresztmetszetű üvegcsövei ellátott hőmérő, mint a nagyobb keresztmetszetű?

Az üvegcsőben levő folyadék adott hőmérséklet-változáshoz tartozó hosszváltozása annál nagyobb, minél kisebb az üvegcső keresztmetszete. Tehát a kis keresztmetszetű üvegcsövei ellátott hőmérő a kis hőmérsékletváltozást is a folyadékszint nagy elmozdulásával jelzi. Ezért alkalmasabb a pontos mérésre.


554. Miért süllyed először, csak azután kezd emelkedni a higanyszint, amikor a tizedfokos hőmérőt meleg vízbe mártjuk?

Amikor a hőmérőt meleg vízbe mártjuk, az üveg rossz hővezető képessége miatt a hőmérsékleti egyensúly beállta előtt az üveg kissé magasabb hőmérsékletű, mint a higany, így kezdetben egy rövid ideig az üvegtartály térfogati hőtágulása meghaladja a higanyét, egy kevés higany visszafolyik a tartályba, és a higanyszál lesüllyed.  Azonban a higany köbös hőtágulási együtthatója kb. 7 - 10-szerese a hőmérőüveg hőtágulási együtthatójának, így a higany tágulása - kissé alacsonyabb hőmérséklete ellenére - nagyon hamar meghaladja az üvegtartály tágulását. Ekkor a higanyszál már felfelé mozog. Amikor beáll a hőmérsékleti egyensúly, azaz jól végzett mérés (kellően nagy tömegű víz) esetén a hőmérő átveszi a víz hőmérsékletét, helyes értéket olvashatunk le, mivel a hőmérő tervezésekor és hitelesítésekor mind a higany, mind az üveg hőtágulását figyelembe veszik.Gázok hőtágulása


555. Miért nem célszerű az erősen felfújt gumimatracot a tűző napon hagyni?

A hőmérséklet növekedésekor nő a matracban a levegő nyomása. A levegő a matracot egyre jobban feszíti, így a matrac szétrepedhet.


556. Miért nem szabad a sprays dobozokat (napolaj, dezodor stb.) tűző napra tenni?

Azért nem szabad a tűző napra tenni a sprays dobozokat, mert nagyon felmelegszik a doboz és a benne lévő anyag. A dobozban lévő gázban olyan mértékű lehet a nyomás növekedése, hogy szétrepeszti a doboz falát, vagyis felrobban a tartály.HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOK

Olvadás, fagyás


557. Miért nem emelkedik a hőmérséklet a tiszta szilárd anyagok olvadása közben?

Olvadás közben a hő a kristályos anyag kristályrácsának felbontására fordítódik. Az anyag már felolvadt részében lehetnek az olvadáspontnál melegebb helyek, de ezek hőmérséklete gyorsan kiegyenlítődik a még fel nem olvadt anyag hőmérsékletével, így a közölt hő mindaddig nem emeli az egész anyag hőmérsékletét, amíg a kristályrács teljesen fel nem bomlott.


558. Miért csúszik a síléc a havon?

Közismert dolog, hogy a sítalpaknak a havon való kellemes csúszását -akárcsak a szánkóét vagy a jégen a korcsolyákét - a csúszó felület és a hó vagy a jég között képződő vékony, megolvadt vízrétegnek köszönhetjük. Sokan tévesen úgy gondolják, hogy sízéskor ezt a vékony kenőréteget a hóra nehezedő nyomás hozza létre. Általában azonban ez nem így van.

A csúszófelület vízfilmrétegét a hó és a léc közötti súrlódásban felszabaduló hő hatása alakítja ki.

Ezért alkalmatlanok sílécek készítésére a jó hővezető anyagok, például a fémek. Ezek idő előtt elvezetnék a havat megolvasztó s a csúszáshoz okvetlenül szükséges hőt. Ezért volt mindig is a sílécek anyaga fa, újabban pedig bizonyos műanyagok, vagy ha netalán mégis fém, a felület mindenképpen műanyag.

Ugyanezért - a körülményeknek megfelelő csúszási tulajdonságok kialakításához - van szükség arra is, hogy a lécek csúszófelületét bekenjék valamilyen, a hónak megfelelő minőségű anyaggal, síviasszal, vaxszal. Más és más típusú síviaszt használnak a lesikláshoz, a futáshoz és az ugráshoz, de aszerint is változtatni kell a viaszt, hogy a hó puha, félpuha vagy kemény, száraz vagy nedves, friss porhó vagy kásás, latyakos olvadék stb. Mindez azonban külön tudomány, amelyben a jó sízők nagymesterek, s amiről a kívülállónak elég csupán annyit tudnia, hogy a megfelelő, a hó minőségéhez az időjárási viszonyokhoz - elsősorban a hőmérséklethez - és a versenyző stílusához jól alkalmazkodó viaszolás bizony eldöntheti a síversenyeket.

A csúszásnak egy másik fontos technikai segítője a lécek középvonalába mélyített hosszú barázda. E barázda segít bennünket a nemkívánatos oldalirányú elmozdulások kivédésében: szinte egysínű vasútként működik s egyenes pályára tereli a sízőt.

Még valamire jó ez a barázda: megakadályozza, hogy légritkított tér alakuljon ki a nagy sebességgel mozgó lécek alatt. Az ugyanis nagymértékben fokozná a lécek tapadását, s ezáltal csökkentené a sebességet.

A sízésben azonban többnyire nem az erős tapadás a gond, hanem éppen az, hogy nagyon is kicsi a súrlódás, és nagyon is nagy a sebesség.

Megjegyzés: A kérdésre a közelmúltig az előző választ tartották helyesnek a szakemberek. Azonban osztrák kutatók kidolgoztak egy módszert, mellyel mérni akarták a síléc alatt képződő vízréteg vastagságát. Meghökkenve észlelték, hogy a sílécek alatt nem találtak semmiféle vékony vízréteget. Ezek után nyitott kérdés, milyen fizikai jelenségek magyarázzák, hogy a sílécek jól csúsznak a havon.


559. Miért keskeny a korcsolya éle?

Keskeny élen jobban lehet siklani a jégen, mert azzal, hogy a korcsolyázó súlyával a keskeny élekre nehezedik, a felületre átadódó nagy nyomás következtében a jég kissé megolvad, és az így keletkező vékony vízréteg csökkenti a súrlódást, mintegy "olajozza" a korcsolya útját.


560. Miért siklik a korcsolya?

A nyomás hatására a korcsolya élei alatt az előrehaladás közben rövid időre vékony olvadékvíz-réteg képződik, ami csökkenti a súrlódást, tehát a korcsolya nem a jégen, hanem vízen csúszik.


561. Miért keletkezik korcsolyázás közben vízréteg a jég és a korcsolya között?

A közhiedelem szerint korcsolyázás közben a korcsolya és a jég között azért alakul ki folyadékréteg, mert a jég nagy nyomáson megolvad. Ennek az az alapja, hogy mivel a jég sűrűsége kisebb, mint a cseppfolyós vízé (általános esetben a szilárd fázis sűrűsége nagyobb, mint a folyadékfázisé), az

a nyomás, amelyet a korcsolya a jégre gyakorol, megolvasztja a jeget. Az alábbiakban felsorolunk néhány tényt, amelyek ez ellen a hipotézis ellen szólnak. A közönséges (hexagonális kristályokból álló) jég és a cseppfolyós víz közötti egyensúly -22 °C-on megszűnik, tehát ez alatti hőmérsékleten semmiképpen nem olvaszthatja meg a nyomás a jeget, miközben ennél alacsonyabb hőmérsékleten is vígan lehet korcsolyázni. A műjég hőmérsékletét kb. -8 °C-on tartják, és könnyen kiszámítható (figyelembe véve, hogy a jég és a cseppfolyós víz egyensúlya kb. 130 atm nyomásra tolódik el egy fokkal), hogy a korcsolya által a jégre kifejtett nyomás nem elegendő a jég megolvasztásához, még ezen a hőmérsékleten sem. Súrlódási mérések szerint szilárd kriptonon és szén-dioxidon is ugyanolyan jól lehetne korcsolyázni az olvadáspont környezetében, mint a jégen. Márpedig ebben az esetben szó sem lehet nyomás hatására bekövetkező olvadásról, hiszen a kripton és a szén-dioxid esetében a szilárd fázis sűrűsége nagyobb, mint a folyadékfázisé. Ha a jég felszínén keletkező folyadékréteg nem a nyomás hatására jön létre, mivel magyarázható a kialakulása? A legelfogadottabb nézet szerint a vízréteg a korcsolyázás (síelés) során a súrlódás következtében keletkező hő hatására alakul ki. Ezt támasztja alá többek közt, hogy mivel a sárgarézből készült sí jó hővezetése következtében a súrlódási hőt gyorsan elvezeti és így folyadékréteg nem marad meg, sokkal nagyobb a súrlódás síelés közben, mint például az ebonitból készült sí esetében. Kimutatták az olvadáspont közelében végzett vezetőképesség-mérésekkel azt is, hogy a sí és a hó közötti folyadékréteg folyamatosan keletkezik síelés közben, míg ha a sí áll, gyakorlatilag nem képződik folyadékréteg a hó felszínén.


562. Miért könnyebb korcsolyázni enyhe időben, mint nagy hidegben?

Azt gondolnánk, hogy a jég önmagában csúszós, de nem így van.  Mikor korcsolyázunk, korcsolyánk éle alatt a jég átmenetileg megolvad, egy vékony, síkos filmszerű réteget képezve. Ha nagyon hideg van, a jég nem olvad meg olyan könnyen, ami a jeget "ragadóssá", nehezen korcsolyázhatóvá teszi.


563. Miért fagy meg gyorsabban bizonyos körülmények között a meleg víz, mint a hideg víz?

A hideg víznek először a tetején keletkezik vékony jégréteg, amely megakadályozza, hogy keveredéssel hő jusson a felülethez. A meleg vízből először az edény oldalain és fenekén válnak ki jégkristályok, a teteje folyékony és viszonylag meleg marad, ezért a hősugárzás miatti növesztés a korábbinál nagyobb sebességgel folytatódik. A nagy hőmérséklet-különbség élénk keveredést idéz elő, amely folyton hőt szállít a felületre - még akkor is, ha a víz túlnyomó része megfagyott.

Előfordulhat, hogy meleg vízből hamarabb készíthető jégkocka, mint hidegből. Ez úgy érhető el, hogy a vízzel teli jégkockatartót jeges vagy zúzmarás felületre tesszük. A meleg kissé megolvasztja az edény alatti jeget, ami megkönnyíti az edény és a hideg felület közötti hőátadást. A jégkockatartóból és a vízből így gyorsabban áramlik ki a hő, és ennek hatása többet nyom a latba annál, hogy nagyobb hőmennyiséget kell elszállítani. Ha az edényt felfüggesztjük vagy száraz felületre tesszük, a meleg víz nem használ.

A jelenséget Sir Francis Bacon is megfigyelte, aki fadézsákat helyezett jégre. Sőt erről már Arisztotelész is ír a Meteorológiában: "Amikor a vizet gyorsan le akarják hűteni, sokan előbb a napra teszik ki. Ezért amikor a lakosok letáboroznak a jégen, hogy halásszanak (lyukat vágnak a jégbe, azután halásznak), meleg vizet öntenek a botjaik köré, amely gyorsabban fagy meg; mert a jeget úgy használják, mint az ólmot a botok rögzítéséhez." Megfigyelhetjük azt is, hogy a fagylaltmassza gyorsabban fagy meg, ha melegen tesszük a fagyasztóba. Ez a furcsa viselkedés a vízben kialakuló függőleges hőmérséklet-gradienssel magyarázható. A fenti felszín növesztésének sebessége arányos a hőmérséklettel. Ha a felszín magasabb hőfokon tartható, mint a folyadék egésze, akkor a hővesztés sebessége nagyobb lesz, mint abban az esetben, amikor a víznek ugyanaz az átlagos hőmérséklete, de a hőmérséklet eloszlása egyenletes. Ha a vizet magas fémedényben tesszük a fagyasztóba, a furcsa jelenség nem áll elő. Ezt úgy magyarázhatjuk, hogy a magas fémedényben kialakuló hőmérséklet-gradienst rövidre zárta a fémfalakon jelentkező hővezetés.


564. Miért fordulhat elő, hogy később olvad el az úton összetaposott hó, mint az út melletti, amit nem tapostak össze?

A 0 °C-nál melegebb levegő a laza hóra gyakorol nagyobb hatást, azt jóval gyorsabban átjárva hamarabb idézi elő az olvadást, mint az összetapadt, sima felülettel rendelkező letaposott hó esetén.


565. Miért olvad el a hó, ha megsózzuk, és miért nem fagy meg ekkor a hóié, holott a hőmérséklet 0°C alatt van? Miért szokták a sót homokkal keverni?

A hó szilárd, kristályos szerkezetű víz. A földet borító hóréteg kristályain azonban igen kis mennyiségű folyékony víz is van.  Amikor a hóra nátrium-kloridot, hétköznapi nevén konyhasót szórunk, ez oldódni kezd abban a kevés vízben, és ott nagyon tömény sóoldat keletkezik.

Ha valamilyen sót, például konyhasót oldunk vízben, akkor a víz fagyáspontja csökken, vagyis 0 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten fagy meg. Minél töményebb az oldat - vagyis minél több sót oldottunk fel ugyanannyi vízben - annál alacsonyabb hőfokon következik be a fagyás. Ezért nem fagy meg a sós víz akkor sem, ha a hőmérő higanyszála több fokkal is a fagypont alá süllyed. A hókristályok felületén keletkező rendkívül tömény sóoldatban a hó oldódni kezd. A megszaporodott folyadék azután még több konyhasót old föl. Elegendő só esetén az egész hóréteg sóoldattá alakulhat.

Ha csak kevés sót szórunk a hóra, akkor ez csupán megkásásodik. A kásás havat a járművek nem tapasztják össze, és így nem fagy oda az úttesthez. A hómunkások és a gépek könnyen odébb tolhatják, elhordhatják. A homok a hókristályok felületére tapadva a csúszósságot csökkenti. A keverékben általában 15% a só, 85% a homok. Telente több tízezer m3 keveréket szórnak ki Budapest utcáira.


566. Miért olvad meg a hó a háztetőn hamarabb, mint az aszfalton?

A vízszintes aszfaltra ferdén esnek a napsugarak, míg a ferdén álló háztetőre majdnem merőlegesen. Másrészt a háztetőt alulról a ház is "fűti".


567. Miért kezdik nyomban sózni a lakóházak gondozói a járdát, ha a havazást fagy követi?

A sózott hó nehezebben fagy. Csak a tiszta víz fagy nulla fokon. A sós víz vagy hó fagypontja alacsonyabb.


568. Miért a fák tövénél kezd el olvadni a hó?

A sötétebb színű testek jobban elnyelik a rájuk eső fénysugarakat, mint a világosak. Az abszolút fekete testek fényelnyelése 100 százalékos, míg a fehér, sima felületű testek a rájuk eső fényt teljes egészében visszaverik.

A világos hó meglehetősen jól visszaveri a ráeső napsugarakat, ezért csak kicsit melegszik, magától nehezen olvad. A sötét színű fatörzs sokkal több napsugarat nyel el, csak keveset ver vissza, így jobban melegszik, mint a hó. Ezért a melegebb fatörzs közelében a hó gyorsabban olvad, mint a fa törzsétől távolabb.


569. Miért védhetjük meg fagyveszélyes tavaszi éjszakákon a gyümölcsfák rügyeit és virágait vízzel történő permetezéssel a fagyás ellen?

Egyidejűleg több hatással is magyarázhatjuk. A rügyet, a virágot körülvevő víznek nagy a fajhője, így csak lassan hűl le a vízréteg és vele együtt a gyümölcsfa érzékeny része. A leglényegesebb hatás az, hogy amíg a vízréteg megfagy, addig a hőmérséklete nem csökken le 0 °C alá, s ez védi az élő anyagban lévő sóoldatot a fagyáspontjára való lehűléstől. Tartós és szakszerű permetezéssel vízpárafüggönyt alakíthatunk ki a gyümölcsfák körül. Ez a füstöléshez hasonló eredményt ad: csökkenti a hőkisugárzást és ezzel az éjjeli lehűlés mértékét (üvegházhatás). Hátránya, hogy csak szélcsendes időben alkalmazható.


570. Miért takarják le télen a legértékesebb kő-, ill.  márványszobrokat?

Ha repedéseibe víz szivárogna, az a fagyás folyamata közben kitágulna és teljesen elrepesztené a szobrot.


571. Miért törik össze a fagyasztóban felejtett üdítővel tele lévő üveg?

Azért, mert a megfagyott folyadéknak nagyobb lett a térfogata, mivel a vízmolekulák kristályrácsba rendeződve egymástól távolabb kerültek. Most már nemcsak az oxigén- és hidrogénatomok, hanem - a hidrogénkötések miatt - a molekulák sem lehetnek egymáshoz a kötéstávolságnál közelebb. Az üveg nem tudja térfogatát ilyen nagymértékben változtatni, így elreped.


572. Miért fagy rá a kezünk a szénsavas patronra, amikor szódat készítünk?

A patronban nyomás alatt lévő szén-dioxid gáz van. Amikor szódat csinálunk, a gáz kiszabadul a patronból, kiterjed, és így a nyomása csökken. A hirtelen gyors tágulás lehűléssel jár. így hűl le a patron annyira, hogy az ujjunk is odafagyhat.


573. Miért nem sikerülhet nagyon nagy hidegben a hógolyógyúrás?

Amikor a porhóból (apró hókristályokból) hógolyót gyúrunk, a nyomás hatására a hó sok helyen kissé megolvad, mert az olvadáspont alacsonyabb lesz, mint a hó hőmérséklete. A nyomást megszüntetve a megolvadt víz újra megfagy, ezzel egymáshoz fagyasztja az addig különálló jégkristályokat, így a porhóból szilárd, alaktartó hógolyót nyertünk. Nagyon nagy hidegben előfordulhat, hogy nem sikerül a hógolyókészítés, mert a kezünkkel nem tudunk akkora nyomást kifejteni, hogy a jég olvadáspontja a hó hőmérséklete alá csökkenjen.


574. Miért fagyhat meg egy a hűtőből kivett sör, az üveg felnyitása után?

A jelenséget három folyamat idézi elő. Először is az oldatból kiszabaduló buborékok a túlhűtött folyadékban kristályosodási gócként viselkednek. Valószínűleg ez a legfontosabb hatás.

Másodszor: a megnövekedett nyomás csökkenti a víz fagyáspontját.  Sok jól ismert jelenségnek ez az alapja; például ezért tapad össze a hógolyó, ezért csúszik a korcsolya a jégen stb. A palack nyitásakor bekövetkező nyomáscsökkenés miatt a víz magasabb hőmérsékleten fagy meg.

Harmadszor: a sörből távozó gáz kiterjed, és adiabatikus hűtése csökkenti a sör hőmérsékletét.


575. Miért "hűt" jobban a fagyott állapotban elfogyasztott fagylalt, mint amikor olvadt állapotban fogyasztjuk el?

Igazából mindkettő hőmérséklete ugyanaz, hiszen a fagylalt nem melegszik fel, hanem az olvadáspont hőmérsékletén marad mindaddig, amíg teljesen meg nem olvadt. Azonban minden olvadó anyag hőt nyel el anélkül, hogy felmelegedne: ez az úgynevezett olvadási hő a szilárd halmazállapotból a cseppfolyós halmazállapotba való átmenethez szükséges. Az olvadási hő igen jelentékeny: a jég megolvadásához például annyi hő szükséges, amivel ugyanazt a vízmennyiséget (amikor már megolvadt) 0°C-ról 80°C-ra lehetne felmelegíteni. A szilárd állapotban elnyelt fagylalt az olvadási hőt testünktől vonja el, tehát sokkal jobban hűt, mint a fagylalt-olvadék.


576. Miért van télen jégvirág az ablakon?

A jégvirág téli, igen hideg időben, fűtött helyiségek külső ablakainak belső felületén keletkező, finom, kristályos jégbevonat. Az ablaküveget télen a külső fagyos levegő erősen lehűti. A szobában levő meleg levegő, érintkezve a hideg ablakfelülettel, igen vékony rétegben harmatpont alá hűl, és az ablaküvegen megkezdődik a pára kicsapódása. Először néhány kis jégkristály keletkezik. A jégkristályok egyes csúcsain folytatódik a kicsapódás, majd az újabb csúcsokon, és így tovább. Ennek következtében rendkívül érdekes, ágas-bogas, néha egészen szabályosnak tűnő páfrányszerű jégbevonat keletkezik.

Ha nedves az ablaküveg és az azon levő vízhártya megfagy, akkor is jégbevonat keletkezik, ezt azonban megkülönböztetésképpen ablakjégnek nevezik.


577. Miért keletkezhet csőszerű jégcsap torony vízzel telt edényben a hideg téli napokon?

A jégcsap tornyokat a megszilárduló víz térfogatának növekedése idézi elő. A kis edényekben a víz először a széleken fagy meg és a középpont felé haladva hártyát képez.

A jég felszíne és a fagyás előrehaladása általában szabálytalan; bordák és mélyedések alakulnak ki, amelyeket minden pocsolyában megfigyelhetünk télen.

Megfelelő időjárás esetén azonban csaknem egyenletes jég képződhet. Ha a szélek megfagytak és letapadtak a kis (rendszerint kerek) edényben, a fázisváltozás miatt tágulási nyomás lép fel a jég felszíne alatt, ahogy egyre több víz fagy meg.

Ha keletkezik egy kis repedés, ami csökkenti a nyomást, a jég alól víz nyomulhat föl. Ennek a felülete gyorsan megfagy, ahogy a jégből kiemelkedik. Ha az edényben sok víz van még, és a hőmérséklet nem csökken olyan rohamosan, hogy az edény tartalma gyorsan megfagyjon, jégtorony nőhet ki a repedésből vagy lyukból.

A torony alakja, dőlésszöge a repedés alakjától függ. A kör és a háromszög a leggyakoribb. Az egyenletes, fagyos szél vízszintes jégcsapokat is formázhat. Láttak már olyan spirális jégcsapot, amely nyolcszor csavarodott körbe.

A jelenség azért nem gyakori, mert kedvező időjárási körülmények szükségesek hozzá.


578. Miért nem fagynak meg 0°C-on a növényi nedvek, illetve a vér?

Az oldatok fagyáspontja általában alacsonyabb, mint a tiszta oldószeré. A konyhasóoldat fagyáspontja például alacsonyabb, mint a tiszta víz fagyáspontja. A sós tengervíz fagyáspontja például alacsonyabb, mint a tiszta víz fagyáspontja. A sós tengervíz fagyáspontja -2,5°C, a 20%-os konyhasóoldat fagyáspontja -18 °C. A cukor és az ásványi sók vizes oldatainak fagyáspontja is alacsonyabb, mint a tiszta vízé. Ezért a vér és a növényi nedvek 0 °C-on még nem fagynak meg.


579. Miért fagy meg hamarabb a cukrozott víz, mint a sós víz?

A vízben oldott szilárd anyagok mindig az oldott részecskék számának a vízmolekulák számához viszonyított arányának megfelelően csökkentik a víz fagyáspontját. Ha kétszer annyi részecske van a vízben, mint korábban, kétszer annyit csökken a fagyáspont.

A só is, a cukor is oldódik a vízben, ezért mindkettő csökkenti a fagyáspontot, de a só jobban. Ennek az az oka, hogy a só sokkal több oldott részecskét juttat a pohár vízbe, mint a cukor. Először is a konyhasó sűrűsége csaknem 40%-kal nagyobb, mint a kristálycukoré (répacukoré), ezért egy kanál só nehezebb, mint egy kanál cukor.  Másodszor, a sómolekula (NaCl) tömege csak 8,5%-a a répacukor- molekuláénak, ezért egy kg sóban sokkal több sómolekula van, mint ahány cukormolekula van egy kg cukorban. Végül, amikor a só feloldódik a vízben, nátrium- és kloridionokká bomlik (Na+ és Cl-).  Emiatt a só oldásakor a kétszeresére nő a részecskék sűrűsége. A cukormolekulák nem bomlanak fel a vízben. Végső soron sokkal több oldott részecske kerül a pohárba, ha egy kanál sót oldunk fel, mint amikor egy kanál cukrot oldunk. A só tehát jobban csökkenti a fagyáspontot, és a sós víz lassabban fagy meg.


580. Miért van sokkal több jég a Déli-sarkon, mint az Északin?

A Déli-sarkon levő Antarktisz egy kontinens. Az Északi-sarkon az Arktisz egy óceánon úszik, amelynek nagy a hőkapacitása. Az óceán felszínmelegítő hatása az Arktiszon nagy mennyiségű jeget olvaszt meg.


581. Miért nem fagy be fenékig a tó?

A víz hőtágulási viselkedése kivételes. Meglepődve tapasztalhatjuk, hogy az olvadásponttól 4 °C-ig a víz melegítés közben összehúzódik! Megfigyeléseink azt mutatják, hogy a víz 4°C-on tölti ki a legkisebb térfogatot. Fagyás-kor a víz nem összehúzódik, hanem kitágul, tehát a jég könnyebb (kisebb sűrűségű), mint a víz. Tiszta víz esetén a fagyáskor fellépő sűrűségcsökkenés 8%-os, ami igen nagy érték.

A víz kivételes viselkedésének fontos szerepe van a tavak növény- és állatvilágának életében olyan vidékeken, ahol a telek hidegek.  Amikor egy tó lehűl, a felszínen lévő lehűlt víz a tó aljára merül, mert sűrűsége nagyobb. Azonban miután a hőmérséklet eléri a 4°C- ot, ez az áramlás megszűnik, és a felszínhez közeli víz hidegebb (és kisebb sűrűségű) marad, mint a tó alján lévő víz. Amikor a felszínen lévő víz 0 °C hőmérsékletre hűl le, a tó teteje kezd befagyni, mialatt a tó alján a hőmérséklet 4 °C marad. A jég sűrűsége kisebb a vízénél, így bármennyi jég is keletkezik, a jég a tó felszínén úszik. A víz ezért felülről lefelé fagy (más folyadék fagyása általában alulról felfelé történik), és mivel a jég rossz hővezető, a jég vastagsága csak viszonylag lassan növekszik. Ha a tó nem túl sekély, akkor az alján mindig marad valamennyi víz. még akkor is, ha, a felszínét hosszú hónapokra jégpáncél borítja, így a tó alján, a 4°C-os vízben a növények és az állatok képesek átvészelni a kemény teleket, nem fagynak meg.


582. Miért kerüli ki a repülőgép a zivatarfelhőt?

A zivatarfelhőben 0 °C alá hűlt vízcseppecskék vannak. Ezek jégréteggel vonják be a repülőgépet. Tegyük fel, hogy a gép összfelülete 200m2, és 2cm vastag jégréteg rakódik rá. Mennyivel lesz nehezebb a gép? A gépre összesen 4 m3 jég rakódott le. Mivel 1 dm3 jég tömege 0,9 kg, ezért a gép 3600 kg-mal lett nehezebb.


583. Miért találhattak jeget egy izzóan leeső meteorit becsapódási helyén?


1960-ban Indiában leesett egy meteorit. A zuhanó test tűzcsóvát húzott maga után és fehérizzásig felmelegedve egy mocsárba csapódott. A becsapódás helyére siető emberek nem akartak hinni a szemüknek, amikor a közelben jégdarabokat találtak. Az "égi tűz" jeget hozott a trópusi Indiába?

A meteorit hőmérséklete néhány Kelvin-fok, amikor a Föld légköréhez érkezik. Mivel igen nagy a sebessége, ezért a légkörben csak rövid ideig tartózkodik. Anyagának a hővezető képessége kicsi, ezért belseje megőrzi a világűr hőmérsékletét annak ellenére, hogy felszíne a levegővel való súrlódás miatt rendszerint megolvad. Ha a meteorit vízbe kerül, akkor a felhevült felszíni réteg igen gyorsan lehűl, és felületét vastag jégréteg borítja. Ennek a jégtakarónak a darabjait találták meg a meteorit becsapódási helyén.


584. Miért és hogyan keletkezik a gleccser?

A hegyekben egymásra rakódó hórétegek nyomása miatt az alsóbb régiókban az olvadás, az újrafagyás és az átszublimálás miatt kialakult a sok levegőt tartalmazó, szemcsés jég, az úgynevezett firnjég. Ahogy a firngyűjtő medencékben újabb és újabb hórétegek rakódnak le, úgy kerül a firn egyre mélyebbre, ahol az egyre nagyobb nyomás és a leszivárgó víz együttes hatására előbb laza, végül teljesen tömör jéggé kristályosodik át. A tömörödés hatására a firnszemcsék közül szinte teljesen kiszorul a levegő, s csak mikroszkopikus légbuborékok maradnak vissza, amelyekben a fény Rayleigh-féle szóródást szenved. Ezért a tömör jég kékes árnyalatú. A firnjég színe ezzel szemben fehér, a fénynek a szemcsék közti nagyobb légbuborékokon fellépő hullámhossztól független fehér szóródása miatt.

A gleccserjég szabálytalan alakú, 3-10 cm átmérőjű jégrögökből áll (ellentétben a tavak felszínén képződő homogénebb jéggel). Ezek a szemcsék a firnesedéskor keletkező gömbölyded szemcséktől erednek; a kisebbek a firnszemcsék átszublimálásos növekedésével alakulnak ki, a nagyobbak pedig ezeknek az újrafagyás során bekövetkező összetapadásával.

A gleccserjég durva szemcsés szerkezete döntő befolyással van a gleccserek képlékenységi tulajdonságaira. Míg a tavi jég már a hőmérséklet változásakor fellépő kis feszültségek hatására is ridegen törik, reped, addig a gleccserjég leginkább valamely sűrű, plasztikus, viszkózus anyaghoz hasonlítható. Egy gleccsernyelv mozgása pedig a viszkózus folyás és merev csúszás közé sorolható, mintha egy nagyon lassú folyó lenne.

A gleccserjég mozgása általában lassú, meredekebb lejtőn és nagyobb hőmérsékleten gyorsabb. A gleccsernyelv sebessége - a folyókához hasonlóan - a szélektől a közép felé haladva, illetve a fenéktől a felszínig nő. A kanyarulatokban a folyókhoz hasonlóan a jégnyelv sodorvonala is eltolódik.

A gleccsernyelvek folyószerű mozgásának egyik oka: a jégréteg alján akkora lehet a nyomás, hogy a jég ott helyenként megolvad. Ez az olvadás a súrlódás miatt fejlődő hő hatására (a jég és az alatta lévő kőzet rossz hővezető) bekövetkező olvadással együtt speciális vízkenést biztosít, s így segíti elő a jégréteg tovacsúszását. Ha a jégpáncél kellően vastag, akkor benne a roppant nyomás miatt helyenként akár apró, jégbe zárt tavak is kialakulhatnak.


585. Miért nincs minden szilárd anyagnak meghatározott olvadáspontja?

A vaj a felmelegítésre egyre lágyabb és lágyabb lesz, amíg aztán folyékonnyá válik. A vaj többféle zsírnak és olajnak a keveréke, melyek mind más hőfokon olvadnak, tehát először a legalacsonyabb olvadáspontú olvad, majd sorban a többi. A lágy vaj folyékony és még szilárd zsírok keveréke. Valójában a dolog bonyolultabb, mert a még szilárd zsírok közben fel is oldódnak a már folyékonyokban, mint ahogy a cukor feloldódik a kávéban.

Általában csak a kristályos egynemű anyagoknak van határozott olvadási pontjuk, a keverékek fokozatosan olvadnak.Forrás, lecsapódás


586. Miért éppen 100°C-on forr a víz, illetve 70°C-on az alkohol?

A folyadék akkor forr, ha belsejében is keletkezik gőz. A folyadék belsejében csak akkor keletkezhet gőz, csak akkor forrhat a folyadék, ha gőznyomása akkora lesz, mint a folyadékra nehezedő nyomás.

Ezért itt a földön a különböző folyadékok akkor kezdenek el forrni, amikor a telített gőzük nyomása eléri a levegő nyomását.


587. Miért 100 °C alatt forr a víz a hegytetőn?

A magasság növekedésével a levegő nyomása csökken. A víz kisebb nyomáson alacsonyabb hőmérsékleten forr.


588. Miért fő gyorsabban a sós étel, mint a sótlan?

Az ember az első pillanatban azt hinné, hogy a só megkönnyíti a forrást, pedig ennek éppen az ellenkezője igaz. A sós víz jobban felmelegszik, mielőtt forrni kezdene, mint a sótlan. Ezért a sós vízben az élelmiszer (például a tojás vagy a tészta) magasabb hőmérsékletre melegedhet fel, ezért hamarabb megfőhet. A főzést többnyire az ennivalóban vagy a lábosban levő víz forráspontja szabályozza. Minden ami csökkenti a forráspontot, például a nagy magasság, a legtöbb főzési folyamatot lelassítja, és minden, ami növeli a víz forráspontját, például a só vagy a kukta, a főzési folyamatok többségét felgyorsítja.


589. Miért magasabb a forráspont nagyobb nyomáson?

Amíg nem forr a víz, addig csak a felszínén párolog, ott szöknek ki belőle az örökös lökdösődés közben leginkább felgyorsuló vízmolekulák. Amikor felforr és zubogni kezd, már egész tömegében párolog, vagyis gőzbuborékok sokasága száll felfelé a belsejéből is.  Ha felülről nagyobb nyomás éri a vizet - például mert gőzét zárt térbe szorítjuk -, nehezebben szűnik meg a molekulái között az addigi szoros kötődés. Gőzbuborékok ilyenkor csak jóval gyorsabb mozgású, nagyobb energiájú vízmolekulák sokaságából keletkezhetnek. Vagyis melegebbnek kell lennie a víznek, hogy forrni kezdjen.


590. Miért robbanhat fel egy légmentesen lezárt edény, melyben vizet forralunk?

Bármilyen légmentesen lezárt edény felrobbanása biztosan bekövetkezik, ha benne vizet akarunk forralni.

Ennek oka:

A lezárt edényben a víz felett gőz és levegő van, melynek nyomása 100 °C-on 10^5 - 10^5 Pa, vagyis a kettőnek együtt 2*10^5 Pa. Ezért a víz 100 °C-on nem jön forrásba, tovább kell melegíteni, hogy gőzének nyomása elérje a 2*10^5 Pa nyomást. Ez kb. 121 °C-on bekövetkezik. De 121 °C-on sem fog forrni, mert gőzének nyomása ugyan 2*10^5 Pa, a levegő 10^5 Pa, a kettő együtt már 3*10^5 Pa.  Ezért a víz tovább melegszik anélkül, hogy forrásba jönne, stb. Ha a tűzhelylapunk 250 °C-os, akkor az edény belsejében 40*10^5 Pa-ra is emelkedhet a nyomás. Ezt háztartási edényeink már nem bírják ki.


591. Miért robbanhatnak fel a kazánok?

Ennek oka az, hogy a kazánban lévő víz túlhevítetté válik. A túlheví- tettség akkor következik be, ha nincsenek buborékok a folyadékban és az edény is tökéletesen tiszta, a folyadék nem forr fel, hanem túlhevül, és a felszínén hevesen párolog. Ha rázással vagy valamilyen szennyeződéssel levegő jut a folyadékba, a folyadék robbanásszerűen gőzzé alakul és hőmérséklete normális forráspontra csökken.


592. Miért puhul meg percek alatt egy szelet hús, ha forró olajban sütjük, pedig ha ugyanezt a húst forró vízben akarjuk megpuhítani, beletelik esetleg egy órába is, amíg tálalhatjuk?

A zsír forráspontja jóval magasabb a vízénél, és magasabb hőmérsékleten gyorsabban puhul a hús. Hasonló az oka, hogy a zsíros hús (például a sertéshús) gyorsabban puhul, mint a sovány (például a marhahús).


593. Miért fut ki a forrásban levő tea, kakaó, tej?

Ha tiszta víz forr, a felületére felszálló buborékok egyre növekednek, majd szétpukkannak.

Ha tealeveleket szórunk bele, a buborékok vízhártyája belekapaszkodik a víz felszínén úszó levelecskék szélébe. Mivel a levelek elég közel vannak egymáshoz, ezért kis felületű buborékok képződnek, habzani kezd a víz felszíne. Ez a hab olyan erős, összefüggő hártyát alkot a víz felszínén, hogy az alatta felgyülemlett gőz az egészet felemeli az edény pereméig (mint a tej színén képződő tejbőrt), és kifut a folyadék.


594. Miért fölösleges a forrásban levő ételt továbbra is nagy tűzzel melegíteni?

Forrás közben az étel hőmérséklete nem változik, ezért a forrást éppen csak fenn kell tartani.


595. Miért gőzölög jobban egy lefedett edényben fövő leves, amikor a fedőt levéve próbáljuk elfújni a gőzöket?

Amit a mindennapos nyelvhasználat "gőz"-nek nevez, az tulajdonképpen nem gőz, hanem már lecsapódott vízpára: egészen kicsiny, szabad szemmel egyenként nem látható vízcseppecskék halmaza. A valódi gőz (azaz a légnemű halmazállapotú víz) ugyanúgy átlátszó, mint a levegő, tehát levegőben láthatatlan.  Amikor az étel "gőzölög", akkor azt látjuk, hogy a vízpárák a környező levegőben kicsapódnak.

Amikor ráfújunk a fövő ételre, hideg légáramlatnak tesszük ki az étel felett nagy mennyiségben jelen levő láthatatlan, valódi gőzöket; erre ezek kicsapódnak és így még nagyobb "gőzölgést" idézünk elő.  Általában ez a helyzet a ráfújáskor, ritkán sikerül elfújni a "gőzt".


596. Miért égünk meg jobban akkor, ha 100°C-os gőzzel forrázzuk le magunkat, mintha ugyanakkora tömegű 100°C-os vízzel forráznánk le magunkat?

A 100 °C-os gőz bőrünk felületén először 100 °C-os vízzé csapódik le, így a lecsapódáskor felszabaduló hőmennyiséget is bőrünknek kell elviselnie.


597. Miért okoz súlyos égési sebeket a fedő alól kiszökő 100 °C-os vízgőz, de nem veszélyes a szauna, ahol működés közben ennél nagyobb is lehet a hőmérséklete (kb. 110°C)?

A fedő alól kiszökő vízgőz jóval melegebb a környezeténél (testünknél is), így "munkát" végez rajtunk (égési seb), míg a szauna esetén ez kiegyenlített.


598. Miért nem okoz fagyási sérülést a bőrünkre cseppent folyékony nitrogén, amelynek hőmérséklete -196 °C?

A folyékony nitrogén forráspontja (normál légköri nyomáson) nagyjából 230°C-kal kisebb a bőrünk hőmérsékleténél. A bőr "rendkívüli" heve gyorsan felforralja a folyékony állapotú nitrogént, és ezzel vékony gázréteg támad a bőr és a hideg folyadék között, s elszigeteli őket egymástól.


599. Miért ragad oda a tányérhoz a pirítós morzsája úgy, mintha odaragasztották volna, és miért nem ragad oda a kenyérmorzsa?

Megfigyelhetjük, hogy a tányér bepárásodik, ha a meleg pirítóst levesszük róla. Emiatt a nedvesség miatt ragad a morzsa a tányérhoz.  Ha szeretnénk ezt elkerülni, melegítsük előre a tányért.


600. Miért csapódik nem éppen vízhatlan karóránk üvegére belülről vízpára, miután karunkról levettük?

Bőrünk állandóan párolog. Ezért karóránkra az üveg alá is jut nagy páratartalmú levegő. Amikor a kezünkről levett óra éjszaka lehűl, telített lesz az üveg alatt a levegő, és további lehűléskor kicsapódik a pára.


601. Miért érzünk meleget, ha a kezünkre lehelünk, és hideget, ha ráfújunk?

A lehelet hőmérséklete magasabb, mint a bőrünk külső hőmérséklete. A ráfújt levegőre ez nem igaz, másrészt ráfújáskor növeljük bőrünkön a víz párolgási sebességét.


602. Miért alakul ki a hűtőszekrény mélyhűtő részében vastag jégréteg néhány hét alatt?

A hűtőszekrény mélyhűtő részén a jégréteg a hűtőszekrényben levő levegő páratartalmának lecsapódása révén jön létre. A levegő páratartalma részben a hűtőszekrény ajtajának nyitogatásával beáramló külső levegőből, részben a hűtőszekrénybe tett ételek (folyadékok) párolgásából származik. A páratartalom azért csapódik le, mert a levegő lehűlése révén a benne levő vízgőz túltelítetté válik.  (Minél hidegebb a levegő, annál kisebb páratartalom mellett válik túltelítetté.)

A hűtőszekrényben jelentős hőmérsékletkülönbségek vannak. A mélyhűtő rész -10°C-os lehet, vagy még hidegebb, a legalsó (gyümölcstároló) rész Pedig akár +5°C-os is. A leghidegebb helyeken a levegő páratartalma igen

kicsi, alul jóval nagyobb. Ilyen esetben anélkül, hogy a levegő áramlana, létrejön a vízgőz un. diffúz áramlása, amely olyan irányú, hogy az aránylag magas vízgőztartalmú gázból (alulról) vízgőzt szállít a leghidegebb helyre, ahol természetesen azonnal lecsapódik, így, amíg a nagy hőmérséklet-különbség fennáll, a vízgőz áramlása és a jégképződés folyamatos. Ezt a folyamatot lassítja a gyümölcsrekeszekre helyezett üveglap.

A hűtőszekrényt elsősorban azért kell leolvasztani, mert a mélyhűtőn lerakódó jégréteg hőszigetelő, jelentősen rontja a hűtőhatást.


603. Miért lepi be harmat a palack szelepét, ha belőle gázt bocsátunk ki?

A gáz hőmérséklete ekkor csökken, ami előidézi a levegő vízgőzzel való helyi telítettségét.


604. Miért nedvesek kívülről mindig a vízvezetékcsövek?

Azt is gondolhatná valaki, hogy a csőben folyó víz helyenként átszivárog a hibás forrasztási helyeken. Ez azonban általában nem igaz. A cső nedvességének más az oka. A levegőben mindig van vízgőz és minél magasabb a levegő hőmérséklete, annál több a vízgőz benne. Amikor a levegő hőmérséklete csökken, a vízgőz egy része lecsapódik. A csőben hideg víz folyik, a cső közelében a szobalevegő lehűl. A lehűlt levegő a benne lévő vízgőzökre nézve telítetté válik, a vízgőz egy része lecsapódik a csövekre.

Ugyanezt a jelenséget tapasztaljuk akkor, ha hideg tárgyat viszünk a szobába. Ez egy pillanat alatt bepárásodik. Például a szemüveg.


605. Miért párásodik be fürdéskor a fürdőszobában levő tükör?

A hideg tükörre a vízgőz lecsapódik.


606. Miért párásodik be a szemüveg télen, ha a hidegről bemegyünk a fűtött helyiségbe?

A levegőben levő vízpára a hideg felületre lecsapódik.


607. Miért azon az oldalon párásodik az ablak, ahol melegebb van?

Mert a meleg levegőben levő nagyobb mennyiségű pára az ablaküvegre csapódik, ha az üveg elég hűvös ahhoz, hogy kellően lehűtse a vele érintkező levegőt.


608. Miért tesznek egyes esetekben az ablaküvegek közé kénsavval telt poharat?

A tömény kénsav, a foszforpentoxid stb. vízelvonó (higroszkopikus) anyagok. Ha az ablaktáblák közé helyezzük, elnyeli az ott lévő, ill.  oda jutott vízpárát, és a külső, hidegebb felület nem párásodhat be.


609. Miért nem tesznek általában savval telt poharat az ablakba?

A savgőzöktől a szobában minden vastárgy elrozsdásodik.


610. Miért válik láthatóvá az ablaküvegen az ujjlenyomatunk, miután ráleheltünk az üvegfelületre?

Ahol ujjunkkal megérintettük az ablaküveget, zsírfolt keletkezett rajta. Ha rálehelünk az üveglapra, a leheletünkben levő vízpára az üvegen lecsapódik. Mivel a víz az üvegre nézve nedvesítő folyadék, ezért a pára az üveghez tapad, kivéve azt a foltot, ahol ujjunkkal bezsíroztuk azt, mert a zsír esetében a víz nem nedvesítő folyadék.


