2024. 07. 14, Vasárnap 


Közvetlen bejelentkezés a WebMail felületre.PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Előfizetők Bejelentéseiket, Panaszaikat megtehetik az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon vagy üzenetrögzítőn, illetve telefaxon tett bejelentés útján. Az Előfizető által előterjesztett bejelentést, illetőleg Panaszt a Szolgáltató nyilvántartásba veszi. Lásd Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy ügyfeleit, azaz a szolgáltatást igénybevevő Előfizetőket, Igénylőket, stb., a Szolgáltató által megadott ügyfélszolgálati időben indokolatlan várakozás nélkül kiszolgálja.

A Szolgáltató a nyilvántartásba vett Bejelentést, illetőleg a Panaszt - amennyiben arra mód van - azonnal, de legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja és a bejelentés módjának megfelelő módon a jogszabályi előírások betartásával az Előfizetőt értesíti. Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető Panaszát elutasítja, Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban arról tájékoztatni.

A panaszt a bejelentéskor megvizsgálja, és annak típusa szerint besorolja. Ez alapján a panaszt három kategóriába sorolja: hibabejelentés, általános ügyfélszolgálati bejelentés, számlapanasz. Az egyes panasz elintézési határidejét az Általános Szerződési Feltételek (6. pont)

A felügyeleti szervek címe, telefonszáma

A Szolgáltató tevékenysége felett a felügyeleti jogokat hírközlési szempontból a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban, NMHH) gyakorolja.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 75.
Telefon: (1)457-7100
Telefax: (1)356-5520
E-mail:

Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselője
Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjének Hivatala (HFJKH)
Telefon: (1)4577-141
Fax: (1)4577-105
E-mail:

Gazdasáig Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1)472-890
Fax: (1)472-8905