2024. 07. 14, Vasárnap 


Közvetlen bejelentkezés a WebMail felületre.A Dunakanyar Holding Kft. hálózatára kapcsolt erőforrások, berendezések és szolgáltatások használatának irányelve közös megegyezésen alapulva jön létre, amely szabályok a hálózatba kapcsolás pillanatában lépnek hatályba. Jelen dokumentum célja, a Dunakanyar Holding Kft. összes előfizetőjének illetve a világháló összes felhasználójának védelme, melynek érdekében megakadályozza a szolgáltatás igénybevételének olyan módjait, melyek jog-, illem-, és/vagy erkölcsi szabályba, törvénybe ütköznek, vagy az előfizetői szerződés rendelkezéseinek megsértésével korlátozzák a szolgáltató hálózatának más előfizetők által elvárható elérhetőségét, használatát. A Dunakanyar Holding Kft. Internet szolgáltatását igénybevevő előfizetőknek a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a szolgáltatás igénybevétele során az alábbi elvekhez kell igazodni:

Elfogadhatatlan használatnak minősülnek és adott esetben a szolgáltatás azonnali hatállyal történő ideiglenes felfüggesztéséhez, kitiltáshoz vezethetnek a következők:

 1. Személyazonosság vagy eredet megtévesztő reprezentációja az információtechnológiai erőforrásokban (weblapok, szerzői jogi védelem alá eső művek, fényképek).
 2. Adatok jogosulatlan megszerzésére és az erre irányuló magatartás.
 3. Jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sértő adatok, anyagok a szolgáltató szerverén történő tárolása, hálózatán való továbbítása, illetve ilyen tartalmú anyagokra mutató url-ek tárolása.
 4. Jogilag védett, közerkölcsöt, -szemérmet sértő vagy gyűlöletre uszító anyagok tárolása vagy küldése.
 5. Hálózati csomagok lehallgatása, azok megváltoztatása, hálózatra kapcsolt berendezések működésének megzavarása hibás adatcsomagokkal vagy indokolatlanul nagy forgalommal.
 6. Mások felhasználói nevének és jelszavának igénybevétele mindennemű információtechnológiai erőforrás hozzáféréséhez vagy megkerüléséhez. A rendszer biztonságát szolgáló eszközök, szoftverek működésének módosítása, feltörése; webes vagy más jellegű tartalom lecserélése.
 7. A hálózati forgalom túlterhelését okozó tevékenységek úgymint kéretlen (spam)levelek küldése, broadcast üzenetek, levelezési listák nem rendeltetésszerű használata illetve nagy mennyiségű adat tárolása illetve közzététele levelező szerver igénybevételével. Szolgáltatás meghiusítása nagy mennyiségű és / vagy elosztott támadással (DOS, DDOS = distributed denial of service attack), elektronikus szabotázs.

 8. Nemzetközi gyakorlat: Hazai és nemzetközi gyakorlat nem bejelentésre, hanem azok kezelésére vonatkozik. Más szolgáltatók rendszergazdái által tett bejelentések kivizsgálása, melynek jogossága esetén a szükséges lépések megtétele az ügyfél irányába, és ezen lépések visszajelzése a bejelentő számára.
 9. Szerzői jog által védett anyagok másolása, terjesztése megfelelő írásbeli engedély hiányában.
 10. A Lake Success-i vám és áfa mentességről szóló egyezmény megsértése. (Hatályos . 1996/22. APEH iránymutatás )
 11. Mások tulajdonát képező adatok másolása, megváltoztatása.
 12. Más hálózatba kötött felhasználó Internet-kapcsolatába történő beavatkozás, lehallgatás vagy vírusok terjesztése, akár tudatos, akár véletlen módon.
 13. Egészségre ártalmas anyagok használatára való bátorítás.
 14. Bárki a magánéletének vagy a nyugalmának indokolatlanul megzavarása vallási, faji, nemi, politikai vagy más hovatartozásnak kritizálása. Webes felületen a politikai, vallási, faji és egyéb megkülönböztetésre alkalmas anyagok tárolása tilos.
 15. Egyéni előfizetés esetén, a műszaki leírásnak nem megfelelő berendezés hálózatra csatlakoztatása.
 16. Az egyéni előfizetői szerződésen túlmutató gazdasági haszonszerzés vagy szándékos károkozás alapos gyanúját felvető mennyiségű erőforrás használat (pl.: túl nagy havi forgalom)
 17. Az előfizetés harmadik személy részére történő átengedéséből származó károkozás az előfizetőt terheli.
 18. Az előfizető köteles szigorúan védeni a számára átadott jelszavakat, azonosítókat, melyek a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges, de azokat más számára nem adhatja át. Minden, amihez jelszóval lehet hozzáférni, a magánszférába tartozik, ennek megfelelően a Dunakanyar Holding Kft. mindaddig nem vizsgálja, amíg bűncselekmény vagy tisztességtelen felhasználás gyanúja fel nem merül.
 19. Továbbá etikátlan felhasználásnak minősül az is, ha az előfizető nem megfelelő védelemmel látja el saját gépét, ezzel lehetőséget biztosítva más felhasználónak , hogy illegálisan használja a hálózat erőforrásait.

Bármely szolgáltatás által közölt információk és az általuk hordozott nézetek nem zavarhatják meg a gyermekek, fiatalkorúak, értelmi fogyatékosok, gyengeelméjűek vagy bármely más, gondnokság alatt álló személyek magánéletét vagy nyugalmát, tekintettel az ilyen gondnokság alatt álló személyek különleges védelmének szükségességére.