611. Miért tartanak zsebtükröt az eszméletlen ember szája elé?

Ilyenkor azt akarják megállapítani, hogy lélegzik-e a mozdulatlan ember. A kilélegzett levegő meleg és páradús. A zsebtükör hőmérséklete a kilehelt levegő hőmérsékleténél alacsonyabb. A hideg üvegre a pára lecsapódik. Ez a vékony páraréteg a tükör fénylő felületét elhomályosítja, tehát azonnal észrevehető, ha lélegzik a vizsgált személy.


612. Miért csak néhány cm-re a nyílástól lehet látni a gőzmozdony sípjából kisüvítő gőzt?

A kisüvítő forró gőz a lehűlés következtében lecsapódik, vízcseppekké válik és így lesz láthatóvá.


613. Miért alakult ki nagyobb köz nyáron a mozdony gőzsípja és a belőle kiáramló gőz között?

A lehűlés lassabban következett be, így messzebbre tudott szállni a láthatatlan vízgőz addig, amíg lehűlt, hogy kicsapódhasson.


614. Miért és hogyan keletkezik a kondenzcsík a repülőgépek mögött?

A kondenzcsík a repülőgépek (többnyire lökhajtásos repülőgépek) mögött húzódó fehér vonal. A kondenzcsík a levegőben lebegő vízpára kicsapódásával jön létre, a kondenzcsík tehát egy felhőcsík.  A kondenzcsík létrejöttének megmagyarázásához a levegőben levő pára kicsapódását kell megértenünk A gázok a hőmérséklettől és anyagi minőségtől függően több-kevesebb folyadékgőzt tudnak oldani. Ha zárt edényben folyadék van, akkor rövidesen egyensúlyi állapot alakul ki, amire jellemző, hogy az elpárolgó folyadékmennyiség megegyezik a gázból a folyadékfelszínre lecsapódó gőz mennyiségével. A gáz ekkor az adott hőmérsékleten több gőzt már nem tud oldani, az oldott gőz nyomását telítési gőznyomásnak nevezzük. A terítési nyomás értéke erősen hőmérsékletfüggő és a hőmérséklet csökkenésével csökken. Érdekes tapasztalat az, hogy ha a gáz igen tiszta és nem érintkezik a gőzt biztosító folyadékfelszínnel, akkor a gázban a telítési nyomáshoz tartozó gőzmennyiségnél 5-7-szer több gőz lehet oldva anélkül, hogy a kicsapódás megindulna. Ezt a gázt túltelítettnek nevezzük. A túltelítettséget igen durván úgy tudjuk megmagyarázni, hogy a gázban nincsenek kitüntetett helyek, és így a gőz-molekulák "nem tudják", hol kezdjék meg a kicsapódást. A túltelítettségi állapot jól láthatóan nem egyensúlyi állapot, azaz igen kis "zavarkeltéssel" megszüntethető. Például ha kisméretű szilárd, részecskéket (ködképződésnél) vagy ha elektromosan töltött részecskéket (Wilson-féle ködkamrában) stb. juttatunk a túltelített gázba, akkor ezeken a "magokon" megindul a kicsapódás, és addig tart, amíg a gőz nyomása a részecske környezetében el nem éri a telítési gőznyomást.

A víz levegőből való kicsapódásának feltétele tehát az, hogy a levegő túltelített vízgőzt tartalmazzon, és legyenek benne kondenzációs magok.

Igen magasan haladó repülőgépek mögötti térben általában mindkét feltétel teljesül. Igen nagy magasságban nagyon hideg a levegő, és így igen kis mennyiségű oldott víz is túltelítettségi állapotot hoz létre. Ugyanakkor a levegő nagyon tiszta, nincsenek kondenzációs magok. A repülőgép motorjából azonban részben víz, részben - a tökéletlen égés miatt - kis korom-, porszemcsék kerülnek a levegőbe.  A kibocsátott víz tovább növeli a túltelítettséget (vagy ezzel a vízmennyiséggel válik vízgőzzel túltelítetté a levegő), a koromszemcsék pedig kondenzációs magokként a kicsapódást megindítják, és így a tiszta égbolton haladó repülőgép mögött létrejön a jellegzetes kondenzcsík.Párolgás


615. Miért függ a telítési gőznyomás a vízfelszín görbületétől?

A telítési gőznyomás a domború vízfelszín felett nagyobb, a homorú felett pedig kisebb, mint a sík vízfelszín felett.

Miért befolyásolja a gőznyomást a felszín alakja? Ennek megértéséhez vegyük figyelembe, hogy a folyadékban a részecskék között csak rövid hatótávolságú erők működnek. Ezért a folyadék belsejében egy molekula csak az öt körülvevő kicsiny gömbben, a hatásgömbben elhelyezkedő többi molekulával lép kölcsönhatásba.  A felszínen elhelyezkedő molekulák "hatásgömbje" aszimmetrikussá válik, hiszen lényeges kölcsönhatás csak a folyadékrészecskék között lehetséges. Kézenfekvőnek tűnik tehát az a következtetés, hogy a domború felszínből, ahol a hatásgömbnek csak kis részét tölti ki folyadék, a vízmolekulák könnyebben lépnek ki, mint a sík, vagy éppen a homorú felszínből, ahol a hatásgömbnek egyre nagyobb része esik a folyadékba.

Ha a molekulák kilépése könnyebb, akkor a párolgás és lecsapódás dinamikus egyensúlyával kialakuló páramennyiség, s ezzel együtt a telítési gőznyomás is nagyobb lesz.


616. Miért hűl ki lassabban a forró étellel telt lábos lefedve, mint fedetlenül?

Általában minden étel párolog, hiszen tartalmaz vizet, illetve más folyadékot. Ha az ilyen ételek hőmérsékletét megemeljük (pl.  főzéssel), akkor a párolgás esetenként igen erőteljes lehet. Ez az erőteljes párolgás közvetlenül a főzés után, a még meleg étel esetén is számottevő. Ha az ételt tartalmazó edényt fedővel lefedjük, akkor a párolgáskor felszabaduló gőz csak korlátolt térrészt tölthet ki. Ez a kis térrész rövid idő alatt telítetté válik. Mint ismert, ekkor a párolgás kisebb mértékű lesz, és az étel csak lassan hűl (hővezetéssel vagy hősugárzással).

Ha az erősen párolgó ételt tartalmazó edény nincs lefedve, akkor a keletkező gőz szabadon (felfelé) eltávozhat, így közvetlenül az étel felett a gőz nem telített, emiatt a párolgás intenzív marad, és az étel gyorsan kihűl.

Vannak olyan ételek is, amelyek magas hőmérsékleten sem bocsátanak ki gőzöket. Ekkor a fenti érvelés nem helytálló. Ebben az esetben a fedő hatása másként jelentkezik. Amennyiben a meleg ételt tartalmazó edény nincs lefedve, akkor a meleg étel által helyileg fölmelegített levegő fölfelé tud áramlani, hiszen sűrűsége kisebb, mint a hideg levegőé, és nem állja útját a fedő. A meleg levegő helyére pedig hidegebb kerül, így az étel hűl. Amennyiben fedő van az edényen, akkor a fölmelegedett levegő nem tud eltávozni, az étel "felfűti" az edényen belüli levegőt. Természetes, hogy ebben az esetben az étel lassabban hűl.

Látható tehát, hogy a fedő nem a hőszigetelő szerepét tölti be (a levegő valójában sokkal jobb hőszigetelő, mint bármelyik fém), hanem a párolgás megakadályozásával és a konvektív hőáramlás csökkentésével járul hozzá az étel melegen tartásához.


617. Miért jó, ha főzés közben fedő van az edényeken?

A fedő alatti gőztérből sok részecske visszajut a folyadékba. Ezért a folyadék felülete a párolgás miatt nem hűl olyan gyorsan, mint fedő nélkül, így kevesebb tüzelőanyag, illetve energia fogy.


618. Miért hűl le gyorsabban a leves, ha fújjuk?

A párolgó folyadék annál jobban lehűl, minél nagyobb a párolgás sebessége.  A forró leves felett a tér hamar telítődik vízgőzökkel, amelyek akadályozzák a párolgást. Fújással eltávolítjuk a leves feletti vízgőzöket, amelyek akadályozzák a párolgást, s ezáltal megnöveljük a párolgás sebességét.


619. Miért hűl gyorsabban a leves, ha kavarjuk?

Kavarással nagyobb felületet biztosítunk a párolgáshoz. A párolgás pedig hőelvonással (lehűléssel) jár.


620. Miért hűl ki lassabban a zsíros leves?

A leves felszínén úszó zsírréteg akadályozza a víz párolgását, ezért lassabban fog hűlni.


621. Miért érezzük hidegnek a kezünket, ha benzint öntünk rá?

A benzin a kéz melege hatására gyorsan párolog, a párolgás pedig hőelvonással jár.


622. Miért alkalmazhatnak az orvosok kisebb műtéteknél helyi érzéstelenítést?

A testrész helyi érzéstelenítését klóretillel is végezhetik. A folyékony klóretil gyorsan párolog, a testrészt erősen lehűti, szinte megfagyasztja, vagyis érzéketlenné teszi.


623. Miért van az, hogy két, azonos hőmérsékletű szoba egyikében melegünk van, míg a másikban fázunk?

Nem aszerint fázunk vagy van melegünk, hogy milyen a környező hőmérséklet, hanem aszerint, hogy testünk ugyanannyi idő alatt mennyi hőt veszít. (Ezt azonnal beláthatjuk, ha például arra gondolunk, hogy nagy hidegben szívesebben fogunk meg fa-, mint rézkilincset, pedig a kettő hőmérséklete nyilván egyforma; a rézkilincs azonban gyorsabban elvezeti kezünk melegét, mint a fa.) Levegőben lényeges hűtő hatást gyakorol a verejték párolgása; ez mindig jelen van, akkor is, amikor nem érezzük, hogy "izzadunk". A párolgás mértéke pedig függ attól, hogy mennyi a környező levegő páratartalma. Párásabb levegőben tehát kevésbé fázunk. Ha a helyiség páratartalmára lényegében csupán az emberi verejték párolgása gyakorol befolyást, akkor nagyobb szobában a páratartalom viszonylag kevesebb, és így a párolgás erősebb lesz: jobban fázunk. Hasonló okok miatt ha ugyanabban a helyiségben többen vannak, akkor - ugyanakkora hőmérséklet mellett - kevésbé fázunk.

Akkor fűtünk tehát helyesen, ha nem egyszerűen abból indulunk ki, hogy a helyiségben ennyi és ennyi hőmérsékletnek kell lennie, hanem tekintetbe vesszük azt, hogy egy emberre hány légköbméter jut, valamint a levegő páratartalmát szabályozó egyéb körülményeket is.


624. Miért izzadunk?

Az izzadásnak az emberi test hőmérséklet-szabályozásában van szerepe.  Ugyanis a párolgó folyadék termikus kölcsönhatás közben hűti az emberi testet.


625. Miért fázunk meg könnyen, ha megizzadunk?

Az izzadás következtében nedves test párolog, a párolgás hőt von el a testtől, a test tehát erősen lehűl.


626. Miért kellemetlen viselet meleg időben a nejlon esőköpeny?

Az esőköpeny anyagán nincsenek lyukacskák, ezért a test felületén lévő sok vízgőzt tartalmazó levegő nem cserélődhet ki szárazabbra, így a párolgás lelassul, nem hűti kellően a felmelegedett emberi szervezetet.


627. Miért kívánatos az átázott ruhákat, cipőket szárazra cserélni?

Az átázott ruhából, az átázott cipőből a víz elpárolog, miközben A környezet - így az emberi test - belső energiáját csökkenti, ami megfázással járhat.


628. Miért fázunk fürdés után?

Azért, mert a nedves testünkről elpárolgó víz a párolgáshoz szükséges hő nagy részét a testünktől vonja el. Az így elvont hő általában több, mint amit testünk a párolgás ideje alatt folyamatosan pótolni képes. A gyors hőelvonáshoz szervezetünknek nincs ideje alkalmazkodni, bőrünk összehúzódik, libabőrös lesz, mi pedig didergünk.


629. Miért fázunk meg, ha nedves hajjal hideg helyen tartózkodunk?

A hajon lévő víz párolog. A párolgás a környezet - így az emberi test -belső energiáját csökkenti, ami megfázással járhat.


630. Miért elviselhetőbb a száraz hőség, mint a nagy nedvességtartalmú kánikula?

A szervezetünk izzadással (illetve az izzadság elpárologtatásával) próbál védekezni a meleg ellen. Száraz hőségben az izzadság könnyen elpárolog, így hűti testünket. Párás melegben nehezebben tud elpárologni az izzadság, így nem is hűt olyan hatékonyan.


631. Miért érezzük nyáron füllesztőbbnek (azaz melegebbnek) a levegőt nedves időben, mint szárazban?

Nyáron azért érezzük füllesztőbbnek a levegőt nedves időben, mert a levegő nagy nedvességtartalma akadályozza a test párolgását (azaz lehűlését).


632. Miért fullasztja a meleg az embert, ha páratelt a levegő?

A melegben az emberi test fokozatosan párologni kezd, és ezzel hatalmas melegtömegeket von el a környezettől, ami a nagy hőséget is elviselhetővé teszi. De minél párateltebb a levegő, annál kevésbé tudja testünk páráját befogadni, így szervezetünk védekezőereje csökken.


633. Miért gyötrőbb a hőség a tengerparton, mint a Szaharában?

A tengerparton erősen párás a levegő, majdnem telített, az izzadó ember testéről az izzadság alig tud párologni. Ezért a test bedunsztolódik, mely kellemetlen, kínzó érzés.

A Szahara levegője száraz, itt a verejték erősen párolog, mely hőelvonással jár, így hűti a testet.


634. Miért elviselhetőbb a hőség, ha ventilátort kapcsolunk be a szobában?

Melegben izzadunk, az izzadság párolog, a párolgás testünktől hőt von el.  Szervezetünk így védekezik a túlmelegedés ellen. A ventilátor légmozgást hoz létre, elfújja bőrünk felületéről a páradús levegőt, így meggyorsul a párolgás, és mi kellemes hűvösséget érzünk.


635. Miért van a fűtőszálon kívül egy ventilátor is a hajszárítóban?

Egyrészt azért van a fűtőszálon kívül ventilátor is a hajszárítóban, hogy növelje a - fűtőszál által felmelegített - hajunkhoz jutó levegő mennyiségét. Másrészt azért, hogy a hajunk körüli párás levegőt elfújja, és így helyet csináljon a hajszárítóból érkező szárazabb, melegebb levegőnek.


636. Miért szárad meg a kezünk hamarabb a meleg levegőt áramoltató kézszárító alatt, ha a kézmosás mozdulataira emlékeztető módon összedörzsöljük őket?

A kézszárító a meleg levegő fújásával felgyorsítja a kezünkön levő nedvesség elpárolgását. A párolgás sebessége függ a hőmérséklettől, a környező levegő páratartalmától és a nedves felület nagyságától is. A kezünket dörzsölve a nedvességet szétterítjük a már megszáradt részekre is, így megnöveljük a párolgási felületet és ezzel gyorsítjuk a száradást.

A kezünk mozgatásakor a bőrfelület közelében levő páradús levegő helyére friss, száraz levegő kerül, ez is növeli a párolgás sebességét.  (Megfigyelhetjük, hogy a nedves kezünk akkor is gyorsabban szárad, ha nem dörzsöljük össze, csak ide-oda mozgatjuk.)

A dörzsölés hatására a bőrünk felmelegszik. (Próbáljuk csak meg erőteljesen dörzsölni a száraz kezünket, jól észlelhető a melegedés.) Ez a hatás is gyorsítja a kezünk száradását, de szerepe feltehetően kisebb, mint az előző két jelenségé.


637. Miért szellőztetnek a lakásban padlómosás után?

A nedves padló feletti vízgőzt tartalmazó levegő helyére így száraz levegő kerül, a párolgás gyorsabb lesz.


638. Miért szárad meg fagyos időben is a nedves ruha?

A száradás fizikailag tulajdonképpen párolgás. A párolgás sebessége attól függ, hogy a környező légkör páratartalma milyen messze van a telítettségi értéktől. Ha a környező légkör párával telített, vagyis ha a relatív páratartalom 100 százalékos, a ruha nem szárad, mert ugyanannyi vízmolekula távozik el belőle, mint amennyi ki is válik rajta. Ezért nyirkos, párás levegőben - akár tél, akár nyár van - nehezen szárad.

A fagyott, vagyis jégkéreggel bevont ruha szintén szárad, mert a jég is párolog. A szilárd testek párolgását szublimációnak nevezzük. Ennek során a szilárd anyag úgy válik légneművé, hogy közben nem alakul át folyadékká.  Hogy a szilárd anyag milyen sebességgel párolog, azt a szóban forgó anyag kristályszerkezete szabja meg, mert a szilárd kristályrács jóval nagyobb erővel köti meg a molekulákat, mint a jóval lazább szerkezetű folyadék.  Különösen nehezen párolognak el az olyan szilárd testek, amelyekben fővegyérték-erők vagy ionos elektromos töltések tartják össze az anyagot.  Ilyenek a fémek és a sók. Ha azonban az anyagot csak molekuláris kötés tartja össze, a párolgás meggyorsul. Ilyen anyag például a kámfor vagy a naftalin. Egyébként a fémek is párolgásra késztethetők, ha a részecskék mozgását melegítéssel serkentjük, s a környező térből kiszivattyúzzuk a levegőt. Ez a vákuumpárologtatási eljárás, amellyel vékony fémbevonatokat készítenek, például napszemüvegre.

A víz közbülső állapotot foglal el. A jégben a molekulákat a molekuláris erőknél némileg erősebb, a fővegyérték-erőknél azonban jóval gyengébb hidrogénkötések tartják össze. Ezért a jég nem sokkal lassabban párolog, mint a víz, tehát a fagyos ruha száradásának - ha a külső légkörben kevés a pára - nincs akadálya.


639. Miért szárad gyorsabban szeles időben a kiteregetett ruha?

A száradó ruha felületén a levegő bizonyos idő elteltével telítetté válik, ezért a további párolgási folyamat lelassul. A szél elfújja a ruháról a páradús levegőt, amelynek helyét kevésbé páradús foglalja el. Így erőteljesebb lesz a párolgás, a ruha gyorsabban szárad.

A nedves tárgyak azért száradnak ki, mert a víz elpárolog belőlük. A párolgás sebessége annál nagyobb, minél kisebb a környező levegő páratartalma. Szélcsendes időben a vízpárák a környező levegőben maradnak, szeles időben a levegővel együtt eltávoznak és helyükre új, száraz (azaz kisebb páratartalmú) levegő jön.


640. Miért szárad meg hamarabb a kiterített ruha, mint az összehajtott?

Amikor a ruha megszárad, akkor a víz elpárolog belőle. A párolgás sebessége függ a folyadék anyagától, a hőmérséklettől, a párolgási felülettől és a környezet gőztartalmától. A ruha kiterítésekor - e négy tényező közül - a párolgási felületet növeljük meg, ennek következtében gyorsabb lesz a párolgás, hamarabb megszárad a ruha.


641. Miért tartósítja a gyümölcsöket az aszalás?

Aszaláskor a gyümölcsből víz párolog el. A víztartalom csökkenése nem kedvez a mikroorganizmusoknak.


642. Miért teszik a napra az aszalandó gyümölcsöt?

Magasabb hőmérsékleten a gyümölcsben lévő folyadék gyorsabban párolog.


643. Miért felszeletelve teszik tálcára a szárítandó almát, gombát?

Azért felszeletelve szárítják az almát, a gombát, mert a felszeleteléssel megnövelik az alma, illetve a gomba levegővel érintkező felületét. A nagyobb felületen pedig gyorsabb a párolgás, azaz a növények száradása.


644. Miért védi meg a citromot a kiszáradástól, ha nejlonzacskóba tesszük vagy pohárral lefedve tároljuk?

A nejlonzacskó, a pohár nem engedi át a párát. Alattuk a levegő bizonyos idő után telítetté válik, a további párolgás megszűnik, a citrom nem szárad ki. Túlságosan sokáig azonban így sem tartható el a citrom, mert nem szárad ugyan ki, de megpenészedik.


645. Miért hűvösebb nyáron az agyagedényben tartott víz, mint a környező levegő hőmérséklete?

Az edény falán levő pórusokon át víz párolog el, és a párolgáshoz szükséges energiának egy részét az edényben levő víztől vonja el.


646. Miért nem melegszik fel a mázatlan cserépkorsóban az ivóvíz, még akkor sem, ha a korsó a napon van?

A mázatlan cserépkorsó fala tele van finom, kicsiny lyukakkal. A lyukacsos fal teleszívja magát vízzel. Ez a víz a fal külső oldalán, ahol a levegővel érintkezik, párolgásnak indul. A párolgás pedig hőt von el, és így állandóan hűti a korsóban levő vizet.


647. Miért marad meg tovább a glicerines szappanbuborék?

A buborékok a víz párolgása miatt pukkannak szét. A glicerin csökkenti a víz párolgási sebességét, ezért maradnak meg tovább a buborékok.


648. Miért kezd el ugrálni a vízcsepp, ha a tűzhely forró vasára ejtjük?

A tűzhely forró vasán a vízcsepp körül gőzfelhő képződik, ami felemeli a vízcseppet.


649. Miért párolog el gyorsabban a villanyrezsóra cseppentett víz akkor, ha a lap hőmérséklete 90 °C-os, és nem akkor, ha 190 °C-os?

A 90 °C-os főzőlapon szétterül a vízcsepp, a 190 °C-os lapon gömbbé ugrik össze, és viszonylag sokáig megmarad.

A 90 °C-os rezsón a víz (mivel nedvesítő folyadék) szétterül, nagy felületen érintkezik a lappal, nagy felületen vesz fel energiát, és emiatt gyorsan párolog.

A 190 °C-os rezsóra ejtve a vízcseppet, olyan gyors párolgás indul meg, hogy a vízcsepp és a rezsó között gőzréteg keletkezik, amely légpárnaként megemeli a cseppet (ezért futkározik olyan könnyen a rezsón). A gőzrétegnek két hatása van:

- rossz hővezető, ezért lassítja az energiafelvételt a rezsó lapjáról;

- megszünteti a fém és a víz érintkezését, így a vízcsepp a felületi feszültség hatására gömbbé ugrik össze, sokkal kisebb lesz a felülete, mint szétterülve, és ezért sokkal kisebb felületen párolog.

Mindezek hatására párolog el gyorsabban a vízcsepp 90 °C-on.


650. Miért forgatják a szárítandó szénát?

Azért, hogy a széna nagyobb nedvességtartalmú része szárazabb levegő-rétegbe kerüljön, illetve a napsugarak jobban felmelegítsék.


651. Miért célszerű a szántóföldeket erdősávokkal körültelepíteni?

Az erdősávok csökkentik a környező szántóföldeken a párolgást, mert védik azokat a széltől, a nedvesebb levegő szárazabbra cserélődésétől.


652. Miért véd a hideg víz a fagytól?

A finoman szétporlasztott víz emeli a levegő páratartalmát. Márpedig minél nagyobb a levegő páratartalma, annál kevésbé tud lehűlni. Tehát fagyveszélyes időben permetezéssel is jól védhetjük növényeinket a fagy ellen.


653. Miért használunk hűtőszekrényt az élelmiszerek tartására?

A hűtőszekrény csőrendszerében gyorsan párolgó folyadékot, például folyékony ammóniát párologtatnak el. A párolgó folyadéknak csökken a hőmérséklete, csökken a belső energiája. A termikus kölcsönhatás következtében csökken a csőrendszer közelében levő élelmiszer hőmérséklete. Ezért a hűtőszekrényben az élelmiszerek hosszabb időn át is eltarthatok.


654. Miért hűt a hűtőszekrény?

Az elektromos hűtőszekrények kétféle működési elven épülnek fel. Nagyobb részük kompresszorral végzi a hűtőfolyadék összenyomását, hogy azután az kitágulás közben erősen lehűlve és részben elpárologva, a környezetet gyakran fagypont alatti hőmérsékletre hűtse. Lényegében tehát zárt csőrendszerben kering a folyadék, a keringést azonban mesterségesen egy villamos motorral hajtott kompresszor idézi elő (Bosch-eljárás).

A másik rendszerben (Elektrolux) villamos fűtőtest párologtatja el a különleges összetételű, gyorsan párolgó és nagy hőelvonó képességű folyadékot Párolgás közben a környezet ismét alacsony hőmérsékletet ér el, a folyadék lecsapódik és a tartályban összegyűlik. Ezt párologtatja el a fűtőtest, és így folyik tovább a cirkuláció.


655. Miért káros a természetben a vizek olajszennyezése?

Vannak olyan anyagok, melyek egymásban nem oldhatóak. Ilyen például az olaj és a víz. így a folyók, tengerek, tavak vízfelszínét a víznél könnyebb olaj elzárja a levegőtől, melynek következtében az élővilága kipusztulhat.Csapadékok


656. Miért és hogyan keletkezik a felhő?

A levegőben mindig találunk több-kevesebb vízpárát. A levegő és a vízpára gázkeveréket alkot. A vízpára láthatatlan, gáznemű anyag. A meleg levegő több, a hideg levegő kevesebb vízpárát képes láthatatlan formában magában tartani. Ebből következik, hogyha a levegő valamilyen ok folytán lehűl, akkor a fölösleges vízpára harmat, köd vagy esőcsepp formájában kicsapódik, azaz a láthatatlan gáznemű halmazállapotból láthatóvá, folyékony halmazállapotúvá válik. Ha a lehűlés közvetlenül a talajon történik, akkor harmat keletkezik, ha a talaj felett, akkor köd és ha a magasban, akkor felhő a neve. A köd és a felhő ugyanaz a jelenség. A felhőt, ha talajon van, ködnek nevezzük. Ha a felhőbe belerepülünk, vagy kiránduláskor egy hegy oldalán belegyalogolunk, ugyanaz a jelenség tárul elénk, mintha idelent ködben járnánk. Ahhoz, hogy felhő keletkezzék, nagy tömegű levegőnek kell hirtelen lehűlnie.

De hogyan is hűlhet le a levegő nagy tömegben hirtelen? Ha a levegő magasba emelkedik, akkor lehűl. A magasban ugyanis mindig hidegebb van.  Megállapították, hogy kb. 100 méterenként fél fokkal hűl a levegő. A napsugárzás hatására a talajfelszín erősen felmelegszik és ez felmelegíti a felette levő levegőt. A melegebb levegő könnyebb, mint a hidegebb. A napsugárzás által közvetve felmelegített levegő a magasba fog emelkedni.  Felemelkedése közben fokozatosan kiterjed és lehűl. Lehűlés közben viszont a fölösleges vízpára apró kis vízcseppek formájában kicsapódik, és ez nem más, mint a felhő.

Lehűlhet a levegő akkor is, ha a légáramlat akadállyal találja magát szemben, pl. egy hegyoldallal. Ilyenkor a levegő emelkedésre kényszerül és az előbbiekhez hasonló helyzetbe jut, azaz lehűl és felhő keletkezik. A legérdekesebb és leggyakoribb eset azonban az, amikor a hidegebb levegő előrenyomulása közben melegebb levegővel találja magát szemben, vagy fordítva. A légkörben ugyanis állandó küzdelem folyik a meleg és hideg levegő között. Ebben az esetben a hideg levegő felemeli maga előtt a melegebb levegőt és felhő képződik. Lehet fordított eset is, amikor a meleg levegő nyomul előre és hideggel találja magát szemben. Ebben az esetben a melegebb levegő a nálánál nehezebb hideg levegőre felsiklik és így lehűlve létrejön a felhő.


657. Miért és hogyan keletkezik az eső?

Felhők általában a viszonylag nagy nedvességtartalmú meleg légtömegek felemelkedése során képződnek. Felemelkedés közben ugyanis a levegő lehűl és túltelítetté válik, emiatt páratartalma vízcseppek, esetleg jégszemek formájában kicsapódik. A kicsiny vízcseppek és jégszemek azért nem esnek le azonnal a Földre, mert a feláramló levegő ezt megakadályozza.

A vízcseppek mérete állandóan változik, a kezdetben igen különböző méretű cseppek közül a nagyok a kicsik rovására hízni kezdenek. Ennek egyik oka az, hogy amint azt Kelvin bebizonyította, a telítési gőznyomás nemcsak a víz hőmérsékletétől, hanem a folyadékfelszín alakjától is függ. A kis sugarú, tehát nagy görbületű cseppek közelében a telítési gőznyomás nagyobb, mint a nagyobb sugarú cseppek közelében. A nyomáskülönbség a vízpára egy részének lassú áthelyeződésével fokozatosan kiegyenlítődne. A kiegyenlítődés azonban nem mehet végbe, mert a kicsiny cseppek párolgása és a vízpárának a nagy cseppekre történő lecsapódása ezt megakadályozza.  Ily módon a kis cseppekből a folyadék lassan "átpárolog" a nagyokra.

A nagy cseppeket a légáramlás már nem képes megakadályozni abban, hogy a Föld felé essenek. Ha a lefelé mozgó nagy cseppek a még felfelé mozgó kis vízcseppekkel ütköznek, elnyelik azokat és még tovább nőnek, majd eső formájában a Földre hullanak.

A nagy zivatarfelhőkben a csapadék ettől kissé eltérő módon keletkezik.  Ezeknek a felhőknek a felső részében az erősen túlhűlt vízpárából jégszemcsék képződnek. A nagy cseppek növekedéséhez hasonló mechanizmussal a túlhűlt vízcseppek átpárolognak a jégszemekre. Ennek most is az az oka, hogy a telítési gőznyomás a túlhűlt vízcseppek felett nagyobb, mint a jégszemcsék közelében. Az átpárolgás miatt a jégszemcsék tömege gyorsan nő, ezért esni kezdenek a Föld felé. Útközben aztán a melegebb légrétegekbe érkezve újra elolvadnak és általában eső formájában érkeznek a Földre. Ha azonban a jégszemek elég nagyra nőttek, akkor az olvadás nem következik be és jégeső hullik.


658. Miért számíthatunk valószínűbben az alacsonyan lévő esőfelhőkből esőre?

Ha a magasabban levő felhőkből hullanának esőcseppek, esetleg a hosszú úton elpárolognának.


659. Miért igaz az a népi megfigyelés, hogy ha a távoli hegyek igen közelinek és tisztának látszanak, akkor eső lesz?

Ha a levegő feltűnően tiszta és átlátszó, ennek oka az, hogy eltűnt a levegőből a por, a szennyezettség, azért, mert a sok párát tartalmazó levegőből kicsapódó, rájuk települt vízrészecskék súlya alatt leestek.  Tehát a feltűnően tiszta levegő ezért nagyfokú levegőnedvességre mutat, könnyen keletkezhet felhő, eső.


660. Miért igaz az a népi megfigyelés, ha napnyugtakor feltűnően pirosán száll le a Nap, vagy vörös a nyugati ég, akkor eső lesz?

A vörös szín annak a jele, hogy nyugat felé vagy sok pára van a levegőben, vagy sok por, amit az ide még nem érkezett szél kavar fel.


661. Miért hűl le a levegő a nyári zápor után?

Az eső általában hidegebb, mint a levegő nyáron a talaj közelében.


662. Miért nincs jégeső télen?

A jégeső keletkezésének feltétele az, hogy a magasban legyen 0 °C-on felüli réteg, amelyben esőcseppek keletkeznek.

A levegőkéményekben felemelkedett felmelegedett levegő a magasban, a hidegebb levegőtömegek felett szétterül. Előfordulhat, hogy a magasban a levegő hőmérséklete jóval 0 °C fölött van, az alsóbb rétegekben mélyen 0 °C alatt. Ha a felsőbb, melegebb rétegekben vízcseppek keletkeznek, esés közben belekerülnek az alsóbb, fagypont alatti levegőtömegbe. Ha ez a réteg elég vastag, akkor benne az esőcseppek jégszemekké fagynak.

Télen már a földfelszínen kezdődik a 0 °C alatti réteg, és nem melegszik fel annyira, hogy a levegőkéményben felszálló meleg levegő rétegeződhessen a fagyos rétegek fölé.

Hogy erre a kérdésre választ tudjunk adni, ismerni kell a jégeső keletkezésének rövid fizikáját. Ahhoz, hogy a jégeső létrejöjjön, négy feltétel teljesülése szükséges.

Először nagy tömegű levegőnek kell a magasba emelkednie. Mennyi az a nagy tömeg? Több négyzetkilométer terület felett elterülő levegő. A nagy tömegű levegő kétféle ok következtében emelkedhet fel:

a) A napsugárzás hatására a talaj erősen átmelegedhet, és ez felmelegíti a felette levő levegőt. A meleg levegő könnyebb lesz, és így a talajról felemelkedik.

b) Felemelkedik a levegő akkor is, ha hideg levegő tör előre, és szembetalálja magát nálánál könnyebb meleg levegővel. Ebben az esetben a hideg levegő maga előtt felemeli a nálánál könnyebb meleg levegőt.

Második feltétel, hogy a felemelkedés nagy sebességgel kell, hogy történjen. Mi az a nagy sebesség? A gyorsvonati sebességet meghaladó. Ez akkor jön létre, ha nagyon erőteljes a felmelegedés, vagy ha gyorsan tör előre a hideg levegő, és nagy a hőmérséklet-különbség a kétfajta levegő között.

Harmadszor: nagy páratartalommal kell, hogy rendelkezzék a levegő. Az olyan levegő, amely hatalmas óceánok víztömege felett halad át, igen sok nedvességet vesz fel. Különösen a szubtrópusi tengerek felől érkező levegő tartalmaz sok nedvességet. Tehát ilyen levegőnek kell a magasba emelkednie.

Negyedszer: nagy magasságba kell a levegőnek felemelkednie. A nagy magasság hat-nyolc-, esetleg tízezer méter.

Felfelé állandóan csökken a hőmérséklet. -10 °C-os, -20 °C-os, vagy még ennél is hidegebb környezetbe jut a levegő. A szabad légkörben azonban egy nagyon érdekes jelenséget találunk. A víz ugyanis nem 0 °C-on fagy meg, hanem jóval alacsonyabb hőmérsékleten. Úgynevezett túlhűlés közben a vízpára kicsapódik, és felhő keletkezik. A felhő nem más, mint kicsiny vízcseppek halmaza. A vízcseppek felemelkedésük közben jégkristályokkal ütköznek össze, és abban a pillanatban jéggé fagynak. A heves felszálló áramlásban a kis jégszemek nem képesek leesni, hanem gumilabda módjára ugrándoznak a felhőben. Közben újabb és újabb vízréteg fagy rájuk, ami súlynövekedésükhöz vezet. Amikor már annyira meghíztak, hogy a felszálló áram nem bírja őket egyensúlyban tartani, kihullanak a felhőből. Ugyancsak leesnek akkor, ha valamilyen ok következtében a felszálló áramlás gyengül.

A megnövekedett és lehulló jégszemekre most már háromféle sors várhat Leesés közben melegebb rétegbe jutva, teljesen megolvadhatnak, és ekkor nagyszemű eső lesz belőlük. Lehet azonban, hogy mint apró jégdara érik el a talajt. Ha nagyon gyorsan hullanak, akkor valóságos jégeső lesz belőlük Sebességük ilyenkor akkora is lehet, mint a puskából kilőtt lövedéké.

A lehulló jégszemek kettévágva elárulják kalandos útjukat. A reáfagyott vízrétegek olyanok, mint egy fának az évgyűrűi.

Meleg tavaszi vagy forró nyári napokon jön létre az a feltétel, hogy nagy tömegű, igen párás levegő óriási sebességgel nagy magasságokig feljuthat.  Egészen ártatlannak látszó reggeli, vagy délelőtti felhők a déli, délutáni órákra hatalmas felhőtornyokká nőhetnek meg. Ilyenkor a napot is eltakarják aljuk egészen sötét, tetejük vakítóan fehér. Legerősebb a felszálló áramlás a felhőtornyok előoldalán, így tehát itt a legjelentősebb a jégképződés is. Mintegy kiesik a jég a felhőből.

Ezek a feltételek télen nem jönnek létre. Ezért nincs télen jégeső.  Legkorábban február közepén, legkésőbben december elején jelentkezik a jégeső. Leggyakrabban viszont májusban, júniusban. Szerencsére a jégeső nem pusztít nagy területen, csak bizonyos pasztákban. Leggyakrabban esővel vegyesen hullik, ilyenkor mintegy lefékezve érkezik a földre, és csökkenti pusztító hatását. A nagy sebességgel zuhanó jégszemek utolérik az előttük hulló esőcseppeket és igen rövid idő alatt földet érhetnek, sokkal kevesebb idő alatt, mint amennyi a teljes elolvadásukhoz szükséges volna.


663. Miért keletkezhet jégeső nyáron?

A nyári levegőmozgások esetén sokszor kerülhet a jégszem egyik levegő-rétegből a másikba. A jégszemre újra víz csapódik le, és ez újra megfagy. Vagy pedig a 0 °C-on aluli rétegben zúzmara telepszik a jégszemre, melyre újra jégkéreg fagy stb. így hihetetlen nagyságú és súlyú réteges szerkezetű jégszemek is keletkezhetnek.


664. Miért esik egyes vidékeken több jégeső, mint máshol?

Gyakran halljuk, hogy ez vagy az a község "jégjárta" helyen fekszik, néhány éven belül több ízben is súlyos jégkárokat szenved, más helyek viszont majdnem mentesek ettől a veszedelemtől. A jégesők szeszélyes területi eloszlása sokáig megmagyarázhatatlannak látszott. Nem tudták megmondani, mi lehet az oka annak, hogy egyes területeken gyakoribbak a jégesők és súlyosabbak a jégkárok.

Annyit mindenki megfigyelhet, hogy a jégesők mindig a zivatarok idején lépnek fel. De a zivatar sokkal gyakoribb jelenség, mint a jégeső.  Zivatarok az ország minden pontján, minden évben sok alkalommal keletkeznek. Jégeső ellenben csak a zivatarok bizonyos fajtáiban mutatkozik. Egyrészt a nagyon erős zivatarokban, másrészt pedig a késő tavaszi és kora nyári, május-júniusi zivatarokban. De még ilyenkor sem szokott a zivatar egész kiterjedésében jégeső hullani, hanem csak a zivataros területnek egy aránylag igen csekély részén. Például egy kisebb, helyi jellegű zivatar néhány száz négyzetkilométernyi terület felett tombol, de a benne fellépő jégeső legfeljebb csak 5-10 négyzetkilométeres területen pusztít. A nagy, országos jellegű zivatarok idején is, amikor úgynevezett zivatarfront vonul keresztül az országon, szinte mindenütt van zivatar, de az ország területének többnyire csak néhány százalékát éri a jégeső. Eszerint a jégeső helyileg sokkal korlátozottabb jelenség, mint a zivatar.

A zivatarfelhőkben sokfelé keletkeznek jégszemek, de ezek közül csak a legnagyobbak tudnak az alsó légrétegeken áthatolni. Csak a zivatarok legfejlettebb részein képződnek olyan nagy jégdarabok, amelyek meleg időben lejuthatnak a földig. A jégeső veszedelme azokon a helyeken legnagyobb, ahol a zivatarok legerősebb, leghevesebb része fejlődik ki.  Hiszen ezeken a helyeken legerősebb a zivatarfelhő felszálló légmozgása, itt képződnek leggyorsabban és legnagyobb példányokban a jégszemek.

Kérdés ezek után, milyen helyi körülmények adnak alkalmat arra, hogy a zivatarok legfejlettebb részei kialakuljanak?

Először is heves zivatarok szoktak képződni mindazokon a helyeken, ahol egy meredeken kiemelkedő, nagyobb méretű hegytömeg áll az előnyomuló hidegebb szél útjában. Másodszor, sík vidéken is heves zivatarok képződnek időnként olyan helyeken, ahol meleg, száraz földfelületek érintkeznek hűvös, vizes, mocsaras területekkel. Minél élesebb a kétféle terület közti határvonal, annál gyakrabban van ott kilátás heves zivatarok és jégesők kialakulására.


665. Miért ritka a jégeső a sarkvidéken?

A sarkvidéken ritka az, hogy az esőképződés magasságában 0 °C-on felüli levegőrétegek legyenek.


666. Miért ritka a jégeső az egyenlítői vidékeken?

Az egyenlítői vidékeken ritka az, hogy az esőképződés rétege alatt 0-(-10) °C-os vastagabb, hideg rétegek alakuljanak ki, amelyek szükségesek az esőcseppek jégszemekké fagyásához.


667. Miért és hogyan keletkezik a hó?

A hó akkor keletkezik be, ha erőteljes felfelé irányuló légáramlás van s közben a felhő hirtelen lehűl. Apró kis kristályok keletkeznek, melyekhez még vízcseppecskék hozzáfagynak és mikor a súlyuk már a szükségesre megnövekedett, megindul a havazás.


668. Miért esik nyáron jég és nem hópehely?

A csapadékképződés megindulásához nagy mennyiségű levegőnek tekintélyes magasságba kell felemelkednie. A levegő felemelkedve -10 °C, -20 °C hőmérséklet közé jut és ott jégkristályok keletkeznek. Ha lehullásuk közben a hőmérséklet fagypont alatt van, vagy esetleg fagypont körüli, akkor havazik. Ha lehullásuk közben meleg légrétegbe jutnak, például nyáron, akkor megolvadnak és esőcseppek lesznek. Nyáron nagy páratartalmú levegőben igen erős felszálló áramlás mellett a keletkezett esőcseppeket a felszálló áramlás ismét magával ragadja a fagyos légrétegbe. Ott túlhűlve lebeghetnek egy darabig. Ha azután egy hópehely beléjük hull, jégszemmé fagynak. A jégszemeket tovább dobálja a felszálló áramlás és ha az meggyengül, vagy a jégszem túlságosan naggyá nő, hirtelen hull le, nincs ideje megolvadni és jégborsó vagy jégeső lesz belőle.


669. Miért nem esik hó nyáron?

Télen a levegő hőmérséklete már kis magasságtól kezdve 0 °C alatt van. A párák jégtűk alakjában válnak ki. Ezek a levegőben hópelyhekké tapadnak össze, és a földre hullanak.

Nyáron is 0 °C alatt van a hőmérséklet a magasban, ott keletkezik is hó (havazás a magas hegyekben), de mire a hópelyhek a földre érnének a vastag, meleg földfelszíni levegőrétegekben vízcseppekké olvadnak.


670. Miért eshet még áprilisban is hó?

Kora tavasszal még aránylag csekély magasságban 0 °C-on aluli a levegő hőmérséklete. Itt hó keletkezik, és a hópelyhek a vékony, melegebb földfelszíni levegőrétegben nem tudnak esőcseppé olvadni, mielőtt a földre esnek.


671. Miért ritka októberben a hó?

Ősszel még van nyári meleg a felsőbb légrétegekben, magasan van a hó- képződéshez szükséges 0°C-on aluli réteg.


672. Miért és hogyan keletkezik a harmat?

A levegőben mindig van vízpára vagy vízgőz. Teljesen száraz levegő a természetben nincs is. A páratartalom, illetve vízgőztartalom igen tág határok között mozog, azonban mégsem lehet tetszőleges mennyiségű.

Megjelenési formája is más és más. Lehet szilárd, légnemű vagy cseppfolyós. Ahhoz, hogy a víz elpárologjon, hőre van szüksége. Amikor a légnemű vízgőzből harmat vagy dér keletkezik, tehát halmazállapot-változáson megy át, ez a hő újra megjelenik, felszabadul.

