Béke, Természet, Szeretet        Környezetvédelem a fizikában6/2 ill. 4/1,2
Energetika
  Vízmelegítés energiaigénye; robbanómotorok jellemzői
Hatásfok
  Energiahatékonyság, takarékosság
Hőtan
  Fűtőérték; fosszilis energia; alternatív energiák;
  energiahordozók; tökéletlen égés; hőszigetelés6/3 ill. 4/2
Energetika
  Háztartási energiafogyasztás
Egyenletes gyorsulás
  Féktávolság
Egyszerű gépek
  Kerékpár


6/4 ill. 4/2,3
Rezgéstan
  Vibrációk; rezonanciák
Hullámtan
  Hangtan: zajmérés, hallásküszöb, zajszennyezés, infrahang


6/5 ill. 4/3
Elektromos áram
  Alumínium elektrolízise; akkumulátorok, elemek
Elektromágnesség
  Sugárzások, pl. UV; mikrohullámú készülékek, televízió
Optika
  Fényszennyezés


6/6 ill. 4/4
Statisztikus fizika
  Boltzmann-eloszlás: freon, ózon, széndioxid; entrópia; üvegházhatás
Termodinamika
  Hőgépek hatásfoka, hűtőgép
Félvezetők
  Számítógépek környezeti hatása; szellemi környezetszennyezés
Magfizika
  Magsugárzások; sugárvédelem; rizikófaktorok; az atomenergia
  kérdőjelei; Csernobil
Csillagászat
  Fényszennyezés; magfúzió
Bolygófejlődés
  Az életkeletkezés és fennmaradás feltételei

Minden évben:
  Papírgyűjtés, elem-, olaj-, veszélyeshulladék-, vegyszergyűjtés;
  Föld Napja; Világtakarítási nap; pataktisztítás

Dr. Dőry IstvánVissza a kezdethez