Hogy mennyi lehet a vízpára vagy vízgőz a levegőben, azt mindenkor a hőmérséklet szabja meg. Minél melegebb a levegő, annál több, minél hidegebb, annál kevesebb. A tudósok pontosan meghatározták azt a mennyiséget, ami bizonyos hőmérséklet mellett, bizonyos mennyiségű levegőben lehet. Azt a maximális mennyiséget, ami adott hőmérsékleten, adott mennyiségű levegőbe belefér, telítettségnek nevezzük. A levegő lehet nagyon száraz, azaz páraszegény, lehet félig vagy egészen telített. Az elmondottakból az is következik, ha a levegő lehűl, azaz a hőmérséklete csökken, a páratartalom is megváltozik. Elérhetünk olyan ponthoz, hogy a meleg, félig telített levegő lehűlve teljesen telített lesz. Azt a hőmérsékleti pontot, amikor telített lesz a levegő, harmatpontnak nevezzük. A további lehűlés után a fölösleges vízpára kicsapódik, harmat keletkezik. Csendes, derült tavaszi vagy nyári esték után, napfelkelte előtt a mezők fűszálain csillogó, kicsiny vízcseppek alakjában válik láthatóvá a láthatatlan vízpára.

De nézzük csak, hogyan keletkezik a harmat. Ha párás, nedves levegő van jelen és teljesen derült, csendes a légkör, naplemente után este megkezdődik a lehűlés. A talaj fokozatosan elveszti a napközben kapott meleget és gyors iramban lehűl. A talaj lehűlése lehűti a vele közvetlenül érintkező levegőt is. A lehűlő levegőben a vízpára egyre telítődik. Lassan eléri azt a pontot, amikor már nem fér bele több vízpára, azaz telített lesz és megindul a harmatképződés.


673. Miért csak derült és miért csendes éjszakán keletkezik a harmat?

Ha a szél fúj, összekeveri a levegőt és a talaj közeli lehűlt légréteg gyorsan összekeveredik a felette elhelyezkedő melegebb levegővel. Tehát a szél kavaró mozgása akadályozza az erősebb talajmenti lehűlést. Ha felhős az idő, akkor viszont nem tud lehűlni, mert a felhőréteg nem engedi a meleget elszökni a világűrbe. Legerősebb a harmatképződés ezért akkor, amikor teljesen derült, szélcsendes az idő és hosszú az éjszaka. Főleg tavasszal és ősszel, de a hűvös nyarakon is.

Egy bőséges harmatképződés felér 0,2-0,3 mm-es esővel is. Hiszen gyakran előfordul, hogy egy harmatos réten vagy kukoricatáblán áthaladva teljesen vizes lesz az ember. A statisztikai adatok szerint hazánkban egy évben átlagban 25-30 harmatos nap fordul elő.


674. Miért és hogyan keletkezik a dér?

A harmat és a dér ikertestvérek, mindkettő a levegő páratartalmából vízgőztartalmából, vagy ha úgy tetszik a levegő nedvességéből születik, de létrejöttük különböző.

Ősszel egyre több lesz a harmat. Egyszerre azonban olyan erős lesz a lehűlés, hogy a levegő hőmérséklete 0 °C alá süllyed és akkor a harmatot már dérképződés váltja fel. Ebben az esetben a levegő páratartalma, vízgőztartalma közvetlenül megy át a gáznemű állapotból szilárd állapotba.  Ezt a jelenséget a tudomány szublimációnak nevezi.

A dér is csak derült, csendes időben keletkezik, A dér is csak kis mennyiségű csapadékot ad, és ugyanúgy, mint a harmat, ez is napszakos jelenség. A dér is a jégcsalád egyik tagja, de ikertestvére a harmatnak.  Hóharmatnak is nevezik. Ha nagyítóval megnézzük a csillogó dérlerakódást, ami szintén erősen lehűlt talajon vagy tárgyakon jelenik meg, azt látjuk, hogy igen jellegzetes, kristályos szerkezetű. A kristályok nagysága elérheti a 2 cm2-t is.

A kristályok hatszögletűek, rendesen üresek, néha tömörek, de nincsenek olyan kiálló részeik, mint a hókristályoknak. Több száz különböző változatát is lefényképezték már.

Röviden foglaljuk össze megállapításainkat! Derült éjszakán a tárgyak gyakran erősen lehűlnek. Környezetükben a levegő telítetté válik, és a pára pl. a növényekre kicsapódik. A levegőben levő vízgőz harmat alakjában válik ki rajtuk, a fagypont alatt pedig dér formájában.


675. Miért helytelen azt mondani, hogy leszállt a harmat?

Gyakran halljuk - különösen vidéken -, hogy az esti vagy a hajnali órákban alászállt a harmat, vagy "harmat hullott". Persze ez tévedés. A harmat nem a magasból érkezett, mint az eső. A legtöbbször éppen teljesen derült időben keletkezik, amikor semmi felhő sincsen az égen. Megjelenése napnyugta után vagy napkelte előtt várható. Ilyenkor indul meg vagy éppen éri el mélypontját a lehűlés. A harmatképződést ez okozza.

A lehűlés ugyanis a talaj közeli légrétegben a legerősebb, s mert a hidegebb levegő jóval kevesebb vízpárát képes magában tartani, a lehűléssel a harmatképződés is megindul. A harmat nem más, mint kicsapódó vízpára. Szinte észrevétlenül keletkezik, s a felkelő Nap sugarai igen hamar eltüntetik, elpárolog. Egy része beszivárog a talajba; nagy szárazságok idején kissé pótolja a csapadékot.


676. Miért lehetséges harmat például 29 °C melegben?

A levegő nedvessége ilyenkor igen nagyfokú. Árnyékban, a fű között a talaj felszínén 5-8 °C-kal is alacsonyabb lehet a hőmérséklet. Az ennyire lehűlt levegőből a pára egy része harmat alakjában csapódott le a fűszálak tövére.


677. Miért nem kedvez a szeles idő a harmatképződésnek?

A levegő a földfelszín közelében szokott lehűlni a harmatképződéshez szükséges mértékben. Ha szél van, a levegő nem marad a földfelszín közelében, hanem összekeveredik a melegebb felső rétegekkel, így a harmatképződés elmarad.


678. Miért van mezőgazdasági jelentősége a harmatnak?

Mezőgazdasági szempontból a hüvelyesek (bab, borsó, lencse) nyüvésénél fontos a harmat, mert akkor az érett termés már erősen pereg, és a betakarításnál nagyfokú lehet a szemveszteség. A kora reggel harmatosán betakarított termés viszont nem pereg, így a szemveszteség jelentéktelen.

Azonban nemcsak kedvező, hanem káros hatása is van a harmatnak, mert késleltetheti a beérést, és kedvező létfeltételeket teremthet bizonyos kártevők számára.


679. Miért tévedés a dér rovására írni a fagykárokat?

"Megcsípte a dér!" - Dehogyis csípte meg, a bűnös a fagy volt! Kora ősszel, derült éjszakákon a legalsó levegőréteg a fagypont alá hűlhet.  Ilyenkor már nem harmat, hanem dér képződik. Milliárd igen apró kis jégkristály csillog a mezőn, az utakon és a növényeken.

A dérnek igen rossz híre van. A fagykárokat nem egyszer a dérképződés rovására írják, pedig ebben a dér ártatlan. A fagykárt nem a dér okozza, hanem az erős fagy, amely magát a dérképződést is okozta. A kár már a dér megjelenése előtt bekövetkezett.

A dér tehát csak következménye az erős éjszakai lehűlésnek, nem pedig okozója. Ehhez még azt is hozzátehetjük, hogy ha nem keletkezik dér, a lehűlés és a fagykár még erősebb lehet.

Gyakran halljuk, hogy a dér megfagyott harmat. Éppen ezért a deret gyakran hóharmatnak is nevezik. Ez is tévedés. A levegőben mindig van több-kevesebb vízpára, s ha e levegő fagypont alá hűl, a felesleges vízpára kicsapódik, mégpedig ebben az esetben rögtön szilárd alakban. A dér is -akárcsak a harmat - szinte észrevétlenül, egyik percről a másikra keletkezik, s éppen olyan gyorsan el is tűnik az első napsugárral. Egy része újra láthatatlan vízpára lesz.


680. Miért és hogyan keletkezik a köd?

Ha megkérdeznénk valakit, hogy járt-e már felhők között, várhatóan azt válaszolná, hogy nem. Pedig ez nem valószínű, mert amikor sűrű köd van idelent, akkor tulajdonképpen felhőben járunk. A köd ugyanis nem más, mint a talajon levő felhő.

A köd a földfelszín közelében kicsapódott és a levegőben lebegő apró vízcseppek halmaza. A levegőben mindig van több vagy kevesebb vízpára. A melegebb levegő több, a hidegebb kevesebb vízpárát tarthat magában. Ha a levegő lehűl, akkor a felesleges vízpára apró cseppek alakjában kicsapódik. Ez a köd. Mikroklimatikus jelenség, azaz helyi jellegű, a laposokban, a vizenyős területeken gyakoribb. Gyakorisága nagyobb télen és a hajnali időszakban. Erősen befolyásolja a hőmérséklet alakulását. Ha nappal lép fel, megakadályozza a felmelegedést, ha éjjel, akkor a lehűlést.

A köd, a felhő, a forrásban levő víz felett látható köd (az un. pára) tehát nem vízgőz, hanem igen apró vízcseppek sokasága, amelyek kicsiségük miatt olyan lassan esnek lefelé a levegőben, hogy lebegni látszanak, sőt ha felfelé haladó légáramlatba kerülnek, még emelkednek is. Az apró páracseppek egyesüléséből keletkeznek az esőcseppek.

A ködképződéshez szükséges, hogy por-, füstszemcsék legyenek a levegőben, vagy egyéb ún. lecsapódási magvak. A városok szennyezett levegője elősegíti a köd keletkezését. Ismeretes az úgynevezett szmog, ami az emberi egészségre rendkívül káros, sőt bizonyos esetekben komoly veszedelmet is jelenthet.

A legszürkébb, a legegyhangúbb időjárási elem. A közlekedés legnagyobb ellensége, és a legtöbb áldozatot is követeli. Kedélyállapotunkat is erősen befolyásolja és egészségünkre rendkívül káros. Közvetlenül is okoz bizonyos betegségeket, de különösképpen közvetve, mert a baktériumok elől elzárja a napsugárzást, és életlehetőségüket biztosítja. A mezőgazdaság szempontjából inkább káros.


681. Miért a reggeli órákban keletkezik leginkább köd?

A talajfelszín a meleget a napsugárzástól kapja. A levegő nem közvetlenül, hanem közvetve a talajtól melegszik fel. Ha a napsugárzás véget ér, a földfelszín a kapott meleget fokozatosan elveszti, azaz megkezdődik a hoki-sugárzás. A kisugárzás annál gyorsabb és annál erőteljesebb, minél tisztább és derültebb az idő. A ködképződés megindulása függ a levegő hőmérsékletétől és nedvességtartalmától. A hidegebb levegő kevesebb párát képes magában tartani, mint a melegebb. Ha mármost a levegő lehűl, lassan eléri telítettségi állapotát és megkezdődik a ködképződés. Mivel a lehűlés a fent említett, okok miatt napfelkelte után a legerősebb, éppen ezért akkor indul meg a ködképződés. Ha nagyon párás a levegő, akkor esetleg már az esti órákban, a lehűlés megkezdésekor veszi kezdetét a ködképződés. A ködképződés egyben késlelteti a további lehűlést is.


682. Miért követi a derült, napsütéses napokat általában ködös reggel a nagyobb városokban?

Napos, enyhe időben a folyók, tavak, a növények nedvességtartalma gyorsan párolog, ezért a levegő páratartalma megnövekszik. Ősszel már hűvösek a reggelek, a hideg levegő pedig kevesebb párát bír el. Az előző nap páradús levegője tehát másnap reggelre túltelítetté válik, a többlet páratartalom kicsapódik. A pára előszeretettel "üli meg" a városok levegőjében mindig jelenlevő port, füstöt, koromszemcséket. Ezt a légszennyeződésekre kicsapódó párát nevezzük szmognak.


683. Miért képződik köd elsősorban a városok és a falvak felett?

Mert ott szennyezett a levegő, a pára bőven talál lecsapódási magvakra. A pára lecsapódása, a ködképződés könnyebben megindul akkor, ha por- és füstszemcsék vannak a levegőben.


684. Miért közeli rokon a füst és a köd?

Mind a kettő úgy keletkezik, hogy a levegőben (gázban) mikrométernél is kisebb testecskéket oszlatunk el egyenletesen. A különbség csak az, hogy a füstben piciny szilárd szemcsék, a ködben viszont folyadékcseppecskék vannak.


685. Miért jelenti szeles idő közeledtét, ha vörös az ég alja?

Az ég aljának napnyugtakor észlelhető vöröses színeződése sok esetben valóban a közelgő szélélénkülés, illetőleg a csapadékosabb időjárás előjele. Ennek az az oka, hogy nálunk a csapadékot hozó légáramlatok túlnyomórészt nyugat felől érkeznek.Égés


686. Miért vízzel oltják a tüzet?

A tűzre fecskendezett nagy mennyiségű víz párolgása, felforrása az égő anyagtól sok hőt von el, így hőmérsékletét a gyulladási hőmérséklet alá hűti továbbá elzárja az égő anyagot a levegő oxigénjétől. Oltásra tehát kiváló, hacsak nem olyan folyadék ég, melynek sűrűsége kisebb, mint a víz sűrűsége, pl. az olaj, a petróleum.


687. Miért porral oltják az égő olajat?

Az olaj, a petróleum sűrűsége kisebb, mint a víz sűrűsége. Ezért az égő olajat hiába árasztják el vízzel, az annak a tetejére úszik, és ott ég tovább. Ilyen esetben nem is annyira hőelvonó, inkább oxigénelzáró anyagokat használnak. Ilyen például a por. A tűz szinte megfullad, amikor a poroltó magas nyomású levegőjével egy pillanat alatt telíti a helyiség levegőjét porral, és lehetetlenné teszi az égést vagyis az oxigénfelvételt.


688. Miért gyullad meg a gyufa, ha üvegen húzzuk végig, és miért nem gyullad meg, ha fémen húzzuk végig?

Dörzsöléskor hő fejlődik. Ha annyi hő fejlődik, hogy a dörzsölt felület hőmérséklete eléri a gyulladási hőmérsékletet, az anyag meggyullad. Ha a gyufát fémhez dörzsöljük, a fém gyorsan elvezeti a keletkezett hőt, a dörzsölési hely nem melegedhet fel a gyulladási hőmérsékletre. Az üveg rossz hővezető, ezért a fejlődött hőmennyiség nem távozik el, a gyufa meggyullad.


689. Miért nem lobban mindig lángra a gyufa, ha lángba tartjuk?

A gyufát elég hosszú ideig tarthatjuk gázlángban anélkül, hogy meggyulladna, csak tudnunk kell, hol legyen a gyufa feje. Ehhez ismernünk kell a gázláng szerkezetét. A gáz meggyújtásakor a láng belsejében zöldes színű kúpot láthatunk, amelyet ibolyába játszó kékes kúp borít. A zöld belső kúpban a gáz még nem ég, és a láng külső részéhez képest elég hideg.  A tulajdonképpeni égés a láng külső, kékes színű kúpjában megy végbe, ahol a gáz közvetlenül érintkezik a levegővel. Ha most elég gyorsan úgy toljuk be a gyufát a lángba, hogy a feje a külső burokban ne gyulladjon meg, egy darabig benn tarthatjuk anélkül, hogy a fej meggyulladna. Sőt az is megeshet, hogy a gyufának a külső burokban levő szála előbb gyullad meg, és csak ennek a tüzétől kap lángra maga a gyufa feje.


690. Miért lobban lángra a parázs ha ráfújunk, miközben ugyanettől a gyertya lángja elalszik?

Mind a két esetben erős légáramlást keltünk a ráfújással, de ennek hatása egészen más a gyertyára, mint a parázsra. Amikor a gyertya lángját éri légáramlat, lehűti a kis lángot, márpedig a lángot alkotó égő gázok égése azonnal megszűnik, mihelyt gyulladási hőmérsékletük alá hűlnek. A parázs azonban nem lánggal ég, hanem izzik, és az izzó fa vagy kőszén lehűtésére nem elég az a hideg levegő, amit szájunkkal rá tudunk fújni. A légáramlás viszont több oxigént juttat az izzó parázshoz, úgyhogy ennek égését táplálja, az égés hevesebb lesz, egyre több gáz fejlődik az izzó fából vagy szénből, és így lángra lobban. A ráfújáskor keletkező légáramlatnak kettős hatása van: egyrészt hűt, másrészt oxigént szállít. A gyertya esetében az első érvényesül, az izzó parázs esetében pedig a második.


691. Miért nem alszik el meggyújtás után rögtön a láng, hiszen az első pillanattól kezdve éghetetlen anyagok veszik körül a lángot, elzárva azt a levegőtől?

A lángnak tulajdonképpen rögtön el is kellene aludnia, mihelyt meggyújtottuk, hiszen az égési termékek szén-dioxidból és vízgőzből tevődnek össze, e gázok viszont nem égnek, és nem tartják fenn az égést.  Ezek szerint mindjárt az első pillanattól kezdve éghetetlen anyagok veszik körül a lángot, és a levegő nem férhet hozzá. Márpedig levegő nélkül nincs égés, és a lángnak ki kellene aludnia. A gyakorlatban azonban ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk.

Miért?

Az égés közben keletkező gázok a hőtől kitágulnak, kisebb lesz a sűrűségük. Ennek következtében nem maradnak meg a keletkezési helyükön, hanem felemelkednek a magasba, és friss levegő áramlik a helyükre. Ha nem így volna, az égéstermékek rövidesen eloltanák a lángot.


692. Miért használunk a széntüzelésű kályhában is a begyújtáshoz papírt, gyújtóst és fát?

Bármely éghető testet ahhoz, hogy meggyulladjon, fel kell melegíteni a test anyagának gyulladási hőmérsékletére. A gyufa-papír-gyújtós-fa-kőszén sorozatban mindegyik anyag gyulladási hőmérséklete nagyobb az előzőénél és kisebb az utána következőénél - és ugyanez áll az égésük által termelt hőre is. Égéskor mindegyik elegendő hőt termel ahhoz, hogy a sorozat következő tagját gyulladási hőmérsékletére hevítse; ha azonban a fenti sorozatnak akár csak egy tagját is kihagyjuk, akkor ez már nem feltétlenül következik be és az égési folyamat esetleg megszakad: a kályhában elalszik a tűz.


693. Miért nem gyullad meg a kockacukor, ha alá égő gyufa lángját tartjuk, és miért gyullad meg mégis, ha előzőleg a kockacukor csúcsát cigarettahamuba mártjuk?

Ahhoz, hogy a cukor a gyufaláng hőmérsékletén meggyulladjon sok oxigénre lenne szükség, de a cukrot körülvevő levegőben nincs ekkora mennyiségű, ezért nem is gyullad meg. Viszont a hamu apró részecskéinek az a tulajdonsága, hogy magukhoz vonzzák a levegőben jelen levő oxigéngáz részecskéit, a hamuszemcsék felületén összesűrűsödik, megkötődik az oxigén - ez segíti elő a hamus cukor égését.


694. Miért ad a nedves tűzifa kevesebb meleget, mint a száraz?

Az égés közben keletkező meleg egy része a fában lévő víz elpárolgására fordítódik.


695. Miért kell gumitalpú cipőt viselni a malomban dolgozóknak?

A malom levegőjében levő szálló por a kisméretű részecskék miatt könnyen meggyulladhat és gyorsan terjedve robbanást is okozhat. A fémszegek a bőrcipők talpában vagy a fémflekk szikrázhat a betonnal érintkezve, és ez elegendő egy gyulladáshoz.


696. Miért robban, pattog égés közben a tábortűz fája?

Akkor történik robbanás, ha gáz keletkezik a hőfejlődés közben, rövid reakcióidő alatt. A fa égésekor a fában maradt nedvesség válik általában gőzzé, és ez hirtelen kiszabadulva a rostok közül okozza a robbanást.


697. Miért égnek egyes anyagok (pl. papír, fa, benzin stb.) lánggal, mások pedig (pl. koksz, faszén) izzással?

Lánggal a gázok és azok az anyagok égnek, amelyekből égés közben éghető gázok szabadulnak fel.


698. Miért égnek egyes anyagok kormozó lánggal?

Azért, mert az égés hőmérsékletén egyben kémiai bomlás is lejátszódik és szabad szénatomok is keletkeznek. Kormozó lángja tehát csak széntartalmú anyagoknak lehet, de minden szénhidrogén ilyen.


699. Miért eltérő a tüzelőanyagok és a robbanóanyagok égése?

A fa, a szén, a benzin stb. égésekor a szükséges oxigént a környező levegőből kapja. Az égés lassan, rétegről rétegre terjed a tüzelőszerben, az energia fokozatosan szabadul fel. Égés közben a forró égési gázok lassan fejlődnek, és lassan melegszik, tágul a környező levegő.

A nitroglicerin azonban az égéshez szükséges oxigént vegyület alakjában magában hordja. A nitroglicerin égése egyetlen ütésre megindul, pillanat alatt alakul át forró gázokká és fejt ki hatalmas nyomóerőt. A robbanóanyag hirtelen ég el, alakul át magas hőmérsékletű gázzá. A forró gázok sokszorta nagyobb teret töltenek ki, mint az eredeti robbanóanyag.  Az égéskor keletkező forró gázok környezetükre robbanási nyomást fejtenek ki.


700. Miért lőport alkalmazunk a lövedék gyorsítására?

Tegyük fel, hogy heves robbanóanyagot alkalmaznánk, amelynek égési sebessége a lőporénál nagyobb. Akkor az egész töltet elégne, még mielőtt a lövedék megmozdulna, mielőtt az égési tér a lövedék mögött növekedni kezdene. Ennek következménye az lenne, hogy a hirtelen keletkezett égési gázok óriási nyomása szét vethetné, szétrobbanthatná a fegyvercsövet.  Felrobbanhat a fegyvercső akkor is, ha a lövedék megindulásakor a csőben nagy az ellenállás, pl. a belekerült szennyező anyag, homok, föld stb.  miatt.


701. Miért veszélyes a kazánkő?

A kazánkő a kazánok falára a vízből lerakódott ásványi anyagok keveréke, főleg mészkőből áll.

Ha a kazánkő megreped, a víz a forró kazánfallal érintkezve, hirtelen gőzzé válva robbanást okozhat.

A kazánkő repedése azért következhet be, mert a hőmérséklet változásakor kevésbé terjed ki, mint a kazán fémfala.

A kazánkő ellen úgy védekeznek, hogy a vizet "lágyítják": az ásványi anyagoktól megtisztítják.


702. Miért olyan gyakori a metángáz a bányák mélyén és ritka a Föld légkörében?

A metán sűrűsége kisebb, mint a levegőé, emiatt felszáll, a légkör alján számottevő mennyiségben nem található meg. A metán a bányák mélyén (szerves anyagok oxigén nélküli bomlása során) keletkezik, s a szellőzés nélküli járatokban, bányaüregekben megszorulhat. Ez robbanásveszélyes, ezért a bányákat szellőztetik, és nem használnak nyílt lángot a föld alatt.


703. Miért kell a belső égésű motorok hengerét hűteni, a gőzgépekét pedig nem?

A robbanómotorok hengere és a dugattyú a robbanások miatt állandóan melegszik, és bekövetkezhet - hűtés hiányában - egy olyan állapot, hogy a dugattyú "besül", vagy éppen lötyög a hengerben. Ha a gőzgép hengerét hűtenénk, akkor a hatásfokát csökkentenénk.


704. Miért kötelező a fémszita a gépjárművek benzintartályának nyílásában?

Külső láng, például a gyufa melege felrobbanthatná a tartályban levő benzingőzt, de ha fémszita zárja el a nyílást, mivel a fém jó hővezető, gyorsabban elvezeti, szétszórja a meleget, így megakadályozza, hogy a hőmérséklet a gyulladási pontig emelkedhessen.


705. Miért égnek el a műholdak a Föld légkörében?

Amikor bekerülnek a légkörbe, a nagy sebesség miatt (28 000 km/h) olyan nagy lesz a súrlódás, hogy felhevülnek, majd elégnek.


706. Miért ritka, hogy meteor éri a Föld felszínét?

A csillagászok megfigyelései szerint olyan sok meteor ér a légkörünkhöz, hogy ha ezek a Földre hullhatnának, nagy károkat okoznának. A Földünket burkoló légkör azonban megment bennünket a pusztítástól. A meteorok, miközben a Föld felé esnek, súrlódnak a levegőrészecskékhez. Ezáltal áttüzesednek és elégnek, mielőtt a Föld felületére hullanának.

A frissen hullott hótakarón láthatók néha sötét foltok. Az elégett meteorok hamuja szállt ide.

A Holdon nincsen légkör, ezért a meteorok a felszínére esnek. Bevágódásuk nyomait láthatjuk a Holdról készült fényképeken.FÉNYTAN


707. Miért látunk ködben rosszul?

Mert a levegőben található apró vízcseppeken a fény szóródik. A kék fény jobban szóródik, mint a vörös vagy a sárga. A szórt fény erőssége arányos a beeső fény frekvenciájának negyedik hatványával (Rayleigh, 1871). A gépkocsik fényszóróira azért szerelnek sárga áteresztő szűrőt, hogy fényük ködben messzebbre látszódjék.


708. Miért válik az átlátszatlan papír a rácseppenő - szintén átlátszatlan - zsírtól szinte átlátszóvá?

A papír apró rostokból áll, közöttük hézagokkal. A ráeső fény egy részét átereszti, de teljesen szétszórja az áthaladt fényt. A zsír a közöket kitölti, simává teszi a felületet, egyenletesebbé az anyagot.

A papír és a zsír azért átlátszatlanok, mert - bár más-más oknál fogva - a rájuk eső fény mindkettőn diffúz visszaverődést szenved. Ami fény nem verődik vissza, az diffúzán megtörik, és elnyelődik, vagy átmegy. Ha a papírra zsír cseppen, akkor a zsír felszívódva bekerül a papír rostjai közé, csökkenti a diffúz visszaverődés és törés mértékét, megnöveli a szabályosét. A zsírfolt a füzetben azért sötétebb, mert alig van róla diffúz visszaverődés. Ugyanakkor a zsírfoltos papírt a fény felé tárva, a zsírfolt sokkal világosabb lesz, mint környezete (szinte "átlátszóvá" válik), mivel a fény egy része szabályosan megtörve, mint valami planparalel (párhuzamos falú) lemezen halad át rajta.


709. Miért látjuk az átlátszó tárgyakat?

Az egyszerű fénytörés és visszaverés az, ami a tárgyakat láthatóvá teszi számunkra. Ha az átlátszó testet a levegő helyett egy éppen úgy átlátszó folyadék veszi körül, amelynek a törésmutatója ugyanakkora, mint magáé a testé, akkor ennek a tárgynak el kell tűnnie a szemünk elől. Erről magunk is meggyőződhetünk, egy ügyesen összeállított kísérlettel.

Egy tiszta átlátszó testet egész más módon még levegőben is láthatatlanná lehet tenni. A tárgyat minden irányból teljesen egyformán kell megvilágítani. Ekkor a tárgyról ugyanannyi fény érkezik a szemünkbe, mintha a tárgy nem is volna jelen.


710. Miért csak úszószemüveggel látunk jól a víz alatt?

Ha a víz alatt kinyitjuk a szemünket, minden homályosan jelenik meg, de ha úszószemüveget veszünk fel, tisztán látunk.

A jó fényképezőgépekhez hasonlóan a szemben is több optikai elem van. A szem külső felülete görbült, és maga is lencseként viselkedik. Enélkül a szem nem tudná a fényt a retinára fókuszálni. Az az elem, amelyet szemlencsének nevezünk, valójában csak a "hangolásban", a beállításban vesz részt.

A vízben a szem külső felülete nem működik lencseként. Ennek az az oka, hogy a fény körülbelül ugyanolyan sebességgel terjed a vízben, mint a szemben, és a fény nem törik meg, amikor belép a szembe. Minden homályosnak tűnik, mert a fény nem fókuszálódik a retinára. Ha azonban a szem és egy üveg- vagy műanyag lap közé légréteget zárunk be, a fény újra megtörik a szem felületén, és ismét élesen látunk.


711. Miért nem lehet ablaküvegen át lebarnulni?

A közönséges üveg elnyeli az ibolyántúli sugarakat, ezért a szobában, zárt ablakok mögött hiába sütkérezünk a napon, nem fogunk lebarnulni. A gyógyászati ibolyántúli sugárzású lámpákat közönséges üveg helyett kvarcüvegből készített búra veszi körül, amely nem nyeli el az ibolyántúli sugarakat. A kvarclámpa név innen ered.


712. Miért látunk két képet, ha a Hold (vagy izzólámpa) ablaküvegen tükröződő képét nézzük?

A Holdról jövő fénysugár az ablaküveg mindkét feléről visszaverődik.


713. Miért látjuk nappal feketének az utcáról az ablakot?

Mert az üveg több fényt átereszt, és csak igen keveset ver vissza.


714. Miért csak akkor látjuk magunkat az üveglapban, ha a háttér sötét?

Az üveglapról visszavert fény erőssége kb. 10%. Az ablaküvegen kívülről átjövő fény pedig ehhez képest olyan erős, hogy elnyomja ezt a gyenge fényű tükröző képet. Ha az üveglapon átjövő fényt csökkentjük, például úgy, hogy az ablakszárnyat kinyitjuk és a szoba sötét része a háttér, jól láthatjuk magunkat az ablaküvegben.


715. Miért láthatók nappal is gyárkéményből nézve a csillagok?

Nappal a Nap a horizont felett tartózkodik. A napfényt a Földet körülvevő levegőburok minden irányban szétszórja, így létrejön az általunk megszokott világos égbolt. Ez a szórt napfény elnyomja a csillagok gyengébb fényét, ezért a csillagok nappal nem láthatók. A hosszúságához képest kis keresztmetszetű gyárkéménybe kevés szórt fény juthat be, így belsejéből feltekintve a látóterébe eső csillagok láthatóvá válnak.


716. Miért fordulhat az elő, hogy világos van olyan helyeken is, ahová nem süt a Nap: az árnyékban, a szobában?

A szobába a Napnak a tárgyakról szétszórt sugarai jutnak be. Ezek a sugarak a szobában levő tárgyakról is minden irányban újra visszaverődnek, így egy kevés eljut belőlük a legeldugottabb zugba is.


717. Miért látszanak a porszemek a szobába eső napsugárban?

A szabadban is éppen úgy lebegnek szabad szemmel láthatatlan kicsinységű anyagrészecskék a levegőben, mint a szobában. Kint azért nem látjuk őket, mert a háttér világos. A szobában pedig sötét a háttér, és az apró részecskékről visszaverődő fény láthatóvá teszi őket.


718. Miért látszik remegni a levegő forró napokon a háztetők és a gabonavetések fölött?

A melegedés miatt különböző sűrűségű, egymással keveredő levegőtömegeken jön át a fény. Ezért el is torzulnak az ilyen levegőn át látott tárgyak körvonalai.


719. Miért átlátszatlan a kristálytiszta vizű tó, ha szél fodrozza a felületét?

Azért, mert a víz felületére érkező fénysugarakat a hullámos felület szétszórja, azaz szórt - nem szabályos - visszaverődés jön létre.


720. Miért van az, hogy az ég, a felhők és a fák tükörképe a vízben mindig sötétebb, mint a valóságos felületük?

A fény visszaverődése a víz felszínén nem "teljes visszaverődés", mivel a ráeső fénynek csak egy része verődik vissza, a többi megtörik, majd elnyelődik a vízben. Az ég, a felhők és minden tárgy tükörképe ezért látszik sötétebbnek, halványabbnak, mint maguk a tárgyak.


721. Miért oltják el a gépkocsivezetők éjszakai vezetéskor a belső tér világítását?

A szélvédő a ráeső fény zömét átereszti (ezért átlátszó), kis hányadát azonban elnyeli, illetve visszaveri, méghozzá függetlenül attól, hogy a világítás milyen erős és melyik oldalról érkezik.

Ha éjszaka lakott területen kívül halad a jármű, a szélvédőre kívülről a belső világításnál egyébként sokszorta nagyobb teljesítményű reflektorok úttestről, távoli tereptárgyakról visszaszórt, és így meglehetősen gyér fénye esik. Ha ég a lámpa az utastérben, akkor a szélvédőt belülről ennek az izzónak a közvetlen, illetve szórt, a kis távolság miatt még viszonylag erős fénye éri.

A vezető a kívülről beérkező fénynek az áthaladó, a belülről kiindulónak pedig a visszavert részét érzékeli. E kettő viszonya dönti el, hogy mit lehet látni. Ha odakinn kellőképpen sötét van, illetve az utastéri megvilágítás elegendően erős, a visszavert rész intenzitása jóval nagyobb lehet, mint a kintről érkező, az üvegen gyakorlatilag akadálytalanul áthaladó fényé. Ekkor a szélvédőn már inkább a tükröződés látszik, nem pedig a külvilág, s ez természetesen balesetveszélyes.

Városban vagy egy jól megvilágított útszakaszon a belső világítás esetleg már nem olyan zavaró, mint lakott területen kívül. Ha az utastérben fényre mindenképp szükség van, megpróbálhatjuk függöny segítségével csökkenteni a belső világítás szélvédőre eső részét. Ezt a megoldást az autóbuszokon alkalmazzák.


722. Miért nem látunk ki az ablakon este, ha a szobában ég a lámpa, kívülről viszont belátunk a szobába?

Az üvegről több fény verődik vissza a szemünkbe, mint amennyi kívülről bejut.

Ugyanez történik nappal, ha kívülről nézünk be. Az ablakról visszavert fény erősebb, mint az a szórt fény, ami a szoba belsejéből az ablakon keresztül a szemünkbe jut.


723. Miért fehér és miért "vászon" a mozi vetítővászna? Miért nem felel meg erre a célra pl. egy üveglap vagy egy fémlap?

A fehér anyagok nagymértékben visszaverik, míg a színes, ill. a sötét anyagok többé-kevésbé elnyelik a rájuk eső fénysugarakat. A vászon szövött, érdes felülete a ráeső fénysugarakat a nézőtér felé minden irányban közel egyenletesen szórja szét, ezért a mozikép a nézőtér minden helyéről jól látható. Az üveg, ill. fémlap felülete tükröz, csillog, ezért vetítési célokra alkalmatlan. Az elmondottakból az is következik, hogy a mozikép minőségét a vetítővászon minősége is nagymértékben befolyásolja.


724. Miért kenik be a szemcsés felületű vetítővásznat alumíniumfestékkel (gyöngy vászon)?

Az alumínium visszaverő képessége 72%. A gyöngyvászon sokkal több fényt ver vissza, mint a közönséges vászon; ragyogóbb, fényesebb kép jelenik meg a gyöngyvásznon.


725. Miért festik feketére az egymotoros gépen a légcsavarnak a pilóta felé eső oldalát?

Azért, hogy a légcsavar minél kevesebb fényt verjen vissza a pilóta felé, vagyis hogy ne okozzon káprázást.


726. Miért festik sötétre a fényképészek laboratóriumának falait?

A sötét testek nagymértékben elnyelik a fényt. Ezzel akadályozzák meg a károsan ható visszavert fény létrejöttét.


727. Miért fémezik (vonják be tartós fóliaréteggel) az acélolvasztárok, a hengerészek stb. munkaruháját?

Azért, hogy visszaverjék az infravörös sugárzást.


728. Miért tilos az ívhegesztés lángjába nézni?

Azért, mert kárt tesz a szemben.


729. Miért védi meg a sötét szemüveg a hegesztőt az elektromos ív sugárzásának káros hatásától?

A közönséges szemüveg sem ereszti át az ibolyántúli sugarakat, de a sötét szemüveg a látható fénynek egy részét is elnyeli.


730. Miért vakít az izzólámpa?

Az izzólámpa izzószálának a fénye el vakít minket. A fehér falra szerelt fénycsőre nyugodtan nézhetünk vakítás nélkül, pedig fényerőssége jóval nagyobb, mint az izzószálé.

Miért vakít az izzólámpa? Az égő szála rövid, fénye koncentrált, a fénycső fénye pedig nagy felületen oszlik meg.

Vakító a fény, ha erősen összpontosított, vagyis, ha nagy a fény sűrűsége.  Ezért vakítanak az ívlámpák és a csupasz izzószálú égők. Nem vakítanak a kiterjedt fényforrások, a telihold, a fénycső, a megvilágított mozivászon.  Kicsi a fény sűrűségük.


731. Miért nem helyes a "fényszóró" elnevezés?

Azért, mert ez az eszköz éppen nem szórja a fényt, hanem a fényforrásból kilépő széttartó sugárnyalábot közel párhuzamos fénysugarak nyalábjává rendezi. A katonai fényszórókban pl. parabolatükröt használnak, ennek fókuszában helyezik el a pontszerű fényforrást. Az autólámpa fényszórója annál rosszabb, minél inkább szétszórja az izzó fényét.


732. Miért kell bordázni a belső felületet a gépkocsik fényszóróinak üvegtárcsáján?

A gépkocsik fényszóróinak bordázott üvegfelülete olyan prizmarendszert alkot, amely a kívánt irányba téríti el a fénysugarakat.


733. Miért hordanak napszemüveget a magas hegycsúcsokon az alpinisták?

Vigyáznak, nehogy hóvakságot szenvedjenek. A magas hegységekben erőteljesebb az ultraibolya sugárzás, amit a hegyeket borító örök hó még felerősít. Az erős sugárzás mikroszkopikus méretű kis sebeket ejt a szaruhártyán, ami néhány óra elteltével szúró fájdalmat okoz. Vakulni azonban nem vakul meg az ember, mert a szem belső részei épek maradnak.  Hasonló tüneteket okoz a hegesztés is. Megfelelő fényelnyelő szemüvegek teljes védelmet nyújtanak.


734. Miért jön létre árnyék?

Az árnyékjelenség azt igazolja, hogy a fényforrás pontjaiból a tér minden irányába kiinduló fénysugarak egyenes vonalban terjednek.


735. Miért van a levegőnek árnyéka a falon?

A levegő fénytörő képessége megváltozik, ha a sűrűsége más lesz. A fénysugár megtörik, valahányszor más sűrűségű rétegbe érkezik, tehát útja cik-cakkos lesz. Lesznek a falnak részei, ahová pillanatnyilag kevesebb fénysugár érkezik, itt elsötétedik a hely, mintha árnyékot vetne a levegő.  De mivel ezek a különböző sűrűségű helyek folyton változnak, változik a falon a megvilágítás is.


736. Miért szokás általában a munkaasztalnál úgy elhelyezkedni, hogy a fényt bal oldalról kapjuk?

Jobb kezünkkel szoktunk írni, dolgozni. Ha jobb oldalról jönne a fény, kezünk árnyéka ráesne az írásra, a munkadarabra.


737. Miért fordulhat az elő, hogy az ember gyorsabban is futhat az árnyékánál?

Ha az árnyék olyan falon keletkezik amely párhuzamos az ember futásának irányával, és a fényforrás gyorsabban mozog az embernél ugyanabban az irányban, akkor az ember gyorsabban fut az árnyékánál.


738. Miért látunk a síktükörben tükörképet?

A síktükörben azért látunk tükörképet, mert a testről kiinduló és a tükörről szabályosan visszaverődő fénysugarak úgy érkeznek a szemünkbe, mintha egy, a tükör mögött lévő testről indultak volna.


739. Miért tükröz a tükör?

Azért, mert a ráeső fényt majdnem teljesen visszaveri. Szemünk e visszavert fényt észlelve, a tárgyakat a tükör felülete mögött látja. A tükör annál jobb, minél több fényt ver vissza.

A sima vízfelületre is azt mondjuk, hogy víztükör, mert ez is visszaveri a fény jó részét.

Tükröz a simára csiszolt fémfelület is. Régen a tükör csiszolt ezüstlap volt. (Az üveg csak gyengén tükröz, a fény nagyobb része inkább áthalad rajta.)


740. Miért nem lehet észrevenni a tökéletesen sima tükör felületét?

Ahhoz, hogy egy világító pontot lássunk, szükséges, hogy a pontból kiinduló, széttartó sugárnyaláb egy része a pupillán át a szemünkbe jusson. Ez a sugárnyaláb jelenti a (szem + agy) rendszer számára az információt a fényforrás színéről, erősségéről és helyéről. Ha ugyanis a világító pontból csak egyetlen fénysugár jutna a szembe, akkor látásunkkal nem tudnánk eldönteni, hogy a fény honnan jött, csak az irányt tudnánk megjelölni.

Amennyiben a világító pontot a tükörből látjuk, akkor azért képzeljük oda a tárgyat a tükör mögé (ahol pedig semmi sincs), mert a szemünkbe jutó, széttartó sugárnyaláb onnan látszik kiindulni. Minthogy pedig a tárgyról jövő összes látási információt a szembe jutó sugárnyaláb hordozza, azért csupán látásunkkal képtelenek vagyunk eldönteni, hogy amit látunk az valódi tárgy vagy annak csak látszólagos képe.


741. Miért nem látjuk közben a tükröt?

Mert a tökéletesen sima tükör felületén szabályos visszaverődés történik, s így a tükör bármely pontjáról csupán egy fénysugár jut a szemünkbe.


742. Miért vesszük észre a poros tükör felületét?

Mert a poros tükör felületén diffúz (magyarul: szórt) visszaverődés történik, tehát a tükör felületén levő porszemekről széttartó sugárnyalábok verődnek vissza, és jutnak a szemünkbe.

Igaz, hogy ebben a magyarázatban csupán egyetlen világító pont esetét tárgyaltuk, azonban bármilyen kiterjedt, tarkabarka tárgyra vagy tárgyak sokaságára is nézünk, a szemünkben kialakuló kép pontról pontra világító pontok képeinek összességéből alakul ki. Mindazt tehát, amit egyetlen világító pont esetére végiggondoltunk, igaz kell, hogy legyen mindenre, amire csak ránézünk.


743. Miért ad rosszabb képet a poros tükör?

Mert nemcsak a tükörről, hanem a porszemecskékről is verődik vissza fény, a porszemecskékről visszaverődő szétszórt fény elfátyolozza a tükörben látott képet.


744. Miért lát a tükörben bennünket az, akit mi is látunk?

Akit mi látunk, arról kiinduló fénysugár a tükrön visszaverődve hozzánk jut, pontosan ezt az utat teszi meg a rólunk kiinduló fénysugár ahhoz, akit mi látunk.


745. Miért használhatjuk a nappal átlátszó ablaküveget este tükörként?

Az üveg a ráeső fény nagyobb részét átereszti, egy kis részét azonban visszaveri. Nappal a kívülről bejövő fény erősebb, mint a belülről kifelé hatoló fénynek az a része, amely az üvegen visszaverődik. Este viszont kívülről alig jön be fény, s így látjuk a belülről kifelé haladó fénynek azt a részét amely az üvegen visszaverődik, vagyis az ablaküveget tükörnek lehet használni.


746. Miért látunk csak egy képet a tükörben, hiszen az üveglapban két kép keletkezik?

Az üveglap a merőlegesen ráeső fénynek kb. 10%-át veri csak vissza, a tükör hátát alkotó higanyfelület pedig a 70%-át. Ezért a higanyfelületen keletkező kép fényesebb, mint az üvegfelületen keletkező kép. A higanyfelületen keletkezett fényes kép mellett nem látszik a halványabb másik kép.


747. Miért nem átlátszó az üvegpor, hiszen az üveg az átlátszó?

Ha a fénysugarak az anyagon áthaladva, törés után is együtt maradnak, akkor az anyagon átlátunk. De ha a törés után minden irányban szétszóródnak a fénysugarak, akkor nem látjuk az anyagon keresztül a testet. Például üvegporon, recés felületű üveglapon át nem látjuk a lámpát, csak egy fényfoltot, mert a lámpa egy pontjából az üvegporra érkező sugarak egy egyenetlen felületre érkeznek, egyik így törik, másik úgy: végül amikor a másik oldalon kilépnek, teljes összevisszaságban haladnak.


748. Miért ismerhető fel, hogy a tükör üvegből vagy fémből készült?

A tükröző laphoz pl. ceruzahegyet érintve, ha a ceruzahegynek egy képét látjuk, akkor fémtükör. Ha a ceruzahegynek két képét látjuk, akkor üvegtükör. A két kép úgy keletkezett, hogy az üveglapon is meg a fémlapon is visszaverődött a fénysugár. Ilyen módon az üveg vastagságát is megítélhetjük: minél messzebb látszik egymástól a két kép, annál vastagabb az üveg.


749. Miért fordítja meg a tükör a jobb és a bal oldalt, de nem fordítja meg az alsó és a felső oldalt?

A tükörképen valójában nem a "jobb és a bal" cserél helyet, hanem az "elöl és hátul": a tükör a felületre merőleges irány mentén kifordítja a képet, a jobb-bal és a fönt-lent viszont egyáltalán nem változik meg.


750. Miért látszik domború tükörben az ember füle erősebben kicsinyítve mint az orra?

Azért, mert az ember orra közelebb van a tükörhöz, mint a füle.


751. Miért domború tükröt alkalmaznak visszapillantó tükörnek?

A visszapillantó tükörben a mögöttes forgalmat akarjuk látni. Ehhez nagy teret kell belátni. A domború tükörnek nagy a látótere, s mindig egyenes állású képet ad. A homorú tükör erre nem alkalmas, mert a látótere kicsi és a fókuszon kívül levő tárgyakról fordított állású képet ad.


752. Miért alkalmasabb a homorú tükör borotválkozásra, mint a síktükör?

Mert arcunkról egyenes állású nagyított képet tud alkotni. Ehhez az kell, hogy arcunk a tükörhöz közelebb legyen, mint amekkora a fókusztávolság. A kép nagyított, egyenes állású és virtuális.


753. Miért lesz ezüstösen csillogó a vízbe merített kormozott üveggömb?

Ezt a jelenséget a teljes visszaverődéssel lehet magyarázni.

Tudjuk, hogy ha a fény optikailag sűrűbb közegből ritkább közegbe lép, akkor a beesési merőlegestől törik. A beesési szög tehát kisebb mint a törési szög. Ebből egyértelműen következik, hogy létezik olyan szög, amelyhez 90°-os törési szög tartozik. Ha ennél nagyobb a beesés szöge, akkor a fénysugár nem lép át a másik közegbe, hanem teljesen visszaverődve, az eredeti közegben marad. Azt a beesési szöget, amelyhez a 90°-os törési szög tartozik nevezzük a teljes visszaverődés határszögének.

A kormos üveggömb esetén a következő történik: A korom nagyon sok levegőt adszorbeál a felszínen, így amikor belemerítjük a vízbe, az üveggömböt apró kis légbuborékok sokasága veszi kőről. A kívülről jövő fény vízből érkezve a levegő határára, teljes visszaverődést szenved, ezért mi a kérdéses helyen tükröző felületet látunk.


754. Miért verődik vissza teljesen a fény?

Ha a fény sűrűbb közegből megy a ritkább közegbe, például vízből a levegőbe, akkor a törés szöge nagyobb, mint a beesés szöge. Vízben már 49° beesési szög esetén 90° a törés szöge, vagyis a megtört fénynyaláb súrolja a vízfelületet. Ha a fény még nagyobb szög alatt esik be, a törés szöge nem lehet nagyobb, mint 90°, a fénysugár tehát teljesen visszaverődik.


755. Miért és hogyan keletkezik a délibáb?

A délibáb természetes tükör a levegőben. Rendszerint nagy melegben a sima rónákon vagy autóutakon láthatod. Mintha a távolban egy óriási tükör heverne a földön, amely a még távolabbi tárgyak (házak, fák, autók) fordított állású tükörképét mutatja. Ilyenkor a föld közelében arasznyi vastagságban a levegő melegebb, mint feljebb. Itt, a hideg és meleg levegő találkozásánál jön létre a tükrözés. Igen érdekes, hogy ez a tükör csak távolról látható! Ha közel mégy hozzá: eltűnik!

A délibáb hazánk egyik természeti különlegessége, ám csak kevesen gyönyörködhettek ebben a látványban. Magyarország határain belül kétféle olyan terület van, ahol rendszeresen és szépen fejlett alakban lehet délibábot látni.

A délibábos területek egyik csoportját az Alföldnek azok a pusztai jellegű részei alkotják, ahol nincsenek fák és nincsen mezőgazdasági művelés.  Ilyen terület elsősorban a Hortobágy jelentékeny része. Amikor délibábot emlegetünk, akkor a legtöbb ember a hortobágyi puszta széles rónaságaira gondol. A múlt században azonban még a Duna-Tisza közének nagy területei is fátlanok és megműveletlenek voltak, ezért a délibáb ott sokkal gyakoribb látvány volt, mint napjainkban. Erről többek között Petőfi költészete is tanúskodik.

Van azonban Magyarországon egy egészen más jellegű terület is, ahol bár ritkán, de jellegzetes délibáb-tüneményekben gyönyörködhetünk. Ez a terület a Balaton felszíne, azzal a kikötéssel, hogy az észlelő személynek a vízfelszínhez közel kell tartózkodnia. A vízben úszók, a csónakban ülők elég gyakran láthatnak délibábot a Balaton felett. Olykor a parton ülő ember is megláthatja, de ha felegyenesedik, többnyire eltűnik előle, mert szeme már túl magasra kerül a vízfelszín felé. Ugyanez az oka annak is, hogy a hajók fedélzetéről már csak egészen kivételes esetekben pillanthatjuk meg a Balaton feletti délibábot.

A Balatonon is az a helyzet, hogy a délibáb egyes években többször is észlelhető, más években pedig sokkal ritkábban, sőt egészen el is maradhat. A balatoni délibáb elsősorban olyan nyarakon fordul elő, amikor erős hőhullámok szeszélyes ütemben váltakoznak heves szélviharokat hozó időszakokkal.

Hogyan keletkezik a délibáb? A fénytanból ismeretes, hogy délibáb csak olyan légtömegekben keletkezik, amelyekben a földfelszínt borító legalsó, néhány deciméter vastagságú légrétegek sokkal melegebbek, mint a közvetlenül felettük fekvő levegő. Ha a levegő úgynevezett függőleges hőcsökkenése eléri a 3,42 fokot száz méterenként, akkor az illető levegőrétegben a fénysugarak elgörbülnek, mégpedig olyan alakot vesznek fel, amely felfelé homorú, lefelé pedig domború. Az ilyen levegőréteg a távoli tárgyak képét erősen elmossa és eltorzítja.

Amikor alulról felfelé haladva a levegő hőmérséklete ilyen rohamos mértékben csökken, akkor a levegőben erős örvénylő mozgás alakul ki. A felső hidegebb (tehát viszonylag nehezebb) levegő ugyanis számos örvényecske alakjában helyet cserél az alsó (viszonylag könnyűvé vált) levegőmennyiségekkel. A különféle sűrűségű levegőmennyiségek szakadatlan kicserélő mozgása a távoli tárgyak képét imbolygóvá teszi. A délibáb látványa emiatt folytonosan változtatja az alakját, és sok különös meglepetéssel szolgál.

Gyakran megtörténik például, hogy távoli házaknak vagy fáknak a képe nagymértékben eltorzul és felismerhetetlenné válik. Maga az örvénylő levegő olyan látványt szolgáltat, mintha hullámzó víztükör feküdne előttünk. Ettől a csalódástól még azok sem mentesülnek, akik jól tudják, hogy csak optikai tévedésről van szó. Nehezünkre esik elhinni, hogy a hullámzó víztömeg, amelyet magunk előtt látunk, a valóságban nem létezik.

Vizsgáljuk meg az alföldi délibáb keletkezési feltételeit! Ismeretes, hogy Magyarországon az időjárás alakulása folyamán különböző levegőfajták vonulnak keresztül. Olykor meleg légtömegek érkeznek hozzánk, amelyek messze Afrikából vagy a szubtrópusi tengerekről származnak, máskor pedig hideg légtömegek, amelyek a sarkvidékről, vagy pedig - a nyári félév folyamán - az Atlanti-óceán hűvös vízfelületeiről jönnek. A különböző tulajdonságú levegőfajták egymás közti váltakozása kormányozza időjárásunkat.

Az alföldi délibáb meteorológiájának egyik érdekes megállapítása a következő. A különféle levegőfajták közül, amelyek uralmából időjárásunk összetevődik, elsősorban a sarkvidéki és az atlanti-óceáni levegő hoz létre olyan állapotot a légkörben, amely alkalmat adhat délibáb keletkezésére. Másfajta légtömegekben, például a szubtrópusi levegőben, kevés esélye van a délibáb fellépésének.

Részletesebben elmondva, a jelenségek láncolata a következőképpen szokott lejátszódni: A sarkvidéki és az atlanti-óceáni levegő a nyári hónapokban gyakran heves szélvihar alakjában árasztja el az országot. Amíg a szélvihar tart, addig délibáb nem keletkezik. Sokszor megtörténik azonban, hogy egy éjszakai szélvihar hajnalban hirtelen eláll, és a beözönlő új légtömeg fokozatosan nyugalomba, jön felettünk. Ilyen esetben a napsütés erősen melegíteni kezdi az Alföld talajának felszínét. A felmelegedés azért különösen erős, mert a szóban forgó légtömegek nagyon tiszták, kevés bennük a füst és az egyéb lebegő szennyeződés, és így gyengülés nélkül bocsátják át a napsugárzást. A földfelszín erős felmelegedése következtében a vele érintkező legalsó levegőrétegek is rohamosan melegednek. Ezzel szemben a magasabb levegőrétegek megtartják eredeti alacsony hőmérsékletüket, a levegőben tehát szokatlanul nagymértékű függőleges hőmérsékleti ellentét alakul ki. így teljesülnek be a délibáb keletkezéséhez szükséges feltételek az Alföldön.

Egészen más a helyzet olyankor, amikor az országot dél-európai vagy afrikai származású légtömegek borítják. Ez a levegő többnyire erősen szennyezve van porral és egyéb lebegő anyagokkal. A szennyezett légtömegeken keresztül kevesebb sugárzó energia jut el a föld felszínéig, a talajfelszín tehát lassabban melegszik fel. Viszont maguk a szennyezett levegőrétegek valamivel többet nyelnek el a napsugárzásból és emiatt ők maguk melegednek fel bizonyos mértékben. Világos ebből, hogy ilyenfajta levegő kevésbé alkalmas a délibábhoz szükséges nagy függőleges ellentét kialakulására.

Az elmondottakból kitűnik, hogy az alföldi délibáb keletkezéséhez először bizonyos meghatározott időjárási előzmény szükséges, mégpedig egy hideg légtömeg viharos beáramlása Magyarország fölé. Ezt kell követnie az időjárás második kedvező fordulatának, amely abból áll, hogy a szélvihar eláll, a levegő nyugalomba jön, és a napsugárzás a földfelszínt alaposan átmelegíti.

Most pedig nézzük meg a balatoni délibáb keletkezési feltételeit! A Balaton felett a délibáb kissé eltérő meteorológiai folyamat útján keletkezik. Ott is szükség van egy időjárási előzményre, de ez abból áll, hogy egy több napig tartó hőhullám folyamán a Balaton víztömegeinek erősen fel kell melegedniök. Ha ez bekövetkezett, akkor be kell még teljesülnie a második időjárási feltételnek, amely abból áll, hogy nyugat felől nagy sebességgel egy sokkal hidegebb légtömeg özönlik a Balaton fölé. Ha ez is bekövetkezik, akkor kialakul az éles hőmérsékleti ellentét: alul van egy erősen felmelegedett réteg és felette egy sokkal hidegebb réteg.

A balatoni üdülőnek tehát akkor érdemes a délibáb szempontjából a láthatárt kémlelnie, ha azt tapasztalja, hogy a meleg időjárást hideg szélvihar váltotta fel. Látjuk, hogy itt éppen ellenkező sorrendben kell az időjárási eseményeknek lejátszódniuk, mint az alföldi délibáb keletkezése alkalmával. Az Alföldön hideg szél megszűnése után, a levegő hirtelen felmelegedésekor keletkeznek délibábok, a Balatonon pedig a meleg időjárás a szükséges előzmény, és a hideg szélvihar hozza meg a délibáb látványát.

Van a délibáb meglátásának és élvezésének még egy fontos szabálya. Mint már említettük, a délibáb a legeslegalsó levegőrétegeken áthaladó fénysugaraknak a jelensége. Ezért aki gépkocsiban ül, vagy gyalogosan jár a terepen, annak a szeme és a látóvonala sokszor már túl magasan van a délibáb meglátásához. Ellenben ha leülünk vagy lefekszünk a puszta füvére, akkor szemünk alacsony helyzetbe kerül, és olyankor is láthatjuk a délibábot, amikor az álló vagy járó ember semmit sem lát meg belőle.


756. Miért látható a folyómeder közepe a hídról, a partról pedig nem?

A hídon tartózkodó megfigyelőhöz eljutnak a folyó fenekéről kiinduló sugarak, mivel a beesési szögük kisebb a határszögnél. A parton levő megfigyelőhöz nem jutnak el a sugarak a teljes visszaverődés következtében.


757. Miért kisebb a fénysebesség az anyagokban?

Mint ahogyan az tanulmányainkból ismeretes, a fénytörés jelensége a fénysebesség anyagokbeli különbözőségére vezethető vissza. Ha megmérjük a fény sebességét a különböző anyagokban, akkor kiderül, hogy az kisebb, mint a vákuumbeli fénysebesség. Hajlamosak vagyunk feltételezni, hogy az anyag a sűrűsége folytán fékezőerőt fejt ki a fényre. Megerősíthetne bennünket az a tény, hogy miközben a fény az anyagon áthalad, veszít az intenzitásából is. Ezekkel a gondolatokkal szemben máris felhozható két ellenérv. Az egyik az, hogy míg az anyagban az intenzitás a megtett úttal folyamatosan, monoton csökken, s az anyagban a fénysebesség állandó, addig a határfelületen ugrásszerűen változik. A másik nehézség az, hogy amikor a fény kilép az anyagból, azonnal visszanyeri az eredeti, a behatolás előtti sebességét.

Ha egy súrlódáshoz hasonló jelenségről lenne szó, akkor az a fény sebességének fokozatos csökkenését eredményezné, ugyanakkor lehetetlenné tenné, hogy kilépéskor a fény visszanyerje a sebességét. További nehézség, hogy ha elképzeljük az anyag atomjait, azok méretét és a közöttük levő méretarányokat tekintve hatalmas űrt, akkor nehéz elképzelni valamiféle ütközésekből eredő fékezőhatást, amely a fotonokat vagy a fényt mint hullámot lefékezhetné. A megoldást tehát máshol kell keresnünk: az elektromágneses hullámok elméletében.

A fény ugyanis nem más, mint az elektromos és a reá merőleges transzverzális hulláma. Tehát ahol fény van, ott elektromos erőtér is van.  Ez képes hatni az atomok töltött részeire, mégpedig ellentétesen a pozitív magra és a negatív elektronburokra, így deformálva az egész atomot. E deformáció a hullám tovahaladtával változik, az atom töltései rezgésbe jönnek. A fény mondhatni, borzolja az atomok elektronjait. Minden rezgő rendszer gyorsulva mozog, s elektromos alapjelenségként fogadhatjuk el azt, hogy a gyorsuló töltés elektromágneses hullámot, jelen esetben fényt sugároz, így az atomok fényt bocsátanak ki. Ez a hullám azonban fázisában késik az eredeti hullámhoz képest, a fény terjedésének véges volta miatt.  Ugyanakkor hozzáadódik az anyagon áthaladó eredeti hullámhoz. Ennek a szuperpozíciónak az eredményeként, itt nem részletezett trigonometrikus számítások szerint, a fényhullám fázisa az anyagban megtett úttal arányosan késik. Az eredő a haladási iránnyal ellentétesen tolódik el.  Ezt a fáziskésést érzékeljük úgy, hogy a fény az anyagban lassabban halad.


758. Miért hosszabb 8 perccel minden napunk a tényleges napkelte és napnyugta közti időnél?

Minden nap látjuk a napsugarak fénytörését. A Nap előbb kel fel és később nyugszik le, mint a valóságban. A levegőnek valamivel nagyobb a törésmutatója, mint a világűrnek, ezért a napsugarak a légkör határán megtörnek és a látóhatáron levő tárgyakat látszólag feljebb emelik.

A fénytörésnek köszönhetjük, hogy minden napunk nyolc perccel hosszabb a tényleges napkelte és napnyugta közti időnél; a légköri fénytörés hosszabbítja meg.


759. Miért látunk torz képet a gyenge minőségű ablaküvegen át?

Nem egyenletes sűrűsége és vastagsága miatt a rajta áthaladó sugarak nem egyformán törnek.


760. Miért látszanak eltorzultnak a betűk a könyvre fektetett műanyag vonalzó szélénél?

A betűkről kiinduló fénysugarak a vonalzó mellett irányváltozás nélkül, a vonalzón keresztül pedig párhuzamosan eltolódva érkeznek a szemünkbe.


761. Miért látszik felülről nézve elgörbültnek a vízzel telt pohárba tett kanál?

A kanál vízben levő részéről kiinduló fénysugarak fénytörés után, a kanál levegőben levő részéről kiinduló fénysugarak pedig fénytörés nélkül érkeznek a szemünkbe.


762. Miért kell a szigonnyal halászó embernek a hal alá céloznia, ha a csónakból vagy a partról el akarja találni a vízben lévő halat?

A halról a szemünkbe jutó fénysugár sűrűbb közegből (vízből), ritkább közegbe (levegőbe) lép ki, vagyis a beesési szög kisebb, mint a törési szög. A halat a vízből kilépő megtört fénysugár meghosszabbításában látjuk, mely a beesési merőlegessel nagyobb szöget zár be, mint a halról a szemünkbe jutó fénysugár.


763. Miért lát rosszul a víz alatt az ember, még ha tiszta is a víz?

A víz és a szem törésmutatója majdnem azonos, és ezért a fény nem fókuszálódik a szem ideghártyáján.


764. Miért látszik sekélyebbnek a patak, mint amilyen mély a valóságban?

A fénytörés jelensége miatt.


765. Miért csillog szebben a briliánskő, mint az üveg?

Az ok a két anyag törésmutatójának különbségében rejlik. A gyémánt törésmutatója jóval nagyobb, mint az üvegé. Gyémánt esetében tehát nagyobb az a szögtartomány, amelyhez tartozó beesési szögnél már teljes visszaverődés jön létre. A briliánskő belsejében a kívülről behatolt fénysugár nagy része a kő csiszolt lapjain többszörösen teljes visszaverődést szenved, azaz a kő belsejéből "nem tud kijönni". Ez a kőben rekedt fény teszi a briliánst olyan utánozhatatlanul tündöklővé. Az üveg - kisebb törésmutatója miatt - a bele jutó fénysugárnak csak kisebb részét tudja a teljes visszaverődés révén visszatartani, ezért nincs olyan "tüze", mint a briliánsnak.


766. Miért tudják az ékszerészek ultraibolya-lámpa segítségével megkülönböztetni egymástól a valódi és a hamis drágakövet?

Az ultraibolya fényben sok anyag fluoreszkál. A fluoreszcens fény színe jellemző az anyag minőségre, és nem azonos az adott anyagnak a természetes fényben látható színével. A természetes fényben azonos szintieknek látszó valódi és hamis kövek ultraibolya fényben eltérő szintiekké válnak így megkülönböztethetők.


767. Miért színes a virág?

A Nap fénye festi színesre a virágokat. A fehér fényben keveredik a szivárvány minden színe. A fehér virág teljes egészében visszaveri a napsugarakat a piros főleg a piros színt veri vissza, a sárga a sárga színt, a kék a kéket, stb.

Az is lehet, hogy többféle színt is visszaver, de nem egyforma módon.  Ezért látunk olyan sokféle (keverék) színt.


768. Miért zöld színű a falevél?

A falevél a fehér fényből a vörösön kívül minden színt visszaver, így az elnyelt szín kiegészítő színét, a zöldet látjuk.


769. Miért fehér a hó, a liszt, a só, a tej?

A fehér anyagok a rájuk eső teljes fényt, vagyis a szivárvány minden színét visszaverik.

A hó és a só apró kristályokból áll, a liszt parányi szemcsékből, a tej kicsinyke zsírcseppeket tartalmaz. Ezek a részecskék a fényt szabálytalanul keverve, teljesen visszaverik, ezért fehérek.


770. Miért visszük ruhaanyag vásárlásánál a kiválaszott kelmét az üzlet bejáratához vagy az ablakhoz?

Részben azért, mert az üzlethelyiségek egy része nem eléggé világos. A másik ok, hogy sok üzletben - éppen a gyenge fényhatás miatt - nappal is ég a villany. A fényforrások (izzók, fénycsövek stb.) fényének színképe nem azonos a Nap színképével. A ruhaanyag színét az szabja meg, hogy a ráeső fényből milyen színeket nyel el és milyeneket ver vissza. Ha különböző színképű fényforrásokkal világítjuk meg, más lesz az elnyelt és visszavert színek összetétele, ezért más-más színárnyalatúnak látjuk a kelmét.


771. Miért kell vigyázni, amikor kék ruhát vásárolunk?

A legtöbb üzletben nappal is ég a villany. A lámpáink fénye pedig sárgás, sokkal több sárga sugarat tartalmaz, mint kéket és zöldet.

A kék test azért kék, mert a ráeső sugarak közül a kéket veri vissza, a többit elnyeli. Ha azonban a ráeső fényben nincs kék sugár, akkor nincs mit visszavernie, tehát szürkésnek látszik.

Ugyancsak szürkésnek látszik a zöld anyag is - lámpafényben.

Mindkettő túl kevés kék, illetve zöld fényt ver vissza ahhoz, hogy színük felismerhető legyen.


772. Miért piros színű a stoplámpa?

Mert a piros szín látszik a legmesszebbre. A levegőt alkotó molekulák, valamint a levegőben levő vízpára, por, korom és egyéb apró szennyezőanyagok szétszórják a rájuk eső fényt. Ez a szóródás annál nagyobb mértékű, minél kisebb a fény hullámhossza. A látható fény színei közül a vörös fény hullámhossza a legnagyobb, tehát a vörös fény szóródik a legkisebb mértékben. Ez az oka annak, hogy a vörös fény még porban, füstben, ködben is elég messziről észrevehető. Hasonló okból piros a közlekedési lámpák "tilos" jelzése és minden más vészjelző is.


773. Miért sötét a nedves talaj?

Minden anyag világos vagy sötét színe attól függ, hogy mennyit nyel el a ráeső fehér fényből, illetve mennyit ver vissza. Az a test, amely minden fényt elnyel: sötét. Nézzük a száraz talajt. A ráeső fény nagy százalékát visszaveri (a talaj minőségétől függően). Ha víz tölti ki lyukacsait, akkor a víz átlátszósága miatt szinte ugyanannyi fény jut most is a talajhoz, mint előbb, és ugyanannyi verődik vissza a talaj felületéről, mint víz nélkül, de nem ugyanannyi jut ki ebből a vízből és jut a szemünkbe. Ugyanis, ha a visszavert fénysugár 49°-nál nagyobb szög alatt ér a szemünk felé tartó útjában újra a víz felületéhez, ez a fénysugár teljes visszaverődést szenved, újra visszatér a talaj felületére, egy része elnyelődik, másik része visszaverődik és így tovább. Végeredményben tehát most kevesebb fény jut a szemünkbe, mintha nem lenne nedves a talaj.  Ezért látjuk sötétebbnek.


774. Miért lehet száraz, napos időben a havon az árnyék kékes árnyalatú?

Tiszta, napos időben az ég kék színű. Ennek az az oka, hogy a Nap fehér fényét alkotó egyszerű színek közül a levegő a kéket szórja a legjobban.

A Nap által kisugárzott fény minden színű fényt tartalmaz. A hófelület minden színű fényt visszaver. Ezért ahová a Nap fénye közvetlenül eljut, ott a hófelület fehér színű. Ahová pl. egy fa árnyékot vet, oda a Nap fénye nem jut el közvetlenül. A kék színű égboltról érkező fény viszont eljut, amelyet így a hó felülete vissza is ver, ezért lesz kék színű az árnyék a havon.


775. Miért és hogyan módosulnak a tárgyak színei, ha sárga színnel világítjuk meg a szobát?

A testek különböző színének oka az, hogy a ráeső fénysugarakat különböző módon verik vissza, illetve nyelik el. A színérzetet az határozza meg, hogy a különböző hullámhosszúságú összetevők milyen arányban szerepelnek a visszavert fényben.

A fehér fényben a látható tartomány minden komponense szerepel, így ezzel megvilágítva a tárgyakat, azokat eredeti színükben látjuk. Az összes szín ezek keverékeként áll elő. Pl. a sárga lehet monokromatikus fény, de lehet vörös és zöld keveréke is.

Ha tehát a monokromatikus sárga fényt használjuk lámpaként, akkor a következőképpen tárul elénk a világ:

(1) semleges (fehér szürke, fekete) színek: Ezek minden hullámhosszúságú fényt visszavernek, csak különböző intenzitással, így a sárga különböző árnyalataiban pompáznak.

(2) alapszínek (a szivárvány színei): Ezek közül csak a sárga látszik, a többit feketének látjuk.

(3) keverék színek: Ezek is a sárgát verik csak vissza, mivel más fényt nem tartalmaz a megvilágítás, így csak különböző árnyalatú sárgának látjuk a tárgyakat.


776. Miért veszíti el zöld színét, és lesz fehér az az üvegdarab, melyet mozsárban porrá törünk?

Az üvegről a szemünkre egyrészt az üveg felületéről visszavert, másrészt az üvegen áthaladó (megtört, majd kilépő) fény érkezik, ezek aránya határozza meg a kialakuló színt. Amíg az üveg egyben van, sokkal több megtört fény érkezik a szemünkbe, mint visszavert. A megtört fény egy részét (esetünkben a vöröset) az üveg elnyeli, ezért fogjuk az üveget kezdetben zöldnek látni. Amikor azonban az üveget apró darabokra törjük, akkor az üveg felülete jelentősen megnő a térfogathoz képest, egyre nagyobb arányban lesz jelen a visszavert fény. Ez viszont mivel a törés következtében az üvegfelülete nagyon egyenetlen, érdes lesz, így azt a szemünkbe érkezve fehérnek látjuk.


777. Miért érezzük szemünkkel legerősebbnek a zöld színű fényt, míg az ibolyakék vagy a vörös színt jóval halványabbnak látjuk?

Érdekes, hogy a szemünk nem egyformán érzékeny a különféle színekre. Ez azt jelenti, hogy ha minden színből azonos fényességet veszünk (az egyforma fényerősség csak műszerekkel állítható be), a legfényesebbnek a zöld színű fényt érzékeljük, míg az ennél nagyobb, illetőleg kisebb rezgésszámú sugarakat - így a kéket és a vöröset - sokkal halványabbnak látjuk. Sőt a vörösnél "vörösebb", illetőleg az ibolyakéknél "kékebb" sugarakat - vagyis az infravörös és az ultraibolya fényeket - már egyáltalán nem is érzékeljük.

Ha összehasonlítjuk az emberi szem színérzékenységét a napfény összetételével, érdekes következtetésre jutunk. A légkörön kívülről nézve a Nap a kék színű sugarakat sugározza legerősebben, de a légkörnek - mint óriási színszűrőnek - a hatására a földfelszínt beborító napfény már a sárgászöldben a legerősebb. Az ennél rövidebb hullámhosszú kékben, illetőleg a hosszabb hullámhosszú vörös színtartományban a földfelszíni napfény erőssége sokkal gyengébb. A sugárzás energiájának a hullámhossztól való függése nagyon hasonló menetű az emberi szem színérzékenységi görbéjéhez! Ez nyilván azt jelenti, hogy az ember látása a törzsfejlődés során alkalmazkodott a Földön a Nap jóvoltából rendelkezésre álló fénysugárzás tulajdonságaihoz. Nem véletlen tehát, hogy éppen a zöld színű fényt érzékeljük legjobban. Ha például egy olyan csillag körül keringene Földünk, amely vörös fénnyel borítaná el, bizonyára úgy alakult volna látásunk, hogy szemünk a vörös fényekre volna a legérzékenyebb. Még az is meglehet, hogy a kék színű sugarakat egyáltalán nem is látnánk.


778. Miért van az, hogy az izzólámpa fényében simára borotváltnak látszó arc a neonfényben egyáltalában nem látszik simának? A nők milyen fényben készítsék ki magukat?

A megvilágítás azért fontos, mert a bőrünk csak visszatükrözi a ráeső fényt. Ha egy olyan szobába lépünk be, amelyet piros fény világít meg, a bőrünk is pirosnak látszik a fényvisszaverődés miatt.'

A szokásos izzólámpák olyan termikus fényspektrumot bocsátanak ki, amelynek a "színhőmérséklete" 2800 °C körüli. A termikus fényspektrum a színek keverékének széles, jellegtelen sávja. Azt a hullámhosszat, amelynél a spektrum csúcsa jelentkezik, a fényt kibocsátó tárgy hőmérséklete szabja csak meg. Mivel a villanykörte színhőmérséklete sokkal hidegebb a Napénál (5800 °C), a körte sokkal vörösebbnek látszik a Napnál, elég kevés kék fényt bocsát ki. A neon fényspektruma többféle fluoreszkáló "világító anyag" fényéből jön létre. A spektrum széles, de jellegzetes szerkezetű, és szerkezetét a világító anyagok határozza meg. A négy legfontosabb világítóanyag-keverék a hideg fehér, a "deluxe" hideg fehér, a meleg fehér és a "deluxe" meleg fehér. Ezek a keverékek több kék fényt bocsátanak ki, mint az izzólámpák, de a meleg fehér és különösen a "deluxe" meleg fehér keverék a kék rovására - egy kis hatásfokcsökkenés árán - melegebb, teltebb fényt áraszt.

A borotválkozáshoz visszatérve: ha nem éri az arcot a kék fény, nem könnyen vesszük észre a szakállt a bőrön. Mivel az izzólámpa kevés kék fényt sugároz, akkor is simának látszik az arc, ha nincs rendesen megborotválva. A neonfényben azonban elválik egymástól a szakáll és a bőr színe, s előtűnnek a rosszul borotvált foltok. Az arc kikészítésekor olyan fényt célszerű használni, amilyen az arcot megvilágítja majd. Az izzólámpák fénye nem emeli ki a kék színt, ezért előfordul, hogy valaki túl sokat használ belőle. A kék fényben gazdag neonlámpák alatt kevés kék is soknak tűnhet. Egyes tükrökbe mindkét megvilágítást beépítik, hogy az ilyenfajta hibák ne forduljanak elő.


779. Miért világít sötétben a macska szeme?

Sok állat szeme "világít" sötétben. Valójában azonban nem a szem világít, hanem a szemfenéken levő retina festékes rétegének egy része, az úgynevezett tapetum veri vissza a fényt. Az ember szeméből is visszaverődik a fény, és ezt a megfigyelő láthatja is, ha a fényforrás a füle mellett van, sőt legjobb a fényforráson át nézni. Ez úgy lehetséges, ha a fényforrás fényét tükörrel vetítik a szembe, a megfigyelő pedig a tükör közepén levő kis nyíláson át néz a fénysugár irányába.  1704-ben végzett kísérletek kimutatták, hogy a macska szeme többé nem világít, ha vízbe merítik az állatot. Ezt a változást az okozza, hogy a szaruhártya fénytörő szerepe ilyenkor jelentősen megváltozik.


780. Miért igaz a "sötétben minden macska fekete" szólásmondás?

A tárgyakat olyan színben látjuk, amilyen színű fénysugarakat visszavernek. A "sötét" azt jelenti, hogy a tárgyakra nem esik fénysugár és ezért nem is verődik vissza róluk semmilyen fény, azaz feketének látszanak. Félhomályban elmosódik a tárgyak közti színkülönbség, annál jobban, minél közelebb vagyunk a teljes sötétséghez, sőt ha a megvilágítás erőssége egy bizonyos mérték (kb. a holdfény által keltett megvilágítás) alá csökken, akkor már szemünk nem lát színeket, csak sötétet és világosat, mint a filmen. (Próbáljuk ki: kíséreljük meg gyenge holdfényben különbséget tenni egy piros és egy kék papír között. Nem fogjuk meglátni, melyik milyen színű.)

Ennek oka az, hogy szemünkben kétféle látóideg van. Az egyik típus ("csapok") színeket is megkülönböztet, de ez gyenge fényben már nem működik. Ilyenkor kap szerepet a másik típus, a "pálcikák": ezek, ellenkezőleg, erősebb fényben érzéketlenek, csak egyszerűen a fény jelenlétét mutatják ki színét nem. Ezekkel a szemidegekkel csak szürke tónusokat látunk, így, mint minden másnak, a macskának sem látjuk a színét.

Mint érdekességet jegyezzük meg, hogy éppen a macska szemében túlnyomórészt ilyen gyenge fényben működő szemidegek vannak, azért lát olyan jól gyenge esti fényekben is. Ennek következtében viszont a macskák "színvakok", ami kísérletileg kimutatott tény.


781. Miért égnek le könnyebben a világos bőrűek, mint a barnábbak, ha a világos színek több fényt vernek vissza?

Azt a színt, amit látunk, a felület által elnyelt látható fény határozza meg. Noha a világos bőr sok látható fényt ver vissza és fehérnek tűnik, elnyeli az ultraibolya fényt, amelyet nem látunk. De a bőrt éppen az ultraibolya fény károsítja, "égeti le". A sötétebb bőr több ultraibolya fényt nyel el, mielőtt a fény az érzékeny bőrsejthez jutna, míg a világosabb bőrbe könnyebben behatolhat az ultraibolya fény.


782. Miért nem bomlik színeire a fehér fény visszaverődéskor? Miért bomlik színeire töréskor?

Bármilyen színű fényt ejtünk is ferdén egy üveglapra, a fény mindig ugyanakkora szög alatt verődik vissza, mint amekkora szög alatt az üveglapra esett.

A fehér fényben benne vannak az összes színek. Ezek visszaverődés után is együtt maradnak, és együttesen újra fehér fényt adnak.

Ha azonban az üveglapra ferdén eső fénysugár behatol az üvegbe, akkor például a 60°-os szög alatt beeső vörös fénysugár 30°-os szögben halad tovább, a 60°-os szög alatt beeső zöld fénysugár pedig 29° 20' alatt. A más-más színű sugarak különböző mértékben törnek meg.

Ha tehát fehér fénysugár esik az üvegre, akkor a fehér fényben levő különböző színű sugarak a törés után más-más irányban folytatják útjukat, a színek szétválnak, a fehér fény színeire bomlik.


783. Miért bontja fel az üvegprizma a fényt?

Az üvegprizma eltéríti és felbontja a fényt; a két hatás egymással szoros kapcsolatban áll: különböző mértékben téríti el a különböző hullámhosszú fényt. A színkép vörös vége esik legközelebb az eredeti fénysugárhoz, a vörös fényt téríti el legkevésbé, az ibolyát a legjobban.


784. Miért van a szivárványnak második íve is?

A második ív, vagyis a másodrendű szivárvány akkor keletkezik, ha a napsugár az esőcsepp alsó részébe érkezve kétszeres visszaverődést szenved és ezután kerül a megfigyelő szemébe. Ez a kettős törés és visszaverődés megfordítja a színek sorrendjét. A visszaverődések és törések sorozata folyamán csökken a fény erőssége. Ezért a másodrendű íven a színek halványabbak nem olyan ragyogóak, mint a főszivárványon.


785. Miért nem lehet átmenni a szivárvány alatt?

Szivárványt csak úgy láthatunk, ha a Napnak háttal, az esőfelhő felé fordulunk. A szivárvány, a szemünk és a Nap által bezárt szög 138°.

Ha elindulunk a szivárvány irányába, akkor azt továbbra is ugyanolyan szög alatt fogjuk látni, és mindaddig látjuk, míg az adott irányban napsütötte vízcseppek vannak. A szivárványt elérni tehát nem tudjuk, így átmenni sem lehet alatta.


786. Miért nem szerepel a szivárvány színei között a barna szín?

A fény elektromágneses hullám. Ahogyan a hangrezgéseknek (anyagrezgéseknek) a másodpercenkénti rezgésszám szerint többféle fokozata van, amit fülünk hangmagasságként érzékel (a nagyobb rezgésszámú hangot magasabbnak halljuk), ugyanúgy az elektromágneses hullám rezgésszámai közötti különbséget szemünk színkülönbségként érzékeli: a szivárvány színei a vöröstől az ibolya felé haladva mind nagyobb rezgésszámúak.

A barna szín azonban un. "keverékszín": többféle meghatározott rezgésszámú fénysugár együttese kelti szemünkben a barna szín érzetét. Sok más ilyen un. "keverékszín" (pl. bíborvörös, olívzöld) sem szerepel a szivárványban, ugyanilyen okból.


787. Miért nem láthatunk délben szivárványt?

A szivárvány úgy keletkezik, hogy a Nap fénye az esőfelhők kis vízcseppjein megtörik, belül visszaverődik, majd kilép. Az esőcseppek nemcsak megtörik, hanem színeikre is bontják a fehér fényt. A visszavert, színekre bontott fénysugarak csak akkor jutnak a szemünkbe, ha az esőfelhő előttünk, a Nap pedig mögöttünk 42°-nál kisebb szög alatt van. Délben viszont ennél magasabban van a Nap, így ilyenkor nem láthatunk szivárványt.


788. Miért látszanak az üvegrepedésben néha a szivárványszínek?

Interferenciajelenség miatt, a repedésben létrejövő levegőréteg két határfelületéről történő visszaverődés miatt.


789. Miért látunk szivárvány színeket, ha madártollon keresztül nézünk?

Tegyünk egy parafa dugót a nyugodt vízfelszínre, azután ujjunkat mártogassuk a vízbe. Vízhullámok keletkeznek. A dugó fel-alá táncol. Most egy másik helyen is keltsünk hullámokat. A két helyről egyszerre érkező hullámoknak érdekes hatásuk lesz: a dugó egyszer magasabbra emelkedik, mélyebbre süllyed, máskor meg alig mozdul. A dugóhoz érkező hullámok tehát erősíthetik is egymás hatását, gyengíthetik is, sőt teljesen meg is szüntethetik.

Ha a dugóhoz a két helyről érkező hullámok mindegyike hullámheggyel (azonos hullámállapotban, fázisban) érkezik a dugóra, erősítik egymás hatását, de ha az egyik heggyel, a másik völggyel érkezik, egészen megsemmisíthetik egymást.

A fény mozgása is hullámmozgás. A különféle színek hullámhossza különböző.  A madártollon sok apró rés van. Valamennyit látjuk, tehát mindegyikből érkezik fény a szemünkbe. De a résektől szemünk ideghártyájának valamely pontja különböző távolságban van. Az ide érkező fényhullámoknak hullámállapota különböző lehet. Például lehet, hogy a vörös fény hullámai kioltják egymást, a többi színé nem, mert más a hullámhosszuk. A megmaradt többi szín keverékét pedig zöldnek látjuk, így keletkezik a többi szín is, amelyet a tollon keresztülnézve látunk.


790. Miért szivárványszínű a szappanbuborék és az olajfolt a vízen?

Mindegyik esetben vékony anyagrétegről szó. A szappanbuborék vékony vízréteg, az olajfolt pedig vékony olajréteg. Az ilyen vékony rétegre eső fény egy része a réteg felső felületéről visszaverődik, másik része pedig belehatol a rétegbe; ez utóbbinak egy része a réteg alsó felületéről verődik vissza azután találkoznak: erősítik vagy kioltják egymást.

Tegyük fel, hogy fehér fény esik a rétegre. Legyen a réteg olyan vastag, hogy a vörös fényhullám félhulláma lesz az útkülönbség. Ekkor a fehér fényben levő színek közül a vörös szín kialszik, a megmaradó többi szín pedig együttesen ragyogó zöld színt ad.

Ha a réteg olyan vastag, hogy a kék szín alszik ki, akkor a megmaradt színek keveréke sárga színt ad.

Hasonló okból ragyog pompázó zöld és kék színekben a lepkeszárny is.


791. Miért szivárványszínűek fehér fényben a CD-lemezek egyes részei?

A CD-lemezek tükröző rétegében koncentrikus körök mentén apró mélyedések vannak, ezek tárolják a lemezen rögzített információt. A lemezre eső fényt a mélyedések nem verik vissza, így a lemez reflexiós rácsként viselkedik.  Emiatt a lemez egyes részei a ráeső fehér fényben szivárványszínűek.


792. Miért kék az ég?

E kérdéssel a költők talán épp annyit foglalkoztak, mint a tudósok.  Tyndall az ég azúrját a "természet rejtvényé"-nek mondotta. A rejtvény megfejtéséhez most már elég közel járunk.

Kék szín tényleg nincs, mint egyáltalán semmiféle szín sincs a valóságban.  Amit mi színnek mondunk, nem más, mint rezgés, melyet a szem vizsgál, s e vizsgálás eredményét mondjuk mi színnek.

Az égnek nincs színe; az ég kékje fénytelen odú, tele levegővel, melynek alkotórészei, a nitrogént kivéve, kékek. E mellett bizonyít Pictet kísérlete, aki a levegő folyósítása alkalmával eszközében szép kék színt látott.

Spring, újabb észleleteire támaszkodva, azt tételezi fel, hogy a Nap sugarainak útja légkörünkben igen rövid arra, hogy szemünkhöz érve, a kék szín érzetét kelthessék bennünk.

Az ő magyarázata az ég kék színéről a következő: A napsugarak, miután a Föld felszínébe ütköztek, minden irányban visszaverődnek. A visszavert sugarak azután keresztül-kasul járják a légkört, többé-kevésbé sűrű rétegeiben egymással találkoznak és a merőleges iránytól mindinkább eltérnek; végre az utolsó rétegekbe beleütköznek, de olyan tompaszög alatt, hogy e rétegeken már nem hatolhatnak keresztül, íme, ezzel létrehozzák a teljes visszaverődés jól ismert tüneményét és csak ezután térnek vissza hozzánk mikor már sokkal tetemesebb utat tettek meg a légkörben, mint a közvetlen napsugarak. Szemünk tehát, Spring szerint, azokat a sugarakat fogja fel, melyek az ismeretlen régiókban való utazás után érkeznek hozzánk a valódi légtükrözés következtében elhozzák a hatalmas légkör összes rétegeinek színét.

Az égbolt színét a légköri fényszóródás okozza. Az égbolt légkör nélkül fekete lenne, csak a Nap és a csillagok látszanának.

A testek színe attól függ, hogy felületük milyen színű sugarakat ver vissza a ráeső fehér fényből, és milyeneket nyel el.

Az ég különböző színeit, az alapvető kéket éppúgy, mint néha a Napot és a Holdat körülvevő gyűrűket, a napfölkelte és a naplemente vörös, arany és zöld színét az okozza, hogy a fényhullámok áthaladnak a légkörön, és eközben a légkört alkotó molekulákon és a benne lebegő idegen részecskéken szétszóródnak.

A Nap fehér fénye a szivárvány színeiből áll, tehát vannak benne piros, narancs, sárga, zöld, kék és ibolyaszínű fénysugarak. Ezek együttes hatása adja a fehér színt. A különböző színű fénysugarak közül a legnagyobb hullámhosszú a piros, a legkisebb hullámhosszú a kék színű sugár. A légkört alkotó molekulák szétszórják a fénysugarakat, de nem egyformán, a legkisebb hullámhosszúakat szórják szét a legkönnyebben, vagyis a legerősebben.


793. Miért akkor legkékebb az ég, amikor legtisztább a levegő?

A levegő molekuláinál nagyobb szennyeződések nemcsak a kék fényt, hanem a nagyobb hullámhosszúságú vöröset, sárgát is szétszórják, és ezeknek a keveréke szürkévé teszi az égboltot.


794. Miért vörös a felkelő és a lenyugvó Nap színe?

A napfény az emberi szem számára látható valamennyi színt tartalmazza: a szivárvány színeit a vöröstől az ibolyáig. A szivárvány színeinek keveréke fehér, ezért a nappali fényt fehérnek látjuk. A levegőt alkotó gázmolekulákon a fény szóródik, mégpedig annál nagyobb mértékben, minél rövidebb a fény hullámhossza, és minél vastagabb levegőrétegen halad keresztül. A látható tartományban a vörös szín hullámhossza a legnagyobb, tehát ez szóródik a legkevésbé.

Egy megfigyelő felé a Nap sugarai reggel és este (napfelkeltekor és napnyugtakor) hosszabb utat tesznek meg a légkörben, mint napközben.


795. Miért piros az ég alja napnyugtakor?

A szivárvány minden színét könnyebben szétszórja a levegőben levő por pára, füst, a vöröset csak nagyon nehezen, az csak a nagyon szennyezett levegőben szóródik szét. Amikor a Nap lenyugszik, sugarai majdnem párhuzamosan haladnak a felszínnel, így jóval sűrűbb és vastagabb szennyezett légrétegen haladnak keresztül, mint amikor felettünk áll.  Ilyenkor kiszűrődik a kék, a zöld, a sárga, illetve mire a szemünkig érnének, szétszóródnak, csak a vörös érkezik meg. Ezért az a benyomásunk, hogy amikor lenyugszik, vörös színű a Nap.

A Nap valójában soha nem változtatja a színét, mindig fehér. Hajnalban, amikor kel, és este, amikor lenyugszik, nagyon vastag légrétegeken sütnek át a sugarai. A légkört alkotó molekulák és porszemek legkevésbé a vörös fényt szórják szét, vagyis vörös szűrőként viselkednek. Ennek az a következménye, hogy a Napból érkező fénysugarakból, vagyis a szivárvány színei közül elsősorban a vörös fény éri el a szemünket, mivel a többi színt többé-kevésbé kiszűri a légkör, tehát vörös színűnek látjuk a Napot.  A légkör fénytörő hatásának köszönhetően a Nap alakja eltorzul. Időnként csillagunk olyan halvány, hogy napkeltekor és alkonyatkor szabad szemmel is ránézhetünk. Ritkán, de az is előfordul, hogy minden segédeszköz nélkül látni lehet még a napfoltokat is.


796. Miért látjuk a felhőket néha fehérnek, máskor világos- vagy sötétebb szürkének, esetleg feketének?

A felhő részecskéi (cseppecskéi) a fény szóródása szempontjából nagyméretű részecskék. Ilyen esetben a szóródás hullámhossztól való függése elenyésző, egyik monokromatikus fény nem szóródik számottevően jobban, mint a másik, ezért fehér. Ha szürkébb, kékebb illetve feketébb, ez annak a jele, hogy nagyobb (vastagabb) felhőrétegen szóródik, ez több fényt nyel el, azonkívül valamelyest nagyobb mértékű a kék komponens szóródása. A felhőket szórt fényben látjuk akárcsak az égboltot.


797. Miért és hogyan keletkezik az északi vagy sarki fény?

A napkitörések (protuberanciák) alkalmával óriási mennyiségű és nagy sebességű elektromosan töltött részecske kerül ki a világűrbe. Ezek 3-4 nap alatt érkeznek a Földre is, és ütközésükkel fénylésre gerjeszthetik a magasban levő gázok atomjait. Egy-egy ilyen részecske igen nagy sebességgel száguld (2 - 3000 km/s). Amikor a légkörbe hatol, összeütközik a levegő molekuláival és azokat fénykibocsátásra bírja.

A Föld mágneses sarkai kitérítik egyenes útjukból e részecskéket és a Föld mágneses sarkai közelébe kényszerítik. Ezért észlelhetjük mindkét sarkon; itt északi fénynek (aurora borealis), ott délsarki fénynek (aurora australis) nevezik.

Leggyakrabban 80 - 100 km körül jelentkezik, de észleltek már 50 km alatt is és 1000 km felett is északi fényt. Az északi fény alakja és színe erősen változik. Hazánkban átlag 10 évenként egyszer látható.  Legerősebben látták nálunk 1870-72 és 1938-41 körül. Néha még az Egyenlítő vidékén is megfigyelhető. Egy-egy megjelenése alkalmával néhány percig, esetleg több óráig is gyönyörködhetünk benne.


798. Miért talákozhatunk messze, fenn északon a "fehér éjszakák" természeti jelenséggel?

A Föld forgástengelye 66,5°-os szöget zár be az ekliptikával, ezért az északi féltekén a tavaszi napéjegyenlőség után (március 21.) a nappalok hossza az idővel és a földrajzi szélességgel nő, míg egy bizonyos szélességi övtől északabbra a Nap nem nyugszik le, egész nap világos van.  A kritikus övtől nem sokkal délebbre fekvő területeken habár a Nap rövid időre a horizont alá bukik, egész éjszaka világos van. Ezt a jelenséget szokás "fehér éjszakáknak" nevezni.

Magyarázata, hogy a napfény szóródik a légkörben (a levegőmolekulákon, aeroszolrészecskéken, felhőkön), így a felszín olyan területeire is eljut, amelyek légkör hiányában földárnyékban, sötétben lennének. Például Finnországban nyaranta mindig megfigyelhetők a fehér éjszakák. Ez a fajta légköri fényszóródás egyébként a Földön bárhol másutt is rövid ideig tapasztalható minden naplemente előtt, s a szürkületnek nevezett napszakért is felelős.

A fehér éjszakák előfordulásának földrajzi szélességi övén nyáron a naplementék és napkelték különösen gyönyörűek, mert annyira színesek, és az alkony - illetőleg a hajnalpír narancssárgás vörösében sokkal tovább gyönyörködhet a szemlélő, mint délebbre. A Nap látszólagos égbolti pályája ugyanis kis szöget zár be a horizonttal, így a Nap viszonylag sokat időzik horizontközeiben.

A Nap különböző frekvenciájú elektromágneses hullámokból álló kevert fénye úgy szóródik a légkörben, hogy a nagyobb hullámhosszúságú komponensek szóródnak kevésbé. A látható (optikai) tartományban tehát az ibolya, majd a kék sugarak szóródnak leginkább, de mivel a légköri vízmolekulák elnyelik az ibolya összetevőt, a felszínre túlnyomórészt a kék sugarak jutnak le a szórt fényből, s ez okozza az égbolt diffúz kék színét.

Mindebből az is következik, hogy a direkt napfény színárnyalata a nagyobb hullámhosszak felé tolódik el (a kisebb hullámhosszak nagyobb mérvű kiszóródása miatt). Naplementekor a napfény olyan vastag légrétegen keresztül jut a felszínre, hogy a direkt fényből az ibolya, a kék, a zöld, és a sárga sugarak kiszóródása miatt csak narancssárga és vörös összetevők maradnak benne. Ettől a lenyugvó Nap először élénk narancssárgává, később sötétvörössé színeződik, ez okozza a csodálatos finn alkony- és hajnalpírt.


799. Miért láthatják a finnek lapítottnak a napkorongot?

A hosszúra nyúlt finn naplementék és napkelték alkalmával az is megfigyelhető, hogy a vörös napkorong inkább ellipszis, mint kör alakú (függőleges tengelye rövidebb a vízszintesnél). Ez a légköri optikai effektus a napfénynek a légrétegeken való törésével (refrakció) magyarázható.

A gázok törésmutatója a sűrűségükkel arányos. A földi légkör sűrűsége a felszíntől mért magasság növekedtével rohamosan (közel exponenciálisan) csökken, így törésmutatója is kisebb lesz. Ezért a napfény a légkörbe érve állandóan változó törőképességű légrétegekkel találkozva, folytonosan törést szenved, pályája elhajlik, aminek következtében a napkorong minden pontja látszólagosan kissé eltolódik az égbolton a zenit felé. Ezen eltolódás mértéke a Nap zenittől mért szögtávolságának növekedtével egyre nő (egyre hosszabb utat fut be a napfény a légkörben), s rohamossá válik a horizont közelében. Ezért a lenyugvó napkorong horizonttól távolabb eső pontjai kisebb mértékben emelkednek fel a horizonttól, mint a horizonthoz közelebbiek. A napkorong alsó széle tehát jobban feltolódik, mint a felső, így lapítottnak látszik.


800. Miért nem látszanak nappal a csillagok?

A csillagok fényénél sokkal erősebb a Nap által megvilágított égboltozat fénye. Ezért az égboltozat fénye mintegy elnyomja a csillagok fényét.


801. Miért színesek a csillagok?

Azért, mert nem egyformán melegek. Legforróbbak a kék színű csillagok, körülbelül tízezer fokosak. Ilyen például a Nagy Göncöl rúdjának végén lévő csillag. Kevésbé forróak a fehérek, a sárgák és a vörösek. A Nap sárgásfehér színű, felszínén 6000 fokos a forróság. Vörös színű például a téli Bika csillagkép legfényesebb csillaga, az Aldebaran, aminek népies neve: Bujdosók lámpása. Ezen már "csak" 3000 fok meleg van.


802. Miért pislognak a csillagok?

Különféle események hatására változhat meg a csillagok fényessége. Például egy csillag szupernóvává alakul, vagy kettőscsillagok egymást takarják, esetleg kozmikus ködök árnyékolnak stb. Azonban ezek az események vagy nagyon ritkák, vagy folytonos változást jelentenek, illetve szabad szemmel nem érzékelhetők. A csillagok esti sziporkázása, pislogása földi jelenség, mégpedig a Föld légkörének fénytörése okozza. Megfigyelhetjük, hogy átforrósodott terület, tárgy fölött a tárgyak képei reszketni látszanak.  Az áramló meleg levegő ugyanis kisebb sűrűségű, így másképpen töri a fényt, mint a hidegebb. A különböző sűrűségű meleg és hideg levegő folytonos kavargása úgy hat, mintha a fény ide-oda ugráló fény törő lencséken és prizmákon át jutna a szemünkbe. Ilyen meleg és hideg légáramlatok mindig kavarognak a légkörben, ezek időben változó fénytörő hatása reszketteti és bontja fel a szivárvány színeire a csillagok fényét.  Legerősebben a látóhatárhoz közeli csillagok pislognak, ezek fénye ugyanis sokkal vastagabb levegőrétegen halad keresztül, mint azoké, amelyek magasabban látszanak. A bolygók és a Hold általában nem mutatják ezeket a jelenségeket, ezeknek az égitesteknek a fénye nyugodt. Ilyenkor azért nem jelentkezik a pislogás, mert a bolygóknál látszólag is mérhető kiterjedése van és felületük minden pontjáról érkezik szemünkbe fénysugár, így fényerősség-ingadozások kiátlagolódnak a bolygó oldalán.


803. Miért következtethetünk a csillagok színéből, pislogásából az időjárás változására?

Az erős pislogás annak a jele, hogy a magasban nyugtalan a légkör; erősei keverednek a hideg és meleg légtömegek. Ennek oka lehet a földfelszínre felszálló meleg légáram, de az is, hogy a magasban a miénktől erősen eltérő hőmérsékletű levegőtömegek birkóznak egymással. Hidegfront vagy ciklon közeledik. Mindennek eső, hőmérséklet-változás, szél lehet a következménye.

Ha erősen kék a pislogó csillagok fénye, ez annak a jele, hogy sok vízpára van a levegőben, tehát esőt várhatunk.


804. Miért nem pislog a bolygók és a Hold fénye is?

A Hold és a bolygók nem pontszernek. Végtelen sok fénylő pontból összetettnek képzelhetjük őket. Mivel sok fénylő pontjukról ér szemünkbe a fény, együttes hatásukban kiegyenlítődik az egyes pontokból érkező sugarak remegése.


805. Miért fekete a Hold ege?

A Holdnak nincs légköre, ott a Nap sugarai nem szóródnak szét. Mivel nincs fényszóródás, az árnyékok is éles határvonalúak és feketék.


806. Miért nincs hajnal és alkonyat a Holdon?

Mert légköre rendkívül ritka, azaz a gyakorlati értelemben nincs is.  Napkeltekor egyszerre önti el a napfény, napnyugtakor a sötét éjszaka.


807. Miért változik a Hold alakja?

A Hold alakjának változásai - fázisváltozásai - onnan származnak, hogy a Hold különböző helyzeteket foglal el a Földhöz és az öt megvilágító Naphoz képest.

A Hold gömb alakú sötét test. Mikor a Hold a Föld és a Nap között van, akkor a Nap nem világítja meg a felénk fordított oldalát, ilyenkor nem látjuk. A Hold e fázisát újholdnak nevezik. Mikor a Hold szemben áll a Nappal, vagyis a Föld van a Nap és a Hold között, a Holdnak egész felénk fordított félgömbjét a Nap erősen megvilágítja. Ezt a fázist nevezik teliholdnak. A közbeeső helyzetekben a Hold megvilágított félgömbjének különböző részeit látjuk oldalról. A Hold félkör alakúnak látszik az első és utolsó negyedben, többé-kevésbé széles sarlót látunk belőle, amikor fogy, s egyre ducibb D betű alakú, amikor dagad.


808. Miért látjuk a Napot és a Holdat nagyobbnak a látóhatár közelében?

A megfigyelések azt mutatják, hogy a Nap és a Hold a látóhatár közelében nagyobbnak tűnik, mint amikor a fejünk fölött van. Ennek magyarázata a következő: az égboltot nagy ernyőnek foghatjuk fel, amelyre a megfigyelő szeme mintegy rávetíti a Napot. Ha az égbolt nem volna lapult, akkor a

Nap látszólag mindig ugyanolyan távolságra volna a megfigyelőtől és mérete nem változnék.

A látóhatárban levő tárgyak vastagabb légrétegen jutnak szemünk elé, mint a magasabban levők. A vastagabb légréteg természetesen szennyezettebb, homályosabb. A homályosabbnak látszó tárgyat önkéntelenül nagyobb távolságra helyezzük. A látóhatárt messzebb fekvőnek képzeljük, s a mellette levő tárgyaknak bizonyos látószög esetén nagyobb kiterjedést tulajdonítunk, mint ugyanakkora látószögnél nagyobb szögmagasság esetén.


809. Miért van holdfogyatkozást?

A holdfogyatkozást a Föld árnyéka okozza. A Föld árnyéka viszont csak akkor takarhatja el a Holdat, ha a Hold a Földet a Nappal összekötő egyenesbe esik.

Tévesen a holdsarlót, azaz a fogyó Holdat is szokták úgy magyarázni, hogy ilyenkor azért nem látjuk az egész Holdat, mert a Föld árnyékot vet rá. Ez teljesen téves, hiszen újhold idején és még az első negyed idején is a Hold egészen más irányban van a térben, mint a Nap.

A holdfogyatkozás lehet részleges vagy teljes.

A Föld árnyékának átmérője a Hold távolságában több mint 2-szer nagyobb a Hold átmérőjénél. Ha a Hold az árnyék közepén halad keresztül, akkor a teljes holdfogyatkozás egy óra negyven percig tart, nem számítva azt az időt, amely alatt a Hold fokozatosan belesüllyed a Föld árnyékába és fokozatosan kijön belőle: ez az idő még további 2 óra.


810. Miért fényes a meteor?

A meteorok felvillanása nem a világűrben, hanem Földünk légkörében következik be. A meteorok apró kő- és vasszilánkok. A kis meteorkő évmilliókig is láthatatlanul járhatja útját a Nap körül. Az a csekély napfény, amit a meteorok visszavernek, még nagy távcsövekkel sem teszi lehetővé megfigyelésüket. A "csillaghullásnak" nevezett fénytüneményt olyankor látjuk, amikor a meteor beleszalad légkörünkbe. Az óriási, 30 - 40 km/mp sebességgel rohanó meteor már a légkör külső, ritka rétegeiben is sok levegőrészecskébe ütközik. Ahogy a meteor a légkör egyre sűrűbb részeibe hatol, a levegő fékező hatása erősödik. A meteor felizzik, fénye a Földről láthatóvá válik. A2 apróbb meteorok teljesen el is égnek, csak finom hamu marad utánuk, ám: eloszlik a légkörben. A nagyobbaknál megtörténik, hogy nem égnek el egészen. A lelassult meteort a levegő jobban hűti, mint amennyire a súrlódás melegíti, ilyenkor a "hulló csillag" kialszik, úgy hull le a földre.


811. Miért van zseblámpánk izzója előtt üveglencse?

Ebben az esetben a lencsén áthaladó fénysugarak sokkal kevésbé szóródnak szét. Az együttmaradó fénynyaláb erősebb megvilágítást adott, ahová irányítjuk, mintha szétszóródott volna a fény.


812. Miért mozog és hogyan beszél a film?

Az igazság az, hogy a mozgókép állóképek sorozata. Amikor az operatőr fényképez, füllel hallhatólag megy a gép, ő mégis állóképeket vesz fel.  Amikor pedig nézzük a filmet, a vetítőgép jóvoltából minden egyes filmkockát külön levetítenek, csak nem vesszük észre. És éppen mert nem vesszük észre, mintha csak mozgóképet látnánk. Nézzük meg például a kerékpár kerekét. Ha lassan mozog, külön látjuk minden egyes küllőjét, amelyik elhúz a szemünk előtt. De ha már gyorsabban fut, valamennyi küllő összemosódik, mintha nem lenne küllője, hanem valamiféle fátyol töltené ki az abroncs és a tengely közötti részt. Nézz meg egy filmszalagot, mintha minden kocka azonos lenne; de ha nagyon alaposan megnézed, látni fogod, hogy mindegyik eltér egy cseppet a következőtől, annyiban, amennyit kockáról kockára a rajta látható színészek elmozdultak. Az első kockán még távol voltak egymástól, az utolsón már jóval közelebb. Csakhogy összemosódnának ezek a képek, akár a bicikliküllők, ha nem állítanánk meg őket. És valóban: a vetítőgépnek van egy, a máltai lovagrend jelvényéhez, a máltai kereszthez hasonló alkatrésze, amelyik elhúzza és megállítja egymás után a kockákat. Hogy pedig magát ezt a húzást ne lehessen látni, a filmkockák továbbítása pillanatában a pilla nevű kis nyelvecske takarja el a vetítőgép nyílását. A nyelvecske takarása is, a kép megállítása is olyan rövid ideig tart, hogy szemünk fel sem ocsúdik, és máris ott a következő kép, amelyik a mozgásnak következő kis töredékét mutatja. A sok kis mozgástöredékből az eredetinek megfelelő, folyamatos mozgás alakul ki.  A régi filmek szereplői azért ugrándoznak olyan mulatságosán, mert a kelleténél kevesebb filmkockát használtak, így a mozgás sokkal gyorsabbnak látszik az eredetinél. A lassított felvétel éppen hogy gyorsított: jóval több a filmkocka, mint rendesen, több részletet fényképeznek le. Ezért, ha normális sebességgel játsszák le, a mozgást jobban meg lehet figyelni, a mozgás ezért lassúbbnak látszik, mint amilyen a valóságban.

Gyorsított a felvétel akkor, ha az egyes filmkockákat nagyobb időközökben, órák, napok elteltével fényképezik, és aztán folyamatosan, rendes ütemben vetítik le. A lassított felvétel láthatóvá tesz olyan eseményt, ami a pillanat törtrésze alatt zajlik le, míg a gyorsított felvétel a hónapokig elhúzódó történéseket szemlélteti, így láthatjuk filmen például, miként hull darabokra az eltört üveg, vagy figyelhetjük meg, hogyan kel ki a magból a növény, és bontja ki virágait.

A hangcsík a film szélén fut; éppen úgy megvilágítja egy lámpa, mint a film többi részét a vetítőizzó. Ennek a lámpának a fénye azonban egy fotocellára esik. A fotocella arról nevezetes, hogy a fényingadozásokat áramingadozássá változtatja. Márpedig itt állandóan ingadozik a fény, mivelhogy a hangcsík ugyancsak girbegurba, persze a beszéd és a zene hangjainak megfelelően, ahogy a felvételnél elhangzott. Az áramingadozásokat hangokká alakítani igazán nem boszorkányság, hiszen a telefontól kezdve, a rádión keresztül a tévéig, a lemezjátszóig és magnóig - ez történik.

Ha pedig egyszerre vették fel a hangot és a filmet (illetve utólag pontosan rájátszottak), és a kettő együtt fut (szinkronban), akkor nemcsak a mozgás teljesen olyan, mint a valóságban, hanem a hang, a beszéd, a zene is. A filmfelvétel csak annyiban különbözik a fotózástól, hogy nem egy-egy képet készítenek, hanem képsorozatot, és nem fotópapírra, hanem filmszalagra viszik át a negatívról a képet.

A videó azonban mind a kettőtől erősen eltér. Ahogyan zeneszámot magnószalagra, úgy lehet rögzíteni képsorokat videószalagra. Nem kell azt előhívni, másolni, azaz sötét laboratóriumban vegyszerekkel láthatóvá és vetíthetővé tenni! Az, ahogy fölvették, máris megnézhető a tévékészülék képernyőjén. És ha nem sikerült, vagy amikor már nincs rá szükség, le is lehet törölni, a szalag újra felhasználható. Ehhez persze videófelvevő és -lejátszó kell.


813. Miért láthatjuk a mozivásznon folytonosan a mozgást, annak ellenére, hogy álló képsort vetít a gép?

Az egyes képrészek megjelenése között eltelt idő igen kicsi, és így nem tudjuk külön képként érzékelni, ill. rögzíteni az egyes képrészeket.


814. Miért fokozatosan és nem egyszerre kapcsolják fel a színházban a nézőtéri izzólámpákat előadás után?

Az egyik ok, hogy az emberi szem, a felvonás viszonylag hosszabb időtartama alatt hozzászokik a csökkentett világossághoz, ezért bántaná a hirtelen felgyűlő erős fény. A másik ok, hogy a lámpák izzószálának elektromos ellenállása az izzószál hőmérsékletétől is függ - a hideg izzószál ellenállása kisebb. Az izzólámpák a hálózatra párhuzamosan vannak kapcsolva, így eredő ellenállásuk ebből adódóan is viszonylag kicsi. Ha az izzókat tömegesen kapcsolnák be egyidejűleg, akkor - a hideg izzószálak kicsi ellenállása miatt - hirtelen nagy áramot vennének fel a hálózatból, lecsapna a biztosíték.


815. Miért nem látjuk a röntgensugarakat?

Mert szemünk olyan, hogy csak a 0,4 - 0,8 mikrométer közötti elektromágneses hullámokat veszi észre, az ennél rövidebb (pl.  röntgenhullám) vagy hosszabb hullámokat (pl. rádióhullám) nem.


816. Miért feketedik meg a hosszas napsütés hatására a kvarcóra folyadékkristályos kijelzője? Lehűlés után pedig miért működik újra rendesen az óra?

A folyadékkristályos kijelzőkben használt folyadékkristályok általában hosszú, egyenes molekulák, amelyek szívesen sorakoznak fel egymás mellé vagy bármi más mellé, amit maguk körül találnak. Ha egy folyadékkristály-réteget olyan barázdás üveglapok közé teszünk, mint egy miniatűr hullám-tető, a molekulák a barázdák mentén helyezkednek el. Ha az egyik lapot 90°-kal elforgatjuk, a laphoz közeli molekulák újra elrendeződnek, és merőlegesek lesznek a másik laphoz közeli molekulákra. A két lap között a kristályrács többi része negyedfordulatnyi csavart ír le.  A csavar a kristályon áthaladó fény polarizációs síkját 90°-kal elforgatja.

A kijelzőkben használt folyadékkristályok molekuláinak egyik vége egy kissé pozitív, a másik egy kissé negatív töltésű. Ha az üveglapokra egy kis feszültséget kapcsolnak, a molekulák ennek megfelelő helyzetet vesznek fel, és a folyadékkristály már nem forgatja el a fény polarizációs síkját.  Ha a feszültséget lekapcsoljuk, a rács visszatér az előző állapotba.

A kijelző készítésekor az üveglapokat olyan polarizációs szűrökkel helyettesítik, amelyek egymással derékszöget zárnak be, és fényvisszaverő felületeket helyeznek mögéjük. A beérkező fényt az első szűrő polarizálja, a folyadékkristály 90°-kal elforgatja, majd a fény áthalad a második szűrön, visszaverődik, és visszafelé halad.

De ha feszültséget kapcsolunk a kijelzőre, a beérkező fény változatlanul halad át a folyadékkristályon, és nem tud áthatolni a második polarizációs szűrön. A kijelző elfeketedik. A több részből álló elektródokkal betűket, számokat és más formákat lehet "kirajzolni".

A folyadékkristályos állapot a szilárd és a folyadék közötti fázis. Ha lehűtjük, megszilárdul, ha felmelegítjük, megolvad. Az olvadt folyadékkristály nem képes a fénypolarizáció megváltoztatására - közönséges folyadékká válik. Ha a folyadékkristályos kijelzőt felmelegítjük, a két szűrő között egy kissé ragacsos folyadék képződik, és a teljes kijelző megfeketedik. Ha lehűtjük, újra kialakul a folyadékkristályos állapot, és a fény ismét visszaverődik.


817. Miért festik koromfeketére a mikroszkóp, fényképezőgép, távcső, látcső stb. tubusának belsejét?

A tubus belső felének matt-fekete felülete elnyeli a ráeső fényt. Ha a cső belső felülete a fényt visszaverné - ezzel mint egy oldalról odahelyezett görbe felületű tükör -, elrontaná a lencserendszerek által biztosított leképezést.

Fénytani eszközeinkbe fény jut be. Ennek a fénynek meghatározott úton kell haladnia. Zavart okoznának a nem kívánt fényvisszaverődések. A fekete felületről nem verődik vissza a fény.


818. Miért jobb a tükrös messzelátó, mint a lencsékből álló messzelátó?

(1) Tükröt csiszolni könnyebb, mint lencsét, ezért a tükrös messzelátó olcsóbb.

(2) A lencse által alkotott kép kevésbé éles, és a törés miatt színbomlás is történik. A tükrön való visszaverődés közben nem bomlik fel a fehér fény színeire. A tükrös messzelátó élesebb képet rajzol.


819. Miért kell a távcsövet a távolságra csavarral beállítani?

A messzelátó tárgylencséje a távoli tárgyakról a lencséhez közelebb, a közeli tárgyakról a lencsétől távolabb alkot képet, és mivel mi ezt a változó távolságban megjelenő képet nézzük a szemlencsével, természetes, hogy a szemlencse távolságát is változtatnunk kell mindaddig, amíg tisztán nem látjuk vele a képet.


820. Miért készítenek egyre nagyobb lencseátmérőjű távcsöveket?

Azt hihetnénk azért, hogy nagyobb nagyítást érhessünk el. Az ok azonban nem ez, hiszen a messzelátó nagyítása nem függ a lencse átmérőjétől, nagyságától, hanem csakis a fókusztávolságtól.

Az égen a nagy fényességű csillagok megfigyelésére megfelelnek a kis fényerejű messzelátók is. De vannak gyenge fényű, sőt szabad szemmel nem látható égitestek is. Hogy ezeket megfigyelhessük, minél több belőlük jövő fényt kell összegyűjteni, minél nagyobbra kell készíteni a lencse, a tükör átmérőjét.

A távcső felbontóképessége (hogy két közeli csillagot valóban kettőnek látunk-e) az objektív átmérőjével egyenesen arányos.


821. Miért nem rajzolódik ki a szúnyog körvonala a fényképen ha felvétel közben a fényképezőgép objektívére száll?

Azért nem rajzolódik ki, mert a fókusztávolságnál közelebbi tárgyakról a gyűjtőlencse nem ad valódi képet. A kép csupán valamivel sötétebb lesz.


822. Miért kell a közeli tárgyak fényképezésénél közgyűrűt alkalmazni, azaz az objektív és a film távolságát növelni?

Mivel a fényképezőgép objektívének fókusztávolsága rögzített, így az adott tárgytávolsághoz illeszkedő képtávolságot állítjuk mindig be. Kisebb tárgytávolsághoz nagyobb képtávolság tartozik, a tárgy mindig a kétszeres fókusztávolságon kívül van, mert így keletkezhet kicsinyített, valódi, fordított állású kép. A fényképezőgép szerkezete lehetővé teszi, hogy bizonyos határok között változtassuk az objektív és a film távolságát (távolság-beállítás), de ha nagyon közeli tárgyat fényképezünk, a kiemelhető objektív és a gép közé közgyűrűt kell tennünk, így tudjuk a képtávolságot tovább növelni.


823. Miért kell a diapozitívet fordítva betenni a vetítőgépbe?

Azért, mert a vetítő lencserendszere fordított, valódi, nagyított képet állít elő.


824. Miért építik a csillagvizsgálókat hegytetőre?

Nem azért, hogy közelebb legyenek a csillagokhoz, hanem azért, mert kedvezőbbek a látási viszonyok.

(1) A por, füst nem szennyezi be a levegőt.

(2) A talaj felmelegedéséből származó levegőnyugtalanság is kisebb.

(3) A járművek, ipartelepek által okozott földrázkódások nem zavarnak.

(4) Nincs fényszennyezés.

Ha a városban kell óriás távcsövet elhelyezni, akkor a (4) ok miatt nem a toronytetőre helyezik azt, hanem mélyen a talajba nyúló és a talajtól elálló oldalú hatalmas betontömbre.


825. Miért lehet a távcsöveken keresztül nappal is megfigyelni a fényesebb csillagokat?

Nappal azért nem láthatjuk szabad szemmel a csillagokat, mert a levegő- részecskék szétszórják a napfényt, és ebben a szórt fényben elvész a csillagok gyenge fénye. A távcső nagyobbá, érzékelhetővé teszi a csillag pontszerű fénye és az égbolt fénye közötti különbséget, tehát mintegy felerősíti az égbolt e szakaszának fényéhez képest a csillag fényét.

Erős nappali (vagy mesterséges) fény hatására szemünk nyílása (pupillája) ösztönösen kis átmérőjűvé húzódik össze, ezért kevesebb fény jut az ideghártyára a szemtengely irányából. (Ezzel a pupilla mintegy szabályozza, védi az ideghártyát a túl nagy ingerhatástól.) Ilyen módon viszont a csillag amúgy is gyenge fényéből kevesebb jut a szembe, annyira, hogy már nem vált ki idegingert. (Ehhez még az is hozzájárul, hogy erősebb fényhatásra az ideghártya is alkalmazkodik valamennyire: "eltompul", és ezért a viszonylag kisebb hatásokat már nem érzékeli.) A távcsövön át nézve az égboltnak jóval kisebb darabját látjuk, mint szabad szemmel, ezért a légkörön szóródó napfényből kisebb fénymennyiség jut szemünkbe, tehát viszonylag nagyobb pupillanyílással nézhetünk. Ugyanakkor a távcső teleszkopikus sugármenete miatt a figyelési irányban a csillag fényéből lényegesen több jut a szembe, mintha szabad szemmel néznénk, hiszen a távcső a beérkező, nagy átmérőjű sugárnyaláb fényét vékony nyalábbá "koncentrálja" annyira, hogy az mind a szemünkbe juthasson.

A jelenséget természetesen nagyobb távcsövei is csak akkor észlelhetjük, ha nem a Naphoz közeli irányba nézünk.


826. Miért nagy a távcső lencséje? Miért kicsi a mikroszkópé?

A kicsiny tárgy ott van közvetlenül a mikroszkóp lencséje előtt. Ha a lencse nagyobb lenne, akkor se gyűjtene össze a tárgyról sokkal több fényt. Különben is a kép fényességét tetszés szerint fokozhatjuk azáltal, hogy a tárgyat erősen megvilágítjuk. Ezt nem tehetjük távcső esetén. Egy tárgyról nagyobb felületű lencsére több fény esik, a több fény pedig világosabb, ragyogóbb képet rajzol.


827. Miért nem zavar bennünket a látcső használatában az, ha a lencséje poros?

Azok a fénysugarak, amelyek porszemet nem érnek, úgy haladnak, mintha a lencse nem lenne poros. A porszemre eső fény egy részét a porszem elnyeli, a másik részét szétszórja. Ezért poros lencse esetében a kép fényereje csökken, másrészt a kép kevésbé kontrasztos. Ezek a hatások azonban elhanyagolhatók, ha a porszemek a lencse felületének csak igen kis részét fedik el.

A távcső egyik lencséjén levő porszemet sem láthatjuk, vagyis a porszem képe nem zavarhat a látásban. A szemlencsén levő port nem látjuk, mert túlságosan közel van a szemhez, a porszemek pedig kicsik. A tárgylencsén levő port azért nem látjuk, mert a tárgylencsén levő porra a képalkotási feltétel még közelítőleg sem teljesül, hiszen a távcsövet egy sokkal messzebb levő tárgyra állítottuk élesre.


828. Miért van a Hubble-űrtávcső az űrben?

A távoli csillagok fénye, mielőtt a Föld felszínén lévő távcsövet eléri, először a Föld légkörén halad keresztül. A csillagok fénye a kavargó légkörön át pislákoló. A modern teleszkópokat általában hegyek tetejére építik, ahol a légkör zavaró hatása csökken. A Hubble-távcső tisztábban lát, mint bármilyen földi távcső, mert a légkörön kívül van.HANGTAN


829. Miért lehet hallhatatlan a hang?

A hangot a hangforrások rezgései indítják el, és úgy terjed tovább, hogy a környező levegő részecskéi is átveszik a rezgést. Van olyan hang is, amit nem hallunk. Az ultrahang is az, csakhogy míg annak igen szaporák a rezgései, és már nem halljuk, addig az infrahang annyira mély, hogy még nem halljuk.

Csak azokat a hangokat halljuk, amelyek rezgései másodpercenként 16 és 20000 között vannak. Az ultrahang 20 000 Hz feletti rezgés, az infrahang 16 Hz alatti rezgés.


830. Miért süvít a puskagolyó kilövéskor?

A lövedék sebessége a hang terjedési sebességénél nagyobb, ezért lökéshullámot kelt.


831. Miért halljuk fütyülni a puskagolyót, ha kilövik a fegyverből és elsüvít mellettünk?

Azon a területen, ahol a golyó nagy sebességgel és erővel behatol a légtérbe, a levegő kénytelen kitérni előle, és az erőszakolt hirtelen kitérés levegőrázkódással jár. Ez utóbbi - s nem a golyó - hangját halljuk.


832. Miért változik meg a telefonban a hang?

Ha egy hangot természetszerűen akarunk továbbítani, akkor nemcsak a hang alaprezgését kell továbbítani, hanem összes felhangjait is, mégpedig azzal a viszonylagos erősséggel, amellyel az eredeti hangban előfordulnak.  Amennyiben például hegedűhang hat a telefon lemezére (membránjára), akkor a lemeznek egyszerre kellene végeznie a felhangoknak megfelelő összes rezgéseket, mégpedig minden egyes rezgést az illető felhangnak megfelelő erősséggel. Ez lehetetlen, két ok miatt is:

(1) A lemeznek is megvan az önrezgésszáma. Ezért rezonál az önrezgéséhez közel levő felhangokra. Azokat nagyobb intenzitással veszi át, mint a többit. Máris megváltozott a hangszínezet.

(2) Bizonyos rezgéshatáron túli felhangokra nem is szólal meg, nem jön rezgésbe, ezek a felhangok tehát egyszerűen elmaradnak. Még inkább megváltozik a hangszínezet.


833. Miért nem hallható a légüres térben lévő csengő hangja?

Ekkor nincs közvetítő közeg, amelyben a rezgési állapot tovaterjedjen.


834. Miért nem terjed a hang a világűrben?

A világűrben az anyag sűrűsége olyan kicsiny, hogy egyik részecske nem tudja a másiknak átadni a rezgési energiát.


835. Miért zászlókkal és nem hanggal vezényelnek olyan tornaünnepélyeken, melyeken igen nagy létszámú csapatok vesznek részt?

A fény terjedési sebessége igen nagy. A zászlójeleket a nagy tömeg egyszerre észleli. A hang terjedése sokkal kisebb, és az adott vezényszavakat a távolabbiak késve hallják.


836. Miért halljuk jól az íróasztalra tett zsebóra ketyegését az íróasztal lapjához szorított füllel még akkor is, ha ugyanabból a távolságból a levegőn át már nem halljuk a ketyegést?

A falapban, rúdban, kifeszített zsinórban nem terjed minden irányban a hang, mint a levegőben (a térben), hanem síkban, illetve egy irányban a kifeszített zsinórban terjed. Ezért energiája sokkal kevésbé gyengül, mint a levegőben terjedő hang energiája.


837. Miért tapasztják a földhöz a fülüket az indiánok?

A vágtató lovak patáinak dobbantásai hullámokat keltenek a talajban, amelyek tovaterjednek, és a gyakorlott fül számára még több kilométer távolságból is észlelhetők. Hasonlóan szerezhetünk tudomást a sínre tapasztott fülünkkel a még több kilométer távolságban levő vonat közeledéséről. A vasúti sínek kitűnően vezetik a hangot, bennük 15-ször nagyobb sebességgel terjed a hang, mint a levegőben.


838. Miért lehet hallani a hangot a tömör fal túlsó oldalán is?

A fal maga is rezgésbe jön. Tehát a fal mindkét oldala maga is mint hangforrás, hangsugárzóként szerepel.


839. Miért nyeli el a fal, a szőnyeg a hangot?

A hang rezgésbe hozza, az anyag kis részecskéit, és rezgésbe hozza az anyag lyukacsaiban levő levegőt. Ezek mozgásuk közben súrlódnak. Tehát a hangenergia egy része belső energiává alakul át. Azután a hang egy része átmegy a falon. Ennyivel is kisebb lesz a hang erőssége.


840. Miért készítik párnázottra az orvosi rendelők ajtaját?

Hangszigetelés céljából. A vattával kipárnázott ajtó a rá érkező hanghullámokat mindkét oldalon elnyeli.


841. Miért nem egyformán zúg a fenyves, lombos és a vegyes erdő?

Az erdőben a szél zúgása a fák fajtája szerint változik. A fenyvesek a szelet egymást igen gyorsan követő örvényekre bontják szét. Ekkor magas, sípoló hang keletkezik. A lombos erdők állandóan zúgnak, mert a levelek nagy felülete a szelet kis áramokra bontja.

A levelek mozgás közben egymáshoz dörgölődnek, zizegnek. Tavasszal, amikor a levelek fiatalok és finomak, zizegésük lágy, ősszel, amikor a fák levelei már keményebbek, ez a zizegés is durvább.


842. Miért sír a fűrész, ha satuba fogva reszelővel élesítjük?

Ekkor a fűrész rezgésbe jön és hangforrás lesz.


843. Miért rezeg a húr?

Ha laza, akkor nem rezeg. Ha kócmadzagból van, akkor sem rezeg. A rugalmasság rezgeti ugyanis. Meg kell pendíteni persze, ezzel adunk annyi energiát neki, hogy ide-oda lendüljön egy ideig. A rugalmas energia a húr két szélső helyzetében a legnagyobb, ott ahol .a mozgási energia nulla. Az energiák egymást táplálják, egyik a másikba alakul át. De a levegő is kap közben energiát, és ez hanghullámok formájában száll szerteszét.


844. Miért gyantázzák a hegedű vonóját?

Azért, hogy jobban tapadjon a húrhoz, így azt könnyebben rezgésbe hozza.


845. Miért hangzik gyengén a kézben tartott hangvilla hangja?

A kézben tartott hangvilla azért gyenge hangú, mert

(1) a két szára úgy rezeg, hogy a belőlük kiinduló hullámok rezgésállapota (fázisa) ellentétes, így ha fülünkben találkoznak, gyengíthetik egymást;

(2) kicsi a hangvilla sugárzó felülete.


846. Miért lesz erősebb a kézben tartott hangvilla hangja, ha a nyelét az asztallaphoz érintjük?

Ha a hangvilla szárát az asztalhoz szorítjuk, akkor a hangvilla az asztalt is rezgésbe hozza, az asztal nagy felületen közli a rezgéseket a levegővel, így erősebb a hang. Igaz, gyorsabban csillapodik is.


847. Miért hallatszik a zenekar játékából a bőgő hangja a legmesszebbre?

Azért, mert a bőgőhúr rezgéseinek nagy az energiája, rezgés közben ezt átadja a levegőnek, és a nagy energiájú levegőrezgések még a távolban is elég erősek arra, hogy mint hangot halljuk őket.


848. Miért nem lehet minden skálát lejátszani a zongorán?

Az énekes bármelyik hangból kiindulva el tudja énekelni a skálát. Kész hangokat szolgáltató hangszereinktől is megkívánnánk azt, hogy bármelyik hangból kiindulva kísérni lehessen például a skálát éneklő énekest. Ez nehéz, sőt lehetetlen feladat.

A jól hangolt zongora is csak meghatározott rezgésszámú hangokat tud kiadni. Az énekes kezdi a skálát a pl. 120 rezgésszámú hanggal, mely megvan a zongorán. Az énekes által kiadott következő hang rezgésszáma 135, míg a zongorán 128-as rezgésszámú hang keletkezik. A két hang között 7 lesz a rezgésszámkülönbség. Ez már túlságosan hamis hang benyomását kelti, mert a jó fül két hang magassága között akkor is észreveszi már a különbséget, ha az még egy teljes rezgést sem tesz ki.


849. Miért halljuk magasabbnak a közeledő vonat vagy repülőgép hangját, és miért mélyebb a hang távolodáskor?

A repülőgép hangjának magasságát a másodpercenként fülünkbe érkező hanghullámok száma határozza meg. Ha a hangforrás közeledik, akkor másodpercenként több hanghullám érkezik a megfigyelőhöz, mint a hangforrás távolodásakor. (Doppler-effektus)


850. Miért változik a versenyautó hangja, mikor elmegy mellettünk?

Amikor a versenyautó közeledik, az előtte lévő hanghullámok tömörülnek.  Ezen rövidebb hanghullámok miatt a motor hangját magasabbnak halljuk.  Amikor az autó elhaladt és távolodik, a mögötte lévő hanghullámok ritkábbak lesznek, ezért a motor hangját mélyebbnek halljuk.


851. Miért csökkentheti a menetirány vagy a sebesség megváltoztatása a hullámzó tengeren haladó hajó dülöngélését?

Ilyenkor a hullámok nem a hajótest saját rezgéseinek ütemében ütköznek a hajónak, vagyis megszűnik a rezonancia.


852. Miért lehetséges nyugodt alvás a vonatban is?

A vonat zakatolása, a kerekeknek a sínek találkozásánál történő zökkenése erősen hallható a vasúti kocsiban és ez egyes utasokat álomba ringatja, ám mások alvását viszont zavarja.

Az utast zavaró zaj csökkenthető egy levegővel töltött gumipárnával. Az ilyen párna a benne lévő levegő összenyomhatósága következtében a neki átadott rezgéseket jobban elnyeli, s így hangszigetelőként szerepel.


853. Miért hallunk hangot kemény tárgyak (például vasdarabok) összeütésekor, és miért nem hallunk akkor, ha puha tárgyakat (például gumit, tollpárnát) ütünk egymáshoz?

Hangot akkor hallunk, ha fülünkhöz bizonyos másodpercenkénti rezgésszámot meghaladó levegőrezgések érkeznek. Ha két tárgyat összeütünk, akkor ezek az ütődéstől benyomódnak: az így keletkezett alakváltozás hatására a rugalmas testekben (ilyen majdnem minden szilárd test) un. rugalmassági erő lép fel, mely igyekszik a testnek eredeti alakját visszaadni. Ennek hatására a test rezgésbe jön (ugyanúgy, mint ha rugót nyomunk össze, csak sokkal szaporábban és kisebb kilengésekkel) és rezgésbe hozza a levegőt is.

A puha testek (agyag stb.) általában rugalmatlanok, ami azt jelenti, hogy az alakváltozás hatására "nem rugódnak ki", hanem megmaradnak új alakjukban és így rezgésbe sem jönnek.


854. Miért kocogtatja meg az eladó az üveg- és porcelánárukat azok becsomagolása előtt?

Azért, hogy megállapítsa, nincs-e közöttük sérült darab. A kocogtatás a tányérokban, poharakban rezgéseket kelt. A rezgő edény megrezegteti a levegőt, a levegőrezgések rezgésbe hozzák a dobhártyánkat, tehát hangot hallunk. Az ép üveg- és porcelánedényekben periodikus rezgések alakulnak ki, ezért "csengő" hangot adnak. Ha az edényben valami hiba van, pl.  szabad szemmel alig kivehető hajszálrepedés, akkor a csengő hang helyett "tompa" koppanó hangot észlelünk.


855. Miért csörgedez a patak?

Az erdei patak azért csörgedez, mert a kis esések közben sok levegőrészecskét nyel el; ezek az elnyelt levegőrészecskék buborékokat alkotnak. A buborékok szétpukkanása okozza a patak csörgedezését.


856. Miért durran szét a falhoz csapva egy felfújt papírzacskó?

Az ütéstől a zacskó megreped. A belőle kiáramló levegő a környező levegőben nyomáshullámot indít el. Az így keletkező hirtelen levegőlökést a fülünk csattanó hangként észleli.


857. Miért kell kinyitni szánkat, ha erős dörrenést várunk?

Mert akkor a dobhártyánkat kívülről is (a fülön át), belülről is (szánkon és szánkból a fülbe vezető csövön át) éri a hanglökés. A két ellenkező irányú lökés gyengíti egymást. Ha dobhártyánkat csak egyik oldalról érné a dörrenés lökése, átszakadhatna a dobhártya.


858. Miért csattan a végén az ostor?

Azért, mert a csikós mesterségesen hangrobbanást idéz elő. Kicsiben az történik, mint a szuperszonikus repülőgépek esetében. Ott a repülőgép motorjainak zúgása sűrűsödik dördüléssé, itt az ostor végén levő kócbojt sivítása durranássá.

Amikor egy gyorsuló, vagyis egyre nagyobb sebességgel haladó sugárhajtású repülőgép átlépi a hangsebességet, a vele azonos sebességgel haladó hanghullámok találkoznak a korábbiakkal, és felerősítik egymást. Ilyenkor az amúgy is erős dörej megsokszorozódik, mintha bomba robbanna föl.

Mit csinál a csikós? Megforgatja jó hosszú karikás ostorát, amelynek a vége olyan gyorsan forog, hogy nem is lehet látni. A hangját halljuk, mert csak úgy süvít. Amikor a csikós hirtelen visszarántja az ostort, annak a végénél olyasmi történik, mint a szuperszonikus repülőgép mögött. A hang hirtelen összetorlódik a bojtocska mögött, és akkorát szól, mint a puska.


859. Miért harangoztak régen rossz idő közeledtekor?

A zivatar elé harangozás a XV. században jött divatba, majd a XVI. és XVII. században egyre nagyobb népszerűségre tett szert. Bele is vésték egyes harangokba, hogy "fulgura frango", vagyis megtöröm a villámokat.  Persze, súlyos tévedés azt hinni, hogy a harangok zúgása keltette hanghullámok szétoszlatják a felhőket. A harangok által keltett hanghullámok a levegőben csak olyan hatást váltanak ki, mint az óceánba dobott kicsiny kavics. A felhőképződéshez óriási energiamennyiségek szükségesek. Igen nagy mennyiségű levegőtömegnek kell nagy magasságokba felemelkednie, hogy a láthatatlan vízpárából látható felhő képződjék. A felhőtömegeket tehát ilyen egyszerű módon eloszlatni nem lehet.


860. Miért kíséri a villámlást dörgés?

A villám útja mentén, az un. villámcsatornában a levegő erősen felmelegszik és hirtelen kitágul, míg a kisülés végeztével lehűl és hirtelen összehúzódik. Ezek a heves térfogatváltozások robbanásszerű hangot adnak, amelyet mint dörgést észlelünk.


861. Miért halljuk a mennydörgést először magasabb, aztán mélyebb és halkabb hangon?

A villámlás során a villámcsatorna mentén pillanatszerűen felmelegedő és táguló levegőréteg széles frekvenciatartományban kelt hangot, magas és mély hangot egyaránt.

A keltett hang különböző hosszúságú utakat megtéve jut el a megfigyelőhöz.  Az átlagos villámcsatorna hossza több kilométer, így a közeli - néhány kilométerre álló - megfigyelő 1-2 másodperc intervallumban hallja a csatorna mentén közel egyszerre keletkező hangot. Távoli villámlásnál fontosabb azonban, hogy a hang a különböző sűrűségű légrétegeken, felhőkön és a földön történő többszöri visszaverődés útján is eljut a megfigyelőhöz, lényegesen hosszabb utat megtéve, mint a közvetlenül terjedő hang. Emiatt egy távolabbi villámlás dörejét 5-10 másodpercen keresztül is halljuk.

A hanghullámok energiája a terjedés során csökken, a hangerősség gyengül.  A hang elnyelődése erősen - közel négyzetesen - függ a rezgésszámtól, a magasabb hangok rövidebb úton elnyelődnek.

A villámlás közvetlenül (a legrövidebb úton, legrövidebb idő alatt) érkező hangja egyaránt tartalmaz magas és mély hangokat. Az emberi fül a magas hangokra érzékenyebb, ezért a dörejben először inkább a magas hangokat halljuk. A hosszabb utat megtevő, később érkező hullámokból fokozottabb mértékben nyelődnek el a nagyobb frekvenciájú komponensek. A mennydörgés hangjában egyre inkább a mély hangok kezdenek dominálni, amelyek intenzitása a hosszabb úton kisebb mértékben csökkent.


862. Miért előzi meg néha különös moraj a jégesőt?

A jégeső a nagy magasságú légrétegekben, 1000-2000 m magasban keletkezik.  2-4 perc is elmúlhat, mire a jég a felhőből a földre ér. Esése közben suhogó hangot ad. Sok-sok szem suhogása zúgássá erősödik. Mivel a hang terjedési sebessége 340 m/s, a jégszemek megérkezése előtt másodpercekkel hallhatjuk a zúgást.


863. Miért lesz nagy csönd hóesés után?

A frissen esett hó hópelyhei kis felületek sokaságát alkotják, együttesen nagyon nagy a felületük, s ezáltal ugyanúgy nyelik el a hangot, mint a modern hangelnyelő felületek.


864. Miért vehető gyengébben a rádióadás esős, ködös időben?

A víznek igen jó a hullámelnyelő képessége, és az adó által kisugárzott elektromágneses hullámok egy része a levegő páraszemcséiben elnyelődik.


865. Miért nem szólhat alagútban a rádió?

A rádió-adóállomás antennája elektromágneses hullámokat bocsát ki. Ezeket a hullámokat fogja fel a vevőkészülék antennája. Ahogy az elektromos és mágneses hatás nem hatol át a fémtokon, ugyanúgy a rádióhullámokat is kirekeszti a vas. Az alagutak vasbeton falán nem hatolhatnak keresztül az adóállomás által kibocsátott rádióhullámok, és ezért nem szól a rádió az alagútban.


866. Miért erősebb a hang a szobában, mint a szabadban?

A szobában a falakról visszaverődött hang erősíti az eredetit.


867. Miért érthető rosszul a beszéd nagy, üres szobában?

A kis teremben gyorsabb egymásutánban következnek a visszaverődések, gyorsabban csökken az energia. A többszörösen visszavert hang erőssége 0,1 s alatt a hallhatóság határa alá csökkenhet, nem hallunk un. utánrezgést.  Hogy fülünk két egymás után következő hangot külön-külön halljon meg, legalább 0,1 s-nak kell közöttük elmúlnia; ennél hosszabb ideig kell tartania az utánrezgésnek, hogy hallható legyen.

Nagy termekben hosszú utat kell megfutnia a hangnak, hogy egyik visszaverő felülettől a másikig érjen, hosszabb idő alatt gyengül csak le a visszaverődések miatt. Megeshet, hogy az eredeti hang megszűnése után még másodpercekig zeng az utóhang.

Ha az utóhang olyan gyorsan következik az eredetire, hogy az egybeolvad vele, akkor erősíti az eredetit. Ezért hallatszik hangunk sokkal erősebben a kis szobában, mint nagy teremben vagy a szabadban. De ha az utóhang csak akkor ér fülünkhöz, amikor egy másik hangot is kimondtunk és ezzel keveredik, a hangot rosszul érthetővé, elmosódottá teszi. Ilyen zavaró utóhangot nagy, üres termekben tapasztalhatunk.


868. Miért hallatszik messzebb a hang télen, mint nyáron?

Ha fagyos a talaj, a hót akaró felett egyenletesen hideg levegőben, tehát egyenletesen sűrű anyagban terjed a hang. Ezért nincsenek a hangot gyengítő visszaverődések terjedés közben, kevésbé szóródik, kevésbé gyengül a hang.

Nyáron más a helyzet. A homokos talaj felett, az utak és az udvarok felett melegebb a levegő, mint a füves, fás, vizenyős területek felett. Tehát a hang útjában ritkább és sűrűbb levegőrétegek vannak. Haladás közben a hang gyakran visszaverődik, szóródik, gyengül.


869. Miért terjed gyorsabban a hang nyáron, mint télen?

A melegített anyagnak megváltozik a sűrűsége is, rugalmassága is. A két tulajdonság nem egyforma mértékben változik, ezért a hőmérséklettel együtt megváltozik a hullámmozgás sebessége is az anyagban. Mivel a sűrűség a hőmérséklettel nagyobb mértékben változik, mint a rugalmassági tényező, ezért a sűrűségváltozás a döntő. A meleg levegő sűrűsége kisebb, ezért a hanghullám gyorsabban terjed, mint a hideg levegőben.


870. Miért hallatszik messzebbre a hang éjjel, mint nappal?

Nappal a levegő egyenlőtlen felmelegedése miatt a hang a különböző sűrűségű légrétegek határán visszaverődik és szétszóródik. A sok visszaverődés következtében a hang energiája szétforgácsolódik. Emiatt a hang kisebb távolságra hallható nappal, mint éjjel, amikor a levegőben nem fordulnak elő nagy hőmérséklet-különbségek, és az egyenletes sűrűségű levegőben messzebbre hallatszik a hang. Ezenkívül a háttérzaj is kisebb.


871. Miért halljuk néha erősen a harangszót, máskor egyáltalán

Forró napokon a földfelület különböző részei különböző mértékben melegszenek fel. Ezért a levegőben is váltakoznak a különböző hőmérsékletű rétegek. A hang egy része visszaverődik és megtörik, ha új közeg határához érkezik. A sok eltérülés közben annyira szétszóródhat a hang energiája, hogy meglepően kis távolságban sem hallható már. Éjjel, a vizek felszíne felett, vagy télen általában nem fordulnak elő ekkora hőmérséklet-különbségek, az egyenletes sűrűségű levegőben messzire hallatszik a hang.


872. Miért terjed a hang a vasban gyorsabban, mint a levegőben?

Például vasúti sínre kővel ráütve, kissé távolabb fülünket ráfektetve a sínre két koppanást hallunk egymás után. Egyiket a sínben, mely az erősebb, másikat a levegőben. A hang a sínben jóval előbb érkezik a fülünkhöz.

Ha egy kifeszített gumicsőre ráütünk a kezünknél levő részén, az ütéssel keltett kimozdulás végigfut a gumin. Minél jobban megfeszítjük a gumicsövet, annál nagyobb összetartó erő működik a gumicső szomszédos részei között, úgyhogy ha az egyik darab kimozdul, ez a nagyobb összetartó erő gyorsabban kimozdítja a szomszédos csőrészt, nagyobb lesz a hullám terjedési sebessége.

Amikor a sínre ütünk, kimozdulást okozunk a sínen is, ez a kimozdulás végigfut rajta. Minél nagyobb erő fűzi össze a szomszédos részecskéket, annál sebesebben terjed ez a kimozdulás.


873. Miért visszhangzik az üres terem?

Nagyobb üres teremben vagy folyosón egy rövid kiáltás elhangzása után is halljuk még a hangot. Bizonyos ideig tovább zeng a terem.

A termek utózengésének oka az, hogy a hang visszaverődik a falakról. Az egyik falról visszavert hang odaér a másik falhoz, innét újra visszaverődve megint az első falhoz ér. hogy erről ismét visszaverődjék és így tovább. Ezért zeng esetleg másodpercekig a nagy üres terem.

Sima falú teremben kevés veszteséggel verődik vissza a hang, nagy az utóhangzás. De a függönyök, drapériák már elnyelik az odaérkező hang egy részét. A kőfal a hang 97 %-át veri vissza, a szövetfüggöny csak 50 %-át.  A teremben székek, bútorok, emberek vannak. Ezeket a testeket is rezgésbe hozza a hang, erre felhasználja energiája egy részét, ezáltal gyorsabban gyengül a hang erőssége, csökken az utánrezgés.


874. Miért felel vissza mélyebb hangon a visszhang?

A magas csengő hangokat jobban elnyeli a levegő. A magas hangok erőssége terjedés közben sokkal nagyobb arányban csökken, mint a mély hangok erőssége.


875. Miért nincs a Holdon visszhang?

Azért, mert a Holdon nincs levegő.


876. Miért kezdenek el rezegni egy bizonyos sebességnél az autóbusz ablaküvegei?

Ilyenkor a autóbusz és a üveg rezgéseinek rezonanciája, észlelhető.


877. Miért zörren meg néha minden észrevehető külső ok nélkül az ablaküveg?

A 16 rezgésnél kevesebb másodpercenkénti rezgéseket nem érzi meg a fülünk.  De ezek a rezgések (pl. járművek által okozott talajrezgések) a rezonancia révén rezgésbe hozhatják az ablaktáblát, amelynek ütközése már hallható hangot adhat.


878. Miért nem lépnek egyszerre a katonák, ha hídon mennek át?

Minden szerkezet, ha megterheljük, alakját megváltoztatja. A terhelés következtében lehajlik, bár kis terhelés esetén ezt az alakváltozást szabad szemmel nem észleljük. Ha ezek a terhelések azonban szabályos időközökben megismétlődnek, a tartószerkezet lengésbe jöhet. A kilengés (függőleges terhelés esetén lehajlás) megnövekedik, ha a periodikus terhelés mindig akkor éri a szerkezetet, amikor lengésében amúgy is lefelé mozog. Ezzel a mechanikus rezonanciával a szerkezetet még kis terhelés esetén is tönkre lehet tenni.

Ha a menetelő katonaság lépéseinek ritmusa egyezik a híd lengésének periódusával, akkor előállhat a mechanikai rezonancia jelensége, és az egyébként sokkal nagyobb terheket is elbíró hídszerkezet megrongálódhat.  Ezt a veszélyt előzi meg a hidakon való ütemes menetelés tilalma.

1850-ben a franciaországi Angers város hídja a katonaság ütemes lépései miatt szakadt le. A lépések hatására a híd függőleges irányban rezgésbe jött. A lépések üteme megegyezett a híd rezgésének az ütemével. A híd kilengése egyre nagyobb lett, s végül leszakadt. 236 katona vesztette életét. Azóta a katonaság mindenütt a világon lépéstartás nélkül vonul át a hidakon.

Ha a lengésben levő hintát a mozgásirányának megfelelő irányban ismételten meglökjük, akkor a hinta egyre nagyobb kitéréssel leng. Ehhez hasonló jelenség okozta 1940. november 7-én az USA-ban levő Tacoma híd katasztrófáját. Erős szél fújt ezen a napon. A 800 méter hosszú hídpálya lengésbe jött. Az ismétlődő széllökések a lengések ütemében érték a hidat, így a hídpálya egyre nagyobb lengésbe jött. A hídon haladó gépkocsi a híd korlátjának csapódott. Az utasok kiugrottak az autóból, és a korlátba kapaszkodva menekültek. Éppen elértek a híd végére, amikor a híd óriási robajjal a mélybe zuhant.

Korábban is volt ehhez hasonló baleset. 1879. december 28-án, Skócia partvidékén, Edinburgh közelében a Tay hidat ugyancsak a széllökések hozták lengésbe. A hídon éppen egy személyvonat haladt át. A vonatkerekek sínek közötti zökkenései fokozták a hatást, és a híd közel ezer méter hosszú, középső része a vízbe zuhant a rajta áthaladó vonattal, a benne levő 75 utassal együtt.


879. Miért nem halljuk fülünkkel az ultrahangot?

A fül szerkezetével és a hallás magyarázatával foglalkozott Helmholtz híres német fizikus is a XIX. században. A fül belső szerkezetének legkülső része a cső alakú, 2-3 centiméter hosszú, fél centiméter széles hallójárat. Belső végét a dobhártya zárja le. Ez továbbítja a levegő rezgéseit a fül belsejébe. A továbbítás a dobhártyához támaszkodó csontocskák, a kalapács, üllő és kengyel közvetítésével történik. A dobhártya rezgését a három csontocska egy újabb hártyára viszi át.  Emögött helyezkedik el a "csiga", egy háromszorosan csigaalakban megcsavarodott 3-4 centiméter hosszú cső. A cső egész hosszában kifeszített hártya fut végig, amelyen a hallóideg számtalan végződése található. A csigát sűrű folyadék tölti meg, ez továbbítja a levegő rezgéseit a hártyához. A hártya rezgését veszik át az idegvégződések. Ezt a hártyát fontos szerepe miatt alaphártyának nevezik.

Helmholtz feltevése szerint az alaphártyában egymás mellett több ezer húr van kifeszítve. Mivel a hártya a csiga alján a legkeskenyebb, ott a legkisebb a húrok hossza, tehát ennek a résznek kell a magas hangokat észrevennie. A zongorán is a rövid húrok adják a magas, a hosszúak a mély hangokat. A legmélyebb hangokat az alaphártya kiszélesedett része érzi meg, amely a csiga felső részében található. Állatkísérletek sorozata támogatta Helmholtz feltevését.

A kifeszített húrocskákat azonban nem sikerült az alaphártyában kimutatni.  Több kutató, közöttük a magyar Békésy úgy módosította Helmholtz feltevését, hogy a hangrezgések hatására a csigát megtöltő sűrű folyadékban haladó hullámok keletkeznek. Minél magasabb a hang, annál közelebb van a haladó hullám maximális kitérése a csiga kezdetéhez.  Eszerint a haladó hullám gyakorol nyomást az alaphártyán levő idegvégződésekre.

Mindkét feltevés szerint érthető, hogy a hallható hangok magasságának alsó és felső határa is van. A legrövidebb húr hossza vagy az alaphártyához legközelebb keletkező örvény helye szabja meg a felfogható legmagasabb rezgésszámot. Békésy azonban kísérletekkel igazolta feltevése helyességét. Munkásságáért Nobel-díjat kapott.

Fülünk nem tudja felfogni a közelében keletkezett összes hanghullámot. Ha másodpercenként tizenhat rezgésnél kisebb rezgésszámú hang érkezik a fülünkbe, nem hallunk hangot. Ha 15-20 ezernél nagyobb a rezgésszám (ultrahang), szintén nem halljuk. A hangok észlelésének felső és alsó határa van, ez azonban különböző embereknél bizonyos mértékig más és más.  Öregeknél néha egészen 6 ezer másodpercenkénti rezgésig is csökken.

Fülünk berendezése sok évmilliós fejlődés eredménye. Alkalmazkodott az életkörülményekhez. Az emberi faj fejlődésének folyamán a túl lassú és túl szapora rezgések nem voltak fontosak az életfenntartás szempontjából, ezért nem alakult ki felfogásukra alkalmas érzékszervünk.


880. Miért használható az ultrahang anyagvizsgálatra?

Az ultrahang energiája, a nagy rezgésszám miatt, sokkal nagyobb, mint a hallható hangé. Ezért vastag fémtárgyakon is áthatol. A fém belsejében levő hibák (repedések, légbuborékok stb.) különbözőképpen gyengítik az áthaladó ultrahangokat.


881. Miért és hogyan segít a heringhalászásban az ultrahang?

A heringek rajokban járnak a tengerben és a halászhajóknak nagyon fontos, hogy rájuk bukkanjanak. Ha egy hajó összetalálkozik egy ilyen rajjal, egyetlen hálókivetéssel megtöltheti tartóját, míg különben sovány zsákmánnyal is kénytelen hazasietni, nehogy megromoljék az a kevés hal is, amit fogott. A heringrajok felkutatása régebben tisztán szerencse dolga volt. Hiába szervezték meg. hogy a halászhajók értesítsék egymást a heringek vonulásáról, a heringek nem értesítették őket, merre fognak menni. Régóta fáradoznak azon, hogy megbízható módszerrel állapíthassák meg a heringek útját, jelenlétét. Angliában például külön repülőgépeket küldtek ki, és ezek rádión értesítették a halászokat, hol látnak rajokat.  Ez azonban drága mulatság. A kérdést végül is ultrahanggal oldották meg.  Lényegében ugyanazt a módszert alkalmazzák, amivel a denevér tájékozódik: ultrahanghullámokat bocsátanak a tenger fenekére és megfigyelik, mennyi idő alatt verődik vissza. A mélységmérő készüléken egy fényvonal mozog a méterre beosztott skála előtt. A fényjel minőségéből azt is meg lehet állapítani, hogy milyen a tengerfenék, vagy hogy a hang heringrajról verődött-e vissza. A hal testének sűrűsége más, mint a vízé, tehát az ultrahanghullámok róluk is visszaverődnek. Mivel azonban a rajnak nem összefüggő a felülete, a mélységmutató csík ilyenkor elmosódott. A kapitány előtt van a tenger mélységi térképe és egyetlen pillantással megállapíthatja, hogy a mért mélység megegyezik- e a térkép adataival. Ha nem, akkor bizonyos, hogy a mélyben tovahúzódó heringrajról verődött vissza a hullám.


882. Miért tájékozódik jól a sötétben a denevér?

A XVIII. században kezdték vizsgálni: mi lehet az oka annak, hogy a denevér a sötétben is tévedhetetlen biztonsággal kerüli ki az akadályokat.  Egy olasz tudós, Spallanzani számos kísérletet végzett, és a megoldás közelébe jutott. A teljes választ azonban jóval később fogalmazta meg a tudomány. Kiderült az, hogy a denevérek az emberi fül számára észlelhetetlen, másodpercenként 30-60 ezer rezgésszámú ultrahangokat bocsátanak ki. Ezeknek a visszaverődését felfogják nagy érzékenységű hallószervükkel. Ily módon nemcsak az akadályokat tudják észlelni és villámgyorsan kikerülni, hanem az éjszaka repülő rovarok térbeli helyzetét is megállapítják. A különböző denevérek radarrendszere más és más. A sima orrú denevérfélék rövid hangjeleket bocsátanak ki, és a visszaverődött hullámok időkülönbségét "értékelik" ki.

Repülés közben a denevér másodpercenként négyszer-ötször egészen rövid ideig tartó hangot bocsát ki. A hang rezgésszáma messze túl van az emberi hallás határán: ultrahang. Ilyen gyors levegőrezgések nem szóródnak ágy szét, mint a mélyebb hangok. Még olyan parányi tölcsér is, mint a denevér szája, elegendő ahhoz, hogy keskeny nyalábban sugározza ki a nagy rezgésszámú ultrahangot egyenesen előre. Ha a rezgés falba vagy más akadályba ütközik, visszaverődik és visszajut a denevérhez. Ha például a hang kibocsátása után egytized másodperccel jut vissza, ez azt jelenti, hogy a hang útja a legközelebbi akadályig és vissza összesen 34 méter volt, az akadály tehát 17 méter távolságra van. A denevér nyugodtan repülhet tovább abban az irányban. Ha azonban a visszhang már egyszázad másodperc alatt visszajut, az akadály távolsága már csak 1,7 méter. A denevér erre ösztönösen megváltoztatja a repülés irányát és újabb hangok kibocsátásával tapogatja ki, hogy merre szabad az út. Ha ultrahang helyett mélyebb hangokat használna, nem tudna pontosan tájékozódni, mert a mélyebb hangok nem sugárzódnak ki elég keskeny nyalábban.

Valóban olyan jól tájékozódik a denevér? Sok történet szól arról, hogy vaktában csapong és a nők hajába is belekapaszkodik. Ezekben a történetekben sok az igazság. A kibocsátott hangot nem minden felület veri vissza. A hajzat, különösen a nők finom, vékony szálú haja elnyeli a rezgéseket, úgyhogy a denevér nem értesül jelenlétéről, azt hiszi, teljesen szabad az útja. Ahelyett, hogy kitérne, továbbrepül és bele is gabalyodik a hajba.


883. Miért tudja az automata ajtó az áruházban, hogy mikor kell kinyílnia és becsukódnia?

Azok a berendezések, amelyek jelenlétünket érzékelik vagy kibocsátanak ránk valamilyen hullámot és annak visszaverődését vizsgálják, vagy - passzívan - az általunk kibocsátott vagy a rólunk máshonnan visszaverődő hullámokat detektálják. Az előbbiek nagyfrekvenciás (ultra)hangot vagy rádióhullámokat bocsátanak ki, és a visszaverődött hullámokat "figyelik".  Ha ezeknek a hullámoknak megváltozik az intenzitásuk vagy a frekvenciájuk, a berendezések "tudják", hogy valami elmozdult a közelben, és kinyitják az ajtót. A passzív eszközök a detektort érő infravörös vagy látható fény változásakor nyitják ki az ajtót.


884. Miért búg a tengeri kagyló?

Ha egy tengeri kagyló - vagy akár egy befőttesüveg - száját fülünkhöz tartjuk, sajátos sustorgó, morajló hangot hallunk. Azt is megfigyelhetjük, hogy a kisebb, pl. 1 literes edényben a búgó hang magasabb, mint a 2 literesben.

E jelenség magyarázata az, hogy a kagylóban vagy befőttesüvegben levő levegőtömegnek is éppen úgy van egy meghatározott saját rezgésszáma, mint a húrnak. Ha a zongorába belekiáltunk, az a húr kezd rezegni, amelynek rezgésszáma annyi, mint a hangunké. A szobában soha nincs teljes abszolút csend. Ha mármost a befőttesüvegbe, kagylóba olyan hang érkezik, amelynek rezgésszáma megegyezik az edényben levő levegő önrezgésszámával, akkor az üvegben levő levegő erős rezgésbe jön, az eredeti hangot erősebben halljuk.

Ez a magyarázata a tengeri kagyló bugásának is.


885. Miért van Japánban a legtöbb otthonban aranyhal?

Bizonyos állatok, így az aranyhal is viselkedésükkel jelzik az infrahangok, illetve az ultrahangok jelenlétét.

Japánban elég gyakran van földrengés. Mielőtt rengeni kezdene a föld, a mélyben egymásra torlódó kőzetek infrahangokat keltenek. Az emberi fül nem fogja föl a legmélyebb hangoknál is kisebb rezgésszámú hangokat, de az aranyhal megérzi, és fejvesztetten úszkál ide-oda, menekülni igyekszik.


886. Miért csörög a csörgőkígyó?

A csörgőkígyó farkán csörgő van. Nem egyéb ez, mint szarugyűrűk rendszere.  Ez az állat védekezőmechanizmusa. A feltevés szerint a farokvég mozgatásával keletkező, száraz, zörgő hang a prérik patásainak figyelmeztetésére szolgál. A farokvég csörgője tehát megvédi a kígyót az eltaposástól.ELEKTROMOSSÁGTAN


887. Miért sikerülhet jobban az üres tanteremben a különböző elektrosztatikus jelenségek bemutatása, mint amikor ott ül már az egész osztály?

Üres helyiségekben általában a levegő nedvességtartalma kisebb, mint amikor már emberekkel van tele. A levegő nedvességének növekedése a töltésvesztés mértékét növeli.


888. Miért és hogyan vonzzák az elektromosan töltött testek a semleges testeket?

A feltöltött test közelítésének hatására a semleges vezetőben megosztás, szigetelőben polarizáció lép fel. A semleges testnek azon az oldalán halmozódnak fel a feltöltött test töltésével ellentétes töltések, amely a feltöltött test felől van. Ekkor viszont vonzás következik be. Mikor az eredetileg semleges test érintkezik a feltöltött testtel, akkor a feltöltött test töltésével ellentétes töltés semlegesítődik, majd a feltöltött test saját töltéséből feltölti az eredetileg semleges testet, akkor viszont mindketten azonos előjelű töltéssel rendelkeznek, tehát a feltöltött test eltaszítja az eredetileg semleges testet.


889. Miért hajlik felénk a levetett műszálas pulóver alja, ha magunk előtt lógatjuk?

Levétel közben a műszálas pulóver dörzsöléssel elektromos állapotba került, és az ellentétes töltésű test hatása vonzásban nyilvánul meg.


890. Miért taszítja el a megdörzsölt test érintkezés után a magához vonzott papírszeletek egy részét?

A megdörzsölt testről töltés mehet át az odavonzott papírdarabra. Az egynemű töltéssel rendelkező testek egymást taszítják.


891. Miért ragad a falhoz a száraz selyempapír, ha azt a falra téve végigsimítjuk?

A papír a dörzsöléstől, a fal pedig a megosztás miatt lesz elektromosan töltött, így tehát egymásra vonzó hatást gyakorolnak.


892. Miért ugrál szanaszét a frissen reszelt csokoládéreszelék, ha felemelem a tálat, amibe reszelünk?

Feltöltődött a csokireszelék és a tál is töltéssel, majd mikor felemeltük a tálat, az azonos töltések taszítása miatt szétszóródott a csoki.


893. Miért nem simul le a frissen mosott száraz haj, ha műanyag fésűvel fésüljük?

Fésülés során, mivel dörzsölődnek, mind a fésű, mind a hajszálak elektromos állapotba kerülnek. A hajszálak elektromos állapota megegyező, ezért közöttük taszító hatás lép fel, a hajszálak szétágaznak.


894. Miért játszódik le elektromos jelenség hajfésülés közben?

A hajszálak és a fésű összedörzsölésekor egyes elektronok elhagyják atomjaikat és a töltések elkülönülnek. A nagy töltéskülönbségek a haj és a fésű szétválasztásakor a fésűfogak csúcsain keresztül a levegőn át kisülnek. Eközben látjuk a szikrát és halljuk a pattogást. Hasonló jelenség játszódik le nagyban, mikor különböző töltésű felhők közt villámok ugranak át. A haj pozitív, a szarufésű negatív töltésű.


895. Miért vonzza az elektrosztatikusán töltött fésű vagy műanyag vonalzó a vízsugarat?

Végezzük el a következő kísérletet a fürdőszobában: nyissuk ki annyira a csapot, hogy vékony, egyenletes vízsugár folyjon. Fésülködjünk meg, s közelítsük a fésűt ahhoz a ponthoz, ahol a víz előbukkan a csapból. A sugár alaposan eltérülhet. A víznek mely tulajdonságán alapul ez a jelenség?

A víz molekulái elektromosan semlegesek, de - más dielektromos anyagok molekuláihoz hasonlóan - negatív és pozitív töltésű "tartományaik" vannak.  Ha a fésű negatív töltésű, akkor vonzza a vízmolekulák pozitívabb részeit és taszítja a negatívabbakat.

A dielektrikumban a töltések nem vándorolhatnak szabadon az elektromos tér irányában, mint a fémben. Az elektromos tér hatására a molekulák forgásba, rezgésbe kezdenek és úgy igyekeznek beállni az elektromos tér erővonalainak irányába, hogy pozitív részük a fésű felé mutasson.

A molekulák töltései ezért semlegesítik egymást a fésűhöz legközelebb és legtávolabb eső víz-levegő határfelület kivételével. A henger alakú vízfelület ellentétes oldalain pozitív, illetve negatív töltésű területek alakulnak ki. A vízsugár most polarizált. A dielektromos anyagokat a polarizáció miatt vonzza az elektromos tér.

Ha a fésű által keltett tér távolabb (tehát a vízsugár túlsó oldalán) gyengébb, a távolabbi negatív töltést kevésbé taszítja, mint ahogy a közelebbi pozitív töltést vonzza, és az eredő erő a vízsugarat a fésű felé téríti el. Tökéletesen egyenletes térben, például ha a kísérletet egy hatalmas kádban, végtelenül nagy fésűvel végeznénk el, az eredő erő zérus lenne, az óriásfésű nem vonzaná a vízsugarat. Ezt az állapotot nehéz kísérletileg megvalósítani.

Nemcsak a víz viselkedik így. Kísérletezzünk a konyhai mosogatóban sűrű sziruppal. Az evőkanálból vékony sugárban csordogáló szirup mozgása lassú a nagy viszkozitás miatt, ezért az elektromos tér hosszabb ideig hathat a folyadék minden egyes szakaszára. Látványos eltérülést tapasztalhatunk.


896. Miért húznak maguk után láncot a szállítókocsik?

A talajhoz súrlódó kerekeken - különösen száraz időben - dörzsölési elektromosság keletkezik, amely feltölti a kocsi fémrészeit. Az pedig nem kellemes, ha felszálláskor a kapaszkodófogantyú megrázza az embert.

A kocsi fémvázához szerelt lánc állandóan érintkezik a földdel, és folyamatosan levezeti a fémváz elektromos töltését. Ha ilyen lánc nincs, akkor a felszálló utas testén át vezetődik le az elektromos áram a földbe.  Ezt érezzük áramütés formájában.


897. Miért van töltése a vízesés körül a levegőnek?

A levegőben eső vízcseppek a levegővel való súrlódás következtében feltöltődnek.


898. Miért kell a fürdőszobákhoz tartozó villanykapcsolót a fürdőszobán kívül elhelyezni?

A fürdőszobák padlózata általában köves és használat közben gyakran vizes is. A nedves kő jól vezeti az elektromos áramot. A vizes talajon álló embert halálos áramütés érheti, ha meghibásodott kapcsolóhoz nyúl. Ebben az esetben a testén keresztül folyik át nagy áram a hibás kapcsoló és a padló között.

A kapcsolót azért helyezik a fürdőszobán kívülre, hogy a fürdőszobából ne lehessen elérni.


899. Miért viselnek gumikesztyűt az elektromossággal dolgozó munkások?

A gumi jó szigetelő, rajta keresztül nem juthat az elektromosság a munkás testébe.


900. Miért műanyagból vannak a vezetékek szigetelőanyagai?

Csak azok az anyagok szigetelnek, amelyekben nincs töltéssel rendelkező, elmozdítható részecske. A műanyagok óriásmolekulái semlegesek, és szilárd halmazállapotban nem is tudnak elmozdulni. A sok ilyen tulajdonságú anyag közül azért a PVC-t választották, mert olcsón, könnyen előállítható, hajlékony és tartós.


901. Miért veszélyes olyan főzőlapok használata, amelyekben a fűtőszál szabadon van?

A főzőlapra helyezett edényből például a forráskor kiömlő folyadék az edény és a fűtőszál között elektromos vezetést biztosíthat. Ez esetben az edény megérintésekor áramütés érhet bennünket.


902. Miért helyezik az érzékeny elektromos műszereket fémházba?

A fémház kizárja a külső elektromos tér hatását, amely hatás különben zavarná a műszer működését, s téves értékeket mutatna.


903. Miért nem melegszik fel a vasalózsinór vasalás közben, annak ellenére, hogy rajta ugyanakkora erősségű áram halad át, mint a vasaló ellenálláshuzalán?

A kis ellenállású csatlakozó vezetékágak és a nagy ellenállású fűtőszál sorosan vannak kapcsolva. Soros kapcsolásnál az elektromos mező a kisebb ellenállású részeken kisebb munkát végez, és így ezek energiaváltozása is kisebb.


904. Miért vezetik az egyes anyagok jól az elektromos áramot, mások pedig rosszul?

Az elektromos áramot vezető anyagokban (fémekben) nagyszámú szabadon mozgó elektron van. Ha az ilyen anyagokat elektromos feszültség alá helyezzük (pl. két végüket egy áramforrás két sarkával kötjük össze), a feszültség hatására a szabad elektronok elmozdulnak. Mozgásuk természetesen igen lassú, mert egymást akadályozzák, de a "lökéshullám", amelyet mint kis golyók adnak egymásnak, igen gyorsan, a fény sebességével szalad végig az anyagon.

A szigetelőanyagokban nincsenek szabad elektronok, így nem akad bennük olyan részecske, amely a feszültség hatására elmozdulhatna. Ha fémekkel kötjük össze őket, akkor sem lépnek át ide a szabad elektronok, mert ezeknek a fémből való kilépéséhez igen nagy energiára van szükségük.  Ismerünk ugyan különböző elektronsugárzásokat, amelyek fémből vagy más elektront kibocsátó anyagból indulnak ki. de ezek fenntartásához is nagy energiákat kell közölni az emittáló anyaggal (pl. hőemisszió, fényemisszió stb.). Ilyen nagy energiák közönséges áramkörökben nincsenek. Ha igen nagy feszültséget kapcsolunk a szigetelőanyagra, akkor itt is mutatkozik elektron-áramlás. Azt mondjuk ilyenkor, hogy a szigetelőanyag átütött.


905. Miért szennyezik a félvezetőket?

A félvezető csak kicsit vezeti az áramot, és ez jelentősen függ a külső körülményektől. Melegítés és fény hatására vezetőképessége jelentősen változik. Pontosan adagolt szennyezés hatására töltéshordozók: elektronok, illetve lyukak jelennek meg, így a félvezető vezeti az áramot külön megvilágítás vagy melegítés nélkül is.


906. Miért van légköri elektromosság?

A Föld hatalmas negatív töltéssel rendelkezik, és szép időben a talajtól felfelé haladva az elektromos potenciál méterenként mintegy 100 V-tal nő.  Ez azt jelenti, hogy egy 180 cm magas ember feje búbja és talpa között 180 V feszültségnek kellene lennie. Ez a feszültség a valóságban nem jön létre, mert a testünk jó vezető, s így lényegében a Föld felszínével azonos potenciált vesz fel. A feszültségre vonatkozó szabály csak a jó szigetelőnek számító száraz levegőben teljesül, s a Föld 100 V/m térerőssége felfelé fokozatosan csökken. Mintegy 50 km magasságban ismét egy nagy vezetőképességű réteg, az ionoszféra helyezkedik el.

A Föld felszíne és az ionoszféra között mintegy 400000 V feszültség van!

Tudjuk ugyanakkor, hogy ez a hatalmas gömbkondenzátor kissé átereszt, mert a levegő, ha csekély mértékben is, de mégiscsak vezet. Az átfolyó áramsűrűség kicsiny, mindössze néhány pA/m2. Ez elhanyagolható lenne, ha a Föld felszíne nem lenne olyan hatalmas. A szivárgó áramok a Föld teljes felületén 1800 amperes áramerősséggé összegeződnek.

Rejtélyes, hogy ez a hatalmas áram miért nem süti ki a Föld és az ionoszféra által alkotott óriási kondenzátort. A légkörfizikusok szerint, ha semmilyen töltésszétválasztó mechanizmus sem működne, akkor a légkör felső rétege és a talaj közötti potenciálkülönbség fél óránál rövidebb idő alatt megszűnne.

Milyen folyamat pótolja hát a szivárgó Föld-ionoszféra kondenzátor töltésveszteségét? Bár a jelenség részletei nem mindenben tisztázottak, mégis általános az a vélemény, hogy a zivatarfelhők működnek hatalmas töltésszétválasztó generátorként, s a földfelszín negatív töltésének utánpótlását - a kondenzátor feltöltését - a lecsapó villámok biztosítják.

Az igazán nehéz és jelenleg is megválaszolatlan kérdés az, hogy miért lesz a zivatarfelhők felső része pozitív, az alsó pedig negatív. (A tapasztalat szerint a zivatarfelhők földközeli alsó felén is mindig van egy kicsiny pozitív tartomány. Ennek keletkezése egyelőre szintén megmagyarázhatatlan.) A töltésszétválasztás alapja minden bizonnyal az, hogy a vízmolekulák elektromos dipólusmomentummal rendelkeznek, s a zivatarfelhőben végbemenő heves függőleges irányú légáramlások során a vízcseppek, illetve jégszemcsék töltötté válnak. A kérdés azonban ma is nyitott.


907. Miért csap át villám két felhő között?

Zivatar idején a szél olyan nagy sebességgel sodorja a felhőket, hogy a bennük lévő vízcseppecskék szétporladnak, és elektromosan feltöltődnek. A kétféle - pozitív és negatív - elektromos töltés mindig egyszerre jelenik meg. A felhőben az ellentétes töltésű részecskék szétválnak, és a felhő két különböző rétegében helyezkednek el, majd ez a két réteg is szétválik a térben. A két ellentétes töltés olyan mértékűvé növekedhet, hogy átüti az őket elválasztó, szigetelő levegőréteget. Ilyenkor kisülés megy végbe, hő-, hang- és fénytünemények kíséretében.


908. Miért csaphat villám a földbe?

A földbe csapó villám olyan elektromos kisülés, amely valamely felhő alsó része és a földfelszín között jön létre. Csak a földhöz legközelebb levő felhők, vagyis a zivatarfelhők jelenlétekor keletkezik. A felhő alsó részében levő elektromos töltések elektromossá teszik a föld felhő alatti területét. Amikor a feszültség a felhő alsó része és a földön található tárgyak között eléggé megnő, erőteljes elektromos kisülés jön létre.


909. Miért lehetséges derült égből villámcsapás?

Előfordulhat, de nagyon ritka jelenség. Az esőcseppek elektromos töltésűek. Ha azonban az apró esőcseppek elpárolognak, pl. ha esés közben szárazabb levegőbe jutnak, az elektromos töltés a láthatatlan vízpárában, a levegőben megmarad, így lehetséges azután, hogy a vízpárában levő elektromos töltés és a földfelszín között látható és hangot is adható kisülés jöjjön létre. Ez egyben bizonyíték arra, hogy a derült égből villámcsapás nem "csoda". Hogy mennyire ritka jelenség, mutatja az a szólás-mondás is, hogy "úgy hatott rám, mint derült égből a villámcsapás".


910. Miért cikcakkos a villám útja?

Látszólag az lenne logikus, hogy a kisülés nyílegyenes irányban, azaz a legrövidebb úton menjen végbe. Ez igaz, de nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a villám mindig abban az irányban halad, amerre a legkisebb ellenállással találkozik.

Tudjuk, hogy a kisülés mindig az ellenkező töltésű gócok között megy végbe. A felhőben azonban számos elektromos góc van. A villám töltésével egyező előjelű góc taszítja, az ellenkező előjelű góc pedig vonzza a villámcsatornában folyó áramot. Előfordulhat például, hogy egy kisebb góc is eltéríti a villámot az útjából. Vajon miért és hogyan?

A magyarázat egyszerű. Amikor a villám elindult az útjára, esetleg még távol volt a szóban forgó kisebb elektromos góctól, amely éppen ezért nem is befolyásolhatta a villám menetvonalának kezdeti szakaszát. A villám közben megközelítette ezt a kisebb elektromos gócot, amely a töltésével és a közelségével most már hatni tudott rá. Mivel a felhőben számos elektromos góc akad, érthető, hogy a villám és a gócok között fellépő elektromos vonzás és taszítás eredményeképpen a villám útja cikcakkossá válik.

De nemcsak a villám keresi fel az ellenkező töltésű gócokat. Ennek az ellenkezőjére is számos példa akad. Előfordulhat például, hogy a villám két ellenkező töltésű góc között halad el, amelyek közül az egyik közelebb van a villám menetvonalához és lényegesen nagyobb töltéssel is rendelkezik, mint a másik. Mi lesz ennek a következménye? A villám természetesen a kisebb távolságban levő nagyobb töltésű góc felé veszi az útját. És mi történik a kisebb töltésű, de valamivel távolabb levő góccal?  Ennek a töltései megindulnak a villám felé. Ezek szerint a villámcsatornába kívülről is juthat áram az ellenkező töltésű gócok jóvoltából.

A villám útja azonban szétágazó is lehet. Ez akkor következik be, amikor egyidejűleg több góc is kerül a villám útjába. Ilyenkor az elektronok túlnyomó része folytatja az útját a villámcsatornában, bizonyos hányada azonban a közeli góc felé veszi az útját. Előfordulhat természetesen az is, hogy egyszerre több gócból is megindulnak a töltések a villám felé.  Akár az előbbi, akár az utóbbi eset forog fenn, a töltések áramlása nagy sebességgel történik. Ezért szabad szemmel való megfigyelés révén nem tudjuk eldönteni, hogy a villám ágazott-e szét, vagy pedig az ellenkező töltésű gócokból érkeztek-e töltések a villámcsatornába.


911. Miért hámozza le gyakran a villámcsapás a fákról a kérgüket?

A fában a legtöbb nedvesség a kérgükben található, ugyanis ott történik a talajból felszívott, vízben oldott ásványi sók, valamint a fotoszintézis során a levelekben előállított tápanyagok szállítása. Éppen ezért a fa törzsében a kéreg belső rétegei vezetik a legjobban az elektromos áramot.  Ha a fába belecsap a villám, a hatalmas töltésmennyiség legnagyobb részét a kéreg belseje vezeti el, méghozzá igen rövid idő alatt. A nagy áramerősség hatására fejlődő óriási Joule-hő a fakéregben levő vizet hirtelen a forrásig hevíti, és a keletkező nagynyomású gőz könnyen lerobbanthatja a kérget a fatörzsről.


912. Miért nyújt villámvédelmet a fém karosszériájú autó?

A fémtestben kialakított üreg belsejébe a külső elektromos mező nem hatol be. A külső fémburok megosztott töltései ugyanis a külső eredetű elektromos mezőt a fémtesten belül nullára változtatja. A megosztás jelensége rendkívül gyorsan zajlik le, így a mező gyakorlatilag egyáltalán nem hatol be az üreg belsejébe. Ezt a hatást nevezzük árnyékolásnak.

Az árnyékoló hatás védi a fémből készült repülőgépek és gépkocsik utasait viharban a villámoktól. Sűrű szövésű fémharisnya védi a mikrofonok, erősítők, rádiók vezetékeit az elektromos zavaroktól. Hasonlóan védik a lőporraktárakat is a villámcsapástól. A fémburkolatot rendszerint földelik, hogy állandóan földpotenciálon legyen.


913. Miért takarják le a szabadban tárolt robbanóanyagot földelt fémhálóval?

Ezzel védik a villámcsapás ellen.


914. Miért véd a villámcsapás ellen a villámhárító?

A villámhárító egy hegyes fémrúd, melyet az épületek kimagasló részeire szerelnek és fémvezetékkel összekötik a földdel. A villámhárító nem a villámot hárítja el, hanem a földbe vezetve hatástalanítja azt.

A villámhárító (Franklin, 1752) fémrúdjának végénél fennálló nagy térerősség éppen a rúdba való becsapódást segíti elő, és így a villám a hárító drótján át, az épület számára veszélytelen úton vezetődik le a földbe.


915. Miért serceg a rádió villámlás alkalmával?

A villámlás következtében fellépő elektromágneses hullám miatt.


916. Miért vannak a repülőgép szárnyainak végén hegyes fémtüskék?

A villám nemcsak a földön álló tárgyakba csaphat be. A villámcsapások többsége nem is éri el a Földet, hanem a felhők között játszódik le. Két tárgy között akkor üt át a villám, ha elektromos potenciáljuk különböző, mert a feszültség (potenciálkülönbség) miatt energia szabadul fel, ha a tárgyak között elektromos áram folyik.

Abból, hogy a repülőgép potenciálja jelentősen eltér a környezete potenciáljától, nagy baj származhat. A gép előbb-utóbb találkozik valamivel, ami elektromos töltést cserél vele, s ez katasztrofális eredménnyel járhat. A repülőgép potenciálját tehát a környezete potenciáljához hasonló értéken kell tartani. Ezért vannak a szárnyak végén hegyes fémtüskék, amelyek a koronakisülés nevű jelenséget használják fel, hogy a nemkívánatos elektromos töltéseket a repülőgép mögé, a levegőbe "szórják szét". Minden kóbor töltés amelyet a repülő a levegőhöz súrlódva vagy a felhők mellett elhaladva felvesz, gyorsan a levegőbe kerül, hogy a gép potenciálja ne térjen el jelentősen a környezete potenciáljától, és a repülő ne váljon a villámcsapások célpontjává. Kedvezőtlen esetben a repülőgépet is érheti az a villámlás, amely kél másik tárgy között zajlik.  A fémtüskék ilyenkor is jelentősen csökkentik a közvetlen villámcsapás veszélyét.


917. Miért ég a villany?

Az izzóban a vékony, kettős spirálú volfrámszál az elektromos áram hatására igen magas hőmérsékleten izzik. Ennek következtében világít. De az izzó fémszál a levegőn hamar elégne. Ezért az izzóból kiszivattyúzzák a levegőt, mert hiszen annak oxigénje teszi lehetővé, hogy gyorsan ellobbanjon a vékony fémszál. Sőt nemesgázokat is töltenek bele (argont, kriptont), amelyek meggátolják, hogy hamar megfeketedjen az izzó, és lehetővé teszik, hogy a fénye ragyogóan fényes legyen.


918. Miért látunk a hagyományos izzók üvegfalán idővel fémes bevonatot?

Azért, mert az izzóban levő volfrámszál a nagy meleg - amit a rajta átmenő áram hoz létre -, hatására párolog. Az elpárolgott fématomok a "hidegebb" üvegbura falán lecsapódnak. Ha ilyen folt van az égőn, akkor már nem sokáig lehet használni, mert az elvékonyodott volfrámszál könnyen elszakadhat.


919. Miért van gáztöltés az izzólámpában?

Az izzólámpa 2500-2600 °C-os izzó volfrámszála párolog. Ez baj, mert vékonyodik a szál, az üvegburát pedig homályossá teszi a rácsapódott fém-gőz.

A mérések szerint az izzószál párolgása sokkal kisebb akkor, ha a szálat a légritka térből gáztöltésű térbe helyezzük.

Miért akadályozza a gáz a párolgást? Azért, mert a fémből elpárolgó molekulák nekiütköznek a gázmolekuláknak, és nagy részük visszapattan a fémszálra.


920. Miért tekercselik az izzószálat?

Ha villanylámpánknak egyenes szála van, akkor a kisugárzott hő szétsugárzik a környező térbe - nagy a hőveszteség. Ezért csavarják tekercs alakúra az izzószálakat. Most a drótfelületek nagyrészt egymással szembe kerülnek, a kisugárzott hő a szomszédos dróttekervényeket melegíti, és nem távolodik el haszontalanul.

Végeredményben a tekercselt izzószál esetében gyengébb áram is elegendő a drót izzásban tartásához, kevesebbet fogyaszt a lámpa.


921. Miért energiatakarékosak a legújabban kapható kompakt égők?

Azért, mert nem a fémszál felfűtésére használják az elektromos áramot, hanem a csőben levő gáz elektronjainak adnak át energiát, amit azok fény formájában juttatnak vissza. Ez pedig ugyanolyan fényerő eléréséhez kevesebb áramot igényel.


922. Miért tartósabbak a ma használatos izzók, mint a feltaláláskor készültek?

Azért, mert az izzó szálja nem szakad el olyan gyorsan, mivel azóta a volfrámszálat spirálisan megcsavarva teszik burába, így hőtágulásra kevésbé érzékeny. Továbbá míg kezdetben az izzókban légüres tér volt, így a volfrám gyorsan elpárolgott, ma már kriptongázzal töltik az izzó buráját.


923. Miért ég ki használat közben az izzólámpa?

A szálnak nem tökéletesen azonos a vastagsága. A vékonyabb helyen nagyobb hőfokra izzik, jobban porlik, végül elolvad.

Jobban izzik, előbb ég el a szál ott is, ahol a tekervények sűrűbbek.


924. Miért bekapcsoláskor mennek leggyakrabban tönkre az elhasználódott izzók?

Az izzószál ellenállása erősen függ a hőmérséklettől, annak növekedésével nő. Emiatt a hideg izzószálon sokkal nagyobb erősségű áram folyik, mint az üzemi körülményeknek megfelelő érték, s a használat során fokozatosan elvékonyodó (elpárolgó) izzószál a legvékonyabb pontjánál valamelyik bekapcsolásnál elolvad.


925. Miért ad magas, zümmögő hangot a villanykörte mielőtt kiég?

Amikor a villanykörte zümmögni kezd, az izzószál már elszakadt, és az áramkört a szakadt végek közötti ív tartja fenn. Ha rádió is van a közelben, rettentő zajos lesz a vétel. Ha ilyenkor kapcsoljuk ki az izzót, nem tudjuk újra bekapcsolni.


926. Miért kapunk több fényt akkor, ha két azonos izzólámpát párhuzamosan kapcsolunk, nem pedig sorosan (ugyanarra a feszültségre)?

Az áramerősség sorba kapcsolt lámpák esetében kisebb, tehát a kibocsátott fény mennyisége ekkor kisebb, mert a kisebb áramerősség mellett a lámpák izzószálának hőmérséklete alacsonyabb.


927. Miért kapcsolják be a közvilágítást néha még nappal is?

Az ohmos ellenállás növelése érdekében.


928. Miért halványul el a gépkocsi fényszórójának a fénye, amikor az indítómotort bekapcsoljuk?

Az indítómotor kicsi ellenállása miatt nagy a rajta átfolyó áram. Ez a nagy áram sok feszültséget ejt a belső ellenálláson, így kicsi lesz a kapocsfeszültség.


929. Miért nem szabad az olvadóbiztosíték betétjét huzallal pótolni (megpatkolni)?

Azért, mert rövidzárlat esetén nem olvadna meg, nem szakítaná meg az áramkört, s felizzana a falban a vezeték.


930. Miért nem szabad a biztosítékba vastag drótdarabot tenni?

Mert a biztosítéknak éppen az a célja, hogy rövidzárlatkor kiolvadjon, és ezzel megszakítsa az áramot. A vastag drótnak pedig kicsi az ellenállása: több áramot enged át felhevülés, megolvadás nélkül.


931. Miért merül le a zseblámpaelem tartós használat esetén?

Teljesen lejátszódnak benne azok a kémiai reakciók, amelyek a töltésszétválasztást és ezzel a feszültséget biztosították.


932. Miért kell az elem egyik pozitív sarkát a másik negatív sarkával összekötni két elem használata esetén?

Az elem elektromos töltést "pumpál" az áramkörbe. Az elektromos áram (a mozgó töltés) az elem negatív sarkán lép be, és az elem az áramot a pozitív sarkához "pumpálja". A folyamat során az elem energiát ad át az áramnak és megnöveli a feszültségét (a feszültség az elektromos töltés egységére eső energia mértéke). Az elemek általában 1,5 V-ot adnak a rajtuk áthaladó áramnak. Az elem a "pumpálás" közben a kémiai potenciális energiáját fogyasztja, tehát végül "kifogy".

Ha fordított irányban küldünk át áramot az elemen, az elem energiát vesz fel az áramból, és csökkenti a feszültségét. Ez az energia növeli az elem kémiai potenciális energiáját: az elem újratöltődik. Az elemtöltő készülékek is így működnek: fordított irányban nyomnak át áramot az elemen, hogy újratöltsék. Az újratöltés azonban csak akkor járható út, ha az elemet erre tervezték, hiszen sok közönséges elem belseje megfordíthatatlan változást szenved, miközben az elem felemészti az energiáját.

Amikor több elemet használunk egy készülékben, úgy kell elrendeznünk őket, hogy mindegyik ugyanabba az irányba pumpálja a töltést. Különben az egyik energiát ad át az áramnak, a másik energiát von el az áramtól. Ha az elemek pozitív és negatív sarkai váltakozva helyezkednek el, akkor ugyanabban az irányban "pumpálnak", és az áram egy-egy elemen áthaladva (általában) 1,5 V feszültségnövekedést észlel.


933. Miért nem működnek az elemek hidegben?

Az elemek elektrokémiai folyamatokkal termelik az energiát az áram fenntartásához. Ez azt jelenti, hogy ha egy töltést küldünk át az elemen "menetirányban", a töltés az elemből több energiával lép ki, mint amennyivel belépett. Azt hihetnénk, nem számít, hogy hány elektromos töltés halad át az elemen másodpercenként, miközben minden töltés szokásos nagyságú többletenergiára tesz szert az áthaladás során - de nem így van.  Nézzük meg, hogyan haladnak át a töltések az elemen és hogyan vesznek fel energiát.

Az elektrokémiai folyamatok szétválasztják a töltéseket az elem belsejében, és a szétválasztott töltéseket az elem kivezetéseire, az elektródokra "ültetik": az egyik elektród negatív, a másik pozitív töltésű lesz. Ez a töltésszétválasztási folyamat véletlenszerűen, statisztikus módon játszódik le egészen addig, amíg annyi töltés nem gyülemlik fel az elektródokon, amennyi megakadályozza a további töltésszétválasztást. Mivel az azonos töltések taszítják egymást, a töltések - ha elegendően sokan vannak - az egyik elektródon sem engedik, hogy újabbak érkezzenek oda.

Ha azonban egy huzalon át pozitív töltést küldünk az elem negatív elektródjára, csökkentjük az ottani negatív töltések számát, és gyengítjük a taszítóerőket. Az elemben levő vegyszerek ezért újabb töltéspárt választanak szét. Az elem negatív elektródja visszatér a "normális" állapotba, de a pozitív elektródon eggyel több pozitív töltés lesz. Ez a töltés egy huzalon keresztül távozik az elektródról. Végső soron úgy tűnik, hogy a pozitív töltés "végighaladt" az elemen: belépett a negatív elektródon, és a pozitívon nagyobb energiával távozott, mint amennyivel a negatívra érkezett. Valójában az elemben lévő vegyszerek választottak szét egy újabb töltéspárt.

Ha az elem meleg helyen van, a belsejében lévő vegyületek gyorsan szétválasztják a töltéseket, és elég nagy áram fenntartására képesek. A hideg elemben lelassulnak az elektrokémiai folyamatok. Ha túl nagy áramot küldünk a hideg elem felé, az elem nem tud elég gyorsan töltéseket küldeni az elektródokra, a feszültség leesik: nincs elég szétválasztott töltés az elektródokon ahhoz, hogy a töltések a korábbi energianövekedéssel "áthaladjanak" az elektródon. Ha hideg elemet használunk, vigyáznunk kell arra, hogy ne küldjünk át rajta túl sok áramot, mert nem tud vele megbirkózni, és a szokásosnál kisebb lesz a feszültsége.


934. Miért csíp, ha a ki nem merült zsebtelep elektródjait nyelvünkkel összeérintjük?

Az elektrolízis következtében a nyálból sav fejlődik, ez ingerli nyelvünket.


935. Miért nem ugrik át a nyálból szikra a zsebtelep 4 V-os sarkai között?

Mert már 1 mm-es szikra keletkezéséhez is egy-kétezer voltnyi feszültség szükséges.


936. Miért kell a gázcsapot egy ideig benyomva tartani a gáztűzhelyen a gáz meggyújtásakor?

Mivel a hőelem belső ellenállása nagyon kicsi, a termofeszültség hatására kialakuló áram erőssége jelentős lehet. A gázkészülékekben hőmérséklet- érzékelőként használt termoelem árama a gázvezetékbe szerelt mágnesszelep tekercsén halad át. Ha a mágnesszelep tekercsében áram folyik, a szelep kinyit, és a gáz eljut az égőfejhez. A gázlángba nyúló termoelem árama mindaddig nyitva tartja a szelepet, ameddig a gáz ég. Ha a gázláng elalszik, a hőelem lehűl, a termofeszültség megszűnik. Ennek következtében, a mágnesszelep lezárja a gáz útját, ezzel megakadályozza a gázömlést, és az ebből adódó esetleges gázrobbanást.

A gáztűzhelyen a gáz meggyújtásakor a gázcsapot egy ideig még benyomva kell tartani. Ekkor ugyanis a hőelem még hideg, és csak néhány másodperc után melegszik fel annyira, hogy képes legyen a mágnesszelepet működtetni.  Eközben kézzel benyomva tartjuk a szelepet, nyitott állapotban.


937. Miért 220 V a hálózati feszültség?

Már néhány éve 230 V ...

A kérdésre a válasz a következő. A kábelen folyó áram hőt termel, mégpedig az áramerősség négyzetével arányosan. Ha adott teljesítményt akarunk átvinni, a feszültség és az áramerősség szorzata konstans, tehát kisebb feszültséghez nagyobb áram tartozik. Az USA-ban 110 V a hálózati feszültség, ennek megfelelően vastagabb kábeleket is kénytelenek használni, ami többe kerül. Ha nagy feszültséget használunk, kis áram folyik, így kicsi a Joule-veszteség, ez viszont szigetelési problémákat vet fel.

Európában 220-240, illetve manapság egységesen 230 V feszültséget találtak a két szempont közötti optimumnak. A nagyenergiájú távvezetékeknél viszont nyugodtan használhatnak nagyfeszültséget, és ezt meg is teszik: egészen millió V-ig felmennek. Magyarországon 750 kV a maximum.


938. Miért nem szabad a merülőforralót úgy használni, hogy spiráljának csak kis része érjen a vízbe?

A fűtőspirálnak az a része, amely nincs vízben nagyon felizzik, tönkre is mehet. A víz által hűtött szakasz ellenállása kisebb, így az azonos áramerősség miatt a nem hűtött szakaszon fejlődik több hő, mert a magasabb hőmérséklet miatt ennek nagyobb az ellenállása.


939. Miért írják rá az elektromos fogyasztókra a megengedett feszültség- és teljesítményértékeket?

Az elektromos fogyasztók a feltüntetett feszültséggel működtetve adják le a jelzett teljesítményt. Kisebb feszültséggel lényegesen kisebb teljesítményt szolgáltatnak, nagyobb feszültségnél rendszerint meghibásodnak.


940. Miért az akkumulátor pozitív pólusát kapcsoljuk az áramforrás pozitív pólusához feltöltés közben?

Az akkumulátor pozitív pólusát az áramforrás pozitív pólusához kapcsoljuk, mert töltés alkalmával, a kisütéskor lejátszódó kémiai folyamatot^ kell megfordítanunk, így a töltőáramnak a kisütési árammal ellentétes irányúnak kell lennie.


941. Miért nem növelhető egy bizonyos határon túl a kondenzátor töltése?

A feszültség olyan nagyra növekszik, hogy a szigetelésen keresztül átütés következik be.


942. Miért nem szabad egy kondenzátort nagyobb feszültségre tölteni, mint amekkora rá van írva?

Nagyobb feszültség hatására a fegyverzetek között kialakuló elektromos tér erőssége megnő. Ekkor a két fegyverzet között elektromos áram indulhat meg. Ez rövidzárlatot okozhat, megrongálhatja a kondenzátor belső szerkezetét, így az használhatatlanná válik.


943. Miért nem szabad a nagy kapacitású elektrolitkondenzátort fordított polaritással az áramkörbe kapcsolni?

A kondenzátorok kapacitása jellemzően 10 pF és 10 mF között van. A nagyobb kapacitású kondenzátorok többsége pedig elektrolitkondenzátor (ELKO), amelynek egyik fegyverzete alumínium, a másik pedig egy elektrolit (áramot vezető folyadék). A két fegyverzet közti szigetelőréteg rendkívül vékony, az elektrolitkondenzátorok kapacitása jóval nagyobb, mint az azonos méretekkel rendelkező más típusoké. Ha azonban ezeket a kondenzátorokat fordított polaritással kapcsolják az áramkörbe, az áram vegyi hatásának következtében az oxidréteg lebomlik. A szigetelőréteg elbomlása miatt a kondenzátor vezetni kezd, és így zárlatot, tüzet okozhat, a heves gázfejlődés pedig a kondenzátor felrobbanásához vezethet.


944. Miért nem szabad az izzó fémrudak emelésére elektromágnest használni?

Mert a 800 °C-ra felmelegített vas már egyáltalán nem mágnesezhető.  Ferromágnesből paramágnessé válik 768 °C-on.


945. Miért pozitív töltésűek a kémények füstjében található szénszemcsék?

Magas hőmérsékleten a fémekhez hasonlóan a szén is elektronokat bocsát ki.


946. Miért kellett az elektroncsőnek légüresnek lennie?

A gáz jelenléte akadályozná a töltések mozgását.


947. Miért működne a világűrben törött burával is egy elektroncső?

Azért, mert a világűrben vákuum van.


948. Miért növekszik a gázok vezetőképessége a gázok ritkítása esetén?

A gázok ritkítása során növekszik az ionizált részecskék szabad úthossza és az ionizáció valószínűsége. Azonban nagy vákuum esetén ez a folyamat ellenállás- növekedést eredményez, mert csökken az ionizálható molekulák koncentrációja.


949. Miért veszélyes az elektromos áram az emberi szervezetre?

Az elektromos áram a szervezetben tulajdonképpen elektrolízises folyamatot indít meg. Minél gazdagabb vízben a szövet, annál kifejezettebb az elektrolitikus hatás.

Az áramnak vannak helyi és általános hatásai. A helyi hatás égési és szakadási sérülésekben, az általános hatás öntudatlanságban, az izmok görcsös összehúzódásában nyilvánul meg. A halál közvetlen oka legtöbb esetben a légzőközpont bénulása.

Az áram kétféleképpen is káros a szervezetre. A test nagy ellenállása miatt felmelegíti azt, és égési sérüléseket okoz. Másrészt a töltések megzavarják az ionvándorlást, az ingerületvezetést, és a fehérjék kicsapódhatnak. A nagy erősségű áram felborítja az idegrendszer és a szív működését, halált idézhet elő.


950. Miért tudnak elektromos ütéseket osztogatni a tengeri elektromos ráják?

A zsibbasztóráják családjába tartozó fajok elektromos ütéseket osztogathatnak. Az áramot a hát- és mellúszó között fekvő elektromos szerv termeli. Ez sok egymás fölötti kamrából áll, melyekben átalakult izomzatból létrejött szívós anyag van. Minden egyes kamra egy-egy elektromos telepnek felel meg, az egész szerv úgy működik, mint egy sok elemből összetett telep. Összhatása egészen jelentékeny lehet. Kis állatokat a hirtelen kisülő áram elkábíthat, még az embert is leterítheti a lábáról. Az elektromos szerv hatása a tenger vizében semmi esetre sem lehet olyan erős, mint a vízen kívül, s valószínűleg csak az a feladata, hogy a zsákmányt felriassza. Valódi védőszervként a legtöbb esetben aligha jöhet számításba. Az elektromossággal való feltöltést az élő szervezetnek erre szolgáló speciális izomszövete folyamatosan végzi.

Nemcsak a tenger nevel elektromos szervezeteket. A dél-amerikai tavakban él az Electrophoruselectricus, a villamos angolna. Ez az állat olyan erős elektromos ütéseket osztogat, amelyek még nagyobb állatokat is elkábítanak. Maga a hal két méterre is megnő. Pikkelye egyáltalán nincsen, testét szívós, nyálkás bőr fedi. Hatalmas elektromos szerve alsó testfelének csaknem háromnegyedét foglalja el. A fejtől a farok irányába futó áram olyan erős, hogy egy másfél méteres példány egy embert is el tud kábítani. A kifejlett elektromos angolna 500-600 V potenciálkülönbséget tud létrehozni. Az afrikai harcsafajok egy része is használja tájékozódási célokra a fejlesztett alacsony feszültséget.


951. Miért esik egy alumíniumcsőben lassabban a mágnesrudacska, mint egy lágyvas rudacska?

Régről ismert kísérlet az örvényáramok kimutatására a mágneses mező erővonalaira merőlegesen lengő tömör fémlemez, amely igen gyorsan csillapodó lengéseket végez. A magyarázat az örvényáramok mágneses hatásán alapuló csillapításában rejlik.

E közismert kísérlet mellett egyre ismertebbé válik egy másik hasonló kísérlet, amellyel még szemléletesebben bemutatható az örvényáram keletkezése. Végrehajtásához két alumíniumcsőre (vagy vörösréz csőre) van szükség. A csöveket rögzítsük egymás mellé függőleges helyzetben, majd egyszerre ejtsünk bele az egyik csőbe egy lágy vas rudacskát, a másikba pedig egy hasonló méretű mágnesrudat. A fémdarabok szemmel láthatóan, de főleg füllel hallhatóan nem egyszerre esnek át a csöveken: a mágnes esése hosszabb időt vesz igénybe. A mágnes tehát fékeződik, miközben a lágyvas rudacska gyakorlatilag szabadon esik.

Esés közben a csőben a mágnes alatt zérusról maximálisra növekszik az indukcióvonalak sűrűsége, majd újra nullára csökken. A cső falában tehát örvényáramok lépnek fel, és az örvényáramok mágneses tere fékezi a mágnesrudacska esését.


952. Miért zárt a transzformátor vasmagja?

Az indukáló hatás növelése céljából.

A tekercs áramai által keltett mágneses indukcióvonalak gyakorlatilag teljesen a vasmagban haladnak, így a "mágneses szórás" igen csekély.


953. Miért nem helyes tömbvasból készíteni a transzformátor vasmagját?

A keletkező örvényáramok miatt nagy energiaveszteség lépne fel.


954. Miért váltófeszültségen kapjuk az elektromos energiát?

A váltakozó feszültség periodikusan változtatja nagyságát, iránya (az Európában szabványos rendszerben) másodpercenként 100-szor változik. Ilyen váltakozással aránylag gazdaságosan és egyszerűen lehet nagy teljesítményt előállítani; a generátorok állórészének tekercselésében ilyen feszültségeket indukál az egyenletesen forgatott elektromágnesek tere. Ez a feszültség a transzformátorokkal jó hatásfokkal szinte tetszés szerint megváltoztatható, és a legtöbb esetben közvetlenül felhasználható.


955. Miért nagyfeszültségű távvezetéken szállítják az elektromos áramot?

A távvezetéken időegység alatt fejlődött hőmennyiséget kétféleképpen csökkenthetjük: vagy úgy, hogy a vezeték ohmos ellenállását csökkentjük, vagy úgy, hogy a távvezetéken folyó áram erősségét csökkentjük. A távvezeték ohmos ellenállását úgy csökkenthetjük, ha megnöveljük a keresztmetszetét, ez azonban nagyon drága. Az áramerősséget sokkal olcsóbban tudjuk csökkenteni úgy, hogy a vezeték végénél transzformátorokat helyezünk el, és így megnöveljük a vezeték feszültségét. Amilyen arányban nő a feszültség a vezetéken, olyan arányban csökken az áramerősség, feltéve, hogy a vezeték ugyanakkora teljesítményt szállít. A transzformátorok igen jó hatásfokkal alakítják át az áramot, így kis veszteséggel megoldható a feszültség fel- és letranszformálása.


956. Miért zizegnek a nagyfeszültségű távvezetékek?

A nagyfeszültségű távvezetékeket oszlopokra feszítik ki. Az oszlopok közt levő, acélból és alumíniumból készült, sodronyszerű vezetékek a szabad térségben, a levegő széljárása következtében rezegni szoktak; hasonlóan egy hegedű húrjához. A húr - ha azt vonóval rezegtetik - hangot ad.  Ugyanígy hangot ad a széljárás következtében rezgő távvezeték is.

A vezetékben váltakozó áram folyik. Ennek következtében olyan jelenség adódik, amely időnként szintén hanggal párosul; akkor, amikor a levegő erősen párás vagy ködös, s mivel a távvezeték, amely nincs szigetelve elektromosan is kisül. A levegő nedvessége okozza e kisüléseket. E kisülések gyakorisága és erőssége tehát elsősorban a levegő páratartalmától függ; annál intenzívebb a kisülés, minél nagyobb a levegő páratartalma. A kisülés, mint minden elektromos szikra, hanghatással jár együtt.


957. Miért tilos nagyfeszültségű vezetékek alatt az autóba benzint önteni?

Mindenképpen el kell kerülni a benzinnek a gépkocsi tartályába való betöltését a távvezetékek erőterében. Ott ugyanis a jármű szigetelt fémteste és a benzinkannát tartó ember között potenciálkülönbség keletkezhet, s ez a kanna és a töltőnyílás közeledésekor szikrát hozhat létre, ez pedig meggyújthatja a kiáramló benzingőzt. A tűz ilyenkor csaknem biztosan átterjed a kanna, illetve az üzemanyagtartály belsejére, s robbanást okoz. Az ilyen szikrához nem is kell különösen nagy térerősség. Ezért 120 kilovoltos vagy annál nagyobb feszültségű vezeték alatt még kényszerhelyzetben sem szabad benzint tölteni! A járművet el kell tolni, vagy ki kell vontatni a vezeték alól, s a betöltést csak körülbelül 50 méternél távolabb szabad elvégezni, ahol a térerősség már veszélytelen értékre csökken. A 120 kilovoltosnál nagyobb feszültségű vezetékek a rácsos szerkezetű acéloszlopokról ismerhetők fel a legkönnyebben. A kisebb feszültségű fa- vagy betonoszlopos vezetékek ilyen veszéllyel nem fenyegetnek.


958. Miért tilos a távvezetékek megközelítése, illetve megérintése?

A távvezeték és a Föld között nagyfeszültség van. Ha a távvezetékághoz valaki közel kerül, akkor a nagyfeszültség esetén a test és a vezeték közötti megvékonyodott levegőrétegen át nagy áram folyhat az emberi testen keresztül a földbe, így az ember halálos áramütést kap.


959. Miért teszik porceláncsigákra az elektromos vezetékeket?

A porcelán jó szigetelő. Megakadályozza, hogy az elektromos áram elfolyhasson a vezetőkről.


960. Miért nem szabad megfogni a távvezetékbe akadt sárkány lelógó zsinórját?

A nedves zsinóron és testünkön keresztül zárul az áramkör (földelés), és halálos áramütést kapunk.


961. Miért nem üti agyon az áram a madarat, ha csupasz, áramjárta vezetékre száll?

A madár teste párhuzamos kapcsolásban van a lábai közötti vezetékszakasszal, aminek az ellenállása lényegesen kisebb, mint a madár testének ellenállása. Az elektromos áram jelentős része a vezetékszakaszon fog folyni.


962. Miért nem ülnek madarak az igen nagy feszültségű (pl. az albertirsai 750 kV-os) távvezetékeken, csak a kisebb feszültségű vezetékeken?

A távvezeték és a föld közötti potenciálkülönbség 750 kV, a vezetékek kb.  30 m-re vannak a talajtól, így a kialakuló átlagos térerősség E KI 25 000 V/m. Ezen nagy térerősség a vezetékhez közelítő madár testében elektromos töltésmegosztást hoz létre, és a hegyes testrészei - pl. a csőre, tollai - körül elektromos szikra keletkezhet, amelynek hatására a madár testén keresztül áram folyhat.


963. Miért nem robban fel a villany drót, amikor többamperes áram halad át rajta?

Amikor a vezetőben áram folyik, együtt vannak a negatív töltések pozitív partnereikkel, hiszen a szabad elektronok a pozitív rács terében áramlanak. Nem arról van szó, hogy a vezetőre közvetlenül rávisznek kiegyenlítetlenül több coulombnyi töltést. Ezért a vezetőt semmiféle veszély nem fenyegeti. Ha az áram folyadékon halad át, a folyadék nem fröcsköl szét, nem tapasztalható coulomb- taszítás. Abban az esetben azonban, ha egy szökőkútként működő rendszerre akár csak kis mennyiségű elektromos töltést viszünk, a víz apró kis cseppecskékre szakadva repül szerteszét.


964. Miért helytelen a kerékpárlámpát tápláló kis generátort dinamónak nevezni?

Azért helytelen, mert a dinamó egyenáramot fejleszt, a kerékpárdinamó pedig váltakozó áramot. Az áramfejlesztő gépeket általában generátoroknak helyes nevezni.


965. Miért nem szerelik ugyanazokra a tartóoszlopokra a telefonhuzalokat és a hálózati váltakozó áramot szállító vezetékeket?

A váltakozó áramot szállító vezeték folytonosan váltakozó mágneses terével áramot gerjesztene a telefonhuzalokban. Ez a beszédet szállító áramot eltorzítaná.


966. Miért ad jobb vételt a külső antenna, mint a szobaantenna?

A szobaantennát bizonyos berendezések vagy az épületben levő vasbeton árnyékolhatja.


967. Miért kell a környező tárgyak fölé nyúlnia az antennának?

A rádióhullámokat elnyelik, gyengítik az anyagok, a fényhullámokhoz hasonlóan. Tehát az antennának ki kell nyúlnia a rádióhullámokat elnyelő gyengítő tárgyak fölé.


968. Miért csöng az elektromos berregő csengő?

Vizsgáljuk meg a csengő szerkezetét, távolítsuk el a csengő burkolatát.  Kövessük végig az áram útját a csengőn keresztül az egyik csatlakozócsavartól a másikig. Az áramút része a harangnyelv is. Ha rákapcsoljuk az áramot, akkor az átfolyik az elektromágnes két tekercsén.  A mágnes megrántja a harangnyelvet, az pedig nekiütődik a fémharangnak.  Ebben a pillanatban megszakad az áramkör, a mágnes elveszíti vonzóerejét, a harangnyelv visszaáll eredeti helyzetébe. Ekkor azonban ismét zár az áramkör, és elölről kezdődik az egész.


969. Miért szól a rádió?

A mikrofon áramingadozásokká alakítja a hangrezgéseket. A rádióadó úgynevezett elektromágneses rezgések (rádióhullámok) segítségével sugározza szét a beszéd, illetve a zenei hang által keltett áramingadozásokat. A rádióhullámok olyasféleképpen terjednek, mint azok a hullámok, amelyeket a bedobott kő a víz felszínén indít meg. A különbség az, hogy míg a nyugodt víztükrön mindig táguló körökben terjednek a hullámok, addig a rádióhullámok gömb alakban, minden irányban. Ha a rádiókészüléket éppen arra a hullámhosszra, illetve rezgésszámra állítjuk, amelyen az adó sugároz, ha messze van is, "fogni" tudjuk, és a rádiókészülék visszaalakítja hanggá.

Tudni kell, hogy négyféle hullámsávot különböztetünk meg: a hosszúhullámot, a középhullámot, a rövidhullámot és az ultrarövid hullámot (URH). A rezgésszámot tekintve éppen fordítva áll a dolog. Minél rövidebb a hullámhossz, annál szaporább a rezgés, vagyis annál nagyobb a rezgésszám. Nem is egyformán terjednek a különféle hosszúságú hullámok. A hosszú- és középhullámok rendszerint a Föld felülete mentén haladnak, a rövidhullámok azonban áthatolnak az alsó légkörön, és beleütköznek az ionoszférába (a légkörnek abba a rétegébe, melyben elektromosan töltött részecskék vannak), onnan visszaverődnek többnyire, ezeket a visszaverődő hullámokat fogja a rádiónk. Az ultrarövid hullámok (URH) viszont egyenes vonalban terjednek, tehát csak addig foghatók, amíg a Föld görbülete megengedi. Egyébként is érzékeny hullámok, szétszórják, torzítják azok a (főleg fémből levő) tárgyak, amelyekbe beleütköznek.


970. Miért befolyásolja a Nap a rádióhullámok terjedését?

A Földünket körülvevő levegőburoknak több rétege van. Legalul a troposzféra, ahol az időjárási események játszódnak le, fölötte a sztratoszféra, helyezkedik el, majd pedig az ionoszféra következik, ahol a napsugárzás hatására sok elektromos töltéssel rendelkező részecske található. Az ionoszféra - amely a 60-450 km közötti tartományt jelöli - is további rétegekre osztható. A fölsőbb rétegek tükörként verik vissza a hosszú-, közép- és rövidhullámokat. Ez azt jelenti, hogy a Föld egyik pontjáról sugárzott rádiójelek visszaverődnek, és összeköttetést teremtenek a távoli területekkel. Minél aktívabb a Nap, annál több sugárzás érkezik a Földre, és annál több elektromos töltésű részecske lesz az ionoszférában, amely ezáltal a 10 m-nél nagyobb hullámhosszú rádióhullámok számára nagyszerűen visszaverő "tükörré" válik.


971. Miért és hogyan működik a magnetofon?

Azért, mert mágneses úton rögzítették rajta a hangot a barna bevonat segítségével, ami nem egyéb, mint igen finom eloszlású vas-oxid por.

A mágnes sarkai körül mágneses tér létesül. Mágneses tér alakul ki az elektromágnes sarkai körül is. Minél erősebb a tekercsekben keringő áram, annál erősebb a vasmag körüli mágneses tér. A mágneses tér változásait rögzíti a magnószalag. A mágneses tér pedig az áramingadozásoknak megfelelően változik. Az áramingadozásokat mikrofon segítségével a beszélő vagy a hangszerek hangja idézi elő. Ezek után már csak meg kell fordítani a dolgok menetét, és a rögzített hang hallhatóvá válik. A magnetofon éppen ezt teszi. A fej, amely előtt a szalag fut, a mágneses tér változásait észleli, azokat átalakítja áramingadozásokká, azt pedig felerősítés után a hangszóró hangokká.


972. Miért látni képet a tévé képernyőjén?

Azon már nem lepődünk meg, hogy ha a rádióstúdióban valaki a mikrofon előtt beszél, hangja sok száz kilométer távolságban is hallható a vevőkészülék hangszórójából, pedig nincs köztük kábel, fémes vezeték, "drót".

A hiányzó vezetéket itt az adóállomás elektromágneses hullámai helyettesítik: ezek "viszik a hátukon" azokat az elektromos jeleket, feszültség- és áramingadozásokat, amelyeket a hang keltett a mikrofonon át.

Az elektromágneses hullámok másfajta jeleket is szállíthatnak, például olyanokat, amelyek a különleges berendezésből, a tévékamerából származnak.  A kamera mint valami fényképezőgép látja a lencserendszere előtti személyeket, tárgyakat, eseményeket, és a képet elektromos jellé alakítja át. Bonyolult művelet ez, aminek az a lényege, hogy a kamera a képet 625 sorban elrendezett, soronként 833, összesen tehát több mint félmillió pontra bontja fel. Ezek a pontok sötétebbek vagy világosabbak, annak megfelelően, hogy azok a személyek és tárgyak, amelyeket a kamera "lát", mennyire vannak megvilágítva, melyik részük világos, melyik sötét.  Ugyanezek a pontok villannak fel aztán - vagy maradnak sötétben - a vevőkészülék képernyőjén. A képjeleket és a hangjeleket is az adóállomás ultrarövid elektromágneses hullámai szállítják a vevőkészülékek antennájához.

Ezek az ultrarövid elektromágneses hullámok a fényhez hasonlóan sugárszerűen terjednek, tehát csak ott vehetők, ahonnan az adótornyot még látni lehet. Ezért állítják a tévé adótornyát minél magasabbra, és ezért van szükség sok közvetítő, átjátszó tévéállomásra. Magyarországon az átjátszóállomásokat úgy telepítették, hogy a tv műsorait az ország minden részén venni lehessen.


973. Miért torzul el a kép, ha mágnest közelítünk a televíziókészülék képernyőjéhez?

A katódsugárcsőben elektronok repülnek. A mágnes tere az elektronokra erőt gyakorol (Lorentz-erő), így ezek eltérülnek, a képernyőnek nem a megfelelő pontjaiba csapódnak be, a kép eltorzul.


974. Miért melegíti fel a vizet a mikrohullám?

A mikrohullámok, amelyek nagyfrekvenciás rádióhullámok, biztosíthatnak ilyen gyorsan változó elektromos mezőt. A háztartásokban használatos mikrohullámú sütök 2500 MHz körüli frekvenciájúak, amely 12 cm-es hullámhossznak felel meg. A mikrohullámok a fényhez vagy a hanghoz hasonlóan kisugározhatóak, visszaverődhetnek vagy elnyelődhetnek. Levegőn, papíron, üvegen és számos műanyagon könnyen áthatolnak. Fémekről visszaverődnek, míg vízben, olajban és más zsiradékokban, illetve cukrokban elnyelődnek. A mikrohullámok a legtöbb ételbe 2-5 cm mélyben behatolnak. Behatolás közben az ételben elnyelődnek, ami termikus energiatermelődéssel jár, elsősorban a vízmolekulák közötti kötések szétszakításának következtében. Az elektromos mező változása igen gyors, a fenti frekvencia szerint az irányváltás másodpercenként ötmilliárdszor következik be.


975. Miért a víztartalmú ételeket melegíti fel leggyorsabban a mikrohullámú sütő?

Azért, mert a működése azon alapszik, hogy dipólusos (pozitív és negatív résszel rendelkező) molekulákat forgatja a mikrohullámú tér. Az ételek alapja zsír, víz, nagymolekulájú szerves vegyületek, melyek közül a vízmolekula a legnagyobb dipólusmomentumú. Minél több vizet tartalmaz az étel, annál gyorsabb a felmelegedés.


976. Miért melegít gyorsabban a mikrohullámú sütő, mint a hagyományos sütő?

A mikrohullámú sütök melegítési gyorsasága nem a betáplált energia nagy mennyiségének köszönhető, hanem annak, hogy a mikrohullámok az ételek külső rétegeibe hatolnak, és az energiaátadás magában az ételek belsejében történik. Ezzel szemben a hagyományos sütőkben az energia átadása nagyobbrészt a rossz hővezető képességű levegő konvektív áramlásával zajlik. Ugyanakkor a hagyományos és a mikrohullámú sütőkben is kívülről befelé sülnek az ételek.


977. Miért használnak a legtöbb mikrohullámú sütőben forgótányért?

Mivel a mikrohullámok a sütő belső fémfalairól visszaverődhetnek, lehetséges, hogy a sütőben állóhullámok alakulnak ki, hasonlóan a sípok állóhullámaihoz. A csomópontok és a duzzadóhelyek hideg és forró tartományoknak felelnek meg a sütőben, ami egyenetlen melegítéshez vezet.  Ezért használnak a legtöbb mikrohullámú sütőben forgótányért.


978. Miért nem tehetünk fémtárgyat a mikrohullámú sütőbe?

Fémtárgyat tehetünk a mikrosütőbe, csak elég kellemetlen élményben lesz részünk. A fémekben ugyanis az időben változó (örvényes) mágneses tér hatására örvényáramok keletkeznek, amelyek felhevítik az anyagot. A fémszélű tányérok ezért sercegnek és szikráznak: a karcolások vagy a forróság következtében kis helyen elpárolgott fém helyén átüt az áram a részek között. Nagyobb fémdarabok behelyezése annyira megcsapolja az elektromágneses teret, hogy többnyire leég a trafó, de legalábbis levág a biztosíték.

Ha a fémtárgy, pl. kiskanál a teáscsészében van, teával együtt, úgy nem történik semmi sem azon kívül, hogy a tea felmelegszik.


979. Miért nem lehet betenni a higanyos hőmérőt a mikrohullámú sütőbe?  Lehet-e hőmérőt tenni a mikrohullámú sütőbe?

Érdekes kérdés, mert azt feszegeti, hogy milyen a hőmérséklet a mikrohullámú sütőben. A mikrobán valójában nincs meghatározott hőmérséklet, mert a mikrohullám nem hőhatással főz. A mikrohullámok nem adott hőmérsékletű, meleg tárgyból lépnek ki, hanem vákuumcsőből. A lézerből kisugárzott fényhez hasonlóan a mikrohullám annyira felmelegítheti az útjába eső tárgyakat, amennyire csak akarjuk, vagy legalább addig melegíthet, amíg a hő olyan gyorsan nem kezd távozni az anyagból, amilyen gyorsan beáramlott.

Ezért nem a mikro hőmérsékletét mérjük, hanem az ételbe helyezzük a hőmérőt, és az étel hőmérsékletét állapítjuk meg. Ez mindaddig jól működik, amíg a hőmérő nem lép kölcsönhatásba a mikrohullámmal és nem válik pontatlanná. A drága mikrókba elektronikus hőmérőket építenek be.  Ezek egyáltalán nem különleges hőmérők, csak gondosan árnyékolják őket, hogy a mikrohullám ne hamisítsa meg a leolvasott értékeket. Az árnyékolás azt jelenti, hogy a hőmérőt fémtok veszi körül, amely visszaveri a mikrohullámot. A tok a mikro belső falától a hőmérő hegyéig húzódik, hogy a mikrohullám ne léphessen be a mérést végző elektronikus szerkezetbe.  Mivel a tok visszaveri a mikrohullámot, a hőmérőt a mikrohullám nem melegíti fel, a műszer csak a vele érintkező étel hőmérsékletét méri.

Egyébként nem túl jó ötlet higanyos hőmérőt tenni a mikroba. Bár a higany fém, és a becsapódó mikrohullám nagy részét visszaveri, a mikrohullám egy csomó elektromos töltést lökdös föl-le a keskeny higanyoszlopban. Ez az áram felfűti a higanyt, mert az oszlop túl keskeny ahhoz, hogy felmelegedés nélkül viseljen el jelentős áramot. A higany könnyen túlhevülhet, elpárologhat, és felrobbanthatja a hőmérőt. Ráadásul, amikor a töltések föl-le mászkálnak a higanyoszlopban, időről időre felgyülemlenek a fölső végén. Mivel efölött a fölső felület fölött csak kevés higanygőz van, a felgyülemlett töltések valószínűleg ionizálják a gőzt, és fényes higanykisülést idéznek elő. A hőmérő ekkor higanygőzlámpává alakul át, és ultraibolya fényt bocsát ki.


980. Miért érezzük melegnek a lézernyomtatóból kijövő papírt?

A nyomtató egyik legfontosabb alkatrésze egy fényérzékeny dob, amelyet vékony lézersugárral világítanak meg. A lézerre csak annyiban van szükség, hogy kellően finom rajzolatot kaphassunk a dobon. A dob felületét olyan fényérzékeny anyag borítja, amelyből fény hatására elektronok lépnek ki.  Ezért a dobnak azok a területei, amelyeket a lézersugár megvilágított, pozitív töltésnek lesznek, hiszen az elektronok negatív töltést szállítottak el. A fényérzékeny dob forog, így az elektromosan töltött felület elmozdul, és a festékadagoló közelébe kerül. A berendezés gondoskodik arról, hogy a festékszemcsék negatív töltésűek legyenek, amelyeket a pozitív töltésű dob magához vonz.

A festékszemcséket tartalmazó dob továbbfordul, és az ott elhaladó papír közelébe kerül. A papír a fényérzékeny dob és egy erősen pozitív töltésű rúd között halad el. A rúd maga felé rántja a negatív töltésű festékszemcséket, amelyek a papír felületére csapódnak. A papír ezek után magas hőmérsékletű fűtőrudak között halad el, melyek a papírra égetik a festékszemcséket. Ezért találjuk a lézernyomtatóból kijövő papírt melegnek.ATOMENERGIA


981. Miért és hogyan keletkezik a láncreakció?

Egy nagy darab urán- vagy plutóniumtömbben a következő folyamat játszódik le, ha lassú neutronnal bombázzuk: Egy lassú neutron hatására a tömbben valahol elhasad egy atommag. A hasadási termékek között két vagy három neutron is keletkezik. Ezek a neutronok - példánkban legyen most kettő - két újabb atommagot hasítanak el, ahol mondjuk összesen öt neutron keletkezik. Ha ezekből négy ismét eltalálja a szomszédos atommagokat, és ezeket a magokat el is hasítják, akkor újabb 8-12 neutron keletkezik.  Ezek, ha bizonyos veszteségektől eltekintünk, ismét hasítanak, melynek során hatalmas energia szabadul fel. Most már 20 neutron keletkezik, melyek ismét magokba ütköznek, és így tovább. A másodperc törtrésze alatt lavinaszerűen megnő az elhasított magok száma, és ezzel együtt lavinaszerűen nő meg a felszabaduló energia is. Ezt a folyamatot nevezzük láncreakciónak.

A láncreakció fent leírt formája jön létre az atombomba robbanásakor.  Ahhoz, hogy a láncreakció végbemenjen, szükséges, hogy valamennyi hasadóanyag együtt legyen. A láncreakcióhoz szükséges minimális hasadóanyag-mennyiséget nevezzük kritikus tömegnek. Az U-235-ös esetében a kritikus tömeg körülbelül 23 kg, ami egy 13 cm átmérőjű golyónak felel meg.

Ha a kritikus tömegnél kevesebb hasadóanyag van együtt, az urángolyó felületén túl sok neutron szökik ki anélkül, hogy hasítana. Szerencsés esetben a láncreakció szabályozható, éspedig úgy, hogy másodpercenként csak meghatározott számú hasadást engedünk meg. Ilyesmi játszódik le az atomreaktorokban.


982. Miért keletkezik energia az uránmag hasadásakor?

A természetes urán háromféle izotópot tartalmaz, U-234-et, U-235-öt és U-238-at. Ezer uránmag közül 993 U-238-as mag, hét pedig U-235-ös. Az U-234 olyan kis százalékban fordul elő, hogy nem érdemes vele foglalkoznunk. Lassú neutronok hatására csak az U-235-ös hasad. A neutron behatol a magba, létrejön az úgynevezett köztes mag, az U-236-os. Ez a mag nem stabil, hanem például egy kripton-90-es maggá és egy bárium-144-gyé hasad ketté. A hasadáskor melléktermékként még két szabad neutron is keletkezik. És íme, elérkeztünk ahhoz a nagy felfedezéshez, ami az emberiségnek az atomenergiát, és sajnos az atombombát is adta: maghasadáskor a hasadási termékek együttes tömege kisebb, mint a célmag és a neutron tömegének összege.

Úgy tűnik, mintha egy kevés tömeg elveszett volna. Ezt tömegdefektusnak, tömeghiánynak szokták nevezni. Azonban nem ez történt. A tömeg Einstein E = m * c^2 formulájával kiszámítható energiává alakult át. A nagy magot összetartó kötési energia egy részével egyenértékű tömeg "veszett el". (A kötési energia egy atom vagy atommag alkotórészeire bontásához szükséges energia. A tömeghiány pedig a kötési energia egyenértéke.)

Foglaljuk össze: maghasadáskor nagy energia szabadul fel. Egy gramm uránból 23000 kWh energiát lehet nyerni. Maghasadáskor az is előfordul, hogy három szabad neutron keletkezik. Az U-236-os köztes mag úgy is elhasadhat, hogy a bárium-144 és kripton-89 mellett három neutron keletkezik. A keletkező középnehézmagok rendszerint nem stabilak, hanem veszélyes radioaktív sugárzást bocsátanak ki.

Az U-238 hasításához nagyon gyors neutronokra van szükség. Bár a lassú neutronok ebbe a magba is behatolnak, de ott befogódnak, és U-239-es mag keletkezik. Ez a mag egy közbenső lépcsőfokon keresztül átalakul plutónium-239-cé, ami már lassú neutronokkal ismét jól hasítható.


983. Miért kell az uránt dúsítani?

A természetes uránban normális esetben nem indul be a láncreakció, mert az U- 238 aránya nagyobb 99 százaléknál. Az a két vagy három neutron, ami a maghasadáskor keletkezik, rendszerint gyors ahhoz, hogy egy U-235 magot elhasítson, és lassú ahhoz, hogy az U-238-as magot szétroncsolja. Ezeket a neutronokat az esetek többségében az U-238-as magok befogják.

Egy egyszeri, véletlen maghasadás bizonyos berendezések nélkül nem tud láncreakciót elindítani. Ahhoz, hogy a láncreakció megindulhasson, két feltételnek kell teljesülnie. Egyrészt meg kell növelni a hasadóanyag U-235 tartalmát, hogy a neutronok hamarabb találhassanak hasadó magot.  Másrészt a hasadáskor keletkező gyors, nagy energiájú neutronokat le kell lassítani. A Paksi Atomerőműben használható nukleáris üzemanyagban az U-235 tartalmát 0,7 százalékról 3-4 százalékra kell növelni. Ezt a folyamatot nevezzük dúsításnak.


984. Miért hasad jól az atommag, ha neutronnal bombázzuk?

A neutronok elektromosan semleges részecskék, ezért használhatjuk jól- mesterséges magátalakulások keltésére, és atommagok hasítására. A pozitív töltésű proton erre teljesen alkalmatlan, mert - lévén a bombázott célmag protonjai is pozitív töltésűek - a bombázó részecskéket taszítják, így a protonok visszafordulnak, illetve eltérülnek, mielőtt a maghoz eléggé közel tudnának kerülni. Az elektronok túl könnyűek ahhoz, hogy a célmagban valami kárt tegyenek, nem is beszélve arról, hogy az atom elektronburka taszítja a negatív töltésű elektronokat. A semleges neutron azonban minden szempontból megfelel a maghasadáshoz.

Megfigyelték, hogy az atommag sokkal gyakrabban fogja be a lassú neutronokat, mint a gyorsakat. A lassú neutron hosszabb ideig tartózkodik az atommag közelében, így több ideje marad arra, hogy reakcióba lépjen vele.

Neutronnal nemcsak maghasadást lehet előidézni, hanem a mag mesterséges átalakítását is, egy másik elem magjává, ha a bombázó neutron a magba befogódik, majd valamelyik bomlással átalakul.


985. Miért keletkezik energia a magfúzió során?

Az atommagban rejtőző energia előcsalogatásának két módja van: a maghasadás és a magfúzió.

Ha a deutérium- és a tríciummagot nagyon magas nyomáson és hőmérsékleten összepréseljük, belőlük egy héliummag és egy neutron keletkezik. A két új részecske tömege együttesen valamivel kevesebb, mint a kiindulási magok tömegének összege. A hiányzó tömeg alakul át óriási energiává. Ezt a folyamatot nevezzük magfúziónak. Az atommagfúzió olyan atommag-reakció, amelyben a könnyebb atommagok energiafelszabadulás közepette nehezebb atommagokká egyesülnek. A hidrogénbomba, a csillagok egy része és a mi Napunk is ilyen módon termeli az energiát.


986. Miért kell nagy sebességet adni az atommagoknak, hogy egyesüljenek?

Az atommagok pozitív elektromos töltésűek. Minél közelebb kerül egymáshoz két atommag, annál nagyobb energiával taszítják egymást. Hogy ezt a taszítást legyőzhessék és egyesülhessenek az atommagok, ehhez az szükséges, hogy bizonyos nagyságú sebességgel közeledjenek egymáshoz.

De a Napban és a csillagokban nem működnek gyorsító gépek, honnan van mégis az atommagoknak elegendő nagyságú sebességük ennek a taszító erőnek a legyőzéséhez?

A csillagok belsejében a hőmérséklet 20-100 millió °C. Minél magasabb a gáz hőmérséklete, annál nagyobb a gázatomok sebessége.

Ha tehát a nehézhidrogént egyre magasabb hőmérsékletre melegítjük, egyszer csak akkora lesz az atommagok sebessége, hogy a kölcsönös taszítást legyőzik, és a magok egyesülnek.

A nehézhidrogéngázt 350 millió °C hőmérsékletre kellene hevítenünk, hogy atommagjainak meglegyen az egyesüléshez szükséges energiájuk. Mivel az atommagok egyesülésére csak óriási hőmérsékletre felhevített gázban lehet remény, ezért a magfúziót másképpen termonukleáris reakciónak is nevezik.


987. Miért és hogyan termel energiát a Nap?

Nézzük meg kicsit leegyszerűsítve, hogy milyen folyamat megy végbe a Napban!

A Nap belsejében uralkodó magas, 200 milliárd atmoszféra nyomáson és 15 millió fok hőmérsékleten négy hidrogén atommag egy héliummaggá egyesül. A héliummagnak valamivel kisebb a tömege, mint építőelemei együttes tömege.  Az "elveszett" tömeg hatalmas energiává alakul át. Minden másodpercben a Nap 564 millió tonna hidrogént "éget" el, abból 560 millió tonna hélium keletkezik. A hiányzó 4 millió tonna, az üzemanyag 0,7 százaléka, mind energiává alakul át. A Nap teljes sugárzási teljesítménye 3, 85-1023 kW. A felszínének egy négyzetmétere által kisugárzott teljesítménye 63 233 kW.  Ez a leadott teljesítmény megfelel mintegy 63 000 villanykályha vagy nagyjából egymillió izzólámpa teljesítményének.


988. Miért világítanak a csillagok?

Egy tiszta, Hold nélküli éjszakán szabad szemmel körülbelül 2500 csillagot láthatunk az égbolton, távcső segítségével azonban több milliót is. Ezek a távoli csillagok Napunkhoz hasonló, forró gázgömbök. Felszínük hőmérséklete több ezer fok, belsejükben pedig akár sok millió fokos meleg is lehet. Némelyek közülük valójában tízezerszer is erősebben sugároznak, mint a Nap, mások pedig sokkal gyengébben világítanak, mint központi égitestünk. Sok csillag azonban közös abban, hogy a belsejében felszabaduló energia atommagfúzióból származik, legfőképp abból a folyamatból, melynek során hidrogén atommagok hélium atommaggá alakulnak át. A csillagok hosszú élete ennek a csaknem kimeríthetetlen energiaforrásnak köszönhető.

Napunk fűtőanyaga például még legalább 10 milliárd évre elegendő. A csillag belsejében felszabaduló energia a felszínre áramlik, a csillag felszíne pedig ultraibolya-, röntgen-, részecskesugárzás, illetve fény-, hő- és rádióhullámok alakjában sugározza ki azt. Néhány csillag élete végén hatalmas robbanás közepette pusztul el. Ami belőle megmarad, az egy szupersűrű gömb. Az elpusztult csillagból tömegétől függően "fehér törpe", "neutroncsillag", vagy "fekete lyuk" lesz. A távoli jövőben a mi Napunk is parányi fehér törpévé alakul.


989. Miért nem robban szét az atommag?

Ismeretes, hogy két pozitív töltés taszítja egymást. A negatív töltésekkel is pontosan így áll a helyzet, viszont a pozitív és negatív töltések vonzzák egymást. Ezzel a vonzóerővel tartja a pozitív mag kötött állapotban a negatív elektront, és kényszeríti körpályára maga körül.

Az atommag pozitív protonokból és semleges neutronokból áll. Ha ez így van, akkor az atommagnak egy szempillantás alatt szét kellene pukkannia, mert a pozitív protonok taszítják egymást. Hogyan lehetséges, hogy a szénatom hat protonja egy ilyen kis helyen mégis együtt tud maradni?

Úgy, hogy a magban egy másik, sokkal nagyobb vonzóerő is hat a nukleonok között. Ezt az erőt magerőnek nevezzük. A magerő rövid hatótávolságú, csak a szomszédos nukleonok között hat.


990. Miért nem robban fel a Föld és miért robban fel az atombomba?

Az urán aránylag nem ritka elem. Átlagosan a földkéreg minden tonnájában 4 gramm urán található. Az uránbányákban kitermelt érc pedig tonnánként 200 gramm - 50 kg uránt tartalmaz. A természetes uránban nagy ritkán önmagától is hasad egy-egy mag. Miért nem indítanak láncreakciót a kiszabaduló neutronok?

Azért, mert a neutronok a nagyobb mennyiségben jelen levő szennyező anyagok atommagjainak ütköznek, és ezek elnyelik a neutronokat.

De ha szennyező anyag nélküli, hatalmas tiszta urántömb lenne valahol, akkor sem jöhetne létre láncreakció. Tudjuk, hogy a tiszta uránban 140 uránmag között csak 1 U-235 atommag van, amelyet a neutronütközés hasít.  Sokkal valószínűbb, hogy a neutronok a 238-as magokat találják el, ezek pedig elnyelik a neutront, nem hasadnak, nem folytatódik a reakció.

Mit kell tennünk, hogy minden neutronütközés hasítsa az atommagot? Olyan atommagokat kell összehalmozni, amelyek biztosan hasadnak. Ilyenek az U-235 és a plutónium atommagjai.

Tegyük fel, hogy van egy narancs nagyságú álló U-235 tömbünk (átmérője 6 cm, súlya kb. 2 kg!). A levegőben mindig repkedő neutronok egyike az urángömböcske közepén hasít egy atommagot. Bekövetkezik-e a láncreakció?  - Nem!

Ugyanis az atomok tere nagyrészt üres. A hasadáskor felszabaduló neutronok a szilárd uránfémben átlagosan 5-7 cm utat tesznek meg, amíg egy atommagot eltalálnak. Ámde ha a 2 kg-os urángömb közepétől csak 3 cm-re jut is el a neutron, már kirepül az urángömbből, anélkül, hogy hasítást okozott volna.

Tehát akkora mennyiségű anyagot kell összegyűjteni, hogy a neutronok a néhány centiméteres szabad repülés után még mindig benne maradjanak az urántömbben, és atommagot találjanak el.

Megadható tehát a hasadó anyagnak olyan mennyisége, amelynél kevesebb anyagban nem következik be láncreakció. Ez a kritikus mennyiség 40-50 kg tiszta U-235 vagy plutónium (15-17 cm átmérőjű gömb).

Az 1945 augusztusában Hirosimára ledobott atombomba töltése U-235 volt, a Nagaszakira ejtette pedig plutónium.

A bombában a hasadó anyagot két vagy több darabra választják szét úgy, hogy az egyes részek nagysága a kritikus mennyiséget ne érje el. A bomba "gyújtása" úgy történik, hogy közönséges robbanóanyaggal egymás felé taszítják a hasadó anyag darabjait. Amikor egymáshoz értek, mennyiségük meghaladja a kritikus mennyiséget és ebben a pillanatban bekövetkezik a robbanás.

A robbanás közepén a hőmérséklet néhány százmillió fok. Messzire ható és gyilkos erősségű 7-sugárzás keletkezik. A felmelegedett és kitáguló levegő óriási sebességű, pusztító széllökést okoz. A lehulló atomhamu még sokáig veszélyes.


991. Miért nem robban fel a Nap, mint egy hidrogénbomba?

A reakciósor, miszerint hidrogénből hélium keletkezik, első lépése lassú 1H + 1H + e- -> 2H + foton. 2He-atommag nem létezik, amíg a két proton együtt van, kell az e- -t befogni, vagy 2He -> 2H + e-, ß+-bomlásnak kel bekövetkeznie, de ez is lassú.

A következő lépések már gyorsak. A Nap mégsem robban fel. A hőmérséklet emelkedik a folyamat során, és így a nyomás is nő, ezért a gáz kiterjed ritkább lesz. így kevesebb ütközésre van lehetőség, lelassul a fúzió. A túl hevült rész lehűl, de ezeken a részeken csökken a nyomás, behatolnak a környező térben levő H- atomok. Megindul az összehúzódás, több összeütközésre lesz lehetőség, erőteljesebb lesz a nukleáris energiatermelés, ismét felmelegedés jön létre ...

Így megy a folyamat évmilliárdok óta. A Nap szabályozott fúziós reaktor.


992. Miért más az atom- és a hidrogénbomba?

Azért, mert a hidrogénbomba atommagok egyesüléséből állítja elő az energiát (magfúzió), az atombombában ellenben urán vagy plutónium bomlása megy végbe (maghasadás). A maghasadás elvén működnek az atomreaktorok is, csak szabályozott körülmények között.


993. Miért fénylik gyengébben a régi óramutató?

Az óramutató önmagától világító festékje valamilyen radioaktív anyagot, rendszerint a tóriumból származó mezotórium 1-et tartalmaz, felezési ideje 6,7 év. Ezért a mutatóban megfigyelhető felvillanások száma hét év múlva a felére, 14 év múlva negyedére csökken. Ez érthetővé teszi, hogy idővel veszítenek fényükből a radioaktív festékek.

Ma már készülnek sokkal erősebben fénylő világító festékek úgy, hogy az atomreaktorok hamujában levő erősen sugárzó mesterséges radioaktív anyagokat kevernek a felvillanó kristályporba.


994. Miért lehet megmondani egy régészeti csont maradvány korát?

Azért, mert a megmaradt csontokban levő szén radioaktív izotópokat tartalmaz, amik idővel elbomlanak. Ha ismerjük a szénatomok kiindulási összetételét - feltételezik, hogy a maival megegyező volt - és tudjuk, hogy a halál beállta után új szénatomok nem épülnek be, akkor az izotópok százalékos arányából megállapítható, hogy mennyi atom bomlott el. Ez pedig arányos a halál óta eltelt idővel.


995. Miért veszélyes a talaj radioaktív szennyeződése?

A sugárszennyezett területen tartózkodó emberre a sugárzás kétféleképpen hat.

a) A talajból kiinduló 7-sugárzás révén közvetlenül hat a szervezetre. Ez a külső sugárzás.

b) Sugárzó atommagok belélegzéskor szervezetünkbe juthatnak, rátelepedhetnek a sebekre, a radioaktív por, hamu bőrünkre hullhat.  Élelmiszereink is szennyeződhetnek. Sőt a sugárszennyezett területen termő növényekbe is bejuthatnak sugárzó anyagok. A szervezetünkbe került radioaktív anyagok bomlásuk közben belülről besugározzák testünk szöveteit. Ilyen esetben az a- sugaraknak és a kisugárzó elektronoknak is erős biológiai hatásuk van. Az ilyen sugarak a szabad levegőben egyébként már néhány centiméter hosszú úton elnyelődnek.


996. Miért kell az atomreaktorba fékező anyag (moderátor)?

Az urán hasadásakor keletkező neutronok energiája kb. 2 MeV. Ez túlságosan sok, vagyis a neutronok túlságosan gyorsak ahhoz, hogy szabályozott körülmények között legyen fenntartható a láncreakció. Ha azonban a reaktort olyan anyaggal veszik körül, amely a neutronok kisebb részét elnyeli, de főleg rugalmas ütközés útján lelassítja őket, akkor elérhetjük azt, hogy a reaktorban hasadási aktusonként egy-egy lassú neutron jöjjön létre. A neutronokat fékező és elnyelő anyag a reaktor moderátora. Erre a célra felhasználják a grafitot, a közönséges vagy a nehézvizet. A moderátor anyagától függ, hogy a reaktorban hogyan választhatjuk meg az uránmennyiség és a moderátormennyiség arányát.


997. Miért célszerű a vizet és a grafitot moderátorként használni a termikus reaktorokban?

Kis rendszámuk miatt sok energiát tudnak ütközéskor átvenni, nem fognak be neutront. Folyékony és szilárd halmazállapotuk miatt elég "sűrűn" vannak az atommagok. Ezért sűrű lehet az ütközés.


998. Miért veszi körül a reaktor magját reflektorréteg?

Reflektornak nevezzük azt a nem hasadó anyagból készült moderátorszerű réteget, amelynek feladata, hogy meggátolja a neutronok elszökését. A reflektor jórészt azokból az anyagokból készülhet, amelyek moderátornak is alkalmasak (grafit, víz, nehézvíz). De készíthető a reflektor nem hasadó 238U uránköpeny alakjában is, ekkor a szökésükben meggátolt, befogott neutronok a reflektorban lassan plutóniumot termelnek. Az ilyen reflektorú reaktor neve: tenyésztő reaktor.


999. Miért jó a szén-dioxid az atomreaktor hűtésére?

Az atomreaktor hűtéséhez olyan gázra van szükség, amely aránylag jól vezeti a hőt, nagy hőmennyiséget képes felvenni anélkül, hogy kémiailag elbomlana. Az egyik ilyen gáz a szén-dioxid, amely ráadásul olcsó is, könnyen szivattyúzható és lekötése, ill. eltávolítása nem okoz különösebb nehézséget.


1000. Miért "gyors" a gyors reaktor?

Ez a reaktortípus azért kapta ezt a nevet, mert benne gyors neutronokkal, tehát nagy energiájú neutronokkal tartják fenn a folyamatos láncreakciót.  Az ilyen reaktornak nincs moderátora, amely a hasadási neutronokat lelassítaná. Valamiféle, szabályozó berendezés nélküli "gyors reaktor" tulajdonképpen az atombomba is.KÉRDÉSEK - VÁLASZ NÉLKÜL


1. Miért nehéz a nedves zsinegen levő csomót kibontani?

2. Miért feszül meg eső után a sátorponyva?

3. Miért nem sikerül a ruhaszövetből a zsírfoltokat tiszta vízzel kimosni?

4. Miért csúszik ki kezünkből a markunkba szorított hal?

5. Miért nedvesítik meg tenyerüket időnként a kalapáló munkások?

6. Miért tapadnak össze az ecset szálai, amikor kivesszük a vízből?

7. Miért nedvesebbek a lábnyomok a szántóföldön, mint a környező talaj?

8. Miért készítik a fegyvergolyó magvát ólomból?

9. Miért marad egy foltban az olaj a víz felszínén?

10. Miért veszélyesek az úszó jéghegyek?

11. Miért van a szorítócsavarok végén, darálókon, satukon stb. egy szélesebb fémlap?

12. Miért kell letisztítani a huzalvégeket összekötés és szigetelés előtt?

13. Miért törnek könnyebben az ablaküvegek télen, mint nyáron?

14. Miért nem marad meg a celofánhártyán a tinta?

15. Miért nem készítik a karos mérleg mérősorozatát alumíniumból? Miért jobb a réz?

16. Miért van az, hogy a (gőz)kalapácsok kisebb talajrázkódtatást idéznek elő, ha nagy tömegű az üllő, és nagyobb a talajrázkódás, ha az üllő tömege kicsi?

17. Miért csak csipesszel szabad az érzékeny mérleg mérősorozatát megfogni?

18. Miért öntenek felülről vizet a szívókút hengerébe, ha az nem működik?

19. Miért loccsan ki a víz a meglökött pohárból?

20. Miért nehezebb a tele uszályokat egyenletesen vontatni, mint az üreseket?

21. Miért nehezebb húzni egy szánkót, ha a kötél rövid?

22. Miért esik a macska mindig a talpára?

23. Miért nem növekszik a vonat sebessége vízszintes pályán történő mozgáskor, bár a mozdony állandó húzóerőt fejt ki?

24. Miért tudja a teniszező adogatásnál a labdát mintegy 200 km/h sebességgel repíteni az ellenfél felé, holott ütőjének sebessége ennél jóval kisebb?

25. Miért mozog görbe vonalú pályán az elgurított érme, mielőtt eldől?

26. Miért homorú a forgó víz felszíne?

27. Miért építenek szerpentinutakat?

28. Miért és hogyan lehet kormányozni a kerékpárt, amikor elengedett kormánnyal megyünk?

29. Miért a futás irányában dőlünk el, amikor futás közben megbotlunk?  Miért ellentétes irányban dőlünk el, amikor a jégen megcsúszunk?

30. Miért tudunk magasabbra ugrani nekifutásból, mint helyből?

31. Miért ver a szívünk gyorsabban, amikor erőteljes mozgást végzünk?

32. Miért fullasztó a légzésünk egy tornagyakorlat után?

33. Miért kényelmesebbek azok a székek, amelyeknek ülőkéje és támlája hajlított?

34. Miért készítenek a bútorok alá négy lábat?

35. Miért vesznek fel terpeszállást a birkózók, vívók, mozgó autóbuszok a kalauzok, hajón a matrózok?

36. Miért használnak a vitorlás hajón fenéknehezéket ("tőkesúlyt")?

37. Miért tudjuk a cérnát rántással könnyebben elszakítani, mint húzás sál?

38. Miért hajlítják meg a kerékpárkormány tengelyét?

39. Miért kell előrehajolnunk, hogy fel tudjunk állni a székről?

40. Miért kell időnként megemelni a tölcsért, ha rajta keresztül szűk nyakú üvegbe vizet akarunk tölteni?

41. Miért nehéz a befőttesüvegek zárófedelét leszedni?

42. Miért nehéz inni szűk nyakú üvegből?

43. Miért szeletelhető kisebb erővel a szalámi, ha vágás közben a kést nemcsak lefelé nyomjuk, hanem eközben előre-hátra mozgatjuk?

44. Miért nem esnek ki a szegek a falból?

45. Miért nem indul el homokban vagy jégen a gépkocsi? Hogyan lehet az, hogy minél erősebben nyomjuk a gázpedált, annál kevésbé tudjuk elindítani?

46. Miért akad el az autó a sáros úton?

47. Miért előnyösebb egy kézikocsit a homokos úton húzni, mint tolni?

48. Miért kellemetlen, amikor a mászórúdon hirtelen lecsúszunk?

49. Miért lesz kalapálás után melegebb az ólom, mint a vas?

50. Miért nem szabad forró vízbe dugni a hőmérőt?

51. Miért van milliófokos meleg, és miért nincs még ezerfokos hideg se?

52. Miért jó hűtőfolyadék a víz?

53. Miért nem jó a hűtőszekrényt az éléskamrában elhelyezni?

54. Miért nem helyes a hűtőszekrényben az ételt fedetlenül hagyni?

55. Miért a lábunk fázik a rosszul fűtött lakásban?

56. Miért "szárítja" a levegőt a villanykályha vagy a központi fűtés?

57. Miért nehéz léckerítésbe szöget verni?

58. Miért előnyösebb fát vágni a nagy tömegű tuskón, mint a talajon?

59. Miért lehetséges papírral fát fűrészelni?

60. Miért izzanak a meteoritdarabkák, amikor belekerülnek a Föld légkörébe?

61. Miért érzünk hideget, ha benzin vagy alkohol cseppen kezünkre?

62. Miért érzünk felmelegedést, ha mosóporral teli markunkba hideg vizet öntünk?

63. Miért hűl le a levegő derült éjjeleken, és miért nem hűl le annyira, ha borús az ég?

64. Miért csak 1 °C-kal melegebbek nyáron a hegyi források, mint télen?

65. Miért reped szét a fűtőtest, ha benne megfagy a víz?

66. Miért csúszhat végig egy test azon a nagyon vékony jégtáblán, ami beszakadna ha csak úgy ráállítanánk a testet?

67. Miért nem "érezzük" a levegő nyomását?

68. Miért lehet üvegbevonattal szigetelni a platinavezetéket, és miért nem lehet a rézvezetéket?

69. Miért készítik csőkígyó alakúra a hűtőszekrényeknek azokat a részeit, ahol a munkafolyadék párologtatása, ill. lecsapatása történik?

70. Miért készítik a jó hőszigetelő anyagokat gyakran porózus (lyukacsos) szerkezetűre?

71. Miért szűnik meg a forrás azonnal, amint levesszük a forróvizes lábast a tűzhelyről?

72. Miért látható télen a leheletnél keletkező vízpára?

73. Miért oszlik el többnyire a köd, amikor a Nap felkel?

74. Miért akkor van tél nálunk, amikor a Föld a legközelebb van a Naphoz?

75. Miért nincs légkör a Holdon?

76. Miért olvad el gyorsan a hó, ha esik az eső?

77. Miért van a trolibusznak két, a villamosnak csak egy vezetéke?

78. Miért mozdul ki a mágnestű közeli villámcsapástól?

79. Miért megy tönkre elég hosszú idő után a szárazelem akkor is, ha nem használjuk?

80. Miért halkulhat el a zsebrádió, ha beállított helyzetéből elforgatjuk?

81. Miért kell 20-30 másodpercig benyomva tartani egy gombot, amikor egy gázzal működő melegítőkészüléket bekapcsolunk?

82. Miért lemezekből készítik a transzformátor vasmagját?

83. Miért vonzza a mágnes magához a vasat?

84. Miért elég a kerékpár világítóberendezésének működtetéséhez csak egy vezeték?

85. Miért veszti el - idővel - a töltését a megdörzsölt üveg- vagy ebonit rúd?

86. Miért hallatszik messziről a bőgő hangja jobban, mint a hegedűé?

87. Miért a hangversenyterem színpadán hangol a szimfonikus zenekar miért nem a próbateremben, fellépés előtt?

88. Miért csak a nagy hidegben csikorog a hó a lábunk alatt?

89. Miért nem vet árnyékot a földre a nagy magasságban szálló repülőgép?

90. Miért látszik árnyékfoltosnak az úszómedence feneke, miközben a napsugár megvilágítja?

91. Miért árt szemünknek, ha olvasáskor közel tartjuk a szemünkhöz az írást?

92. Miért látunk át a vízen?

93. Miért látjuk az uborkát az uborkásüvegben nagyobbnak, mint amekkora valójában?

94. Miért különböző színűek a körülöttünk lévő tárgyak?

95. Miért kék a Föld az űrből nézve?

96. Miért vannak a Holdon olyan éles árnyékok?

97. Miért fehér az űrhajósok ruhája?

98. Miért tűnik sötétnek az űrhajósok sisakjának ablaka?

99. Miért látjuk a Holdnak csak az egyik felét?

100. Miért nem veszünk tudomást a Föld Nap körüli mozgásáról, pedig a Föld keringési sebessége 30 km/s?BEVEZETŐ


"Hat hűséges barát kísér Tanítva, engemet Nevük: Hogyan, mitől, miért, Mikor, hol és minek."

Kipling


A tudományban fontos az okok, a miértek keresése, megválaszolása.

"Miért következett be ez a változás? Ha jól kérdezünk, a természet válaszol." Ez a két mondat segített Szent-Györgyi Albertnek a hexuronsav azaz a C-vitamin felfedezésében. A kérdések megfogalmazása a kiindulás a tudományos gondolkodás folyamatában.

A világhírű matematikus, Erdős Pál szívesen hangsúlyozta, hogy az ember agya legyen nyitott, vegye észre a fontos kérdéseket. Kedvenc példája volt a következő. "Röntgen 1895-ben észrevette, hogy egy fotográfiai lemez megfeketedik a Crookes-cső - a Crookes által felfedezett katódcső - közelében. Nyitva volt az agya, hetekig csak ezzel foglalkozott, s ez a pár hé-megváltoztatta a történelmet. Ebből lett a Röntgen-sugár, majd a radioaktivitás felfedezése, s ez egyenesen vezetett az atombombához.  Crookes, aki ugyancsak kiváló fizikus volt, szintén észrevette, hogy a fotográfiai lemez megfeketedik a katódcső mellett - de ő elmulasztotta a nagy felfedezést, parancsot adott, hogy ne tartsanak a laboratóriumban lemezeket a cső közelében. így értem, hogy legyen nyitott az ember agya, lehetőleg állandóan mert a nagy felfedezés bármikor jöhet, és nem jön vissza."

Röntgen kereste a választ arra, hogy miért feketedik meg a fotográfia lemez a katódcső közelében, így eljutottunk az atombombához (és az atom-energiához). Állítólag Newton is a lehulló alma példáját vizsgálva - Miért esik le az alma? - jutott el a gravitációhoz, a mozgástörvényekhez, megalapozva ezzel az ipari forradalmat.

Ismert a példabeszéd, hogy a jogász, aki a Gellérthegyről lenéz, jogalanyokat és jogtárgyakat lát (míg a pénzügyminiszter adóalanyokat és adótárgyakat). Vajon hasonló helyzetben mit lát a fizikus? Például kimenve az utcára milyen kérdéseket (miérteket) tudnak feltenni a diákok.

Az ilyen kérdések megbeszélése érdekesebbé teszi az órákat. A fizikai jelenségek ilyen kérdésekkel történő megközelítése segíti a diákok kreativitásának fejlesztését, alkalmasak az ismeretek elmélyítésére, és a tankönyvekből megtanult fizikai törvények gyakorlati alkalmazásának elsajátítására.

Ha kíváncsiak vagyunk a körülöttünk levő világra, akkor rengeteg érdekes dolgot vehetünk észre. A kisgyermekekben még megvan a kíváncsiság, de az iskolai oktatás sokat tesz azért, hogy leszokjanak erről. Jó volna ezen változtatni. Friss szemmel kell tekintenünk mindarra, amit máskor adottnak veszünk.

Az első kérdést újabb követi, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy már ránk sötétedett, de még mindig ott ülünk az egyre növekvő könyvkupacok mellett és a kérdéseink nem fogynak, hanem szaporodnak. Ehhez az élményhez szeretné eljuttatni ez a könyv az Olvasót. Az első kérdést mint magot kívánja elvetni sok- sok agyba, hogy ott fává terebélyesedjen.

Fontos tanári hozzáállás mutatható be a miértek tanításánál: ne oktassunk (hogy ez így és így van), ne a "hogyan csináld, hogy jó legyen" sablont verjük a gyerekek fejébe, hanem gondolkodni tanítsunk; a diákok tegyenek fel kérdéseket (miérteket), keressék azokra a választ.

Néha egy jó kérdés többet ér, mint tíz helyes válasz.

Néhány érdekes kérdés a könyv 1000 kérdéséből:


Miért kék az ég?

Miért villámlik?

Miért nem villámlik télen?

Miért cikcakkos a villám útja?

Miért fut ki a forrásban levő tej?

Miért forr fel a víz új lábasban gyorsabban?

Miért nem lépnek a katonák egyszerre, ha hídon mennek át?

Miért nem fáznak az eszkimók a jégkunyhóban?

Miért van forróság a havasok csúcsán?

Miért köröznek a gólyák?

Miért búg a tengeri kagyló?

Miért mozog járás közben nemcsak a lábunk, hanem a karunk is?

Miért időállóak a piramisok?

Miért ragaszt a ragasztó?


A kisgyermekek kérdéseit nem lehet elkerülni. Ahogyan nagyobbak lesznek, lassan kinövik ezt a szokásukat. Ennek egyik oka a többiek viselkedése lehet, például a felnőttek kelletlensége, vagy a társak elutasítása. A másik, hogy elapad a természetes kíváncsiságuk, amely a kisgyermekben mohó tanulás vágyat eredményez.

Bármi is az oka, harcolnunk kell az ellen a szemlélet ellen, amely az elfogadást előnyben részesíti a kérdezéssel szemben. Támogatnunk kell a gyermek kíváncsiságát, és bátorítanunk kell arra, hogy kérdezzen.

A kérdezésben való jártasság segít felébreszteni és kiterjeszteni a gyermek gondolkodását. A kérdezés gondolkodásra és reagálásra serkent.

Az, ha az ember hallott vagy olvasott valamit, nem több mint hogy tudomást szerzett ezekről a dolgokról. Megérteni viszont, azaz eltöprengeni azon, amit hallottunk vagy olvastunk, egészen más dolog.

Tegyünk fel kérdéseket a gyerekeknek: Miért gondolod így? Meg tudod mutatni, hogy mire gondolsz? Máshogy is meg lehet csinálni? Más szavakkal is meg tudod magyarázni? Hogyan magyaráznád el valaki másnak? Hol lehetne még használni az ötletet? Tudnál egy másik példát mondani?

A legjobb módszer annak eldöntésére, hogy a gyermek megértett-e egy módszert vagy tananyagot, ha megnézzük, tudja-e használni a problémák megoldására. Egy tény vagy körülmény magyarázata önmagában végeláthatatlan láncolatot szülő újabb magyarázatot igényel. Véget ér-e valahol a magyarázatok láncolata? Mondhatjuk-e valaha is, hogy "így van és kész"?A GYERMEKEK KÉRDÉSEI


John Kitching

Miért?


Miért zöldek a levelek, apu? Miért van tövis a rózsán? Miért kell nyakat mosnom, apu? Miért nő szőr az orrodból?

Miért hallják a kutyák, amit mi nem, apu? Miért állt le a motor?

Miért beszélsz csúnyán a nagynénimről, apu? Miért kopaszodsz olyan nagyon?

Anyu miért magasabb nálad? Miért utálja a kutya a macskát? A nagyinak miért van bajusza, apu? Miért vagy egyre hájasabb?

Miért nem felelsz a kérdéseimre? Régebben mindig válaszoltál, de már nem.  Miért? Mondd meg, hogy miért, apu. Vagy szerinted unalmas vagyok?MIÉRTEK ÉS HOGYANOK

Hárs László


Hogyha nyár van, hol a tél?
Egész télen hol a nyár?
Mikor nem fúj, hol a szél?
És hogyha fúj, hova száll?

Fényes délben hol a Hold?
Sötét éjjel hol a Nap?
Ha kimosták, hol a folt?
Ha nem habzik, hol a hab?

Ha beszélnek, hol a csend?
Ha felszárad, hol a sár?
A mente, az hova ment?
A várkastély mire vár?

A félóra mitől fél?
Az aludttej hánykor kel?
Két adagot miért kér,
ki nyaklevest ebédel?

A golyóban mi a jó?
A kiabálban mi a bál?
Miért folyik a folyó?
A tó vize miért áll?

Miért nem úszik a csibe?
A hal miért nem repül el?
Az eső mért esik le?
Mért nem esik soha fel?

Miért mindig ma van ma?
A holnap mért nem ma van?
Minden csupa hol meg ha,
csupa miért és hogyan.

Mondják: néhány év alatt
nagyra növök biztosan,
s mind az összes titkokat
megfejthetem egymagam.

De marad majd egy titok,
amit akkor se értek:
hogy lesznek a hogyanok,
s miért vannak miértek?


A tudomány történetében fontos a miértek keresése. A matematika a görögöknél vált azzá, amit matematikának nevezünk. Az egyiptomiak, a babilóniaiak csak arra voltak kíváncsiak, hogyan kell kiszámolni egy földterület nagyságát, hogyan kell pl. egy piramis építkezését megszervezni. A gyakorlati élethez szükséges számítások elvégzésének módja volt a fontos számukra. Ez egy mérnöki hozzáállás. A görögök kezében vált a matematika tudománnyá, ők a miértekre keresték a választ. Miért 180° a háromszög szögeinek összege? a háromszög, a kör területét miért úgy számoljuk, ahogyan számoljuk? ... Az okok keresésénél a végső indokokig eljutottak, az axiómákig, így az axiómákra felépítették a matematikát. A természettudományok azóta is próbálják utolérni a matematika egzaktságát.

A körülöttünk levő világ jelenségei bonyolultak, nehéz megfejteni a miérteket. Az évszázadok során többféle elmélet született a mozgásra, az égésre egyéb jelenségekre, a környező világ "működésére".

Lássuk például a mozgásra adott magyarázatot Arisztotelésztől Galilein keresztül Newtonig. Megfigyelhetjük, milyen sokat változott a magyarázat,

Arisztotelész szerint minden test képes a mozgásra. Az élőlények ezt akaratuknak megfelelően hajtják végre. A nem élők esetében viszont kétféle mozgásról lehet szó: "természetes" vagy "kényszerített" mozgásról.

"Természetes mozgáson" Arisztotelész azt érti, hogy minden test, keresi a maga "természetes helyét". Ő ugyanis minden testet négy elemre vezet vissza. Ez a négy, a nehézségi fokának megfelelő sorrendben: 1. föld, 2 víz, 3. levegő és 4. tűz (Arisztotelész ezt a negyediket is anyagnak tartja) Ezek közül legnehezebb a föld, és legkönnyebb a tűz. Arisztotelész mármost azt állítja, hogy minél nehezebb valamely test - azaz: minél több benne a "földszerű" rész -, annál inkább keresi a világegyetem középpontját. A földobott kő pl. azért esik le, mert a világ kellős közepére akarna jutni. E szerint az elmélet szerint a Föld azért állhat mozdulatlanul, mert megtalálta már természetes helyét, a világ középpontját. A tűz lángja viszont mindig fölfelé száll, mert ez a legkönnyebb, és minél kevésbé nehéz valami annál inkább el akar szabadulni a középponttól.

Érdekes, hogy ez az elmélet jól meg tudja magyarázni: miért száll a buborék a vízben fölfelé? A levegő könnyebb, mint a víz, ezért a levegőnek följebb kell elhelyezkednie, mint a nála nehezebb víznek.

A másik fajta mozgás Arisztotelész szerint a "kényszerített". Ez úgy jön létre, hogy a testeket el akarjuk távolítani "természetes helyükről".  Ehhez persze "erő" kell. Minthogy azonban az antik elmélet szerint nem minden állapotváltozás erő hatására jön létre, az antik erő fogalom nem azonos azzal, amely Newtonnál szerepel.

Galilei azt mondta: értem a leeső testek mozgását. Ő már pontosan leírta, hogy a földi testek hogyan mozognak, míg Kepler ugyanezt az égitestekre vonatkozóan dolgozta ki. Keplernél szerepel valamilyen utalás a testek közötti mágneses vonzásra, de végső soron csak a "hogyan" tisztázódott Newton előtt.

Newton idejében már tudták, hogy milyen pályát írnak le a tipikus mozgó testek: az eldobott kő, a lengő inga, a lejtőn guruló golyó. Ismerték a szabadesés Galilei- féle egyenletét, az épületek és szerkezetek stabilitásának feltételeit, a vízcseppek alakját. A "hogyan"-ra adott válaszokat egészítette ki Newton a "miért"-re adott válasszal, amelynek során kiderült: a sok különböző "hogyan" mind ugyanazzal a "miért"-tel magyarázható meg.

Miért mozognak így a testek? - tette fel a kérdést Newton, s a választ először ő tudta megadni.

A miértekre adott magyarázatot a mostani tudásunk szerint helyesnek tartjuk, de feltételezhető, hogy ismereteink bővülésével a jelenségekre a mostaninál pontosabb, helyesebb magyarázatokat találunk. Ezek a magyarázatok még nem tartanak ott, ahol a matematikusok "magyarázatai" (bizonyításai), akik néhány igaznak elfogadott axióma és igaznak elfogadott következtetési szabály alapján bizonyítják a kimondott állításokat (tételeket).

Az itteni 1000 kérdésre adott magyarázatot, helyesnek tartjuk mai tudásunk szerint, de meglehet, hogy a kedves Olvasó némelyik kérdésre igazabb választ talál.
Vissza a kezdethez